Publikovaná bola Správa o kvalite ovzdušia v Slovenskej republike v roku 2021

11. 07. 2022

Zaujíma Vás aký bol rok 2021 vo väzbe na kvalitu ovzdušia? Podarilo sa dodržať limitné hodnoty z pohľadu ochrany zdravia alebo ekosystémov? Ako na tom naša krajina je z dlhodobejšieho  časového horizontu? Chcete zistiť ako na tom z hľadiska čistoty ovzdušia je územie v ktorom žijete, respektíve čo sú hlavné zdroje ktoré vplývajú na jeho znečistenie? Tieto informácie Vám sprostredkuje nová Správa o kvalite ovzdušia v Slovenskej republike za rok 2021 vydaná Slovenským hydrometeorologickým ústavom (SHMÚ).

Publikovaná bola Správa o kvalite ovzdušia v Slovenskej republike v roku 2021
Zdroj: SHMÚ

Významnou súčasťou zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov je ustanovenie povinnosti informovať verejnosť o kvalite ovzdušia. Jedným z nástrojov na naplnenie tejto povinnosti je každoročné publikovanie Správy o kvalite ovzdušia v Slovenskej republike. Ministerstvo životného prostredia SR poverilo touto úlohou SHMÚ.

Správa prezentuje výsledky spájajúce monitoring a modelovanie kvality ovzdušia. Informácie o koncentráciách znečisťujúcich látok sú získavané nepretržitým monitorovaním lokálneho a regionálneho znečistenia ovzdušia na 52 stacionárnych staniciach kvality ovzdušia prevádzkovaných SHMÚ.

Výpočty pre hodnotenie kvality ovzdušia pomocou matematického modelovania boli uskutočnené aplikáciou upravených modelov RIO a CMAQ.

Správa o kvalite ovzdušia v Slovenskej republike v roku 2021, obdobne ako aj správy za predchádzajúce roky sú dostupné na:   https://www.shmu.sk/sk/?page=997.

SHMÚ je tiež jedným z parterov projektu LIFE IP Zlepšenie kvality ovzdušia.