Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Aglomerácia Košice

Zoznam obcí určený Metódou integrovaného posúdenia (2023)
Okres Obce Namerané prekročenie Hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia
Košice - okolie Veľká Ida PM10: (2019,2021,2022); PM2,5: (2019, 2021, 2022); BaP: (2009 – 2021, 2022) Priemysel, lokálne kúreniská
Košice II Košice-Šaca Priemysel

Kvalita ovzdušia v aglomerácii: Košice

Rozloha územia:
296,38 km2
Počet obyvateľov:
245 260,00 osôb
Hustota obyvateľov:
827,53 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 14,75 %; 65+: 18,21 %
Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 15

18.07.2024  | 8:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 11
PM2,5 15

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
18.07. 8:00 15 Dobrá 11 Dobrá 15 Dobrá
18.07. 7:00 17 Dobrá 13 Dobrá 17 Dobrá
18.07. 6:00 19 Dobrá 13 Dobrá 19 Dobrá
18.07. 5:00 18 Dobrá 15 Dobrá 18 Dobrá
18.07. 4:00 23 Dobrá 14 Dobrá 23 Dobrá
18.07. 3:00 26 Dobrá 17 Dobrá 26 Dobrá
18.07. 2:00 28 Dobrá 17 Dobrá 28 Dobrá
18.07. 1:00 30 Dobrá 17 Dobrá 30 Dobrá
18.07. 0:00 28 Dobrá 17 Dobrá 28 Dobrá
17.07. 23:00 27 Dobrá 17 Dobrá 27 Dobrá
17.07. 22:00 29 Dobrá 17 Dobrá 29 Dobrá
17.07. 21:00 32 Dobrá 16 Dobrá 32 Dobrá
17.07. 20:00 34 Zhoršená 17 Dobrá 34 Zhoršená
17.07. 19:00 39 Zhoršená 22 Dobrá 39 Zhoršená
17.07. 18:00 39 Zhoršená 19 Dobrá 39 Zhoršená
17.07. 17:00 40 Zhoršená 18 Dobrá 40 Zhoršená
17.07. 16:00 41 Zhoršená 21 Dobrá 41 Zhoršená
17.07. 15:00 40 Zhoršená 20 Dobrá 40 Zhoršená
17.07. 14:00 38 Zhoršená 18 Dobrá 38 Zhoršená
17.07. 13:00 37 Zhoršená 18 Dobrá 37 Zhoršená
17.07. 12:00 31 Dobrá 17 Dobrá 31 Dobrá
17.07. 11:00 23 Dobrá 14 Dobrá 23 Dobrá
17.07. 10:00 26 Dobrá 16 Dobrá 26 Dobrá
17.07. 9:00 30 Dobrá 16 Dobrá 30 Dobrá
17.07. 8:00 34 Zhoršená 18 Dobrá 34 Zhoršená
17.07. 7:00 32 Dobrá 17 Dobrá 32 Dobrá
17.07. 6:00 26 Dobrá 17 Dobrá 26 Dobrá
17.07. 5:00 40 Zhoršená 24 Dobrá 40 Zhoršená
17.07. 4:00 41 Zhoršená 27 Dobrá 41 Zhoršená
17.07. 3:00 44 Zhoršená 27 Dobrá 44 Zhoršená
17.07. 2:00 42 Zhoršená 25 Dobrá 42 Zhoršená
17.07. 1:00 43 Zhoršená 26 Dobrá 43 Zhoršená
17.07. 0:00 45 Zhoršená 30 Dobrá 45 Zhoršená
16.07. 23:00 47 Zhoršená 36 Zhoršená 47 Zhoršená
16.07. 22:00 45 Zhoršená 33 Dobrá 45 Zhoršená
16.07. 21:00 47 Zhoršená 32 Dobrá 47 Zhoršená
16.07. 20:00 50 Zhoršená 33 Dobrá 50 Zhoršená
16.07. 19:00 53 Zhoršená 32 Dobrá 53 Zhoršená
16.07. 18:00 56 Zhoršená 35 Zhoršená 56 Zhoršená
16.07. 17:00 52 Zhoršená 38 Zhoršená 52 Zhoršená
16.07. 16:00 43 Zhoršená 28 Dobrá 43 Zhoršená
16.07. 15:00 42 Zhoršená 22 Dobrá 42 Zhoršená
16.07. 14:00 40 Zhoršená 24 Dobrá 40 Zhoršená
16.07. 13:00 45 Zhoršená 31 Dobrá 45 Zhoršená
16.07. 12:00 47 Zhoršená 31 Dobrá 47 Zhoršená
16.07. 11:00 42 Zhoršená 42 Zhoršená
16.07. 8:00 29 Dobrá 19 Dobrá 29 Dobrá
16.07. 7:00 27 Dobrá 18 Dobrá 27 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 15
Maximálna hodnota: 56
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 11
Maximálna hodnota: 38
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 15
Maximálna hodnota: 56

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 37

18.07.2024  | 8:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: O3.

Znečisťujúca látka IKO
O3 37

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
18.07. 8:00 37 Zhoršená 37 Zhoršená
18.07. 7:00 35 Zhoršená 35 Zhoršená
18.07. 6:00 34 Zhoršená 34 Zhoršená
18.07. 5:00 34 Zhoršená 34 Zhoršená
18.07. 4:00 38 Zhoršená 38 Zhoršená
18.07. 3:00 39 Zhoršená 39 Zhoršená
18.07. 2:00 40 Zhoršená 40 Zhoršená
18.07. 1:00 44 Zhoršená 44 Zhoršená
18.07. 0:00 47 Zhoršená 47 Zhoršená
17.07. 23:00 47 Zhoršená 47 Zhoršená
17.07. 22:00 49 Zhoršená 49 Zhoršená
17.07. 21:00 45 Zhoršená 45 Zhoršená
17.07. 20:00 43 Zhoršená 43 Zhoršená
17.07. 19:00 47 Zhoršená 47 Zhoršená
17.07. 18:00 47 Zhoršená 47 Zhoršená
17.07. 17:00 51 Zhoršená 51 Zhoršená
17.07. 16:00 50 Zhoršená 50 Zhoršená
17.07. 15:00 50 Zhoršená 50 Zhoršená
17.07. 14:00 51 Zhoršená 51 Zhoršená
17.07. 13:00 49 Zhoršená 49 Zhoršená
17.07. 12:00 50 Zhoršená 50 Zhoršená
17.07. 11:00 49 Zhoršená 49 Zhoršená
17.07. 10:00 46 Zhoršená 46 Zhoršená
17.07. 9:00 42 Zhoršená 42 Zhoršená
17.07. 8:00 39 Zhoršená 39 Zhoršená
17.07. 7:00 41 Zhoršená 41 Zhoršená
17.07. 6:00 45 Zhoršená 45 Zhoršená
17.07. 5:00 41 Zhoršená 41 Zhoršená
17.07. 4:00 37 Zhoršená 37 Zhoršená
17.07. 3:00 39 Zhoršená 39 Zhoršená
17.07. 2:00 37 Zhoršená 37 Zhoršená
17.07. 1:00 39 Zhoršená 39 Zhoršená
17.07. 0:00 40 Zhoršená 40 Zhoršená
16.07. 23:00 40 Zhoršená 40 Zhoršená
16.07. 22:00 41 Zhoršená 41 Zhoršená
16.07. 21:00 37 Zhoršená 37 Zhoršená
16.07. 20:00 44 Zhoršená 44 Zhoršená
16.07. 19:00 46 Zhoršená 46 Zhoršená
16.07. 18:00 49 Zhoršená 49 Zhoršená
16.07. 17:00 51 Zhoršená 51 Zhoršená
16.07. 16:00 47 Zhoršená 47 Zhoršená
16.07. 15:00 35 Zhoršená 35 Zhoršená
16.07. 14:00 30 Dobrá 30 Dobrá
16.07. 13:00 39 Zhoršená 39 Zhoršená
16.07. 12:00 46 Zhoršená 46 Zhoršená
16.07. 11:00 46 Zhoršená 46 Zhoršená
16.07. 10:00 43 Zhoršená 43 Zhoršená
16.07. 9:00 34 Zhoršená 34 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 30
Maximálna hodnota: 51
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 30
Maximálna hodnota: 51

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 17

18.07.2024  | 8:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 15
PM2,5 17
NO2 9
SO2 6

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
18.07. 8:00 17 Dobrá 15 Dobrá 17 Dobrá 9 Dobrá
18.07. 7:00 15 Dobrá 15 Dobrá 12 Dobrá 9 Dobrá
18.07. 6:00 16 Dobrá 16 Dobrá 14 Dobrá 6 Dobrá
18.07. 5:00 21 Dobrá 17 Dobrá 21 Dobrá 4 Dobrá
18.07. 4:00 21 Dobrá 16 Dobrá 21 Dobrá 3 Dobrá
18.07. 3:00 24 Dobrá 16 Dobrá 24 Dobrá 3 Dobrá
18.07. 2:00 21 Dobrá 14 Dobrá 21 Dobrá 3 Dobrá
18.07. 1:00 25 Dobrá 15 Dobrá 25 Dobrá 6 Dobrá
18.07. 0:00 26 Dobrá 18 Dobrá 26 Dobrá 5 Dobrá
17.07. 23:00 26 Dobrá 16 Dobrá 26 Dobrá 7 Dobrá
17.07. 22:00 23 Dobrá 18 Dobrá 23 Dobrá 7 Dobrá
17.07. 21:00 31 Dobrá 17 Dobrá 31 Dobrá 9 Dobrá
17.07. 20:00 38 Zhoršená 22 Dobrá 38 Zhoršená 9 Dobrá
17.07. 19:00 48 Zhoršená 28 Dobrá 48 Zhoršená 10 Dobrá
17.07. 18:00 55 Zhoršená 28 Dobrá 55 Zhoršená 14 Dobrá
17.07. 17:00 55 Zhoršená 27 Dobrá 55 Zhoršená 18 Dobrá
17.07. 16:00 53 Zhoršená 28 Dobrá 53 Zhoršená 18 Dobrá
17.07. 15:00 52 Zhoršená 28 Dobrá 52 Zhoršená 14 Dobrá
17.07. 14:00 48 Zhoršená 27 Dobrá 48 Zhoršená 16 Dobrá
17.07. 13:00 42 Zhoršená 25 Dobrá 42 Zhoršená 16 Dobrá
17.07. 12:00 38 Zhoršená 25 Dobrá 38 Zhoršená 11 Dobrá
17.07. 11:00 32 Dobrá 19 Dobrá 32 Dobrá 10 Dobrá
17.07. 10:00 30 Dobrá 18 Dobrá 30 Dobrá 9 Dobrá
17.07. 9:00 37 Zhoršená 25 Dobrá 37 Zhoršená 11 Dobrá
17.07. 8:00 39 Zhoršená 26 Dobrá 39 Zhoršená
17.07. 7:00 30 Dobrá 21 Dobrá 30 Dobrá 7 Dobrá
17.07. 6:00 26 Dobrá 22 Dobrá 26 Dobrá 5 Dobrá
17.07. 5:00 37 Zhoršená 27 Dobrá 37 Zhoršená 2 Dobrá
17.07. 4:00 37 Zhoršená 27 Dobrá 37 Zhoršená 2 Dobrá
17.07. 3:00 37 Zhoršená 29 Dobrá 37 Zhoršená 3 Dobrá
17.07. 2:00 41 Zhoršená 28 Dobrá 41 Zhoršená 3 Dobrá
17.07. 1:00 39 Zhoršená 30 Dobrá 39 Zhoršená 4 Dobrá
17.07. 0:00 43 Zhoršená 30 Dobrá 43 Zhoršená 6 Dobrá
16.07. 23:00 46 Zhoršená 31 Dobrá 46 Zhoršená 10 Dobrá
16.07. 22:00 43 Zhoršená 32 Dobrá 43 Zhoršená 14 Dobrá
16.07. 21:00 48 Zhoršená 35 Zhoršená 48 Zhoršená 12 Dobrá
16.07. 20:00 52 Zhoršená 35 Zhoršená 52 Zhoršená 22 Dobrá
16.07. 19:00 56 Zhoršená 36 Zhoršená 56 Zhoršená 19 Dobrá
16.07. 18:00 57 Zhoršená 36 Zhoršená 57 Zhoršená 27 Dobrá
16.07. 17:00 50 Zhoršená 38 Zhoršená 50 Zhoršená 19 Dobrá
16.07. 16:00 47 Zhoršená 41 Zhoršená 47 Zhoršená 34 Zhoršená
16.07. 15:00 44 Zhoršená 36 Zhoršená 44 Zhoršená 33 Dobrá
16.07. 14:00 44 Zhoršená 32 Dobrá 44 Zhoršená 34 Zhoršená
16.07. 13:00 39 Zhoršená 37 Zhoršená 39 Zhoršená 34 Zhoršená
16.07. 12:00 21 Dobrá 18 Dobrá 21 Dobrá
16.07. 11:00 8 Dobrá 8 Dobrá
16.07. 10:00 9 Dobrá 9 Dobrá
16.07. 9:00 26 Dobrá 26 Dobrá 22 Dobrá 12 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 8
Maximálna hodnota: 57
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 14
Maximálna hodnota: 41
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 12
Maximálna hodnota: 57
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 34
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 10

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 44

18.07.2024  | 8:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM10.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 44
PM2,5 42

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
18.07. 8:00 44 Zhoršená 44 Zhoršená 42 Zhoršená
18.07. 7:00 37 Zhoršená 33 Dobrá 37 Zhoršená
18.07. 6:00 38 Zhoršená 38 Zhoršená 37 Zhoršená
18.07. 5:00 27 Dobrá 26 Dobrá 27 Dobrá
18.07. 4:00 34 Zhoršená 30 Dobrá 34 Zhoršená
18.07. 3:00 38 Zhoršená 36 Zhoršená 38 Zhoršená
18.07. 2:00 34 Zhoršená 27 Dobrá 34 Zhoršená
18.07. 1:00 32 Dobrá 29 Dobrá 32 Dobrá
18.07. 0:00 49 Zhoršená 40 Zhoršená 49 Zhoršená
17.07. 23:00 38 Zhoršená 35 Zhoršená 38 Zhoršená
17.07. 22:00 42 Zhoršená 37 Zhoršená 42 Zhoršená
17.07. 21:00 45 Zhoršená 44 Zhoršená 45 Zhoršená
17.07. 20:00 49 Zhoršená 43 Zhoršená 49 Zhoršená
17.07. 19:00 36 Zhoršená 29 Dobrá 36 Zhoršená
17.07. 18:00 45 Zhoršená 42 Zhoršená 45 Zhoršená
17.07. 17:00 50 Zhoršená 47 Zhoršená 50 Zhoršená
17.07. 16:00 42 Zhoršená 40 Zhoršená 42 Zhoršená
17.07. 15:00 34 Zhoršená 33 Dobrá 34 Zhoršená
17.07. 14:00 33 Dobrá 27 Dobrá 33 Dobrá
17.07. 13:00 33 Dobrá 27 Dobrá 33 Dobrá
17.07. 12:00 36 Zhoršená 34 Zhoršená 36 Zhoršená
17.07. 11:00 41 Zhoršená 38 Zhoršená 41 Zhoršená
17.07. 10:00 42 Zhoršená 42 Zhoršená 41 Zhoršená
17.07. 9:00 39 Zhoršená 37 Zhoršená 39 Zhoršená
17.07. 8:00 43 Zhoršená 42 Zhoršená 43 Zhoršená
17.07. 7:00 48 Zhoršená 44 Zhoršená 48 Zhoršená
17.07. 6:00 54 Zhoršená 49 Zhoršená 54 Zhoršená
17.07. 5:00 54 Zhoršená 49 Zhoršená 54 Zhoršená
17.07. 4:00 47 Zhoršená 39 Zhoršená 47 Zhoršená
17.07. 3:00 38 Zhoršená 28 Dobrá 38 Zhoršená
17.07. 2:00 37 Zhoršená 28 Dobrá 37 Zhoršená
17.07. 1:00 37 Zhoršená 28 Dobrá 37 Zhoršená
17.07. 0:00 39 Zhoršená 26 Dobrá 39 Zhoršená
16.07. 23:00 41 Zhoršená 29 Dobrá 41 Zhoršená
16.07. 22:00 43 Zhoršená 30 Dobrá 43 Zhoršená
16.07. 21:00 43 Zhoršená 30 Dobrá 43 Zhoršená
16.07. 20:00 41 Zhoršená 28 Dobrá 41 Zhoršená
16.07. 19:00 38 Zhoršená 26 Dobrá 38 Zhoršená
16.07. 18:00 40 Zhoršená 27 Dobrá 40 Zhoršená
16.07. 17:00 44 Zhoršená 28 Dobrá 44 Zhoršená
16.07. 16:00 44 Zhoršená 29 Dobrá 44 Zhoršená
16.07. 15:00 38 Zhoršená 29 Dobrá 38 Zhoršená
16.07. 14:00 37 Zhoršená 31 Dobrá 37 Zhoršená
16.07. 13:00 46 Zhoršená 36 Zhoršená 46 Zhoršená
16.07. 12:00 27 Dobrá 27 Dobrá 23 Dobrá
16.07. 11:00 40 Zhoršená 36 Zhoršená 40 Zhoršená
16.07. 10:00 42 Zhoršená 38 Zhoršená 42 Zhoršená
16.07. 9:00 53 Zhoršená 53 Zhoršená 51 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 27
Maximálna hodnota: 54
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 26
Maximálna hodnota: 53
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 23
Maximálna hodnota: 54

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5