V Banskej Bystrici bol videný Smokeman!

10. 09. 2021

Obyvatelia banskobystrického sídliska Fončorda sa pravdepodobne v utorok 7.9.2021 čudovali zapáchajúcemu dymu a hlasným výbuchom šíriacim sa z areálu hotela Dixon. Konala sa tu totiž medzinárodná konferencia Efektívne riadenie kvality ovzdušia 2021 a v rámci sprievodného programu bola odprezentovaná aj edukatívna show s názvom Smokeman zasahuje! Okrem účastníkov konferencie sa pristavilo aj niekoľko okoloidúcich, pretože Smokeman, ktorý je majstrom zážitkového učenia zasiahne takmer každého.

V Banskej Bystrici bol videný Smokeman!
Zdroj: SAŽP

Kto je Smokeman?

Smokeman sa narodil v skúšobni Výskumného energetického centra VŠB – Technickej univerzity Ostrava v 5:52, 26. júna niekedy v sedemdesiatych rokoch minulého storočia. Jeho životným poslaním je znižovať množstvo dymu, ktoré vychádza z našich komínov a tak zlepšovať kvalitu ovzdušia. Edukatívna show je určená deťom ale rovnako aj dospelým a ponúka kopec zaujímavých aktivít, ktoré formou zážitkového učenia približujú techniky správneho spaľovania v lokálnych kúreniskách širokej verejnosti. S pojazdnou kotolňou Smokeman príde priamo do obce alebo mesta a predvedie praktické ukážky ako správne (ne)kúriť. Účastníci sa dozvedia ako si doma sami môžu stanoviť s akou účinnosťou prevádzkovať svoje vykurovacie zariadenia, ale hlavne čo najviac ovplyvňuje to, čo vychádza z komínov. Smokeman vás oboznámi s tým, aké existujú základné typy konštrukcií spaľovacích zariadení, aké sú ich základné charakteristiky a ako kotle, pece a krby správne prevádzkovať a  udržiavať.

 

Tí ktorí zažili edukatívnu show v Banskej Bystrici na vlastnej koži zistili, že ani deti sa počas praktických ukážok nudiť nebudú a je pre nich pripravené množstvo zaujímavých úloh. Samy sa môžu zúčastniť meraní a zistiť o čo horšie je spaľovanie odpadkov oproti spaľovaniu suchého dreva. Obľúbeným pokusom detí je znázornenie inverzie v akváriu. V rámci jednoduchého pokusu sa detí dozvedia ako inverzia vzniká a ako si samé môžu doma pomocou kuchynskej soli, vody a potravinárskeho farbiva inverziu vytvoriť. Vzrušujúcou aktivitou je aj meranie teploty plameňa pomocou termočlánku alebo termokamery. Pre tých odvážnejších je pripravené zakladanie ohňa pomocou menej tradičného spôsobu – kresadlom. Zážitková edukatívna show Smokeman zasahuje je určená deťom s rodičmi ale tiež pre celé skupiny detí zo základných škôl.

 

Pre viac informácií kliknite tiež na:

https://vec.vsb.cz/cs/smokeman-zasahuje/