Obľúbený systém zdieľaných bicyklov pod značkou BikeKIA sa po zime opäť vracia do ulíc Žiliny

13. 03. 2023

Žilinský bikesharing bude fungovať už piaty rok. Obyvatelia a návštevníci mesta si budú môcť od 27. marca požičať 145 bicyklov na 30 stanovištiach. Obdobne ako to bolo v uplynulom období, aj v tomto roku zostáva pre užívateľov bezplatný vďaka Nadácii Kia Slovakia pri dodržaní platných pravidiel, a to 30-minútového intervalu výpožičky a miesta vrátenia bicykla.

Zdieľaný bicykel
Zdroj: https://www.zilina.sk/

Okrem 21 pevných dokovacích staníc budú môcť cyklisti využiť aj deväť virtuálnych staníc, ktoré do systému pribudli počas minulej sezóny. Bikesharing sa podľa žilinského primátora Petra Fiabáne teší v meste obrovskej popularite, o čom svedčia čísla výpožičiek z minulých rokov. „Systém zdieľaných bicyklov sa za posledné obdobie stal každodennou súčasťou života našich obyvateľov a je plne využívaný. Každým rokom nám rastú počty užívateľov, ktorí uprednostňujú komfortnejší a zdravší spôsob prepravy,“ uviedol P. Fiabáne. Projekt BikeKIA vlani zaznamenal 198 774 prenájmov bicyklov s priemernou dĺžkou výpožičky 13 minút. Celkový počet registrovaných užívateľov BikeKIA dosiahol ku dňu skončenia sezóny v decembri 2022 číslo 40 106.

Všetky bicykle prešli kompletnou zimnou údržbou, ktorá pozostávala z výmeny poškodených alebo opotrebovaných dielov, nastavenia a očistenia bicyklov tak, aby boli pripravené od prvého dňa sezóny pre používateľov. Záujemcovia o službu sa môžu aj teraz bezplatne zaregistrovať prostredníctvom webu: http://www.bikekia.sk alebo aplikácie BikeKIA dostupnej bezplatne pre AndroidiOS. Následne si budú môcť prostredníctvom smartfónu požičať bicykel na 30 minút bezplatne. Poplatok za prekročenie stanovenej 30-minútovej bezplatnej tarify sa ani v aktuálnej sezóne nemení. Ostáva naďalej vo výške 20 eur, pričom za každú ďalšiu jednu hodinu bude užívateľovi účtovaný rovnaký poplatok 20 eur, avšak v maximálnej dennej výške 100 eur. Hlavným partnerom projektu je Nadácia Kia Slovakia a prevádzkovateľom je mesto Žilina, pre ktoré spoločnosť ARRIVA Slovakia a.s. dodala plne funkčný systém a denne zabezpečuje jeho plynulú prevádzku.

Viac informácií o projekte nájdete na:https://bikekia.sk.