K zlepšovaniu kvality ovzdušia využívaním odpadového tepla

13. 06. 2024

V rámci projektu LIFE IP Zlepšovanie kvality ovzdušia sa v priebehu mesiaca máj konali tri  regionálne workshopy. Cieľom organizátorov, Ministerstva životného prostredia SR a Slovenskej agentúry životného prostredia v spolupráci s ďalšími partnermi projektu, bolo poukázať na možnosti zlepšenia kvality ovzdušia v regiónoch s najväčším počtom rizikových obcí z hľadiska kvality ovzdušia (Košický, Žilinský a Banskobystrický kraj). Jednou z nich je aj  riešenie využívania odpadového tepla z použitej odpadovej vody alebo z odpadového (odverávaného) vzduchu.

Získavanie tepla týmto spôsobom predstavuje na Slovensku i vo svete pomerne novú technológiu. Za realizáciu systémov pracujúcich na uvedených princípoch získala slovenská firma ENERGIA REAL so sídlom v Košiciach ocenenie Inovatívny čin roka v kategórii „Technologická inovácia“.

Ilustrácia žiarovka a peniaze
Zdroj: Ilustračné foto, ENERGIA REAL

Workshopy vytvorili priestor pre výmenu informácií a skúseností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie  znečisťovania ovzdušia, a tým zlepšenie kvality ovzdušia a zníženie vystavenia obyvateľov obcí a miest škodlivým vplyvom látok znečisťujúcich ovzdušie. 

Jednou z prezentácií, ktorá odznela, bola prezentácia spoločnosti ENERGIA REAL zameraná na  systémy ERcuper Water a ERcuper Air, ktoré získavajú teplo z použitej, odpadovej vody, alebo z odpadového (odvetrávaného) vzduchu. Systém funguje na princípe rekuperácie tepla a nainštalovať ho je možné prakticky do každého bytového domu či budovy. Dokáže ušetriť až 90 % energie potrebnej na prípravu teplej vody a 30 – 60 % energie potrebnej na vykurovanie. To predstavuje 60 – 75 % z celkových nákladov na teplo.

Teplú vodu nemusíte použiť len raz. Prvotne s ňou umyjete riady, alebo sa s ňou osprchujete. Poslúžiť vám môže aj potom, čo odtečie ako znečistená a použitá do kanalizačného potrubia. Ako? Teplo z odpadovej vody vám môže pripraviť ďalšiu teplú vodu, prípadne bude dodané do vykurovacieho systému. Použitá voda si vie v kanalizácii udržať teplotu 20 až 25 °C. V kanalizácii je však teplá voda zbytočná. Avšak teplo z kanalizácie je možné efektívne využiť v prospech tých, ktorí zaň už raz zaplatili, a to nie práve zanedbateľnú sumu. Systém ERcuper Water ohrieva pitnú vodu vďaka teplu získanému práve z odpadovej vody. Ak systém odoberie viac tepla, ako je možné v danej chvíli spotrebovať, je možné teplo dodať do vykurovacej sústavy (ideálne v prípade nadstavby o systém ERcuper Air, ktorý odoberá teplo z odvetrávaného vzduchu). Prípadne prebytočné teplo sa uskladní ako rezerva pre prípravu ďalšej teplej vody.

Systém ERcuper Air umožňuje získavanie tepla zo strešného odvetrávania bytového domu, budovy. Odvetrávanie zachytáva paru alebo vzduch z odvetrávania kúpeľní a z digestorov, ktorý má spravidla teplotu medzi 21 až 23 °C. Takto zachytené teplo dokáže zabezpečiť prípravu teplej vody v bytovom dome, alebo výraznou mierou podporiť vykurovanie a znížiť tak spotrebu drahého tepla od súčasného dodávateľa tepla.

Prípravu teplej vody môže systém ERcuper Air zabezpečiť napríklad počas letných mesiacov, kedy nie je vykurovanie potrebné. Počas zimných alebo jesenných mesiacov výrazne posilní vykurovanie, aby sa znížili náklady na teplo od centrálneho dodávateľa tepla.

Oba systémy sa teda efektívne dopĺňajú, aby sa prevádzkové náklady súvisiace s výrobou tepla a teplej vody znížili čo najviac.

Inštalácia systémov ERcuper Water a ERcuper Air si vyžaduje vstupnú investíciu, ktorej návratnosť je však pomerne rýchla.

ENERGIA REAL, s.r.o., je slovenská spoločnosť, ktorá spája poznatky a skúsenosti z oblasti energetiky, teplárenstva, stavebníctva a rekonštrukcie budov. Má silné environmentálne cítenie, ktoré sa snaží premietnuť aj do systémov, ktoré vyvíja a inštaluje. Viac informácií o uvedených systémoch, ako aj referencie o ich využití, je možné získať na stránke https://energiareal.sk/.

Všetky prezentácie z workshopov sú dostupné na: https://www.populair.sk/sk/podujatia v časti Uskutočnené podujatia.