O štvrtú výzvu z programu Obnov dom bol rekordný záujem

10. 10. 2023

Napriek útoku na server bolo 10 000 žiadostí zaregistrovaných za hodinu a desať minút. Žiadatelia sa mohli prihlasovať do výzvy prostredníctvom stránky obnovdom.sk včera od 9.00 hodiny ráno. Spustenie prihlasovania narušil masívny kybernetický útok (DDoS), kedy boli na stránku zaznamenávané milióny dopytov na pripojenie súčasne. Z toho dôvodu dočasne nebolo možné formulár generovať a ani stránku navštíviť. SAŽP útok prešetruje.

Rekonštrukcia domu
Zdroj: SAŽP

 „Operatívne sme situáciu riešili a následne bolo možné formuláre vypĺňať a zasielať. Jednu hodinu a desať minút od spustenia prihlasovania sa tak podarilo výzvu naplniť. Uvedomujeme si, že záujem ľudí prevyšoval kapacitné možnosti výzvy, preto po uzatvorení výzvy okrem 10 000 úspešných žiadateľov vidíme aj frustráciu na strane tých, ktorým sa nepodarilo do výzvy prihlásiť. Žiadatelia, ktorí mali pripravené dokumenty ako energetický certifikát alebo projektové hodnotenie domu, sa nemusia obávať, že si ich vybavovali zbytočne. SAŽP pripravuje ďalšiu výzvu v roku 2024, uviedol Matej Kerestúr, generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP).

Rýchlosť, akou bolo vygenerovaných 10 000 formulárov žiadostí poukazuje na výrazný záujem občanov o podporu obnovy ich domov. SAŽP eviduje už viac než 20 000 žiadateľov. Celkovo má Plán obnovy možnosť podporiť obnovu 25 000 rodinných domov. Na rok 2024 sú preto plánované ďalšie výzvy, avšak s menším rozsahom. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) a SAŽP vyvinuli maximálne úsilie, aby boli podmienky novej výzvy pre záujemcov atraktívnejšie, aby sa zjednodušil proces podávania žiadostí a ich následného vyhodnotenia.

SAŽP upozorňuje, že od vygenerovania online formulára majú žiadatelia 90 dní na doručenie kompletnej a úplnej žiadosti. Spolu s formulárom treba doručiť aj povinné prílohy, jednou z nich je aj energetický certifikát a projektové energetické hodnotenie pred obnovou domu. Zároveň SAŽP ubezpečuje žiadateľov, že po úspešnom vyplnení a vygenerovaní formulára už nezáleží na rýchlosti doručenia, dôležité je, aby sa formulár neposielal samostatne, ale už s povinnými prílohami.

V rámci štvrtej výzvy je vyčlenených 190 miliónov eur a SAŽP uzavrie s každým úspešným žiadateľom zmluvu na 19-tisíc eur.

Prevzaté: SAŽP