Aktuality

Vlajka SR

Životné prostredie v Programovom vyhlásení vlády SR

04. 07. 2023

Vláda SR na svojom zasadnutí dňa 12.6.2023 schválila programové vyhlásenie. Starostlivosti o životné prostredie sa venuje vo viacerých častiach. Hlavne ide o časť „Prechod k zelenej ekonomike ako príležitosť“, s ochranou životného prostredia sú previazané aj ďalšie  – najmä časti vzťahujúce sa k poľnohospodárstvu a energetike.


Tepelné čerpadlo

Uvažujete o tepelnom čerpadle? Prihláste sa do skupinového nákupu

23. 06. 2023

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov organizuje skupinový nákup tepelných čerpadiel vzduch-voda. Online registrácia je nezáväzná a bezplatná. Majiteľom rodinných domov, ktorí majú o tepelné čerpadlo vzduch-voda záujem, sa po bezplatnej a nezáväznej registrácii na stránke www.spolocnenakupy.sk zobrazia dve ponuky vybraného dodávateľa a modely, ktoré sú v rámci nášho skupinového nákupu so zľavou 25% k dispozícii.


Maskot vrtuľka

Fotosúťaž S vrtuľkou na cestách

19. 06. 2023

Určite sa už všetci tešíte na leto, prázdniny, dovolenky a zaslúžený oddych. Plánujete tento čas stráviť aktívne? Zapojte sa do našej súťaže „S vrtuľkou na cestách“. Je to súťaž originálnych fotografií s motívom vrtuľky, ktorú si môžete jednoducho vyrobiť a vziať so sebou na prázdniny. Vrtuľku sme nazvali „Airik“ a je maskotom LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (ďalej ako „Populair“). Vezmite Airika na miesta, kam sa dá dostať udržateľnou dopravou (pešo, na bicykli, vlakom atď.) a zachyťte moment, ktorý podľa vášho názoru súvisí s ovzduším. V pozitívnom zmysle to môže byť napr. cyklobus plný turistov, pešia turistika, dúha po búrke, vietor vo vlasoch, zeleň v mestách; alebo v negatívnom zmysle napr. auto na voľnobeh v pešej zóne alebo v blízkosti hrajúcich sa detí, parkovisko plné áut pred kúpaliskom, zastávka autobusu bez zastrešenia, autá parkujúce na chodníkoch.     


Deti na Festivale Zeme

Ochrana ovzdušia ako súčasť enviroaktivít pre školy na Festivale Zeme

12. 06. 2023

Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s partnermi usporiadala ďalší ročník Festivalu Zeme. Podujatie, zamerané na environmentálne aktivity pre školy a verejnosť, sa uskutočnilo 25.5.2023 v priestore Mestského parku v Banskej Bystrici. Svojimi aktivitami sme sa do programu zapojili aj v rámci projektu LIFE IP Zlepšenie kvality ovzdušia.


Obrázok ochrana ovzdušia

Spoznajte víťazov súťaže plagátov VIEME, ČO DÝCHAME? ZNEČISTENIE OVZDUŠIA VPLYVOM DOPRAVY V OKOLÍ NAŠEJ ŠKOLY

05. 06. 2023

Cieľom súťaže bolo vizuálne zobraziť hlavné posolstvo prvého ročníka výzvy pre školy, na úvod ktorej bolo v rámci projektu LIFE IP Zlepšenie kvality ovzdušia realizované meranie množstva oxidu dusičitého v ovzduší v bezprostrednom okolí 42 vybraných škôl na Slovensku. „Prostredníctvom plagátov chceme pomôcť upriamiť pozornosť na problém zhoršenej kvality ovzdušia v okolí škôl a školských zariadení. Každá škola, na ktorej prebehlo naše meranie, mohla pripraviť 1 súťažný plagát, ktorý mal obsahovať namerané hodnoty znečistenia ovzdušia, vysvetlenie prečo je znečistené ovzdušie obzvlášť nebezpečné pre deti, vlastné návrhy na riešenie danej situácie a podobne“. Do súťaže sa zaregistrovalo 24 škôl.


Levoča

Verejné historické a pamiatkovo chránené budovy môžu stále skrásnieť a zozelenieť

30. 05. 2023

Výzva na predkladanie projektov z Plánu obnovy a odolnosti, komponentu 2 – Obnova budov, investícia 2 – Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov je otvorená do 1.12.2024. Cieľom Výzvy je zlepšenie stavebnotechnického stavu verejných historických a pamiatkovo chránených budov, pričom sa zlepší ich energetická hospodárnosť, predĺži životnosť a zvýšia sa možnosti ich využívania verejnosťou.


Logo súťaže ENVIROMESTO

Príležitosť pre Slovenské mestá prezentovať svoje zelené riešenia - súťaž ENVIROMESTO 2023

24. 05. 2023

„Buďte inšpiráciou pre slovenské mestské samosprávy a prispejte tak k tvorbe lepšieho mestského životného prostredia na Slovensku.“ S touto ambíciou otvára Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia 4. ročník národného ocenenia ENVIROMESTO 2023. Môžu ho získať tie samosprávy, ktoré odzrkadľujú pozitívny, hodnotný a inovatívny prístup k starostlivosti o mestské životné prostredie. Prihlášky je možné poslať elektronicky do 5. júna 2023.


oblaky a čistá obloha

Nové pravidlá v ochrane ovzdušia na Slovensku

15. 05. 2023

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyšiel nový zákon o ochrane ovzdušia, má číslo 146/2023 Z. z.. Schválený bol Národnou radou SR dňa 17. februára 2023. Účinnosť nadobúda 1. júla 2023 s výnimkou niektorých ustanovení, ktoré účinnosť nadobudnú neskôr.

Národná rada SR dňa 10. mája 2023 taktiež schválila nový zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Tento zákon nadobudne účinnosť  1. januára 2024. Rovnako však aj v prípade tohto zákona platia určité výnimky s neskorším dátumom účinnosti.


cykloveža Trnava

Inšpiratívne aktivity mesta Trnava na podporu cyklodopravy

10. 05. 2023

Trnavčania jazdia na bicykli čoraz viac. Trend je jasný, dokazujú to dáta zo sčítacích zariadení, ktoré zaznamenávajú pohyb cyklistov na jednotlivých úsekoch cyklistickej infraštruktúry v meste. V porovnaní s rokom 2021 boli v roku 2022 cyklotrasy využívané až o 18 percent častejšie.


logo k  doplnenieu POO

Dodatok k Plánu obnovy a odolnosti SR je šanca pre Slovensko

03. 05. 2023

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 26.4.2023 schválila Návrh zmeny Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (PPO). Doplnenie novej kapitoly REPowerEU do tohto dokumentu prináša aj niekoľko opatrení pre domácnosti, ktoré si chcú zlepšiť energetickú bilanciu rodinných domov.