Rozvoj cyklodopravy závisí od skvalitňovania potrebnej infraštruktúry

14. 03. 2024

Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) podporuje rozvoj udržateľnej mobility na svojom území. Táto podpora zahrňuje aj budovanie infraštruktúry pre cyklodopravu, jej súčasťou je pokračovanie v príprave rozšírenia existujúcej cyklotrasy medzi Zvolenom a Sliačom. Oznámenie o obstarávaní vypracovania projektovej dokumentácie je zverejnené vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

cyklomost
Zdroj: Mestský úrad Banská Bystrica

Šírka trasy je v súčasnosti približne dva metre a plán je rozšíriť ju na približne tri a pol metra. Predmetom zákazky zverejnenej vo vyššie uvedenom Vestníku je vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie s náležitosťami pre stavebné povolenie. Súčasťou je aj inžinierska činnosť, potrebná pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Termín na predkladanie ponúk na realizáciu zákazky je  4. apríl 2024.

Medzi významné aktivity rozvoja cykloturistiky patrí aj ukončenie výstavby cyklotrasy medzi Poltárom a Rimavskou Sobotou. Prvá etapa v celkovej dĺžke 7,7 kilometra a spája Poltár s obcou Hrnčiarska Ves. Otvorenie druhej etapy medzi Hrnčiarskou Vsou a Rimavskou Sobotou v dĺžke 21 kilometrov je naplánované na jar tohto roku.

Unikátnym projektom podporujúcim rozvoj cyklodopravy v Banskobystickom kraji bola aj stavba cyklomosta v Banskej Bystrici, vedúceho ponad rýchlostnú komunikáciu R 1, ktorú realizovalo Mesto Banská Bystrica.

V Banskobystrickom kraji je viac ako 4 000 kilometrov značených cyklotrás. Podrobnejšie informácie o nich sú dostupné na webstránke http://www.zahoramizadolami.sk.