Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi [µg.m-3 za 1 h]
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50 >100 >200 >250 >180
Vzorec pre výpočet IKO
 • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
 • cZL – príslušná koncentrácia ZL
 • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
 • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
 • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
 • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Aglomerácia: Košice

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 18

27.11.2021  | 0:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 10
PM2,5 18

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
27.11. 0:00 18 Dobrá 10 Dobrá 18 Dobrá
26.11. 23:00 29 Dobrá 18 Dobrá 29 Dobrá
26.11. 22:00 37 Zhoršená 24 Dobrá 37 Zhoršená
26.11. 21:00 35 Zhoršená 21 Dobrá 35 Zhoršená
26.11. 20:00 35 Zhoršená 20 Dobrá 35 Zhoršená
26.11. 19:00 37 Zhoršená 24 Dobrá 37 Zhoršená
26.11. 18:00 36 Zhoršená 22 Dobrá 36 Zhoršená
26.11. 17:00 32 Dobrá 21 Dobrá 32 Dobrá
26.11. 16:00 26 Dobrá 20 Dobrá 26 Dobrá
26.11. 15:00 19 Dobrá 13 Dobrá 19 Dobrá
26.11. 14:00 22 Dobrá 12 Dobrá 22 Dobrá
26.11. 13:00 22 Dobrá 14 Dobrá 22 Dobrá
26.11. 12:00 30 Dobrá 21 Dobrá 30 Dobrá
26.11. 11:00 41 Zhoršená 20 Dobrá 41 Zhoršená
26.11. 10:00 59 Zhoršená 37 Zhoršená 59 Zhoršená
26.11. 9:00 45 Zhoršená 26 Dobrá 45 Zhoršená
26.11. 8:00 42 Zhoršená 21 Dobrá 42 Zhoršená
26.11. 7:00 44 Zhoršená 26 Dobrá 44 Zhoršená
26.11. 6:00 46 Zhoršená 28 Dobrá 46 Zhoršená
26.11. 5:00 50 Zhoršená 33 Dobrá 50 Zhoršená
26.11. 4:00 57 Zhoršená 37 Zhoršená 57 Zhoršená
26.11. 3:00 59 Zhoršená 39 Zhoršená 59 Zhoršená
26.11. 2:00 62 Zhoršená 41 Zhoršená 62 Zhoršená
26.11. 1:00 64 Zhoršená 42 Zhoršená 64 Zhoršená
26.11. 0:00 62 Zhoršená 39 Zhoršená 62 Zhoršená
25.11. 23:00 59 Zhoršená 38 Zhoršená 59 Zhoršená
25.11. 22:00 57 Zhoršená 40 Zhoršená 57 Zhoršená
25.11. 21:00 63 Zhoršená 42 Zhoršená 63 Zhoršená
25.11. 20:00 67 Zlá 50 Zhoršená 67 Zlá
25.11. 19:00 67 Zlá 53 Zhoršená 67 Zlá
25.11. 18:00 67 Zlá 51 Zhoršená 67 Zlá
25.11. 17:00 67 Zlá 50 Zhoršená 67 Zlá
25.11. 16:00 67 Zlá 53 Zhoršená 67 Zlá
25.11. 15:00 67 Zlá 55 Zhoršená 67 Zlá
25.11. 14:00 67 Zlá 53 Zhoršená 67 Zlá
25.11. 13:00 67 Zlá 56 Zhoršená 67 Zlá
25.11. 12:00 67 Zlá 58 Zhoršená 67 Zlá
25.11. 11:00 64 Zhoršená 51 Zhoršená 64 Zhoršená
25.11. 10:00 54 Zhoršená 49 Zhoršená 54 Zhoršená
25.11. 9:00 46 Zhoršená 43 Zhoršená 46 Zhoršená
25.11. 8:00 42 Zhoršená 41 Zhoršená 42 Zhoršená
25.11. 7:00 35 Zhoršená 35 Zhoršená 33 Dobrá
25.11. 6:00 37 Zhoršená 37 Zhoršená 35 Zhoršená
25.11. 5:00 61 Zhoršená 43 Zhoršená 61 Zhoršená
25.11. 4:00 68 Zlá 57 Zhoršená 68 Zlá
25.11. 3:00 68 Zlá 62 Zhoršená 68 Zlá
25.11. 2:00 67 Zlá 54 Zhoršená 67 Zlá
25.11. 1:00 67 Zlá 57 Zhoršená 67 Zlá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 18
Maximálna hodnota: 68
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 62
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 18
Maximálna hodnota: 68

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 15

27.11.2021  | 0:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
O3 15

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
27.11. 0:00 15 Dobrá 15 Dobrá
26.11. 23:00 12 Dobrá 12 Dobrá
26.11. 22:00 6 Dobrá 6 Dobrá
26.11. 21:00 6 Dobrá 6 Dobrá
26.11. 20:00 7 Dobrá 7 Dobrá
26.11. 19:00 7 Dobrá 7 Dobrá
26.11. 18:00 8 Dobrá 8 Dobrá
26.11. 17:00 13 Dobrá 13 Dobrá
26.11. 16:00 17 Dobrá 17 Dobrá
26.11. 15:00 19 Dobrá 19 Dobrá
26.11. 14:00 17 Dobrá 17 Dobrá
26.11. 13:00 15 Dobrá 15 Dobrá
26.11. 12:00 14 Dobrá 14 Dobrá
26.11. 11:00 11 Dobrá 11 Dobrá
26.11. 10:00 7 Dobrá 7 Dobrá
26.11. 9:00 5 Dobrá 5 Dobrá
26.11. 8:00 4 Dobrá 4 Dobrá
26.11. 7:00 3 Dobrá 3 Dobrá
26.11. 6:00 3 Dobrá 3 Dobrá
26.11. 5:00 3 Dobrá 3 Dobrá
26.11. 4:00 4 Dobrá 4 Dobrá
26.11. 3:00 4 Dobrá 4 Dobrá
26.11. 2:00 7 Dobrá 7 Dobrá
26.11. 1:00 4 Dobrá 4 Dobrá
26.11. 0:00 4 Dobrá 4 Dobrá
25.11. 23:00 3 Dobrá 3 Dobrá
25.11. 22:00 2 Dobrá 2 Dobrá
25.11. 21:00 1 Dobrá 1 Dobrá
25.11. 20:00 1 Dobrá 1 Dobrá
25.11. 19:00 1 Dobrá 1 Dobrá
25.11. 18:00 1 Dobrá 1 Dobrá
25.11. 17:00 1 Dobrá 1 Dobrá
25.11. 16:00 1 Dobrá 1 Dobrá
25.11. 15:00 1 Dobrá 1 Dobrá
25.11. 14:00 1 Dobrá 1 Dobrá
25.11. 13:00 1 Dobrá 1 Dobrá
25.11. 12:00 1 Dobrá 1 Dobrá
25.11. 11:00 1 Dobrá 1 Dobrá
25.11. 10:00 1 Dobrá 1 Dobrá
25.11. 9:00 1 Dobrá 1 Dobrá
25.11. 8:00 1 Dobrá 1 Dobrá
25.11. 7:00 1 Dobrá 1 Dobrá
25.11. 6:00 1 Dobrá 1 Dobrá
25.11. 5:00 1 Dobrá 1 Dobrá
25.11. 4:00 3 Dobrá 3 Dobrá
25.11. 3:00 6 Dobrá 6 Dobrá
25.11. 2:00 3 Dobrá 3 Dobrá
25.11. 1:00 2 Dobrá 2 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 19
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 19

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 18

27.11.2021  | 0:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 14
PM2,5 18
NO2 11
SO2 11

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
27.11. 0:00 18 Dobrá 14 Dobrá 18 Dobrá 11 Dobrá
26.11. 23:00 33 Dobrá 18 Dobrá 33 Dobrá 21 Dobrá
26.11. 22:00 44 Zhoršená 29 Dobrá 44 Zhoršená 34 Zhoršená
26.11. 21:00 48 Zhoršená 33 Dobrá 48 Zhoršená 32 Dobrá
26.11. 20:00 50 Zhoršená 36 Zhoršená 50 Zhoršená 36 Zhoršená
26.11. 19:00 43 Zhoršená 39 Zhoršená 43 Zhoršená 37 Zhoršená
26.11. 18:00 42 Zhoršená 40 Zhoršená 42 Zhoršená 35 Zhoršená
26.11. 17:00 42 Zhoršená 36 Zhoršená 42 Zhoršená 36 Zhoršená
26.11. 16:00 40 Zhoršená 39 Zhoršená 40 Zhoršená 35 Zhoršená
26.11. 15:00 41 Zhoršená 41 Zhoršená 37 Zhoršená 31 Dobrá
26.11. 14:00 40 Zhoršená 38 Zhoršená 40 Zhoršená 30 Dobrá
26.11. 13:00 47 Zhoršená 47 Zhoršená 46 Zhoršená 25 Dobrá
26.11. 12:00 41 Zhoršená 38 Zhoršená 41 Zhoršená
26.11. 11:00 41 Zhoršená 31 Dobrá 41 Zhoršená 33 Dobrá
26.11. 10:00 54 Zhoršená 37 Zhoršená 54 Zhoršená 33 Dobrá
26.11. 9:00 57 Zhoršená 37 Zhoršená 57 Zhoršená 34 Zhoršená
26.11. 8:00 56 Zhoršená 35 Zhoršená 56 Zhoršená 34 Zhoršená
26.11. 7:00 53 Zhoršená 35 Zhoršená 53 Zhoršená 27 Dobrá
26.11. 6:00 57 Zhoršená 35 Zhoršená 57 Zhoršená 24 Dobrá
26.11. 5:00 53 Zhoršená 35 Zhoršená 53 Zhoršená 24 Dobrá
26.11. 4:00 52 Zhoršená 38 Zhoršená 52 Zhoršená 21 Dobrá
26.11. 3:00 52 Zhoršená 37 Zhoršená 52 Zhoršená 20 Dobrá
26.11. 2:00 58 Zhoršená 38 Zhoršená 58 Zhoršená 21 Dobrá
26.11. 1:00 60 Zhoršená 44 Zhoršená 60 Zhoršená 23 Dobrá
26.11. 0:00 59 Zhoršená 41 Zhoršená 59 Zhoršená 24 Dobrá
25.11. 23:00 59 Zhoršená 42 Zhoršená 59 Zhoršená 28 Dobrá
25.11. 22:00 56 Zhoršená 41 Zhoršená 56 Zhoršená 33 Dobrá
25.11. 21:00 60 Zhoršená 44 Zhoršená 60 Zhoršená 28 Dobrá
25.11. 20:00 67 Zlá 53 Zhoršená 67 Zlá 31 Dobrá
25.11. 19:00 67 Zlá 57 Zhoršená 67 Zlá 27 Dobrá
25.11. 18:00 67 Zlá 59 Zhoršená 67 Zlá 31 Dobrá
25.11. 17:00 67 Zlá 65 Zhoršená 67 Zlá 29 Dobrá
25.11. 16:00 67 Zlá 65 Zhoršená 67 Zlá 31 Dobrá
25.11. 15:00 67 Zlá 64 Zhoršená 67 Zlá 29 Dobrá
25.11. 14:00 68 Zlá 67 Zlá 68 Zlá 26 Dobrá
25.11. 13:00 68 Zlá 67 Zlá 68 Zlá 30 Dobrá
25.11. 12:00 68 Zlá 65 Zhoršená 68 Zlá 29 Dobrá
25.11. 11:00 67 Zlá 52 Zhoršená 67 Zlá 24 Dobrá
25.11. 10:00 61 Zhoršená 48 Zhoršená 61 Zhoršená
25.11. 9:00 54 Zhoršená 50 Zhoršená 54 Zhoršená 26 Dobrá
25.11. 8:00 52 Zhoršená 43 Zhoršená 52 Zhoršená 21 Dobrá
25.11. 7:00 45 Zhoršená 36 Zhoršená 45 Zhoršená 19 Dobrá
25.11. 6:00 53 Zhoršená 39 Zhoršená 53 Zhoršená 21 Dobrá
25.11. 5:00 67 Zlá 54 Zhoršená 67 Zlá 17 Dobrá
25.11. 4:00 68 Zlá 58 Zhoršená 68 Zlá 16 Dobrá
25.11. 3:00 68 Zlá 62 Zhoršená 68 Zlá 20 Dobrá
25.11. 2:00 70 Zlá 67 Zlá 70 Zlá 24 Dobrá
25.11. 1:00 69 Zlá 65 Zhoršená 69 Zlá 28 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 18
Maximálna hodnota: 70
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 14
Maximálna hodnota: 67
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 18
Maximálna hodnota: 70
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 11
Maximálna hodnota: 37
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 11

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 19

27.11.2021  | 0:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 13
PM2,5 19

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
27.11. 0:00 19 Dobrá 13 Dobrá 19 Dobrá
26.11. 23:00 12 Dobrá 10 Dobrá 12 Dobrá
26.11. 22:00 23 Dobrá 17 Dobrá 23 Dobrá
26.11. 21:00 57 Zhoršená 43 Zhoršená 57 Zhoršená
26.11. 20:00 47 Zhoršená 37 Zhoršená 47 Zhoršená
26.11. 19:00 59 Zhoršená 44 Zhoršená 59 Zhoršená
26.11. 18:00 49 Zhoršená 41 Zhoršená 49 Zhoršená
26.11. 17:00 49 Zhoršená 45 Zhoršená 49 Zhoršená
26.11. 16:00 67 Zlá 67 Zlá 62 Zhoršená
26.11. 15:00 48 Zhoršená 45 Zhoršená 48 Zhoršená
26.11. 14:00 40 Zhoršená 36 Zhoršená 40 Zhoršená
26.11. 13:00 39 Zhoršená 34 Zhoršená 39 Zhoršená
26.11. 12:00 37 Zhoršená 33 Dobrá 37 Zhoršená
26.11. 11:00 59 Zhoršená 56 Zhoršená 59 Zhoršená
26.11. 10:00 63 Zhoršená 59 Zhoršená 63 Zhoršená
26.11. 9:00 53 Zhoršená 53 Zhoršená 53 Zhoršená
26.11. 8:00 50 Zhoršená 48 Zhoršená 50 Zhoršená
26.11. 7:00 53 Zhoršená 52 Zhoršená 53 Zhoršená
26.11. 6:00 53 Zhoršená 44 Zhoršená 53 Zhoršená
26.11. 5:00 53 Zhoršená 39 Zhoršená 53 Zhoršená
26.11. 4:00 54 Zhoršená 41 Zhoršená 54 Zhoršená
26.11. 3:00 53 Zhoršená 42 Zhoršená 53 Zhoršená
26.11. 2:00 57 Zhoršená 44 Zhoršená 57 Zhoršená
26.11. 1:00 58 Zhoršená 47 Zhoršená 58 Zhoršená
26.11. 0:00 57 Zhoršená 47 Zhoršená 57 Zhoršená
25.11. 23:00 59 Zhoršená 48 Zhoršená 59 Zhoršená
25.11. 22:00 67 Zlá 53 Zhoršená 67 Zlá
25.11. 21:00 67 Zlá 62 Zhoršená 67 Zlá
25.11. 20:00 67 Zlá 61 Zhoršená 67 Zlá
25.11. 19:00 67 Zlá 53 Zhoršená 67 Zlá
25.11. 18:00 67 Zlá 53 Zhoršená 67 Zlá
25.11. 17:00 57 Zhoršená 45 Zhoršená 57 Zhoršená
25.11. 16:00 48 Zhoršená 39 Zhoršená 48 Zhoršená
25.11. 15:00 40 Zhoršená 38 Zhoršená 40 Zhoršená
25.11. 14:00 58 Zhoršená 40 Zhoršená 58 Zhoršená
25.11. 13:00 67 Zlá 41 Zhoršená 67 Zlá
25.11. 12:00 40 Zhoršená 39 Zhoršená 40 Zhoršená
25.11. 11:00 43 Zhoršená 38 Zhoršená 43 Zhoršená
25.11. 10:00 38 Zhoršená 36 Zhoršená 38 Zhoršená
25.11. 9:00 38 Zhoršená 34 Zhoršená 38 Zhoršená
25.11. 8:00 42 Zhoršená 36 Zhoršená 42 Zhoršená
25.11. 7:00 49 Zhoršená 39 Zhoršená 49 Zhoršená
25.11. 6:00 45 Zhoršená 37 Zhoršená 45 Zhoršená
25.11. 5:00 39 Zhoršená 34 Zhoršená 39 Zhoršená
25.11. 4:00 38 Zhoršená 38 Zhoršená 37 Zhoršená
25.11. 3:00 58 Zhoršená 58 Zhoršená 50 Zhoršená
25.11. 2:00 67 Zlá 67 Zlá 57 Zhoršená
25.11. 1:00 67 Zlá 67 Zlá 65 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 12
Maximálna hodnota: 67
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 67
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 12
Maximálna hodnota: 67

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácieČo je to kvalita ovzdušia?

Kvalita ovzdušia je miera znečistenia ovzdušia znečisťujúcimi látkami v danom území a v danom čase. Kvalita ovzdušia interpretovaná na stránke https://dnesdycham.sk reprezentuje najhorší stav znečistenia ovzdušia, t.j. najvyššiu hodnotu indexu kvality ovzdušia za znečisťujúce látky: oxid dusičitý (NO2), oxid siričitý (SO2), ozón (O3) a tuhé častíce (PM10 a PM2,5) na monitorovacej stanici v danom čase. Takto interpretovaná kvalita ovzdušia má informatívny charakter. Viac informácií k o metodike hodnotenia nižšie.

Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi [µg.m-3 za 1 h]
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50 >100 >200 >250 >180
Vzorec pre výpočet IKO
 • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
 • cZL – príslušná koncentrácia ZL
 • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
 • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
 • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
 • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Čo je to IKO?

Index kvality ovzdušia (IKO) je hodnotením aktuálneho stavu kvality ovzdušia v konkrétnom mieste a čase merania kvality ovzdušia, ku ktorému môžu byť priradené odporúčania aktivít pre obyvateľov vzhľadom k riziku vystavenia obyvateľstva krátkodobej expozícii. Tvorí sa z údajov nameraných na monitorovacích staniciach národnej monitorovacej siete a ďalších vybraných reprezentatívnych meraní a informácií.

Ako zistím, že patrím medzi citlivé skupiny obyvateľstva?

Medzi citlivé skupiny obyvateľstva sa zaraďujú deti, tehotné ženy, chronicky chorí ľudia a seniori.

Deti sú aktívne, spotrebujú teda viac vzduchu a navyše častejšie dýchajú ústami, čím môže do organizmu preniknúť viac škodlivín. Znečisťujúce látky môžu predstavovať riziko v súvislosti s neurologickým i fyzickým vývojom dieťaťa.

Tehotné ženy sú jednou z citlivých skupín obyvateľstva, na ktoré významne vplýva zhoršená kvalita ovzdušia. Vystavenie zvýšeným koncentráciám znečisťujúcich látok v ovzduší počas teho