Aktuality

Zelená strecha

Živé zelené strechy na zastávkach mestskej hromadnej dopravy v Žiari nad Hronom

26. 04. 2024

Samospráva mesta Žiar nad Hronom sa rozhodla vybudovať 13 autobusových prístreškov, ktoré budú mať zelenú strechu. Ide o riešenie, ktoré prispeje k zlepšeniu kvality ovzdušia a okolitej mikroklímy, podporuje biodiverzitu, a zároveň esteticky obohacuje mestský priestor. Rastliny zachytávajú prach a oxid uhličitý z ovzdušia, chladia okolie v horúcich letných dňoch a sú domovom rôznych druhov hmyzu.  


Dom na obnovu

Pripravuje sa ďalšia schéma obnovy rodinných domov - Obnov Dom Mini

17. 04. 2024

Vláda SR na svojom zasadnutí dňa 17.4.2024 schválila zámer prípravy výzvy Obnov Dom Mini v rámci komponentu REPowerEU Plánu obnovy a odolnosti SR. Zároveň uložila podpredsedovi vlády SR a ministrovi životného prostredia SR  v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP) pripraviť a vyhlásiť Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na čiastkovú obnovu rodinných domov s názvom Obnov Dom Mini v rámci komponentu REPowerEU Plánu obnovy a odolnosti SR  v termíne do 30. júna 2024. Predpokladaný finančný objem na túto výzvu je vo výške 36 miliónov eur.


Promo obrázok kampane

Zapojte sa s kolegami do kampane Do práce na bicykli

12. 04. 2024

V pondelok 1. apríla sa začala registrácia samospráv, ktoré sa chcú zúčastniť na kampani Do práce na bicykli. Následne sa začne registrácia dvoj až štvorčlenných tímov. Ide v poradí už o 11. ročník tejto kampane, ktorej cieľom je motivovať ľudí, aby nechali auto doma a  na cestu do práce využili bicykel, chôdzu či verejnú dopravu.


Logo Environmentálneho fondu

Plán podpory z Environmentálneho fondu na rok 2025

08. 04. 2024

Environmentálny fond zverejnil  zoznam činností, na ktoré bude možné predložiť žiadosť o podporu na rok 2025 a predpokladaný termín publikovania podrobných špecifikácií k týmto žiadostiam.


Monitorovacia stanica v Brezne

Čo sa zistilo monitorovaním kvality ovzdušia mobilnou stanicou v meste Brezno?

28. 03. 2024

Na námestí v meste Brezne  bola od vlaňajšieho septembra – teda takmer pol roka –  umiestnená mobilná monitorovacia stanica kvality ovzdušia, prevádzkovaná Slovenským hydrometeorologickým ústavom (SHMÚ).  Ako ukázali výsledky, Brezno má hlavne problém so znečistením prachovými časticami, ktoré pochádzajú v najväčšej miere z vykurovania rodinných domov tuhým palivom.


Stromy

LESY PRE SPOLOČNOSŤ – dnes slávime medzinárodný deň lesov

21. 03. 2024

21. marec je medzinárodným dňom lesov. Je to deň, kedy si viac ako v bežné dni pripomíname význam lesov pre celú našu planétu. Vláda Slovenskej republiky  schválila nový Národný lesnícky program Slovenskej republiky pre obdobie rokov 2025 – 2030 „LESY PRE SPOLOČNOSŤ“.


cyklomost

Rozvoj cyklodopravy závisí od skvalitňovania potrebnej infraštruktúry

14. 03. 2024

Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) podporuje rozvoj udržateľnej mobility na svojom území. Táto podpora zahrňuje aj budovanie infraštruktúry pre cyklodopravu, jej súčasťou je pokračovanie v príprave rozšírenia existujúcej cyklotrasy medzi Zvolenom a Sliačom. Oznámenie o obstarávaní vypracovania projektovej dokumentácie je zverejnené vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.


Vysoké Tatry

Plánované riešenia dopravy vo Vysokých Tatrách zlepšia aj kvalitu ovzdušia

04. 03. 2024

Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s mestom Vysoké Tatry a podtatranskými mestami a obcami Poprad, Kežmarok, Štrba a ďalšie v súčasnosti pracuje na príprave strategického dokumentu  Plán udržateľnej mobility regiónu Vysoké Tatry. Tento dokument si kladie za cieľ odľahčiť dopravu v Tatrách a smerovať ju do podhoria, znížiť individuálnu dopravu a podporiť využitie verejnej dopravy.


Námestie Zvolen

Rozvoj prvkov zelenej a modrej infraštruktúry ako nástroj na zlepšenie kvality ovzdušia

22. 02. 2024

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR) vyhlásilo 15. februára 2024 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekty integrovaných územných investícií so zameraním na podporu rozvoja prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v mestách a obciach. Uzavretá bude v čase, keď dôjde k schváleniu žiadostí v celkovom objeme finančných prostriedkov alokovaných na túto výzvu.


Pálffyovský dub z Malaciek

Podporte zástupcu Slovenska v súťaži Európsky strom roka 2024

13. 02. 2024

Viac než päťstoročný dub zo Zámockého parku v Malackách, ktorý ešte na jeseň získal titul Strom roka 2023, sa teraz uchádza o ďalšie hlasy verejnosti v medzinárodnej súťaži stromov – Európsky strom roka 2024. Pálffyovský dub spomienok reprezentuje svojim príbehom Slovensko medzi súpermi z ďalších 14 krajín Európy. Milovníci stromov môžu svoj hlas odovzdať do 22. februára 2024 prostredníctvom online hlasovania na webovej stránke www.treeoftheyear.org.