Aktuality

titulná fotka 1

Európsky zelený týždeň 2021

11. 03. 2021

Znečistenie životného prostredia ovplyvňuje každého – prostredníctvom vzduchu, ktorý dýchame, vody, ktorú pijeme, alebo pôdy, na ktorej pestujeme jedlo. Je to najčastejšia environmentálna príčina mnohých duševných a fyzických chorôb a predčasných úmrtí, najmä u detí, ľudí s chronickými ochoreniami a starších ľudí.

 


titulná fotka 2

Inšpiratívne riešenia z projektu LIFE ASPIRE

05. 03. 2021

Doprava významne znečisťuje ovzdušie najmä oxidmi dusíka NOX a prachovými časticami. Riešeniu tohto problému sa venujú mnohé projekty  podporené EÚ v rámci programe LIFE. Jedným z nich je aj projekt LIFE ASPIRE.


titulná fotka 3

Zhoršená kvalita ovzdušia vás môže pripraviť o zrak

26. 02. 2021

Štúdia publikovaná v Britskom žurnále oftalmológie upozorňuje, že obyvatelia oblastí so zhoršenou kvalitou ovzdušia majú o 8 % vyššiu pravdepodobnosť výskytu straty zraku.


titulná fotka 4

Niečo je vo vzduchu

23. 02. 2021

Vysoké koncentrácie látok znečisťujúcich ovzdušie majú aj na Slovensku významný vplyv na verejné zdravie. Dlhodobé vystavenie pôsobeniu prachových častíc zvyšuje výskyt astmy, kardiovaskulárnych problémov, pľúcnych chorôb a následne vedie k predčasnej smrti. Napriek zlepšeniam však situácia stále nie je dobrá.


titulná fotka 5

Slovensko čelí žalobe za nedostatočnú ochranu kvality ovzdušia

19. 02. 2021

Minister životného prostredia Ján Budaj rešpektuje dnešné rozhodnutie Európskej komisie, ktorá podáva na Európsky súdny dvor žalobu proti Slovensku za prekročenie limitnej hodnoty pre tuhé znečisťujúce látky a pre neprijatie primeraných opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia.


titulná fotka 6

O projekte PreOvzdušie

17. 02. 2021

Problematike kvality ovzdušia sa už dlhodobo venuje aj o. z. CEPTA. Vznikli v roku  2005  ako občianske združenie s cieľom vyvíjať aktivity smerom k ochrane životného prostredia, prírody, podpore občianskej participácie, zdravého životného štýlu a udržateľných alternatív voči súčasnému konzumnému životnému štýlu. Ostatné dva roky realizujú aj projekt PreOvzdušieSK financovaný z operačného programu Efektívna verejná správa (MVSR). Je zameraný na zlepšenie dialógu zainteresovaných subjektov, predovšetkým centrálnej štátnej správy a samosprávy.


titulná fotka 7

Jelšava sa potrebuje nadýchnuť

02. 02. 2021

Energeticky efektívnejšie domy by mohli pomôcť vyriešiť dlhodobý problém so smogom v Jelšave, píše v komentári RICHARD PAKSI z Budov pre budúcnosť.

Richard Paksi je analytikom v organizácii Budovy pre budúcnosť.


titulná fotka 8

Pri téme kvality ovzdušia by mali zbystriť pozornosť aj športovci

28. 01. 2021

Znečisťujúce látky v ovzduší majú nepriaznivý vplyv na zdravie ľudí. Vyvarovať sa zvýšenej fyzickej aktivite by sa mali ľudia v rizikových oblastiach so zhoršenou kvalitou ovzdušia.


titulná fotka 9

Ako získať príspevok z projektu Zelená domácnostiam II ?

25. 01. 2021

Žiadosti o poukážky z projektu Zelená domácnostiam II bude možné znovu podávať od februára 2021. Na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie budú mať domácnosti naďalej päť mesiacov.


titulná fotka 10

Česká republika v roku 2020 nezaznamenala ani jednu smogovú situáciu

25. 01. 2021

Český hydrometeorologický ústav informuje o poklese koncentrácií znečisťujúcich látok v ovzduší na území Českej republiky. Prvýkrát v histórii nebola vyhlásená ani jedna smogová situácia v krajine za celý rok.