Znečisťujúce látky z vykurovania domácností prispeli v priebehu mesiaca január 2022 k vzniku dvoch smogových situácií

31. 01. 2022

V januári 2022 bolo zaznamenané výrazné zhoršenie kvality ovzdušia, ktoré vyústilo do vyhlásenia  dvoch smogových  situácií. Išlo o lokality Jelšava a Veľká Ida. V oboch prípadoch sa na nich významnou mierou podieľalo vykurovanie domácností tuhým palivom.

Zdroj: Ilustračný obrázok, zdroj: www.pixabay.com

V čom kúrime rozhoduje  aký vzduch dýchame a  koľko finančných zdrojov na vykurovanie minieme.

Nedávno sa mladá rodina presťahovala z mesta na vidiek. Majú krásny bungalov, nízkoenergetický dom s elektrickým vykurovaním a rekuperáciou tepla. Čakalo ich však nemilé prekvapenie, keď zistili, že  nemôžu zapnúť rekuperáciu, lebo všetok „smrad“ zvonku majú automaticky dnu doma. Dôvod bol očividný, znečistený a zapáchajúci vzduch z vykurovania v domácnostiach.

Znečistené ovzdušie v dôsledku vykurovania v domácnostiach je žiaľ realita. Zmena k lepšiemu môže prísť len vtedy, ak 

  • nebudeme viac kúriť vysokoemisnými kotlami,
  • nebudeme spaľovať nekvalitné palivo alebo odpady,
  • nebudeme dusiť oheň pri spaľovacom procese.

Aké kotly sú považované  za vysokoemisné? Do tejto kategórie patria prehorievací a odhorievací kotol na tuhé palivo. U týchto dvoch typov kotlov  nedosiahneme nikdy nižšie emisie znečisťujúcich látok v porovnaní s nízkoemisnými kotlami, ktorými sú v prípade vykurovania tuhými palivami slyňovací a automatický kotol.

Kúrením vo vysokoemisnom kotli na tuhé palivo emitujeme do ovzdušia rádovo stovky kilogramov jemných prachových častíc za rok, pričom pri nízkoemisnom kotli  tiež na tuhé palivo len rádovo jednotky kilogramov za rok. Jemné prachové častice predstavujú zdravotné riziko pre ľudí. Sú príčinou mnohých dýchacích a srdcovo-cievnych ochorení, dokonca viažu na seba toxické látky, ako je napr. benzo(a)pyrén, krorý spôsobuje rakovinu pľúc a pečene.  Dôvodom prečo je to tak je, že vo vysokoemisných kotloch nedokážeme optimálne riadiť spaľovací proces tak ako pri nízkoemisných  kotloch. Nízkoemisné kotly majú v konečnom dôsledku aj lepšiu účinnosť spaľovania, takže spálime v nich menej paliva, čo sa môže premietnuť do nižšej koncovej ceny za teplo. Výmenou vysokoemisného kotla za nízkoemisný môžeme teda znížiť náklady na kúrenie a zároveň prispieť k čistejšiemu ovzdušiu.

Každý, kto má kotol na drevo vie, koľko úsilia je spojené so zabezpečením tepla – drevo popíliť, nakálať, naštiepať, poukladať. Hoci cena za drevo  je momentálne najnižšia oproti cene ostatných palív, kúrenie drevom je práve spojené s týmto diskomfortom. Je oveľa jednoduchšie si pootočiť gombík na ON a mať teplo, aj napriek tomu, že si priplatíme. V takomto prípade by sme mali siahnuť po kondenzačnom kotle, tepelnom čerpadle alebo elektrickom podlahovom vykurovaní. Ušetríme náš čas, máme väčšie pohodlie a čistejšie ovzdušie v našom blízkom okolí.

Na záver jedna myšlienka na zamyslenie. Nakoľko v tomto prípade sme my, občania, samotní znečisťovatelia ovzdušia, vieme si v tejto veci pomôcť len a len my sami.

 Zmena environmentálneho správania je tým správnym krokom. Začnime hoci už aj dnes.

Viac informácií na https://vykurovanie.enviroportal.sk/.