Jelšava sa potrebuje nadýchnuť

02. 02. 2021

Energeticky efektívnejšie domy by mohli pomôcť vyriešiť dlhodobý problém so smogom v Jelšave, píše v komentári RICHARD PAKSI z Budov pre budúcnosť.

Richard Paksi je analytikom v organizácii Budovy pre budúcnosť.

Jelšava sa potrebuje nadýchnuť
Zdroj: Miroslav Mokrý

Problémy so smogom trápia Jelšavu aj túto zimu. K negatívnym prejavom na zdravie nepomáha ani fakt, že riziko úmrtia na COVID-19 je vyššie u ľudí dlhodobo vystavených smogu. Pritom  práve v Jelšave dopadla úroveň pozitivity skríningového testovania horšie než v tom najzasiahnutejšom okrese. Príčinou smogového problému sú predovšetkým neefektívne vykurovanie rodinných domov v obci. Riešením by mohli byť  energeticky efektívnejšie domácnosti. Návrh Plánu obnovy počíta s investíciami do zelenej obnovy rodinných domov. Je potrebné ich využiť čo v najlepšej miere aj na riešenie problému v regiónoch ako je Jelšava.

V Jelšave začala minulý týždeň opäť platiť výstraha pred smogovou situáciou. Ide o problém, ktorý trápi obyvateľov takmer každú zimu. Príčinou smogovej situácie sú vysoké emisie prachových častíc z vykurovania pevným palivom v domácnostiach a nepriaznivé rozptylové podmienky vzhľadom na polohu v doline. Ani túto zimu sa obyvatelia Jelšavy nevyhli oznamu z obecného rozhlasu, ktorý im odporúča, aby vonku nešportovali a v domácnostiach menej vetrali. Niektorí z nás si takéto situácie vedia spojiť s ďalekou Čínou. Pritom ide o problém, s ktorým sa opakovane stretáva aj časť obyvateľov Slovenska.

Prepojenosť smogu a respiračných ochorení

Tuhé častice a prašnosť v ovzduší sú rizikovým faktorom najmä pre vznik kardiovaskulárnych ochorení a respiračných chorôb. Obzvlášť tie najmenšie častice prachu sú preukázateľne príčinou mnohých predčasných úmrtí v Európe aj na Slovensku. Len samotné znečistenie ovzdušia u nás spôsobuje obrovský počet predčasných úmrtí. Až 4800 ľudí ročne zbytočne umrie kvôli znečisteniu ovzdušia vo forme pevných prachových častíc PM2,5. Táto skutočnosť má však významný dopad aj na samotné náklady spoločnosti. Zvyšujú sa náklady na zdravotnú starostlivosť, obmedzuje sa produktivita práce a oslabuje sa národné hospodárstvo.

Už k takto pomerne významnému ohrozovaniu zdravia sa dnes pridáva závažný faktor spojený s koronavírusom. Riziko úmrtia na COVID-19 je vyššie u ľudí dlhodobo vystavených smogu. Na začiatku pandémie na to poukázala štúdia Školy verejného zdravia, ktorá je súčasťou Harvardovej univerzity.

Je veľmi nešťastné, že práve v Jelšave dosiahla úroveň pozitivity skríningového testovania 2,92 %. Ide pritom o úroveň pozitivity, ktorá je vyššia než dosiahol najhorší okres (z aktuálnych výsledkov skríningového testovania k 27.1.).

Jelšava nutne potrebuje investície do obnovy rodinných domov

Problém so znečisteným ovzduším z vykurovania domácností majú najmä oblasti, kde je častá kombinácia neobnoveného rodinného domu, nízkych príjmov a vykurovania tuhými palivami. Ponúkaným riešením viacerých odborníkov je zadotovať výmenu starého kotla za novší, napríklad za plynový kondenzačný kotol. Na prvý pohľad ide o vhodné riešenie, ktoré by problém malo vyriešiť.

Problém je však oveľa komplexnejší a riešenie treba hľadať s prihliadnutím na všetky okolnosti. Pre vlastníkov rodinných domov, ktorí kúria lacným a dostupným drevom je iný zdroj neatraktívny a to z dôvodu vyšších nákladov na kúrenie. Náklady na kúrenie sú v týchto domácnostiach neúmerne vysoké práve vďaka staršiemu domu bez vymenených okien, či zateplenej strechy a dochádza tu k veľkým únikom tepla von. Na zníženie množstva výroby energie a tým aj produkcie škodlivín, je v prvom rade potrebné znížiť množstvo energie, ktoré potrebujú na vykúrenie svojho domu. Ak objekt efektívne zateplíme, nepotrebujeme ho v takej veľkej miere vykurovať, nakoľko nám teplo nikam zbytočne neuniká. Výmena zdroja tepla by mala ísť ruka v ruke s takýmito opatreniami, no nemala by ich predbiehať.

Zdroje z Plánu obnovy by mohli pomôcť

Návrh Plánu obnovy počíta s investíciou do obnovy rodinných domov v hodnote 300 miliónov eur. Zámer zelenej a komplexnej obnovy rodinných domov predstavil nedávno minister životného prostredia Ján Budaj. Potenciál obnovy rodinných domov je na Slovensku veľký a z pohľadu Jelšavy o to dôležitejší. Takéto investície môžu nielen pomôcť k riešeniu problému smogu, no majú veľký význam pre znižovanie emisií CO2 a stimulovaní lokálnej ekonomiky po kríze.

Dobre nastavená dotačná schéma by mohla pomôcť ľuďom s obnovou ich rodinných domov. Adresná pomoc a nastavenie podpory by dokonca mohlo zvýhodniť obyvateľov v smogových regiónoch lepšími podmienkami podpory, či adekvátnou technickou pomocou pre tých, ktorí si sami takýto projekt nezvládnu administratívne zastrešiť.

Šikovní starostovia by mohli zmenežovať podporu pre väčšiu komunitu rodinných domov, pre ktorú by štát vedel využiť efektívnejšiu formu financovania. Európska komisia plánuje v rámci riešenia problému energetickej chudoby podporiť obnovu sto vybraných štvrtí (komunít) v EÚ. Energetická chudoba je úzko spojená práve s problémom smogu. Prečo by súčasťou takéhoto projektu nemohla byť práve Jelšava?

Obyvatelia Jelšavy si zaslúžia, aby sa mohli konečne nadýchnuť. A nemyslím tým len akési uvoľnenie opaskov, ktoré by prišlo vďaka investíciám do ich regiónu. Zaslúžia si predovšetkým nadýchnuť sa čistého vzduchu, ktorý by mal byť v civilizovanej krajine samozrejmosť.

 

Komentár bol dňa 1.2.2021 zverejnený na Euractive https://euractiv.sk/section/ovzdusie/opinion/jelsava-sa-potrebuje-nadychnut/