Župa prerozdelila 600-tisíc eur z Fondu na rozvoj Trnavského kraja

07. 08. 2023

Trnavský samosprávny kraj vyhodnotil vyhlásenú výzvu a zverejnil zoznam úspešných projektov, ktoré získajú financie z Fondu na rozvoj Trnavského kraja. Oprávnenými žiadateľmi boli mestá, obce, organizácie a ich aktivity, ktoré výrazne prispejú k propagácií kraja, a majú nadregionálny, celoslovenský alebo medzinárodný význam. 

Logo Fondu na rozvoj Trnavského kraja
Zdroj: Trnavský samosprávny kraj

Oprávnenými žiadateľmi vo výzve boli mestá a obce, právnické a fyzické osoby (podnikatelia), ktoré majú sídlo, trvalý pobyt alebo pôsobia na území Trnavského kraja, respektíve poskytujú služby obyvateľom Trnavského kraja. Cieľom podpory z Fondu na rozvoj Trnavského kraja je prispieť k zvýšeniu kvality verejnoprospešných a inovatívnych iniciatív, ktoré sa týkajú všeobecného rozvoja regiónu, zlepšenia podnikateľských zručností, udržania zamestnanosti alebo rekonštrukcie infraštruktúry. Minimálna výška grantu bola stanovená na 10-tisíc eur.

Do výzvy bolo prihlásených 107 projektov, z ktorých komisia vybrala najlepších 34.

Medzi 34 úspešnými projektmi sú aj projekty, ktorých zrealizovanie a následne využitie má  dosah aj na zlepšenie kvality ovzdušia, ide o projekty:

 • Výstavba a obnova cyklistickej infraštruktúry v obci Chtelnica (cyklo prístrešky, cyklostojany, cyklotrasy),
 • Environmentálne aktivity spojené so zmierňovaním klimatických dopadov, podpora obehovej ekonomiky obce Radimov,
 • Rekonštrukcia chodníka pri stanici Bike and Ride, mesto Sládkovičovo,
 • Združenie obcí, cyklotrasa Podhorie,
 • Environmentálne aktivity spojené so zmierňovaním klimatických dopadov, podpora obehovej ekonomiky obce Smrdáky – uhlíkovo neutrálne obec do roku 2035,
 • Rekonštrukcia cyklotrasy v meste Dunajská Streda,
 • Dažďová voda – spevnenie rigolu v obci Sasinkovo,
 • Cyklotrasa – Sereď – Šintava- Váhovce -Šoporňa,
 • Cyklotrasa v obci Holice,
 • Cyklotrasa Hradište pod Vrátnom – Brezová pod Bradlom, projektová dokumentácia,
 • Bezpečne do Materskej školy, Hlavná ulica – vybudovanie chodníka, obec Kvetoslavov,
 • Výsadba stromov v obci Vojka nad Dunajom,
 • Vybudovanie parkoviska pre bicykle v areáli ZŠ Mallého 2, Skalica – 1. etapa,
 • Výmena železných autobusových zastávok za prvky spojené s prírodou, obec Šalgočka,
 • Rekonštrukcia a modernizácia autobusových zastávok v obci Šelpice.

Zoznam všetkých projektov župa zverejnila na svojej https://esluzby.trnava-vuc.sk/detail-sluzby?code=dotacie-r2023.

Zdroj:  https://trnava-vuc.sk/zupa-prerozdelila-600-tisic-eur-z-fondu-na-rozvoj-trnavskeho-kraja/