Župy sa snažia pritiahnuť pravidelných cestujúcich do verejnej dopravy

10. 06. 2021

Aké benefity môžu využívať cestujúci vo vybraných krajoch? Komu sa viac oplatí presadnúť z auta do verejnej dopravy? Odpovede aj na tieto otázky nájdete v našom ďalšom článku.

Zdroj: Miroslav Mokrý

Trend používania verejnej dopravy už niekoľko rokov klesá. Cestujúci čoraz viac používajú na pravidelné cesty do práce či do školy automobil. S pandémiou COVID-19 sa straty dopravcov vo verejnom záujme na celom Slovensku ešte viac prehĺbili. Preto sa samosprávne kraje, ktoré sú objednávatelia služieb prímestskej autobusovej dopravy, snažia na situáciu reagovať a motivovať verejnosť, aby sa opätovne vrátila do autobusov.

Prestupné, tarifné a časové lístky

V Žilinskom kraji zaviedli spojenie dopravných kariet, ktoré umožňuje cestovať s jednou kartou naprieč celým krajom s prestupným cestovným lístkom. Vďaka kilometrickej tarife zaplatí každý cestujúci iba toľko, koľko skutočne precestuje. Bez ohľadu na to, ktorá spoločnosť dopravnú kartu vydala, môže cestujúci platiť svojou čipovou kartou v autobusoch oboch dopravcov, ktorí poskytujú služby verejnej dopravy v kraji. Novinkou, ktorá by mala zjednodušiť cestovanie, je zavedenie prestupných cestovných lístkov, ktoré doteraz v prímestskej autobusovej doprave v Žilinskom kraji chýbali. Cestujúci teraz môže do 30 minút prestúpiť bez toho, aby musel znovu platiť základnú sadzbu cestovného lístka, uhradí len prejdené kilometre. V prvej fáze sú prestupné lístky platné pri platbe dopravnou kartou, neskôr by sa mali rozšíriť aj na cestujúcich, ktorí za lístok platia v hotovosti.

Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci so zmluvnými dopravcami spustil v decembri 2020 možnosť cestovania v prímestskej doprave v rámci kraja na časové lístky. Dajú sa zakúpiť na 7 dní a 30 dní. Vzhľadom na meniacu sa tarifu a mierne zvýšenie cien cestovného v prímestskej doprave koncom minulého roka, tak verejnosť môže cestovať za tie isté ceny ako doteraz, naviac s pridanou hodnotou. Časové lístky sú rozdelené na pásma podľa tarifných kilometrov, pričom sú k dispozícii celé aj zľavnené. Župa tak prichádza s riešením ako nielen zefektívniť čas cestujúcich pri kúpe časových lístkov, ale aj ušetriť peniaze, pretože v daných dňoch môžu cestujúci jazdiť neobmedzene podľa prejazdených tarifných kilometrov.

Pre lepšiu predstavu uvádza kraj nasledovný príklad: Doposiaľ pasažier cestoval z Prievidze do Novák, čo spadá do tarifného pásma 10 km. Keď si predplatí časový lístok na 10 tarifných kilometrov, môže cestovať na danej trase po dobu platnosti časového lístka bez obmedzenia a súčasne platiť časovým lístkom na akomkoľvek inom spoji do 10 tarifných kilometrov po dobu platnosti časového lístka. V praxi to môže vyzerať aj tak, že v pracovné dni bude cestovať z Prievidze do Novák a naspäť, do práce a z práce, a cez víkend môže cestovať s časovým lístkom napríklad z Prievidze do Nedožier, čo je do 10 tarifných kilometrov. Ak jednorazovo cestuje na vzdialenosť 13 tarifných kilometrov, akceptuje sa 10 tarifných kilometrov z časového lístka a cestujúci zaplatí cenu lístka na 3 tarifné kilometre z dopravnej karty alebo v hotovosti.

Časové lístky platia len pre prímestskú dopravu u dopravcov SAD Trenčín a SAD Prievidza, nie však pre MHD v jednotlivých mestách. Časové lístky sa budú dať kúpiť na čipovú dopravnú kartu aj prostredníctvom e-shopu.

Rodinné lístky za 1 euro cez sviatky a autobus na zavolanie

Trnavský samosprávny kraj spustil v obciach s malým počtom v senickom a skalickom okrese pre cestujúcich službu „autobus na zavolanie“. Spoj premáva iba vtedy, ak cestujúci, ktorý sa potrebuje prepraviť v úseku určenom cestovným poriadkom, zavolá alebo pošle SMS správu dopravcovi na telefónne číslo, ktoré je uvedené v grafikone. Autobus je možné zavolať s predstihom 48 hodín pred plánovanou prepravou, najneskôr však 30 minút pred odchodom autobusu. Cestujúci uvedie podrobnosti prepravy, ako dátum, čas alebo číslo spoja a názov nástupnej a výstupnej zastávky. Obdobným spôsobom vie prepravu zrušiť.

Ďalšou inováciou, ktorú pripravujú v Trnavskom kraji je zavedenie rodinného cestovného lístka v prímestskej autobusovej doprave. Župa chce opätovne pritiahnuť cestujúcu verejnosť do prostriedkov verejnej osobnej dopravy nielen pri cestách do zamestnania alebo do škôl, ale aj pri voľnočasových aktivitách – výletoch do prírody či za kultúrou. Cena je nastavená tak, aby bola motivujúca a oplatila sa všetkým cestujúcim, ktorí sa rozhodnú využiť služby verejnej dopravy. Platnosť cestovného lístka je navrhnutá vždy do 23:59 toho dňa, v ktorom bol cestový lístok zakúpený a jeho cena je stanovená vo výške symbolického 1,- €. Na rodinný cestovný lístok bude možné prepraviť maximálne 5 osôb, z ktorých minimálne jedna osoba musí byť dospelý sprievod. Mal by platiť na všetkých linkách zmluvných dopravcov v TTSK  v soboty, nedele, sviatky a dni pracovného pokoja a voľna.

 

Virtuálne dopravné karty a spoločný integrovaný dopravný systém

Novinky v oblasti prímestskej pravidelnej autobusovej dopravy sa chystajú aj v Košickom a Prešovskom kraji,  kde kraje spolupracujú na spoločnom integrovanom dopravnom systéme. Tarifa prímestskej autobusovej dopravy sa aj na východe Slovenska čoskoro zmení z kilometrickej na zónovú, a prinesie výrazné rozšírenie ponuky cestovných lístkov, najmä prestupných a predplatných (časových). Cestovné sa po novom nebude určovať podľa kilometrickej tarify, ako je to dnes, ale podľa počtu precestovaných tarifných zón na trase. Okrem toho župy plánujú zavedenie virtuálnych dopravných kariet, teda platieb priložením mobilu s NFC technológiou. Virtuálna dopravná karta umožní rýchlejšie vybavenie cestujúcich pri nástupe, čím sa zrýchli a zatraktívni verejná doprava. Okrem toho cestujúci budú mať k dispozícií novú mobilnú aplikáciu IDS Východ, ktorá ponúkne cestujúcim praktické funkcie. Súčasťou bude moderný vyhľadávač dopravných spojení pre lepšiu orientáciu, možnosť jednoduchého a výhodného nákupu cestovného, či informácie o aktuálnych meškaniach spojov. Takýmto spôsobom by chceli zvýhodniť cestujúcich a popularizovať verejnú dopravu medzi mladými ľuďmi. Klasické plastové dopravné karty, ostávajú aj naďalej v platnosti. V prímestskej autobusovej doprave plánujú zaviesť chýbajúce predplatné časové lístky (mesačný, štvrťočný, polročný, ročný, či už zónový alebo celosieťový), či prestupné lístky, ktoré sú vo väčšine iných krajov už štandardom. Východniari sa na tieto novinky môžu tešiť už začiatkom leta 2021.

Košický samosprávny kraj (KSK) a Prešovský samosprávny kraj (PSK) pripravujú ďalšie novinky v spoločnom integrovanom dopravnom systéme. Zmeny sa dotknú aj štruktúry zliav. Podľa informácií KSK bude najvýraznejšou novinkou polovičná zľava pre seniorov od 63 do 70 rokov, ktorí dnes platia plné cestovné. Oproti súčasnému stavu dôjde k zjednoteniu a zvýšeniu zľavy pre všetky kategórie cestujúcich, ktorí majú nárok na tzv. zľavnené cestovné na rovných 50 %.

V prípade iných foriem platieb než z dopravnej karty dôjde k určitému nárastu cestovného. Zámerom je motivovať cestujúcich k prechodu k pravidelnému cestovaniu verejnou dopravou a využívania systému dopravných kariet, na ktoré budú viazané cenovo zvýhodnené predplatné a prestupné lístky. Karty totiž oproti používaniu hotovosti výrazne skracujú čas kupovania lístkov. Mnohých cestujúcich od používania verejnej dopravy odrádza najmä pomalosť, ktorá je spôsobená dlhými prestojmi na zastávkach.

V Žiline, Trenčíne ale aj v oboch krajoch na východe Slovenska avizujú, že v dohľadnej dobe bude možné cestovať s jednou kartou a spoločným cestovným lístkom aj rôznymi prostriedkami verejnej osobnej dopravy, teda autobusom, MHD aj vlakom. V súvislosti s integráciou dopravných módov pracujú kraje aj na optimalizácii cestovných poriadkov, ktorej cieľom je zavedenie taktovej dopravy, ktorá jazdí v pravidelných časových intervaloch a nadväznosť jednotlivých druhov– autobusovej, železničnej aj mestskej dopravy. V ideálnom prípade by mal byť tento systém podporený vybudovaním prestupných terminálov integrovaného dopravného systému tak, aby cestujúci mali čo najjednoduchší prestup z jedného módu dopravy na druhý. Pár takýchto miest už môžu cestujúci využívať napríklad v Moldave nad Bodvou, Michalovciach či Piešťanoch. Okrem zjednodušeného prestupu môžu cestujúci využívať aj záchytné parkoviská nielen pre automobily, ale aj pre bicykle, takže tu podporujú aj systém „park and ride“.

Opatrenia na pritiahnutie cestujúcej verejnosti do autobusov robia aj ostatné samosprávne kraje. Napríklad banskobystrickej župe sa podarilo zjednotiť dopravné karty všetkých zmluvných autobusových dopravcov v regióne. Sezónne zavádza „cyklobusy“ na prepravu bicyklov do turisticky zaujímavých lokalít. S jednou kartou a mobilnou aplikáciou sa cestuje v rámci integrovaného dopravného systému (IDS) aj v  Bratislavskom kraji. O tom ako IDS funguje aké sú jeho výhody pre cestujúcich budeme písať v samostatnom článku.

 

Viac informácií zisíte aj tu:

https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/media/tlacove-spravy/ts-2021/doprava/psk-ksk-zavedu-primestskej-doprave-prestupne-predplatne-listky.html
https://www.zilinskazupa.sk/sk/samosprava/urad-zsk/odbor-dopravy/doprava/aktualne-informacie-vo-verejnej-doprave.html
https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2020/cestovanie-primestskou-dopravou-v-kraji-cakaju-zmeny.html?page_id=762895
https://www.trnava-vuc.sk/aktuality/zupa-rozsiri-na-zahori-sluzbu-autobusu-na-zavolanie/
https://www.idsbk.sk/
https://www.centralslovakia.eu/cyklobus/