Aktuality

Laureáti súťaže ENVIROMESTO 2023

Titul ENVIROMESTO 2023 putuje do mesta pod Urpínom

28. 11. 2023

Slovenské mestá mali aj počas tohto roka možnosť zapojiť sa do národného ocenenia ENVIROMESTO, ktoré podporuje samosprávy v aktívnom a praktickom uplatňovaní ich environmentálnej politiky. Vo svojej snahe o udržateľné mestské prostredie vynikali najmä štyri mestá. Národná hodnotiaca komisia ocenila Púchov, Liptovský Mikuláš a Vrútky, ktoré si prevzali ocenenia v čiastkových oblastiach. Celkovým laureátom národného ocenenia sa stala Banská Bystrica.


Pohľad na mesto

Nové úlohy miest a obcí v ochrane ovzdušia

22. 11. 2023

Zákon č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov definuje nové úlohy miest a obcí v ochrane ovzdušia.  Týkajú sa jednak riadenia kvality ovzdušia, ako aj preneseného výkonu štátnej správy ochrany ovzdušia vo veciach malých zdrojov. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pripravilo a publikovalo Príručku pre obce a mestá v oblasti ochrany ovzdušia k zákonu č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Účelom tejto príručky je vytvorenie prehľadu ustanovení uvedeného zákona vo vzťahu k právomoci obcí vo veci preneseného výkonu štátnej správy malých zdrojov a vybraných osobitných činností.


Župan Lunter

Integrovaný dopravný systém (IDS) už aj v Banskobystrickom kraji – v januári budú autobusy zadarmo!

14. 11. 2023

Organizátor IDS BBSK, a.s. spustil v Banskobystrickej župe e-shop, v ktorom sa môžu cestujúci registrovať a kupovať si predplatné lístky s platnosťou od 1. februára 2024 a neskôr. “Celý január bude cestovanie v prímestských autobusoch SAD Lučenec a SAD Zvolen v Banskobystrickom kraji zadarmo. Župa tak dá ľuďom možnosť nielen zvyknúť si na zmeny, ale aj vyskúšať si dochádzanie verejnou dopravou.” Uvádza sa na stránkach IDS.


sviečka a peniaze

Hľadajú sa cesty riešenia energetickej chudoby

10. 11. 2023

Energetická chudoba je rastúcim problémom aj v krajinách Európskej únie (EÚ), Slovensko nevynímajúc. Odhaduje sa, že približne 40 miliónov Európanov zo všetkých členských štátov, ktorí predstavujú 9,3 % obyvateľov EÚ, si nedokázalo v roku 2022 udržiavať v príbytku primerané teplo. Ide o prudké zvýšenie od roku 2021, keď sa v tej istej situácii nachádzalo 6,9 % obyvateľov. Podiel sa viac než zdvojnásobil v prípade ľudí v nižších príjmových kategóriách. Tieto údaje svedčia o závažnosti situácie a pripomínajú tvorcom politík, aby konali a riešili základné príčiny energetickej chudoby v rámci spravodlivej a primeranej transformácie, ktorou sa zabezpečí, že sa na nikoho nezabudne.


Solárny panel

SIEA spúšťa novú Zelenú domácnostiam. O poukážku bude možné požiadať spätne

31. 10. 2023

Príspevky na tepelné čerpadlá, fotovoltické panely, slnečné kolektory a kotly na biomasu aj pre Bratislavský samosprávny kraj a vyššia cielená podpora inštalácií moderných zariadení, ktoré spĺňajú európske environmentálne kritériá. To sú hlavné zmeny v podmienkach nového národného projektu Zelená domácnostiach, ktoré 30. októbra 2023 zverejnila Slovenská inovačná a energetická agentúra.


Foto zo slávnostného odpovzdávania Cien ETM

Kto získal Cenu Európskeho týždňa mobility 2023?

23. 10. 2023

Hlavným cieľom Európskeho týždňa mobility (ETM) je povzbudiť samosprávy v zavádzaní a podpore udržateľnej mestskej mobility, umožniť obyvateľom miest a obcí vyskúšať si alternatívne spôsoby dopravy voči preprave autom. Téma 22. ročníka kampane s mottom Šetri energiu oslovila doteraz u nás najvyšší počet účastníkov – až 70 samospráv a 46 organizácií. Výsledky kampane slávnostne vyhodnotila Slovenská agentúra životného prostredia v priestoroch Cikkerovej siene Radnice v Banskej Bystrici.


Infografika občania

Aké povinnosti nám, občanom Slovenskej republiky priniesol nový zákon o ochrane ovzdušia?

17. 10. 2023

V súvislosti so zabezpečovaním tepla a teplej vody máme v našich domácnostiach rôzne typy zariadení. Na ich používanie sa však vzťahujú predpisy, ktoré je nutné dodržiavať. Definuje ich hlavne zákon č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia. O aké povinnosti sa jedná?


Rekonštrukcia domu

O štvrtú výzvu z programu Obnov dom bol rekordný záujem

10. 10. 2023

Napriek útoku na server bolo 10 000 žiadostí zaregistrovaných za hodinu a desať minút. Žiadatelia sa mohli prihlasovať do výzvy prostredníctvom stránky obnovdom.sk včera od 9.00 hodiny ráno. Spustenie prihlasovania narušil masívny kybernetický útok (DDoS), kedy boli na stránku zaznamenávané milióny dopytov na pripojenie súčasne. Z toho dôvodu dočasne nebolo možné formulár generovať a ani stránku navštíviť. SAŽP útok prešetruje.


stromček

V akej zdravotnej kondícii sú naše lesy?

02. 10. 2023

Jedným z najcennejších prírodných bohatstiev našej krajiny sú lesy. Lesné dreviny, krovinová etáž, celkovo zeleň, má nenahraditeľný význam pri „očisťovaní“ ovzdušia od prachových častíc.  Lesnatosť Slovenska počítaná z výmery lesných pozemkov predstavuje 41,3 % z celkovej výmery SR.  Vláda SR na svojom zasadnutí dňa 20.9.2023 schválila tzv. Zelenú správu - Správu o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2022. Súčasťou tejto správy je aj hodnotenie zdravotného stavu lesov, ktorý nie je uspokojujúci. Priemerná defoliácia ihličnatých drevín bola v roku 2022 32,5 %, čo je najviac za posledných 25 rokov a priemerná defoliácia listnatých drevín 27,5 % (o 3 % viac ako v roku 2021).


Monitorovacia stanica Brezno

Medzi monitorované mestá z hľadiska kvality ovzdušia pribudlo mesto Brezno

25. 09. 2023

Mesto Brezno v spolupráci so Smart Cities Klubom a Slovenským hydrometeorologickým ústavom sa rozhodlo umiestniť mobilnú monitorovaciu stanicu na meranie kvality ovzdušia priamo na námestí. Získajú sa tak aktuálne údaje o kvalite ovzdušia v lokalite, ktorá je dlhodobo výrazne ovplyvňovaná tranzitnou dopravou.