Aktuality

Vodíkový autobus

V Bratislave začali jazdiť prvé vodíkové autobusy

02. 08. 2023

Prvým slovenským dopravcom zabezpečujúcim prevádzku mestskej hromadnej dopravy, ktorý do prevádzky nasadil vodíkové autobusy, je Dopravný podnik mesta Bratislava (DPB). Stalo sa tak 1. augusta 2023. Ide o prvé štyri z celkového plánovaného počtu 40 vodíkových autobusov. DPB tak nadviazal  na úspešné pilotné testovanie vodíkového autobusu v podmienkach mestskej hromadnej dopravy v Bratislave, ktoré prebehlo koncom roka 2022.


mesto Košice

Projekt využitia geotermálnej energie výrazne zvýši podiel OZE pri výrobe tepla v Košiciach

25. 07. 2023

Cieľom projektu je využiť potenciál geotermálnej energie v Košickej kotline a priviesť teplo z geotermálnych vrtov pri obci Ďurkov do horúcovodnej siete systému centralizovaného zásobovania teplom (SCZT) v meste Košice do roku 2026. Cieľovou skupinou sú koneční spotrebitelia tepla z SCZT Košice, teda približne 171 tisíc obyvateľov. Projekt je zároveň strategickým zámerom spoločnosti MH Teplárenský holding a.s. (MH TH - štátna akciová spoločnosť v 100 % vlastníctve Ministerstva hospodárstva SR) v oblasti dekarbonizácie a ukončenia spaľovania uhlia v závode tepláreň Košice. Žiadateľom národného projektu je MH TH a partnerom národného projektu je spoločnosť Geoterm Košice a.s. (väčšinovým vlastníkom spoločnosti je SPP Infrastucture, a.s., v ktorej má 51 % podiel akcií štátny podnik Slovenský plynárenský priemysel a 49 % podiel akcií patrí energetickej skupine EPH). Realizácia projektu bude podporená z Fondu pre spravodlivú transformáciu (FST).  


obloha

Zapojte sa do prípravy strategických dokumentov ochrany ovzdušia

20. 07. 2023

Podľa údajov Európskej environmentálnej agentúry predčasne zomrie na Slovensku približne 4 000 až 5 700 ľudí ročne dôsledkom znečistenia ovzdušia. Jemné prachové častice PM2,5 a ozón sa podieľajú na úmrtí na Slovensku siedmimi percentami, zatiaľ čo priemer EÚ sú štyri percentá. Ministerstvo životného prostredia SR v tejto súvislosti pripravilo vstupnú správu k príprave Stratégie ochrany ovzdušia. Jej súčasťou sú dva kľúčové dokumenty – Národný program znižovania emisií a Stratégia na zlepšenie kvality ovzdušia. Verejnosť môže svoje námety a návrhy k týmto dokumentom posielať do 31. októbra 2023.


Titulka Správy

Publikovaná bola Správa o kvalite ovzdušia v Slovenskej republike v roku 2022

10. 07. 2023

1. júla 2023 nadobudol účinnosť nový zákon č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon). Vo vzťahu k verejnosti svojimi príslušnými časťami zákon prispieva k napĺňaniu ústavného práva na priaznivé životné prostredie a na včasné a úplné informácie o jeho stave, príčinách a následkoch tohto stavu. Jedným z najvýznamnejších praktických nástrojov na informovanie verejnosti o kvalite ovzdušia  je každoročne vydávaná Správa o kvalite ovzdušia v Slovenskej republike v roku 2022, za ktorej publikovanie a sprístupnenie je zodpovedný Slovenský hydrometeorologický ústav.


Vlajka SR

Životné prostredie v Programovom vyhlásení vlády SR

04. 07. 2023

Vláda SR na svojom zasadnutí dňa 12.6.2023 schválila programové vyhlásenie. Starostlivosti o životné prostredie sa venuje vo viacerých častiach. Hlavne ide o časť „Prechod k zelenej ekonomike ako príležitosť“, s ochranou životného prostredia sú previazané aj ďalšie  – najmä časti vzťahujúce sa k poľnohospodárstvu a energetike.


Tepelné čerpadlo

Uvažujete o tepelnom čerpadle? Prihláste sa do skupinového nákupu

23. 06. 2023

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov organizuje skupinový nákup tepelných čerpadiel vzduch-voda. Online registrácia je nezáväzná a bezplatná. Majiteľom rodinných domov, ktorí majú o tepelné čerpadlo vzduch-voda záujem, sa po bezplatnej a nezáväznej registrácii na stránke www.spolocnenakupy.sk zobrazia dve ponuky vybraného dodávateľa a modely, ktoré sú v rámci nášho skupinového nákupu so zľavou 25% k dispozícii.


Maskot vrtuľka

Fotosúťaž S vrtuľkou na cestách

19. 06. 2023

Určite sa už všetci tešíte na leto, prázdniny, dovolenky a zaslúžený oddych. Plánujete tento čas stráviť aktívne? Zapojte sa do našej súťaže „S vrtuľkou na cestách“. Je to súťaž originálnych fotografií s motívom vrtuľky, ktorú si môžete jednoducho vyrobiť a vziať so sebou na prázdniny. Vrtuľku sme nazvali „Airik“ a je maskotom LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (ďalej ako „Populair“). Vezmite Airika na miesta, kam sa dá dostať udržateľnou dopravou (pešo, na bicykli, vlakom atď.) a zachyťte moment, ktorý podľa vášho názoru súvisí s ovzduším. V pozitívnom zmysle to môže byť napr. cyklobus plný turistov, pešia turistika, dúha po búrke, vietor vo vlasoch, zeleň v mestách; alebo v negatívnom zmysle napr. auto na voľnobeh v pešej zóne alebo v blízkosti hrajúcich sa detí, parkovisko plné áut pred kúpaliskom, zastávka autobusu bez zastrešenia, autá parkujúce na chodníkoch.     


Deti na Festivale Zeme

Ochrana ovzdušia ako súčasť enviroaktivít pre školy na Festivale Zeme

12. 06. 2023

Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s partnermi usporiadala ďalší ročník Festivalu Zeme. Podujatie, zamerané na environmentálne aktivity pre školy a verejnosť, sa uskutočnilo 25.5.2023 v priestore Mestského parku v Banskej Bystrici. Svojimi aktivitami sme sa do programu zapojili aj v rámci projektu LIFE IP Zlepšenie kvality ovzdušia.


Obrázok ochrana ovzdušia

Spoznajte víťazov súťaže plagátov VIEME, ČO DÝCHAME? ZNEČISTENIE OVZDUŠIA VPLYVOM DOPRAVY V OKOLÍ NAŠEJ ŠKOLY

05. 06. 2023

Cieľom súťaže bolo vizuálne zobraziť hlavné posolstvo prvého ročníka výzvy pre školy, na úvod ktorej bolo v rámci projektu LIFE IP Zlepšenie kvality ovzdušia realizované meranie množstva oxidu dusičitého v ovzduší v bezprostrednom okolí 42 vybraných škôl na Slovensku. „Prostredníctvom plagátov chceme pomôcť upriamiť pozornosť na problém zhoršenej kvality ovzdušia v okolí škôl a školských zariadení. Každá škola, na ktorej prebehlo naše meranie, mohla pripraviť 1 súťažný plagát, ktorý mal obsahovať namerané hodnoty znečistenia ovzdušia, vysvetlenie prečo je znečistené ovzdušie obzvlášť nebezpečné pre deti, vlastné návrhy na riešenie danej situácie a podobne“. Do súťaže sa zaregistrovalo 24 škôl.


Levoča

Verejné historické a pamiatkovo chránené budovy môžu stále skrásnieť a zozelenieť

30. 05. 2023

Výzva na predkladanie projektov z Plánu obnovy a odolnosti, komponentu 2 – Obnova budov, investícia 2 – Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov je otvorená do 1.12.2024. Cieľom Výzvy je zlepšenie stavebnotechnického stavu verejných historických a pamiatkovo chránených budov, pričom sa zlepší ich energetická hospodárnosť, predĺži životnosť a zvýšia sa možnosti ich využívania verejnosťou.