Mimoriadna výzva Obnov dom je spustená

03. 01. 2024

Majitelia rodinných domov zasiahnutých zemetrasením a krupobitím môžu od piatku, 1. decembra 2023, požiadať o finančný príspevok na obnovu domu. Žiadatelia sa nemusia obávať, že nestihnú vyplniť a odoslať potrebnú projektovú dokumentáciu. Mimoriadna výzva je totiž otvorená do konca júla 2024.

Pom pred rekonštrukciou a po rekonštrukcii
Zdroj: SAŽP

Finančná pomoc bude tiež masívnejšia ako sa pôvodne očakávalo. Vďaka dohode podpredsedu vlády a ministra životného prostredia SR Tomáša Tarabu a podpredsedu vlády pre Plán obnovy a odolnosti SR Petra Kmeca sa zvýšila alokácia výzvy z pôvodných 15 mil. eur na vyše 27 mil. eur. Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba predstavil podmienky mimoriadnej výzvy koncom novembra priamo starostom samospráv zasiahnutých živelnou pohromou. Mimoriadna výzva môže podporiť 1 200 majiteľov rodinných domov a počíta s intenzitou pomoci až 95 % z celkových oprávnených nákladov projektu. Finančný príspevok na jednu žiadosť môže dosiahnuť až 22 800 eur. Novinkou, ktorá uľahčí majiteľom obnovu ich domov, je vyplatenie zálohy do výšky 7 000 eur.

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), ktorá program Obnov dom spravuje, zverejnila na http://www.obnovdom.sk zoznam obcí, ktorých sa mimoriadna výzva týka. Zoznam sa priebežne aktualizuje a dopĺňa podľa požiadaviek dotknutých samospráv. To však neznamená, že všetky domy, ktoré sú na zozname, majú automatický nárok na príspevok. SAŽP overuje vek domu, ktorý musí byť postavený pred rokom 2013, nárok na finančný príspevok nemajú ani majitelia chát a iných stavieb. „Ak na zozname nie ste a dom ste mali poškodený, žiadosť viete podať a SAŽP vás následne vyzve, aby ste zabezpečili zaradenie do zoznamu cez starostu vašej obce. Alebo môžete najprv o zaradenie požiadať starostu, a následne žiadosť podať,“ vysvetľuje Kristína Korčeková, zástupkyňa riaditeľa SAŽP.

Majitelia rodinných domov, ktorí majú sťažený prístup k internetu, sa môžu obrátiť nielen na regionálne kancelárie v Prešove a v Košiciach, ale aj na zaškolených pracovníkov obecných a mestských úradov. Pomôžu s vysvetlením podmienok výzvy, s vyplnením formulára žiadosti, prekontrolovaním jej správnosti a úplnosti príloh. Zoznam a kontaktné údaje dostupných pracovníkov bude postupne zverejnený na webe http://www.obnovdom.sk. K žiadosti je potrebné priložiť plnomocenstvo pre žiadateľa v prípade viacerých spoluvlastníkov domu, farebnú dokumentáciu domu pred obnovou a potvrdenie o vlastníctve bankového účtu.

Energetický certifikát budovy (ECB) alebo projektové energetické hodnotenie domu (PEH) stačí predložiť spolu s ECB po obnove až pri koncovej žiadosťou o platbu, teda do 12 mesiacov po nadobudnutí účinnosti zmluvy. „Záujemcom však dôrazne odporúčame zaobstarať si energetický certifikát alebo projektové energetické hodnotenie pred obnovou čo najskôr, keďže aj vďaka nim bude žiadateľ vedieť, akými úpravami svojho domu dosiahne minimálnu potrebnú úsporu 25 %,“ dodáva Kristína Korčeková.

Inštruktážne video s informáciou, ako vyplniť žiadosť, je zverejnené na YoutTube kanáli Obnov dom a na webstránke http://www.obnovdom.sk. Všetky potrebné informácie sa žiadatelia dozvedia aj v regionálnych kanceláriách Košice a Prešov.

Prevzaté: www.sazp.sk.