Zdieľame príklady pozitívnych riešení – dnes aktivity v meste Poprad

18. 07. 2022

Mestská hromadná doprava (MHD) je jedným z prostriedkov ako môže mesto znížiť zaťaženie ovzdušia emisiami, ktoré produkuje doprava. V rámci udržateľnej mobility je rozdiel ak sa mestom prepraví 20 osôb osobným autom, alebo by išli jedným autobusom MHD. Nehovoriac o problémoch so záberom miesta osobnými automobilmi v rámci mesta.  V tejto veci začalo konať aj mesto Poprad, ktoré je podľa IQAir –  švajčiarskej technologickej spoločnosti, ktorá prevádzkuje informačnú platformu kvality ovzdušia AirVisual, najmenej zaťažené znečisteným ovzduším na Slovensku. Mestské zastupiteľstvo sa rozhodlo emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia ešte viac eliminovať s ponukou špeciálneho cestovného „Cesta za zdravím".

Zdieľame príklady pozitívnych riešení – dnes aktivity v meste Poprad
Zdroj: imhd.sk/Duški Kubov

V máji tohto roku mestské zastupiteľstvo schválilo pre obyvateľov s trvalým bydliskom v Poprade skúšobné bezplatné obdobie na MHD Poprad v období od 1. septembra 2022 do konca roka https://sadpp.sk/cesta-za-zdravim-mhd-365-city-poprad/. Týmto krokom chce mesto zistiť, ako narastie počet cestujúcich MHD. Vedenie mesta chce schválenými zmenami presvedčiť Popradčanov, aby začali vo väčšej miere využívať spôsob dopravy v meste, ktorý je šetrnejší k životnému prostrediu. SAD Poprad v poslednom období výrazne navýšila výkony MHD, zaviedla taktovú dopravu a obmenila vozový park autobusov.

Od 1. januára 2023 bude pre obyvateľov Popradu zavedené špeciálne cestovné „Cesta za zdravím" vo výške 10 €/rok. Výnimka bude pre starobných a invalidných dôchodcov a deti do 6 rokov, ktorí budú môcť s čipovou kartou cestovať bezplatne. Pokiaľ sa občan nerozhodne pre cestové „Cesta za zdravím" zaplatí si za rok cca 80 – 200 € podľa typu predplatného cestovného lístka.

Avšak cestujúci, ktorí nemajú trvalé bydlisko v Poprade, si budú podľa novej tarify od septembra musieť za cestové o niečo priplatiť, čo je spôsobené rastúcou infláciou.

Zavedenie špeciálneho cestovného od roku 2023 je rozumným kompromisom pre chod MHD, ale zároveň pre motiváciu obyvateľov, aby nechali autá doma a prispeli tak k lepšej kvalite ovzdušia v meste.