Aktuality

Od marca prichádza zákaz parkovania na chodníkoch a zvýšenie bezpečnosti pre cyklistov

17. 01. 2022

Situácia z pohľadu chodcov či cyklistov, často aj rodičov s kočiarom je na chodníkoch v mestách, hlavne na sídliskách a v obytných zónach, zložitá. Nehovoriac o tom, že kvôli nesprávnemu parkovaniu na chodníku musia chodci obchádzať vozidlá niekedy aj na cestnú komunikáciu. Potreba parkovacích miest je každým rokom viac kritická, nakoľko počet osobných vozidiel narastá a obytné zóny nie sú dimenzované na súčasné počty vozidiel.


Využite ďalšie sprístupnené materiály o kvalite ovzdušia

10. 01. 2022

Podpora informovania verejnosti o stave a ochrane ovzdušia je jednou zo základných úloh projektu LIFE Zlepšenie kvality ovzdušia.