Aktuality

Ovzdušie v číslach

09. 04. 2021

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a Slovenská agentúra životného prostredia koncom roka 2020 publikovali brožúru Životné prostredie Slovenskej republiky v roku 2019 – kľúčové údaje a informácie. Jej účelom je v prehľadnej, výstižnej a užívateľsky priateľskej forme priblížiť širokej verejnosti informácie o kvalite životného prostredia v previazaní na dôležité témy dnešnej doby.


17 miliónov € na vrátenie zelene do našich miest

01. 04. 2021

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) vyhlásilo novú výzvu na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach.


Minister Budaj predstavil zelený Plán obnovy Slovenska

15. 03. 2021

Európsky Plán obnovy prinesie Slovensku dodatočné investície za takmer 6 miliárd eur do zelenej ekonomiky, zdravotníctva, vzdelávania, vedy a výskumu, ako aj verejnej správy a digitalizácie. Slovensko z Plánu obnovy získa na zlepšenie životného prostredia a zdravia ľudí jednu miliardu eur.


Európsky zelený týždeň 2021

11. 03. 2021

Znečistenie životného prostredia ovplyvňuje každého – prostredníctvom vzduchu, ktorý dýchame, vody, ktorú pijeme, alebo pôdy, na ktorej pestujeme jedlo. Je to najčastejšia environmentálna príčina mnohých duševných a fyzických chorôb a predčasných úmrtí, najmä u detí, ľudí s chronickými ochoreniami a starších ľudí.

 


Inšpiratívne riešenia z projektu LIFE ASPIRE

05. 03. 2021

Doprava významne znečisťuje ovzdušie najmä oxidmi dusíka NOX a prachovými časticami. Riešeniu tohto problému sa venujú mnohé projekty  podporené EÚ v rámci programe LIFE. Jedným z nich je aj projekt LIFE ASPIRE.


Zhoršená kvalita ovzdušia vás môže pripraviť o zrak

26. 02. 2021

Štúdia publikovaná v Britskom žurnále oftalmológie upozorňuje, že obyvatelia oblastí so zhoršenou kvalitou ovzdušia majú o 8 % vyššiu pravdepodobnosť výskytu straty zraku.


Niečo je vo vzduchu

23. 02. 2021

Vysoké koncentrácie látok znečisťujúcich ovzdušie majú aj na Slovensku významný vplyv na verejné zdravie. Dlhodobé vystavenie pôsobeniu prachových častíc zvyšuje výskyt astmy, kardiovaskulárnych problémov, pľúcnych chorôb a následne vedie k predčasnej smrti. Napriek zlepšeniam však situácia stále nie je dobrá.


Slovensko čelí žalobe za nedostatočnú ochranu kvality ovzdušia

19. 02. 2021

Minister životného prostredia Ján Budaj rešpektuje dnešné rozhodnutie Európskej komisie, ktorá podáva na Európsky súdny dvor žalobu proti Slovensku za prekročenie limitnej hodnoty pre tuhé znečisťujúce látky a pre neprijatie primeraných opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia.


O projekte PreOvzdušie

17. 02. 2021

Problematike kvality ovzdušia sa už dlhodobo venuje aj o. z. CEPTA. Vznikli v roku  2005  ako občianske združenie s cieľom vyvíjať aktivity smerom k ochrane životného prostredia, prírody, podpore občianskej participácie, zdravého životného štýlu a udržateľných alternatív voči súčasnému konzumnému životnému štýlu. Ostatné dva roky realizujú aj projekt PreOvzdušieSK financovaný z operačného programu Efektívna verejná správa (MVSR). Je zameraný na zlepšenie dialógu zainteresovaných subjektov, predovšetkým centrálnej štátnej správy a samosprávy.


Jelšava sa potrebuje nadýchnuť

02. 02. 2021

Energeticky efektívnejšie domy by mohli pomôcť vyriešiť dlhodobý problém so smogom v Jelšave, píše v komentári RICHARD PAKSI z Budov pre budúcnosť.

Richard Paksi je analytikom v organizácii Budovy pre budúcnosť.