Vyhlásená bola nová výzva Obnov dom mini

26. 06. 2024

Ide o historicky prvú cielenú pomoc pre domácnosti ohrozené energetickou chudobou. Cieľom výzvy je čiastočne obnoviť minimálne 3 060 domov do konca tretieho štvrťroku 2025. Maximálna výška finančného príspevku je stanovená na 10 tisíc Eur. Časť peňazí bude žiadateľom vyplácaná vopred.

Mapa oprávnených obci Obnov dom mini
Zdroj: SAŽP

Nemáte zateplený rodinný dom? Chceli by ste vymeniť okná alebo vchodové dvere? Trápia vás vysoké účty za energie? Ročný príjem vašej domácnosti za rok 2022 na jedného člena bol nižší ako 6 680,80 eur a na obnovu domu nemáte dostatok peňazí?

Tak práve pre vás je tu Obnov dom mini. Na finančný príspevok do výšky 10 000 eur majú nárok domácnosti v regiónoch s najviac znečisteným ovzduším vo vybratých obciach v Banskobystrickom a Košickom kraji. To, či sa jedná aj o Vašu obec, zistíte z mapy oprávnených obcí, ktorú nájdete tu: https://obnovdom.sk/obnov-dom-mini. Celé znenie je zverejnené na: https://obnovdom.sk/dokumenty/obnov-dom-mini.

Žiadosti bude možné predkladať v termíne od 19. júla od 9:00 hod. do uzavretia výzvy, t.j. do 30. augusta 2024. Pre ostatné domácnosti na celom Slovensku sa plánuje už čoskoro 6. štandardná výzva Obnov dom.

Ak ste občanom Hájnačky a jej okolia, už dnes o 15:00 hod sa môžete v priestoroch Komunitného centra zúčastniť Informačného dňa k výzve, ktorý organizuje Slovenská agentúra životného prostredia, sekcia Plánu obnovy. Podujatie bude spojené s poskytnutím sprievodných informácií o kvalite ovzdušia, zdrojoch znečisťovania a možných opatreniach na zlepšenie kvality ovzdušia, prostredníctvom pracovníkov projektu LIFE IP Zlepšenie kvality ovzdušia. Viac o projekte sa dozviete na stránke https://www.populair.sk/sk.