Svetový deň čistého ovzdušia a modrej oblohy

07. 09. 2022

Čisté ovzdušie predstavuje základný predpoklad vytvorenia zdravého prostredia pre život ľudí, ekosystémov a pre správne fungovanie všetkých zložiek životného prostredia. Naopak, znečistenie ovzdušia patrí medzi najväčšie environmentálne riziká a je jednou z hlavných príčin úmrtí a chorôb na celom svete. Členské štáty Organizácie Spojených národov sa snažia na tento fakt poukázať a preto vyhlásili 7. september za Svetový deň čistého ovzdušia a modrej oblohy.

Svetový deň čistého ovzdušia a modrej oblohy
Zdroj: Zdroj: www.unsplash.com/Ilustračný obrázok

Tohtoročná téma „Ovzdušie, ktoré zdieľame“ sa zameriava na cezhraničný charakter znečistenia ovzdušia, pričom zdôrazňuje potrebu kolektívnej zodpovednosti a akcie. Znečistenie nepozná hranice a lokálne vyprodukované znečisťujúce látky ovplyvňujú kvalitu ovzdušia aj na vzdialených územiach.

Celú tlačovú správu vydanú Ministerstvom životného prostredia SR k tomuto významnému dňu si môžete prečítať na https://www.minzp.sk/spravy/svetovy-den-cisteho-ovzdusia-modrej-oblohy-znecistenie-vzduchu-nepozna-hranice.html.