Aktuality

Infografika občania

Aké povinnosti nám, občanom Slovenskej republiky priniesol nový zákon o ochrane ovzdušia?

17. 10. 2023

V súvislosti so zabezpečovaním tepla a teplej vody máme v našich domácnostiach rôzne typy zariadení. Na ich používanie sa však vzťahujú predpisy, ktoré je nutné dodržiavať. Definuje ich hlavne zákon č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia. O aké povinnosti sa jedná?


Rekonštrukcia domu

O štvrtú výzvu z programu Obnov dom bol rekordný záujem

10. 10. 2023

Napriek útoku na server bolo 10 000 žiadostí zaregistrovaných za hodinu a desať minút. Žiadatelia sa mohli prihlasovať do výzvy prostredníctvom stránky obnovdom.sk včera od 9.00 hodiny ráno. Spustenie prihlasovania narušil masívny kybernetický útok (DDoS), kedy boli na stránku zaznamenávané milióny dopytov na pripojenie súčasne. Z toho dôvodu dočasne nebolo možné formulár generovať a ani stránku navštíviť. SAŽP útok prešetruje.


stromček

V akej zdravotnej kondícii sú naše lesy?

02. 10. 2023

Jedným z najcennejších prírodných bohatstiev našej krajiny sú lesy. Lesné dreviny, krovinová etáž, celkovo zeleň, má nenahraditeľný význam pri „očisťovaní“ ovzdušia od prachových častíc.  Lesnatosť Slovenska počítaná z výmery lesných pozemkov predstavuje 41,3 % z celkovej výmery SR.  Vláda SR na svojom zasadnutí dňa 20.9.2023 schválila tzv. Zelenú správu - Správu o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2022. Súčasťou tejto správy je aj hodnotenie zdravotného stavu lesov, ktorý nie je uspokojujúci. Priemerná defoliácia ihličnatých drevín bola v roku 2022 32,5 %, čo je najviac za posledných 25 rokov a priemerná defoliácia listnatých drevín 27,5 % (o 3 % viac ako v roku 2021).


Monitorovacia stanica Brezno

Medzi monitorované mestá z hľadiska kvality ovzdušia pribudlo mesto Brezno

25. 09. 2023

Mesto Brezno v spolupráci so Smart Cities Klubom a Slovenským hydrometeorologickým ústavom sa rozhodlo umiestniť mobilnú monitorovaciu stanicu na meranie kvality ovzdušia priamo na námestí. Získajú sa tak aktuálne údaje o kvalite ovzdušia v lokalite, ktorá je dlhodobo výrazne ovplyvňovaná tranzitnou dopravou.


Uzavretá ulicaa v prospech detí

Do najväčšej európskej kampane na podporu udržateľnej mobility sa zapája rekordný počet samospráv

18. 09. 2023

Slovensko sa pridalo k desiatkam krajín, ktoré sa nasledujúce dni zapájajú do Európskeho týždňa mobility. Tisícky miest a obcí po celej Európe tak od 16. do 22. septembra organizujú bohatý a zaujímavý program s cieľom zvyšovať v spoločnosti povedomie o udržateľnej mobilite. Kampaň u nás vyhlasuje Ministerstvo životného prostredia SR a národným koordinátorom je Slovenská agentúra životného prostredia.


Dievčatko s vrtuľkou

Kto sa stal víťazom letnej fotosúťaže „S vrtuľkou na cestách“?

07. 09. 2023

Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (Populair), koordinovaný Ministerstvom životného prostredia SR, vyhlásil 19. 6. 2023 svoju prvú fotosúťaž. Súťaž zorganizovala Slovenská agentúra životného prostredia a jej zámerom bolo zozbierať fotografie z rôznych prázdninových destinácií a poukázať na pozitívne i negatívne javy súvisiace s ovzduším. Zapojiť sa mohol každý, kto odfotil vrtuľku na svojich prázdninových cestách a poslal ju do súťaže. Zaslané fotografie boli hodnotené vo verejnom hlasovaní  a odbornou porotou.    


cyklotrasa

Novootvorená výzva na podporu budovania infraštruktúry pre rozvoj cyklodopravy

04. 09. 2023

Ministerstvo dopravy SR vyhlásilo dňa 31.8.2023 v poradí druhú výzvu  na výstavbu, stavebné úpravy alebo rekonštrukciu cyklistickej infraštruktúry. Na jej realizáciu je z Plánu obnovy a odolnosti SR vyčlenený objem financií v celkovej výške 36 miliónov eur. Výzva je otvorená do 8. januára 2024.


Ilustrácia postavy

Aké práva nám, občanom Slovenskej republiky, priniesol nový zákon o ochrane ovzdušia?

28. 08. 2023

Každý z nás  má v zmysle Ústavy SR právo na priaznivé životné prostredie a na včasné a úplné informácie o jeho stave, príčinách a následkoch tohto stavu. Zákon č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane ovzdušia) nadobudol  účinnosť 1. júla 2023 s výnimkou niektorých ustanovení, ktoré účinnosť nadobudnú v neskoršom období. Svojimi jednotlivými ustanoveniami prispieva k napĺňaniu uvedeného ústavného práva.


minister ŽP, GR a zástupkyňa GR SAŽP

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) vyhlási 6. septembra 2023 štvrtú výzvu na obnovu rodinných domov

15. 08. 2023

Po novom bude možné zahrnúť do nákladov aj úpravu komína, kotol na biomasu či batériové úložisko. Podľa ministerstva životného prostredia znižovanie energetickej spotreby hrá významnú úlohu ako pri  zmene klímy, tak aj  pri závislosti krajiny na fosílnych palivách.


Logo Fondu na rozvoj Trnavského kraja

Župa prerozdelila 600-tisíc eur z Fondu na rozvoj Trnavského kraja

07. 08. 2023

Trnavský samosprávny kraj vyhodnotil vyhlásenú výzvu a zverejnil zoznam úspešných projektov, ktoré získajú financie z Fondu na rozvoj Trnavského kraja. Oprávnenými žiadateľmi boli mestá, obce, organizácie a ich aktivity, ktoré výrazne prispejú k propagácií kraja, a majú nadregionálny, celoslovenský alebo medzinárodný význam.