Prečítajte si Enviromagazín venovaný téme ochrany ovzdušia

16. 12. 2020

Odborno-náučný časopis o životnom prostredí ENVIROMAGAZÍN vydáva SAŽP pod odbornou gesciou MŽP SR. V súčasnosti je jediným celoštátnym odborno-náučným časopisom na Slovensku, ktorý sa komplexne zaoberá ochranou a tvorbou životného prostredia.

Prečítajte si Enviromagazín venovaný téme ochrany ovzdušia
Zdroj: enviromagazín

Posledné číslo Enviromagazínu je venované zmene klímy v kontexte s ochranou ovzdušia. Dočítate sa okrem iného aj o tom ako zvrátiť stav kvality ovzdušia na Slovensku, aby bol všade uspokojivý, aké témy sa rozoberali na workshope o udržateľnej mobilite, ktorý sa uskutočnil symbolicky počas Európskeho týždňa mobility a tiež o tom, že moderné vykurovacie zariadenie nemusí byť investícia navyše.

Pozn. Upozorňujeme na chybu uvedenú na str. 17 v tabuľke oblastí riadenia kvality ovzdušia. V rámci Trenčianskeho kraja je vymedzené územie okresu Prievidza.

Viac informácií nájdete na www.enviromagazin.sk