Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Aglomerácia Košice

ORKO vymedzené na základe merania v rokoch 2018 – 2020
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Košice I - IV
Košice - okolie
Územia mesta Košice
a obcí Bočiar, Haniska, Sokoľany a Veľká Ida
PM10, PM2,5, BaP

Kvalita ovzdušia v aglomerácii: Košice

Rozloha územia:
296,38 km2
Počet obyvateľov:
245 260,00 osôb
Hustota obyvateľov:
827,53 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 14,75 %; 65+: 18,21 %
Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 17

10.08.2022  | 21:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 9
PM2,5 17

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
10.08. 21:00 17 Dobrá 9 Dobrá 17 Dobrá
10.08. 20:00 16 Dobrá 13 Dobrá 16 Dobrá
10.08. 19:00 24 Dobrá 18 Dobrá 24 Dobrá
10.08. 18:00 21 Dobrá 15 Dobrá 21 Dobrá
10.08. 17:00 13 Dobrá 10 Dobrá 13 Dobrá
10.08. 16:00 13 Dobrá 10 Dobrá 13 Dobrá
10.08. 15:00 17 Dobrá 10 Dobrá 17 Dobrá
10.08. 14:00 8 Dobrá 8 Dobrá 8 Dobrá
10.08. 13:00 12 Dobrá 12 Dobrá 5 Dobrá
10.08. 12:00 14 Dobrá 14 Dobrá 11 Dobrá
10.08. 11:00 15 Dobrá 13 Dobrá 15 Dobrá
10.08. 10:00 12 Dobrá 12 Dobrá 12 Dobrá
10.08. 9:00 12 Dobrá 10 Dobrá 12 Dobrá
10.08. 8:00 13 Dobrá 11 Dobrá 13 Dobrá
10.08. 7:00 14 Dobrá 10 Dobrá 14 Dobrá
10.08. 6:00 11 Dobrá 7 Dobrá 11 Dobrá
10.08. 5:00 10 Dobrá 8 Dobrá 10 Dobrá
10.08. 4:00 8 Dobrá 8 Dobrá 7 Dobrá
10.08. 3:00 11 Dobrá 11 Dobrá 7 Dobrá
10.08. 2:00 10 Dobrá 10 Dobrá 7 Dobrá
10.08. 1:00 9 Dobrá 9 Dobrá 8 Dobrá
10.08. 0:00 7 Dobrá 7 Dobrá 7 Dobrá
09.08. 23:00 9 Dobrá 9 Dobrá 9 Dobrá
09.08. 22:00 14 Dobrá 9 Dobrá 14 Dobrá
09.08. 21:00 15 Dobrá 11 Dobrá 15 Dobrá
09.08. 20:00 15 Dobrá 12 Dobrá 15 Dobrá
09.08. 19:00 16 Dobrá 15 Dobrá 16 Dobrá
09.08. 18:00 14 Dobrá 14 Dobrá 14 Dobrá
09.08. 17:00 13 Dobrá 13 Dobrá 13 Dobrá
09.08. 16:00 16 Dobrá 16 Dobrá 15 Dobrá
09.08. 15:00 19 Dobrá 12 Dobrá 19 Dobrá
09.08. 14:00 20 Dobrá 13 Dobrá 20 Dobrá
09.08. 13:00 17 Dobrá 12 Dobrá 17 Dobrá
09.08. 12:00 14 Dobrá 13 Dobrá 14 Dobrá
09.08. 11:00 14 Dobrá 11 Dobrá 14 Dobrá
09.08. 10:00 15 Dobrá 11 Dobrá 15 Dobrá
09.08. 9:00 12 Dobrá 11 Dobrá 12 Dobrá
09.08. 8:00 9 Dobrá 9 Dobrá 9 Dobrá
09.08. 7:00 10 Dobrá 9 Dobrá 10 Dobrá
09.08. 6:00 12 Dobrá 12 Dobrá 9 Dobrá
09.08. 5:00 11 Dobrá 10 Dobrá 11 Dobrá
09.08. 4:00 13 Dobrá 10 Dobrá 13 Dobrá
09.08. 3:00 13 Dobrá 11 Dobrá 13 Dobrá
09.08. 2:00 13 Dobrá 13 Dobrá 13 Dobrá
09.08. 1:00 15 Dobrá 14 Dobrá 15 Dobrá
09.08. 0:00 12 Dobrá 12 Dobrá 11 Dobrá
08.08. 23:00 17 Dobrá 17 Dobrá 17 Dobrá
08.08. 22:00 16 Dobrá 16 Dobrá 15 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 24
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 18
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 24

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 36

10.08.2022  | 21:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: O3.

Znečisťujúca látka IKO
O3 36

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
10.08. 21:00 36 Zhoršená 36 Zhoršená
10.08. 20:00 37 Zhoršená 37 Zhoršená
10.08. 19:00 38 Zhoršená 38 Zhoršená
10.08. 18:00 40 Zhoršená 40 Zhoršená
10.08. 17:00 40 Zhoršená 40 Zhoršená
10.08. 16:00 39 Zhoršená 39 Zhoršená
10.08. 15:00 37 Zhoršená 37 Zhoršená
10.08. 14:00 37 Zhoršená 37 Zhoršená
10.08. 13:00 36 Zhoršená 36 Zhoršená
10.08. 12:00 36 Zhoršená 36 Zhoršená
10.08. 11:00 35 Zhoršená 35 Zhoršená
10.08. 10:00 35 Zhoršená 35 Zhoršená
10.08. 9:00 34 Zhoršená 34 Zhoršená
10.08. 8:00 32 Dobrá 32 Dobrá
10.08. 7:00 31 Dobrá 31 Dobrá
10.08. 6:00 32 Dobrá 32 Dobrá
10.08. 5:00 34 Zhoršená 34 Zhoršená
10.08. 4:00 34 Zhoršená 34 Zhoršená
10.08. 3:00 34 Zhoršená 34 Zhoršená
10.08. 2:00 34 Zhoršená 34 Zhoršená
10.08. 1:00 35 Zhoršená 35 Zhoršená
10.08. 0:00 35 Zhoršená 35 Zhoršená
09.08. 23:00 34 Zhoršená 34 Zhoršená
09.08. 22:00 35 Zhoršená 35 Zhoršená
09.08. 21:00 35 Zhoršená 35 Zhoršená
09.08. 20:00 36 Zhoršená 36 Zhoršená
09.08. 19:00 36 Zhoršená 36 Zhoršená
09.08. 18:00 37 Zhoršená 37 Zhoršená
09.08. 17:00 38 Zhoršená 38 Zhoršená
09.08. 16:00 37 Zhoršená 37 Zhoršená
09.08. 15:00 36 Zhoršená 36 Zhoršená
09.08. 14:00 35 Zhoršená 35 Zhoršená
09.08. 13:00 34 Zhoršená 34 Zhoršená
09.08. 12:00 34 Zhoršená 34 Zhoršená
09.08. 11:00 33 Dobrá 33 Dobrá
09.08. 10:00 33 Dobrá 33 Dobrá
09.08. 9:00 32 Dobrá 32 Dobrá
09.08. 8:00 31 Dobrá 31 Dobrá
09.08. 7:00 31 Dobrá 31 Dobrá
09.08. 6:00 32 Dobrá 32 Dobrá
09.08. 5:00 32 Dobrá 32 Dobrá
09.08. 4:00 32 Dobrá 32 Dobrá
09.08. 3:00 31 Dobrá 31 Dobrá
09.08. 2:00 32 Dobrá 32 Dobrá
09.08. 1:00 33 Dobrá 33 Dobrá
09.08. 0:00 34 Zhoršená 34 Zhoršená
08.08. 23:00 34 Zhoršená 34 Zhoršená
08.08. 22:00 34 Zhoršená 34 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 31
Maximálna hodnota: 40
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 31
Maximálna hodnota: 40

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 16

10.08.2022  | 21:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 11
PM2,5 11
NO2 16
SO2 6

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
10.08. 21:00 16 Dobrá 11 Dobrá 11 Dobrá 16 Dobrá
10.08. 20:00 11 Dobrá 10 Dobrá 10 Dobrá 11 Dobrá
10.08. 19:00 18 Dobrá 7 Dobrá 18 Dobrá 6 Dobrá
10.08. 18:00 18 Dobrá 8 Dobrá 18 Dobrá 8 Dobrá
10.08. 17:00 16 Dobrá 14 Dobrá 16 Dobrá 14 Dobrá
10.08. 16:00 19 Dobrá 13 Dobrá 19 Dobrá 10 Dobrá
10.08. 15:00 13 Dobrá 13 Dobrá 12 Dobrá 8 Dobrá
10.08. 14:00 16 Dobrá 12 Dobrá 16 Dobrá 7 Dobrá
10.08. 13:00 26 Dobrá 11 Dobrá 26 Dobrá 8 Dobrá
10.08. 12:00 21 Dobrá 15 Dobrá 21 Dobrá 8 Dobrá
10.08. 11:00 21 Dobrá 12 Dobrá 21 Dobrá 10 Dobrá
10.08. 10:00 22 Dobrá 13 Dobrá 22 Dobrá 9 Dobrá
10.08. 9:00 22 Dobrá 18 Dobrá 22 Dobrá 10 Dobrá
10.08. 8:00 15 Dobrá 13 Dobrá 15 Dobrá
10.08. 7:00 14 Dobrá 14 Dobrá 14 Dobrá 9 Dobrá
10.08. 6:00 12 Dobrá 12 Dobrá 11 Dobrá 6 Dobrá
10.08. 5:00 12 Dobrá 12 Dobrá 11 Dobrá 3 Dobrá
10.08. 4:00 12 Dobrá 11 Dobrá 12 Dobrá 3 Dobrá
10.08. 3:00 11 Dobrá 11 Dobrá 10 Dobrá 3 Dobrá
10.08. 2:00 13 Dobrá 10 Dobrá 13 Dobrá 4 Dobrá
10.08. 1:00 14 Dobrá 9 Dobrá 14 Dobrá 3 Dobrá
10.08. 0:00 13 Dobrá 11 Dobrá 13 Dobrá 3 Dobrá
09.08. 23:00 12 Dobrá 12 Dobrá 11 Dobrá 5 Dobrá
09.08. 22:00 13 Dobrá 11 Dobrá 13 Dobrá 9 Dobrá
09.08. 21:00 16 Dobrá 11 Dobrá 16 Dobrá 8 Dobrá
09.08. 20:00 15 Dobrá 13 Dobrá 15 Dobrá 6 Dobrá
09.08. 19:00 14 Dobrá 12 Dobrá 14 Dobrá 7 Dobrá
09.08. 18:00 19 Dobrá 14 Dobrá 19 Dobrá 7 Dobrá
09.08. 17:00 20 Dobrá 17 Dobrá 20 Dobrá 10 Dobrá
09.08. 16:00 25 Dobrá 19 Dobrá 25 Dobrá 11 Dobrá
09.08. 15:00 26 Dobrá 19 Dobrá 26 Dobrá 9 Dobrá
09.08. 14:00 18 Dobrá 16 Dobrá 18 Dobrá 11 Dobrá
09.08. 13:00 29 Dobrá 18 Dobrá 29 Dobrá 8 Dobrá
09.08. 12:00 29 Dobrá 21 Dobrá 29 Dobrá 11 Dobrá
09.08. 11:00 32 Dobrá 23 Dobrá 32 Dobrá 14 Dobrá
09.08. 10:00 22 Dobrá 21 Dobrá 22 Dobrá 11 Dobrá
09.08. 9:00 19 Dobrá 16 Dobrá 19 Dobrá 11 Dobrá
09.08. 8:00 14 Dobrá 14 Dobrá 14 Dobrá 11 Dobrá
09.08. 7:00 12 Dobrá 11 Dobrá 12 Dobrá 7 Dobrá
09.08. 6:00 13 Dobrá 12 Dobrá 13 Dobrá
09.08. 5:00 13 Dobrá 11 Dobrá 13 Dobrá 3 Dobrá
09.08. 4:00 13 Dobrá 12 Dobrá 13 Dobrá 3 Dobrá
09.08. 3:00 17 Dobrá 13 Dobrá 17 Dobrá 3 Dobrá
09.08. 2:00 15 Dobrá 15 Dobrá 12 Dobrá 3 Dobrá
09.08. 1:00 14 Dobrá 14 Dobrá 10 Dobrá 4 Dobrá
09.08. 0:00 15 Dobrá 15 Dobrá 14 Dobrá 4 Dobrá
08.08. 23:00 17 Dobrá 16 Dobrá 17 Dobrá 7 Dobrá
08.08. 22:00 19 Dobrá 19 Dobrá 18 Dobrá 7 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 11
Maximálna hodnota: 32
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 23
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 32
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 16
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 8

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 46

10.08.2022  | 21:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 38
PM2,5 46

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
10.08. 21:00 46 Zhoršená 38 Zhoršená 46 Zhoršená
10.08. 20:00 34 Zhoršená 26 Dobrá 34 Zhoršená
10.08. 19:00 39 Zhoršená 30 Dobrá 39 Zhoršená
10.08. 18:00 47 Zhoršená 38 Zhoršená 47 Zhoršená
10.08. 17:00 42 Zhoršená 36 Zhoršená 42 Zhoršená
10.08. 16:00 54 Zhoršená 43 Zhoršená 54 Zhoršená
10.08. 15:00 56 Zhoršená 41 Zhoršená 56 Zhoršená
10.08. 14:00 67 Zlá 51 Zhoršená 67 Zlá
10.08. 13:00 67 Zlá 48 Zhoršená 67 Zlá
10.08. 12:00 58 Zhoršená 50 Zhoršená 58 Zhoršená
10.08. 11:00 57 Zhoršená 52 Zhoršená 57 Zhoršená
10.08. 10:00 68 Zlá 63 Zhoršená 68 Zlá
10.08. 9:00 63 Zhoršená 49 Zhoršená 63 Zhoršená
10.08. 8:00 55 Zhoršená 43 Zhoršená 55 Zhoršená
10.08. 7:00 36 Zhoršená 32 Dobrá 36 Zhoršená
10.08. 6:00 40 Zhoršená 38 Zhoršená 40 Zhoršená
10.08. 5:00 51 Zhoršená 48 Zhoršená 51 Zhoršená
10.08. 4:00 46 Zhoršená 43 Zhoršená 46 Zhoršená
10.08. 3:00 39 Zhoršená 35 Zhoršená 39 Zhoršená
10.08. 2:00 54 Zhoršená 48 Zhoršená 54 Zhoršená
10.08. 1:00 59 Zhoršená 49 Zhoršená 59 Zhoršená
10.08. 0:00 57 Zhoršená 55 Zhoršená 57 Zhoršená
09.08. 23:00 41 Zhoršená 38 Zhoršená 41 Zhoršená
09.08. 22:00 63 Zhoršená 59 Zhoršená 63 Zhoršená
09.08. 21:00 64 Zhoršená 54 Zhoršená 64 Zhoršená
09.08. 20:00 56 Zhoršená 46 Zhoršená 56 Zhoršená
09.08. 19:00 60 Zhoršená 47 Zhoršená 60 Zhoršená
09.08. 18:00 68 Zlá 67 Zlá 68 Zlá
09.08. 17:00 68 Zlá 68 Zlá 68 Zlá
09.08. 16:00 68 Zlá 62 Zhoršená 68 Zlá
09.08. 15:00 50 Zhoršená 42 Zhoršená 50 Zhoršená
09.08. 14:00 43 Zhoršená 40 Zhoršená 43 Zhoršená
09.08. 13:00 53 Zhoršená 45 Zhoršená 53 Zhoršená
09.08. 12:00 53 Zhoršená 41 Zhoršená 53 Zhoršená
09.08. 11:00 47 Zhoršená 43 Zhoršená 47 Zhoršená
09.08. 10:00 56 Zhoršená 46 Zhoršená 56 Zhoršená
09.08. 9:00 53 Zhoršená 38 Zhoršená 53 Zhoršená
09.08. 8:00 26 Dobrá 23 Dobrá 26 Dobrá
09.08. 7:00 31 Dobrá 25 Dobrá 31 Dobrá
09.08. 6:00 46 Zhoršená 33 Dobrá 46 Zhoršená
09.08. 5:00 38 Zhoršená 28 Dobrá 38 Zhoršená
09.08. 4:00 25 Dobrá 21 Dobrá 25 Dobrá
09.08. 3:00 28 Dobrá 28 Dobrá 28 Dobrá
09.08. 2:00 27 Dobrá 27 Dobrá 23 Dobrá
09.08. 1:00 29 Dobrá 28 Dobrá 29 Dobrá
09.08. 0:00 28 Dobrá 27 Dobrá 28 Dobrá
08.08. 23:00 38 Zhoršená 35 Zhoršená 38 Zhoršená
08.08. 22:00 42 Zhoršená 42 Zhoršená 42 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 25
Maximálna hodnota: 68
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 21
Maximálna hodnota: 68
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 23
Maximálna hodnota: 68

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3