Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Aglomerácia Košice

ORKO vymedzené na základe merania v rokoch 2018 – 2020
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Košice I - IV
Košice - okolie
Územia mesta Košice
a obcí Bočiar, Haniska, Sokoľany a Veľká Ida
PM10, PM2,5, BaP

Kvalita ovzdušia v aglomerácii: Košice

Rozloha územia:
296,38 km2
Počet obyvateľov:
245 260,00 osôb
Hustota obyvateľov:
827,53 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 14,75 %; 65+: 18,21 %
Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 47

09.12.2022  | 7:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 25
PM2,5 47

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
09.12. 7:00 47 Zhoršená 25 Dobrá 47 Zhoršená
09.12. 6:00 45 Zhoršená 27 Dobrá 45 Zhoršená
09.12. 5:00 47 Zhoršená 28 Dobrá 47 Zhoršená
09.12. 4:00 43 Zhoršená 24 Dobrá 43 Zhoršená
09.12. 3:00 37 Zhoršená 22 Dobrá 37 Zhoršená
09.12. 2:00 41 Zhoršená 24 Dobrá 41 Zhoršená
09.12. 1:00 44 Zhoršená 28 Dobrá 44 Zhoršená
09.12. 0:00 45 Zhoršená 26 Dobrá 45 Zhoršená
08.12. 23:00 46 Zhoršená 27 Dobrá 46 Zhoršená
08.12. 22:00 44 Zhoršená 25 Dobrá 44 Zhoršená
08.12. 21:00 41 Zhoršená 23 Dobrá 41 Zhoršená
08.12. 20:00 46 Zhoršená 27 Dobrá 46 Zhoršená
08.12. 19:00 39 Zhoršená 25 Dobrá 39 Zhoršená
08.12. 18:00 40 Zhoršená 26 Dobrá 40 Zhoršená
08.12. 17:00 38 Zhoršená 20 Dobrá 38 Zhoršená
08.12. 16:00 36 Zhoršená 21 Dobrá 36 Zhoršená
08.12. 15:00 39 Zhoršená 23 Dobrá 39 Zhoršená
08.12. 14:00 44 Zhoršená 29 Dobrá 44 Zhoršená
08.12. 13:00 48 Zhoršená 30 Dobrá 48 Zhoršená
08.12. 12:00 50 Zhoršená 35 Zhoršená 50 Zhoršená
08.12. 11:00 37 Zhoršená 27 Dobrá 37 Zhoršená
08.12. 10:00 33 Dobrá 21 Dobrá 33 Dobrá
08.12. 9:00 47 Zhoršená 31 Dobrá 47 Zhoršená
08.12. 8:00 40 Zhoršená 29 Dobrá 40 Zhoršená
08.12. 7:00 22 Dobrá 15 Dobrá 22 Dobrá
08.12. 6:00 21 Dobrá 12 Dobrá 21 Dobrá
08.12. 5:00 15 Dobrá 11 Dobrá 15 Dobrá
08.12. 4:00 24 Dobrá 14 Dobrá 24 Dobrá
08.12. 3:00 35 Zhoršená 21 Dobrá 35 Zhoršená
08.12. 2:00 41 Zhoršená 26 Dobrá 41 Zhoršená
08.12. 1:00 36 Zhoršená 20 Dobrá 36 Zhoršená
08.12. 0:00 35 Zhoršená 18 Dobrá 35 Zhoršená
07.12. 23:00 31 Dobrá 18 Dobrá 31 Dobrá
07.12. 22:00 28 Dobrá 15 Dobrá 28 Dobrá
07.12. 21:00 23 Dobrá 12 Dobrá 23 Dobrá
07.12. 20:00 18 Dobrá 12 Dobrá 18 Dobrá
07.12. 19:00 16 Dobrá 10 Dobrá 16 Dobrá
07.12. 18:00 25 Dobrá 17 Dobrá 25 Dobrá
07.12. 17:00 26 Dobrá 17 Dobrá 26 Dobrá
07.12. 16:00 25 Dobrá 14 Dobrá 25 Dobrá
07.12. 15:00 19 Dobrá 10 Dobrá 19 Dobrá
07.12. 14:00 26 Dobrá 13 Dobrá 26 Dobrá
07.12. 13:00 30 Dobrá 16 Dobrá 30 Dobrá
07.12. 12:00 29 Dobrá 14 Dobrá 29 Dobrá
07.12. 11:00 24 Dobrá 14 Dobrá 24 Dobrá
07.12. 10:00 22 Dobrá 12 Dobrá 22 Dobrá
07.12. 9:00 18 Dobrá 10 Dobrá 18 Dobrá
07.12. 8:00 18 Dobrá 10 Dobrá 18 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 15
Maximálna hodnota: 50
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 35
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 15
Maximálna hodnota: 50

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 4

09.12.2022  | 7:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
O3 4

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
09.12. 7:00 4 Dobrá 4 Dobrá
09.12. 6:00 1 Dobrá 1 Dobrá
09.12. 5:00 3 Dobrá 3 Dobrá
09.12. 4:00 7 Dobrá 7 Dobrá
09.12. 3:00 4 Dobrá 4 Dobrá
09.12. 2:00 4 Dobrá 4 Dobrá
09.12. 1:00 7 Dobrá 7 Dobrá
09.12. 0:00 7 Dobrá 7 Dobrá
08.12. 23:00 8 Dobrá 8 Dobrá
08.12. 22:00 6 Dobrá 6 Dobrá
08.12. 21:00 6 Dobrá 6 Dobrá
08.12. 20:00 7 Dobrá 7 Dobrá
08.12. 19:00 4 Dobrá 4 Dobrá
08.12. 18:00 2 Dobrá 2 Dobrá
08.12. 17:00 2 Dobrá 2 Dobrá
08.12. 16:00 4 Dobrá 4 Dobrá
08.12. 15:00 6 Dobrá 6 Dobrá
08.12. 14:00 4 Dobrá 4 Dobrá
08.12. 13:00 3 Dobrá 3 Dobrá
08.12. 12:00 3 Dobrá 3 Dobrá
08.12. 11:00 3 Dobrá 3 Dobrá
08.12. 10:00 5 Dobrá 5 Dobrá
08.12. 9:00 2 Dobrá 2 Dobrá
08.12. 8:00 3 Dobrá 3 Dobrá
08.12. 7:00 4 Dobrá 4 Dobrá
08.12. 6:00 2 Dobrá 2 Dobrá
08.12. 5:00 3 Dobrá 3 Dobrá
08.12. 4:00 2 Dobrá 2 Dobrá
08.12. 3:00 1 Dobrá 1 Dobrá
08.12. 2:00 1 Dobrá 1 Dobrá
08.12. 1:00 1 Dobrá 1 Dobrá
08.12. 0:00 1 Dobrá 1 Dobrá
07.12. 23:00 1 Dobrá 1 Dobrá
07.12. 22:00 1 Dobrá 1 Dobrá
07.12. 21:00 2 Dobrá 2 Dobrá
07.12. 20:00 2 Dobrá 2 Dobrá
07.12. 19:00 2 Dobrá 2 Dobrá
07.12. 18:00 4 Dobrá 4 Dobrá
07.12. 17:00 1 Dobrá 1 Dobrá
07.12. 16:00 3 Dobrá 3 Dobrá
07.12. 15:00 9 Dobrá 9 Dobrá
07.12. 14:00 11 Dobrá 11 Dobrá
07.12. 13:00 8 Dobrá 8 Dobrá
07.12. 12:00 6 Dobrá 6 Dobrá
07.12. 11:00 7 Dobrá 7 Dobrá
07.12. 10:00 7 Dobrá 7 Dobrá
07.12. 9:00 4 Dobrá 4 Dobrá
07.12. 8:00 2 Dobrá 2 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 11
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 11

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 42

09.12.2022  | 7:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 28
PM2,5 42
NO2 28
SO2 11

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
09.12. 7:00 42 Zhoršená 28 Dobrá 42 Zhoršená 28 Dobrá
09.12. 6:00 37 Zhoršená 25 Dobrá 37 Zhoršená 25 Dobrá
09.12. 5:00 38 Zhoršená 23 Dobrá 38 Zhoršená 23 Dobrá
09.12. 4:00 38 Zhoršená 26 Dobrá 38 Zhoršená 23 Dobrá
09.12. 3:00 39 Zhoršená 27 Dobrá 39 Zhoršená 17 Dobrá
09.12. 2:00 38 Zhoršená 25 Dobrá 38 Zhoršená 16 Dobrá
09.12. 1:00 37 Zhoršená 24 Dobrá 37 Zhoršená 18 Dobrá
09.12. 0:00 35 Zhoršená 25 Dobrá 35 Zhoršená 18 Dobrá
08.12. 23:00 38 Zhoršená 28 Dobrá 38 Zhoršená 25 Dobrá
08.12. 22:00 39 Zhoršená 31 Dobrá 39 Zhoršená 20 Dobrá
08.12. 21:00 46 Zhoršená 33 Dobrá 46 Zhoršená 23 Dobrá
08.12. 20:00 44 Zhoršená 34 Zhoršená 44 Zhoršená 26 Dobrá
08.12. 19:00 45 Zhoršená 43 Zhoršená 45 Zhoršená 30 Dobrá
08.12. 18:00 46 Zhoršená 44 Zhoršená 46 Zhoršená 31 Dobrá
08.12. 17:00 39 Zhoršená 39 Zhoršená 39 Zhoršená 33 Dobrá
08.12. 16:00 37 Zhoršená 31 Dobrá 37 Zhoršená 30 Dobrá
08.12. 15:00 40 Zhoršená 36 Zhoršená 40 Zhoršená 24 Dobrá
08.12. 14:00 50 Zhoršená 45 Zhoršená 50 Zhoršená 30 Dobrá
08.12. 13:00 57 Zhoršená 45 Zhoršená 57 Zhoršená
08.12. 12:00 52 Zhoršená 41 Zhoršená 52 Zhoršená 34 Zhoršená
08.12. 11:00 39 Zhoršená 37 Zhoršená 39 Zhoršená 32 Dobrá
08.12. 10:00 41 Zhoršená 36 Zhoršená 41 Zhoršená 31 Dobrá
08.12. 9:00 43 Zhoršená 36 Zhoršená 43 Zhoršená 34 Zhoršená
08.12. 8:00 26 Dobrá 23 Dobrá 25 Dobrá 26 Dobrá
08.12. 7:00 21 Dobrá 14 Dobrá 13 Dobrá 21 Dobrá
08.12. 6:00 19 Dobrá 10 Dobrá 19 Dobrá 17 Dobrá
08.12. 5:00 16 Dobrá 10 Dobrá 15 Dobrá 16 Dobrá
08.12. 4:00 19 Dobrá 12 Dobrá 19 Dobrá 16 Dobrá
08.12. 3:00 23 Dobrá 15 Dobrá 23 Dobrá 18 Dobrá
08.12. 2:00 26 Dobrá 17 Dobrá 26 Dobrá 19 Dobrá
08.12. 1:00 40 Zhoršená 29 Dobrá 40 Zhoršená 20 Dobrá
08.12. 0:00 42 Zhoršená 35 Zhoršená 42 Zhoršená 21 Dobrá
07.12. 23:00 36 Zhoršená 30 Dobrá 36 Zhoršená 23 Dobrá
07.12. 22:00 35 Zhoršená 28 Dobrá 35 Zhoršená 22 Dobrá
07.12. 21:00 28 Dobrá 27 Dobrá 28 Dobrá 25 Dobrá
07.12. 20:00 28 Dobrá 24 Dobrá 28 Dobrá 24 Dobrá
07.12. 19:00 41 Zhoršená 41 Zhoršená 31 Dobrá 26 Dobrá
07.12. 18:00 47 Zhoršená 47 Zhoršená 37 Zhoršená 29 Dobrá
07.12. 17:00 36 Zhoršená 36 Zhoršená 33 Dobrá 31 Dobrá
07.12. 16:00 29 Dobrá 28 Dobrá 26 Dobrá 29 Dobrá
07.12. 15:00 25 Dobrá 24 Dobrá 25 Dobrá 23 Dobrá
07.12. 14:00 27 Dobrá 23 Dobrá 27 Dobrá 23 Dobrá
07.12. 13:00 36 Zhoršená 28 Dobrá 36 Zhoršená 23 Dobrá
07.12. 12:00 33 Dobrá 29 Dobrá 33 Dobrá 28 Dobrá
07.12. 11:00 31 Dobrá 19 Dobrá 31 Dobrá
07.12. 10:00 28 Dobrá 19 Dobrá 24 Dobrá 28 Dobrá
07.12. 9:00 28 Dobrá 17 Dobrá 18 Dobrá 28 Dobrá
07.12. 8:00 26 Dobrá 18 Dobrá 21 Dobrá 26 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 16
Maximálna hodnota: 57
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 47
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 13
Maximálna hodnota: 57
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 16
Maximálna hodnota: 34
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 12

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 38

09.12.2022  | 7:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 28
PM2,5 38

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
09.12. 7:00 38 Zhoršená 28 Dobrá 38 Zhoršená
09.12. 6:00 30 Dobrá 22 Dobrá 30 Dobrá
09.12. 5:00 40 Zhoršená 31 Dobrá 40 Zhoršená
09.12. 4:00 41 Zhoršená 28 Dobrá 41 Zhoršená
09.12. 3:00 38 Zhoršená 25 Dobrá 38 Zhoršená
09.12. 2:00 39 Zhoršená 27 Dobrá 39 Zhoršená
09.12. 1:00 40 Zhoršená 28 Dobrá 40 Zhoršená
09.12. 0:00 38 Zhoršená 26 Dobrá 38 Zhoršená
08.12. 23:00 41 Zhoršená 31 Dobrá 41 Zhoršená
08.12. 22:00 57 Zhoršená 38 Zhoršená 57 Zhoršená
08.12. 21:00 51 Zhoršená 38 Zhoršená 51 Zhoršená
08.12. 20:00 67 Zlá 52 Zhoršená 67 Zlá
08.12. 19:00 54 Zhoršená 44 Zhoršená 54 Zhoršená
08.12. 18:00 54 Zhoršená 43 Zhoršená 54 Zhoršená
08.12. 17:00 45 Zhoršená 40 Zhoršená 45 Zhoršená
08.12. 16:00 57 Zhoršená 46 Zhoršená 57 Zhoršená
08.12. 15:00 45 Zhoršená 34 Zhoršená 45 Zhoršená
08.12. 14:00 34 Zhoršená 24 Dobrá 34 Zhoršená
08.12. 13:00 37 Zhoršená 27 Dobrá 37 Zhoršená
08.12. 12:00 38 Zhoršená 34 Zhoršená 38 Zhoršená
08.12. 11:00 45 Zhoršená 45 Zhoršená 39 Zhoršená
08.12. 10:00 55 Zhoršená 43 Zhoršená 55 Zhoršená
08.12. 9:00 41 Zhoršená 33 Dobrá 41 Zhoršená
08.12. 8:00 45 Zhoršená 37 Zhoršená 45 Zhoršená
08.12. 7:00 55 Zhoršená 43 Zhoršená 55 Zhoršená
08.12. 6:00 54 Zhoršená 41 Zhoršená 54 Zhoršená
08.12. 5:00 47 Zhoršená 33 Dobrá 47 Zhoršená
08.12. 4:00 44 Zhoršená 34 Zhoršená 44 Zhoršená
08.12. 3:00 45 Zhoršená 35 Zhoršená 45 Zhoršená
08.12. 2:00 41 Zhoršená 34 Zhoršená 41 Zhoršená
08.12. 1:00 46 Zhoršená 37 Zhoršená 46 Zhoršená
08.12. 0:00 38 Zhoršená 35 Zhoršená 38 Zhoršená
07.12. 23:00 32 Dobrá 23 Dobrá 32 Dobrá
07.12. 22:00 27 Dobrá 25 Dobrá 27 Dobrá
07.12. 21:00 22 Dobrá 16 Dobrá 22 Dobrá
07.12. 20:00 18 Dobrá 13 Dobrá 18 Dobrá
07.12. 19:00 15 Dobrá 10 Dobrá 15 Dobrá
07.12. 18:00 12 Dobrá 10 Dobrá 12 Dobrá
07.12. 17:00 28 Dobrá 18 Dobrá 28 Dobrá
07.12. 16:00 63 Zhoršená 45 Zhoršená 63 Zhoršená
07.12. 15:00 38 Zhoršená 26 Dobrá 38 Zhoršená
07.12. 14:00 15 Dobrá 9 Dobrá 15 Dobrá
07.12. 13:00 18 Dobrá 9 Dobrá 18 Dobrá
07.12. 10:00 18 Dobrá 11 Dobrá 18 Dobrá
07.12. 9:00 17 Dobrá 12 Dobrá 17 Dobrá
07.12. 8:00 15 Dobrá 10 Dobrá 15 Dobrá
07.12. 7:00 14 Dobrá 8 Dobrá 14 Dobrá
07.12. 6:00 10 Dobrá 6 Dobrá 10 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 67
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 52
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 67

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5