Živé zelené strechy na zastávkach mestskej hromadnej dopravy v Žiari nad Hronom

26. 04. 2024

Samospráva mesta Žiar nad Hronom sa rozhodla vybudovať 13 autobusových prístreškov, ktoré budú mať zelenú strechu. Ide o riešenie, ktoré prispeje k zlepšeniu kvality ovzdušia a okolitej mikroklímy, podporuje biodiverzitu, a zároveň esteticky obohacuje mestský priestor. Rastliny zachytávajú prach a oxid uhličitý z ovzdušia, chladia okolie v horúcich letných dňoch a sú domovom rôznych druhov hmyzu.  

Zelená strecha
Zdroj: Ilustračný obrázok Zelená strecha, LIKO-S, spol. s r.o.

Jedná sa o riešenie, ktoré môže byť inšpiráciou pre ďalšie samosprávy. Ide o jednu z možností  adaptačných opatrení, ktoré sú zamerané na zmiernenie negatívnych dôsledkov zmeny klímy. Zároveň však záchytom prispeje aj k zníženiu prachových častíc v okolitom ovzduší, znečistenie ktorými predstavuje v súčasnosti jeden z najvýznamnejších problémov z hľadiska kvality ovzdušia.

Inštalované budú autobusové prístrešky dvoch druhov. Veľké sa budú nachádzať na Sládkovičovej ulici pri bývalej hygiene a na Ul. SNP pri notárskom úrade. Malé budú na Ul. SNP smer Handlová, smer k AZ a smer Ladomerská Vieska, dve prepojené na Ul. SNP pri Tescu, Ul. M. Chrásteka oproti Jadranom, Sládkovičova pri poliklinike, Tajovského oproti budove Červeného kríža, Dukelských hrdinov pri starej tržnici a Krížna pri Stavite.

Zastávky sa taktiež doplnia o lavičky s operadlom, tvorené budú bezpečnostným kaleným sklom, na ktorom bude tabuľka pre cestovný poriadok a tiež označenie zákazu lepenia plagátov.

Okrem vyššie uvedených výhod zelenej strechy, táto zároveň predĺži životnosť autobusového prístrešku vzhľadom na ochranu pred priamym pôsobením  UV žiarenia. Zelená strecha bude vysadená rastlinami, ktoré sú vytrvalé, mrazuvzdorné a adaptabilné. Dorásť by mali už v priebehu prvej sezóny. Pôjde o takmer prirodzenú vegetačnú formu, ktorá sa sama udržuje a obnovuje.