Fotosúťaž S vrtuľkou na cestách

19. 06. 2023

Určite sa už všetci tešíte na leto, prázdniny, dovolenky a zaslúžený oddych. Plánujete tento čas stráviť aktívne? Zapojte sa do našej súťaže „S vrtuľkou na cestách“. Je to súťaž originálnych fotografií s motívom vrtuľky, ktorú si môžete jednoducho vyrobiť a vziať so sebou na prázdniny. Vrtuľku sme nazvali „Airik“ a je maskotom LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (ďalej ako „Populair“). Vezmite Airika na miesta, kam sa dá dostať udržateľnou dopravou (pešo, na bicykli, vlakom atď.) a zachyťte moment, ktorý podľa vášho názoru súvisí s ovzduším. V pozitívnom zmysle to môže byť napr. cyklobus plný turistov, pešia turistika, dúha po búrke, vietor vo vlasoch, zeleň v mestách; alebo v negatívnom zmysle napr. auto na voľnobeh v pešej zóne alebo v blízkosti hrajúcich sa detí, parkovisko plné áut pred kúpaliskom, zastávka autobusu bez zastrešenia, autá parkujúce na chodníkoch.     

Maskot vrtuľka
Zdroj: MŽP SR

Súťaž je určená pre širokú verejnosť bez rozdielu veku. Organizátorom je Slovenská agentúra životného prostredia v rámci realizácie projektu Populair. Naším zámerom je počas letného obdobia zozbierať fotografie z rôznych prázdninových destinácií a poukázať na negatívne aj pozitívne javy, ktoré súvisia s ovzduším. Zaujíma nás aj to, aký dopravný prostriedok na svojich cestách za oddychom využijete. Doprava má totiž významný vplyv na kvalitu ovzdušia – je jedným z hlavných zdrojov znečisťujúcich látok, ktoré môžu negatívne vplývať na naše zdravie - https://dnesdycham.populair.sk/mozne-ucinky-na-zdravie.

Cieľom súťaže je podporiť šetrnejšie spôsoby cestovania a pomocou fotografie poukázať na to, čo ovplyvňuje naše ovzdušie.    

Ako sa môžete zapojiť?

  1. Vyrobte si vrtuľku „Airika“ podľa inštrukcií.Návod ako zložiť vrtuľku nájdete aj na:https://www.youtube.com/watch?v=1H0VNVSTe0Y
  2. Odfoťte vrtuľku na prázdninách a zachyťte moment, ktorý podľa vášho názoru, súvisí s čistotou ovzdušia (pozitívne/negatívne).
  3. Zaregistrujte fotografiu vyplnením formulára v záložke Aktuality/Fotosúťaž. Uveďte tiež vaše meno, email, miesto, kde ste fotografiu vytvorili a akým dopravným prostriedkom ste sa tam dostali. Pozor, posielajte max. 1 fotku/osobu.

Hodnotenie bude prebiehať v dvoch formách a to verejným hlasovaním na http://dnesdycham.populair.sk v záložke Aktuality/Fotosúťaž a odbornou porotou. Výsledky súťaže budú zverejnené na http://dnesdycham.populair.sk a FB Populair dňa 7. 9. 2023, kedy si pripomíname Svetový deň čistého ovzdušia. Termín pre registráciu fotografií: 19. 6. – 15. 8. 2023. Termín pre hlasovanie na dnesdycham.populair.sk: 16. 8. – 31. 8. 2023.

Zapojte sa do súťaže a okrem nového poznania, môžete získať aj zaujímavé ceny - rodinné vstupy do múzeí či ZOO, propagačné predmety.

Štatút súťaže: https://dnesdycham.populair.sk/public/pdf/Statut-sutaze_S-vrtulkou-na-cestach.pdf

Návod na vrtuľku: https://populair.sk/web-documents/961/vrtulka-s-navodom-a5-final.pdf

Registračný formulár: https://dnesdycham.populair.sk/foto-sutaz-2023

Viac zaujímavých informácií aj o šetrnej doprave: