Kto sa stal víťazom letnej fotosúťaže „S vrtuľkou na cestách“?

07. 09. 2023

Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (Populair), koordinovaný Ministerstvom životného prostredia SR, vyhlásil 19. 6. 2023 svoju prvú fotosúťaž. Súťaž zorganizovala Slovenská agentúra životného prostredia a jej zámerom bolo zozbierať fotografie z rôznych prázdninových destinácií a poukázať na pozitívne i negatívne javy súvisiace s ovzduším. Zapojiť sa mohol každý, kto odfotil vrtuľku na svojich prázdninových cestách a poslal ju do súťaže. Zaslané fotografie boli hodnotené vo verejnom hlasovaní  a odbornou porotou.    

Dievčatko s vrtuľkou
Zdroj: Martina Tršová

Do súťaže sa zapojilo 22 súťažiacich s fotografiami z rôznych kútov Slovenska aj zo zahraničia. Súťažné fotografie zachytávali predovšetkým pozitívne príklady a prístup jednotlivcov ku zlepšovaniu kvality ovzdušia: bicykle, ako šetrný spôsob prepravy, cestovanie hromadnou dopravou, ale i miesta s čistým ovzduším v lesnom a horskom prostredí, pri jazerách i v morskej klíme a na rôznych turistických miestach Slovenska, ktoré súťažiaci počas prázdnin navštívili.

Najvzdialenejším miestom, kde vrtuľka docestovala, bol ostrov Kréta. Nápaditá fotografia vznikla v kúpeľoch v Novom Smokovci, kde sa liečia choroby dýchacieho systému. Súťažila aj fotografia, ktorá zobrazovala problematické prímestské spojenie medzi obcou Sielnica a Banskou Bystricou, originálne spracovaná koláž vystihla problém s dostupnosťou verejnej dopravy v menších obciach.

Najviac hlasov od verejnosti získala fotografia Moniky Maťkovej z Muráňa. Odborná porota (zložená z členov projektového tímu Populair) hodnotila fotografie v súlade so štatútom súťaže. Na základe samostatného hlasovania až 3 súťažiaci splnili stanovené podmienky a dostali najvyšší počet hlasov.

Za originálne a umelecké stvárnenie porota ocenila fotografiu Martiny Tršovej z Chmarošského viaduktu. Cieľ a tému súťaže splnili fotografie Tatiany Halačovej z Novej Dedinky a Lucie Ruskovej z Hradca Králové.

Víťazom srdečne blahoželáme. Rozdelia si medzi sebou hodnotné ceny, za ktoré ďakujeme Slovenskému múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva, Slovenskému banskému múzeu, Správe slovenských jaskýň.

Veríme, že aj touto súťažou sa nám podarilo poukázať na problematiku dopravy a mobility v kontexte kvality ovzdušia. Ďakujeme všetkým súťažiacim aj hlasujúcej verejnosti. Čoskoro plánujeme spustiť ďalšiu súťaž na zaujímavú tému.

Víťazné fotky si môžete pozrieť:

Hlasovanie verejnosti (Monika Maťková): https://dnesdycham.populair.sk/img-fotosutaz2023/800px/matkova_monika_20230813-152008.jpg

Hodnotenie poroty - umelecké stvárnenie (Martina Tršová):https://dnesdycham.populair.sk/img-fotosutaz2023/800px/trsova_martina_20230813-155743.jpg

Hodnotenie poroty - cieľ a téma (rovnaký počet hlasov) (Tatiana Halačová): https://dnesdycham.populair.sk/img-fotosutaz2023/800px/halacova_tatiana_20230707-142204.jpg a

(Lucia Rusková):https://dnesdycham.populair.sk/img-fotosutaz2023/800px/ruskova_lucia_20230814-090000.jpg.