Začal sa desiaty ročník kampane Do práce na bicykli

25. 04. 2023

Ministerstvo dopravy SR vyhlásilo v poradí už desiaty ročník celonárodnej kampane Do práce na bicykli. Tohtoročným motívom je Tvoja cesta, tvoja voľba. Motto poukazuje na fakt, že voľba dopravného prostriedku je na každom z nás. Môžeme sa rozhodnúť, či zvolíme do práce prepravu autom, alebo sa rozhodneme pre environmentálne priaznivejšiu formu dopravy – verejnú dopravu, bicykel, alebo pôjdeme jednoducho pešo. Zníženie počtu osobných automobilov v mestách sa prejaví v znížení emisií znečisťujúcich látok a zlepšení kvality ovzdušia.

Plagát ku kampani Do práce na bicykli
Zdroj: www.dopracenabicykli.eu

Kampaň je aj v tomto roku rozdelená na viacero fáz. Od 1. apríla do 29. mája sa môžu registrovať samosprávy a vyššie územné celky, následne až do 7. júna aj jednotlivé súťažiace družstvá z firiem sídliacich na území zaregistrovanej samosprávy.

Dvoj až štvorčlenné tímy zložené z kolegov budú počas celého júna potom využívať na cestu do práce bicykel, chôdzu alebo verejnú dopravu. Jednotlivé jazdy si budú evidovať tak, ako po iné roky v elektronickom systéme na stránke http://www.dopracenabicykli.eu, pripadne v mobilnej aplikácii.

Samotné údaje o pohybe cyklistov budú môcť zapojené samosprávy využiť pri podpore cyklistických projektov. Najúspešnejšie tímy, samosprávy a firmy môžu už tradične získať aj zaujímavé ceny, vrátane nových bicyklov a ďalších hodnotných cien.

Na deviatom ročníku kampane Do práce na bicykli sa zúčastnilo rekordných 105 samospráv s 13 551 účastníkmi. V prepisovaní histórie pokračovali súťažiaci aj počas trvania samotnej kampane v mesiaci jún, kedy spolu najazdili 1 868 775 kilometrov, uskutočnili 254 138 jázd a spolu s chodcami a používateľmi verejnej osobnej dopravy ušetrili 551 275 kilogramov oxidu uhličitého.