Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Aglomerácia Košice

ORKO vymedzené na základe merania v rokoch 2019 – 2021
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Košice I - IV
Košice - okolie
Územia mesta Košice a obcí Bočiar, Haniska, Sokoľany a Veľká Ida PM10, PM2,5, BaP
ORKO vymedzené na základe matematického modelovania
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Košice I Obec/mesto: Košice-Sever PM10, PM2,5, BaP
Košice - okolie Obec/mesto: Veľká Ida PM10, PM2,5, BaP

Kvalita ovzdušia v aglomerácii: Košice

Rozloha územia:
296,38 km2
Počet obyvateľov:
245 260,00 osôb
Hustota obyvateľov:
827,53 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 14,75 %; 65+: 18,21 %
Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 18

23.09.2023  | 22:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 18
PM2,5 16

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
23.09. 22:00 18 Dobrá 18 Dobrá 16 Dobrá
23.09. 21:00 11 Dobrá 11 Dobrá 9 Dobrá
23.09. 20:00 13 Dobrá 13 Dobrá 8 Dobrá
23.09. 19:00 24 Dobrá 24 Dobrá 13 Dobrá
23.09. 18:00 18 Dobrá 18 Dobrá 15 Dobrá
23.09. 17:00 18 Dobrá 16 Dobrá 18 Dobrá
23.09. 16:00 21 Dobrá 11 Dobrá 21 Dobrá
23.09. 15:00 38 Zhoršená 29 Dobrá 38 Zhoršená
23.09. 14:00 34 Zhoršená 34 Zhoršená 34 Zhoršená
23.09. 13:00 39 Zhoršená 39 Zhoršená 35 Zhoršená
23.09. 12:00 37 Zhoršená 33 Dobrá 37 Zhoršená
23.09. 11:00 32 Dobrá 32 Dobrá 32 Dobrá
23.09. 10:00 35 Zhoršená 32 Dobrá 35 Zhoršená
23.09. 9:00 32 Dobrá 28 Dobrá 32 Dobrá
23.09. 8:00 30 Dobrá 30 Dobrá 26 Dobrá
23.09. 7:00 24 Dobrá 24 Dobrá 23 Dobrá
23.09. 6:00 25 Dobrá 25 Dobrá 24 Dobrá
23.09. 5:00 29 Dobrá 29 Dobrá 25 Dobrá
23.09. 4:00 29 Dobrá 26 Dobrá 29 Dobrá
23.09. 3:00 27 Dobrá 24 Dobrá 27 Dobrá
23.09. 2:00 25 Dobrá 25 Dobrá 25 Dobrá
23.09. 1:00 26 Dobrá 26 Dobrá 22 Dobrá
23.09. 0:00 25 Dobrá 24 Dobrá 25 Dobrá
22.09. 23:00 30 Dobrá 30 Dobrá 25 Dobrá
22.09. 22:00 30 Dobrá 30 Dobrá 26 Dobrá
22.09. 21:00 37 Zhoršená 34 Zhoršená 37 Zhoršená
22.09. 20:00 34 Zhoršená 31 Dobrá 34 Zhoršená
22.09. 19:00 28 Dobrá 27 Dobrá 28 Dobrá
22.09. 18:00 38 Zhoršená 31 Dobrá 38 Zhoršená
22.09. 17:00 34 Zhoršená 31 Dobrá 34 Zhoršená
22.09. 16:00 30 Dobrá 27 Dobrá 30 Dobrá
22.09. 15:00 30 Dobrá 26 Dobrá 30 Dobrá
22.09. 14:00 28 Dobrá 23 Dobrá 28 Dobrá
22.09. 13:00 30 Dobrá 26 Dobrá 30 Dobrá
22.09. 12:00 35 Zhoršená 27 Dobrá 35 Zhoršená
22.09. 11:00 32 Dobrá 30 Dobrá 32 Dobrá
22.09. 10:00 28 Dobrá 28 Dobrá 28 Dobrá
22.09. 9:00 34 Zhoršená 32 Dobrá 34 Zhoršená
22.09. 8:00 24 Dobrá 24 Dobrá 18 Dobrá
22.09. 7:00 21 Dobrá 17 Dobrá 21 Dobrá
22.09. 6:00 17 Dobrá 17 Dobrá 13 Dobrá
22.09. 5:00 18 Dobrá 17 Dobrá 18 Dobrá
22.09. 4:00 18 Dobrá 15 Dobrá 18 Dobrá
22.09. 3:00 25 Dobrá 16 Dobrá 25 Dobrá
22.09. 2:00 15 Dobrá 15 Dobrá 13 Dobrá
22.09. 1:00 19 Dobrá 19 Dobrá 18 Dobrá
22.09. 0:00 20 Dobrá 15 Dobrá 20 Dobrá
21.09. 23:00 15 Dobrá 14 Dobrá 15 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 11
Maximálna hodnota: 39
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 11
Maximálna hodnota: 39
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 8
Maximálna hodnota: 38

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 18

23.09.2023  | 22:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
O3 18

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
23.09. 22:00 18 Dobrá 18 Dobrá
23.09. 21:00 18 Dobrá 18 Dobrá
23.09. 20:00 13 Dobrá 13 Dobrá
23.09. 19:00 19 Dobrá 19 Dobrá
23.09. 18:00 19 Dobrá 19 Dobrá
23.09. 17:00 22 Dobrá 22 Dobrá
23.09. 16:00 25 Dobrá 25 Dobrá
23.09. 15:00 22 Dobrá 22 Dobrá
23.09. 14:00 23 Dobrá 23 Dobrá
23.09. 13:00 25 Dobrá 25 Dobrá
23.09. 12:00 25 Dobrá 25 Dobrá
23.09. 11:00 26 Dobrá 26 Dobrá
23.09. 10:00 21 Dobrá 21 Dobrá
23.09. 9:00 15 Dobrá 15 Dobrá
23.09. 8:00 12 Dobrá 12 Dobrá
23.09. 7:00 11 Dobrá 11 Dobrá
23.09. 6:00 13 Dobrá 13 Dobrá
23.09. 5:00 14 Dobrá 14 Dobrá
23.09. 4:00 18 Dobrá 18 Dobrá
23.09. 3:00 19 Dobrá 19 Dobrá
23.09. 2:00 18 Dobrá 18 Dobrá
23.09. 1:00 17 Dobrá 17 Dobrá
23.09. 0:00 18 Dobrá 18 Dobrá
22.09. 23:00 23 Dobrá 23 Dobrá
22.09. 22:00 24 Dobrá 24 Dobrá
22.09. 21:00 20 Dobrá 20 Dobrá
22.09. 20:00 16 Dobrá 16 Dobrá
22.09. 19:00 18 Dobrá 18 Dobrá
22.09. 18:00 28 Dobrá 28 Dobrá
22.09. 17:00 34 Zhoršená 34 Zhoršená
22.09. 16:00 33 Dobrá 33 Dobrá
22.09. 15:00 33 Dobrá 33 Dobrá
22.09. 14:00 32 Dobrá 32 Dobrá
22.09. 13:00 29 Dobrá 29 Dobrá
22.09. 12:00 27 Dobrá 27 Dobrá
22.09. 11:00 23 Dobrá 23 Dobrá
22.09. 10:00 20 Dobrá 20 Dobrá
22.09. 9:00 23 Dobrá 23 Dobrá
22.09. 8:00 23 Dobrá 23 Dobrá
22.09. 7:00 24 Dobrá 24 Dobrá
22.09. 6:00 26 Dobrá 26 Dobrá
22.09. 5:00 26 Dobrá 26 Dobrá
22.09. 4:00 17 Dobrá 17 Dobrá
22.09. 3:00 14 Dobrá 14 Dobrá
22.09. 2:00 15 Dobrá 15 Dobrá
22.09. 1:00 12 Dobrá 12 Dobrá
22.09. 0:00 11 Dobrá 11 Dobrá
21.09. 23:00 20 Dobrá 20 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 11
Maximálna hodnota: 34
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 11
Maximálna hodnota: 34

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 17

23.09.2023  | 22:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 17
PM2,5 6
SO2 7

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
23.09. 22:00 17 Dobrá 17 Dobrá 6 Dobrá
23.09. 21:00 21 Dobrá 21 Dobrá 8 Dobrá 20 Dobrá
23.09. 20:00 34 Zhoršená 19 Dobrá 10 Dobrá 34 Zhoršená
23.09. 19:00 29 Dobrá 20 Dobrá 8 Dobrá 29 Dobrá
23.09. 18:00 24 Dobrá 24 Dobrá 7 Dobrá 20 Dobrá
23.09. 17:00 20 Dobrá 20 Dobrá 7 Dobrá 19 Dobrá
23.09. 16:00 25 Dobrá 25 Dobrá 11 Dobrá 20 Dobrá
23.09. 15:00 28 Dobrá 28 Dobrá 11 Dobrá 17 Dobrá
23.09. 14:00 31 Dobrá 31 Dobrá 17 Dobrá 16 Dobrá
23.09. 13:00 33 Dobrá 33 Dobrá 15 Dobrá 14 Dobrá
23.09. 12:00 36 Zhoršená 36 Zhoršená 20 Dobrá 11 Dobrá
23.09. 11:00 33 Dobrá 33 Dobrá 15 Dobrá 18 Dobrá
23.09. 10:00 29 Dobrá 29 Dobrá 15 Dobrá 17 Dobrá
23.09. 9:00 26 Dobrá 26 Dobrá 12 Dobrá 16 Dobrá
23.09. 8:00 26 Dobrá 26 Dobrá 4 Dobrá 16 Dobrá
23.09. 7:00 25 Dobrá 25 Dobrá 5 Dobrá 15 Dobrá
23.09. 6:00 27 Dobrá 27 Dobrá 9 Dobrá 18 Dobrá
23.09. 5:00 25 Dobrá 25 Dobrá 14 Dobrá 16 Dobrá
23.09. 4:00 28 Dobrá 28 Dobrá 5 Dobrá 16 Dobrá
23.09. 3:00 26 Dobrá 26 Dobrá 7 Dobrá 12 Dobrá
23.09. 2:00 24 Dobrá 24 Dobrá 10 Dobrá 15 Dobrá
23.09. 1:00 26 Dobrá 26 Dobrá 11 Dobrá 19 Dobrá
23.09. 0:00 29 Dobrá 29 Dobrá 13 Dobrá 23 Dobrá
22.09. 23:00 34 Zhoršená 33 Dobrá 17 Dobrá 34 Zhoršená
22.09. 22:00 34 Zhoršená 33 Dobrá 15 Dobrá 34 Zhoršená
22.09. 21:00 33 Dobrá 33 Dobrá 14 Dobrá 28 Dobrá
22.09. 20:00 35 Zhoršená 35 Zhoršená 15 Dobrá
22.09. 19:00 36 Zhoršená 34 Zhoršená 21 Dobrá 36 Zhoršená
22.09. 18:00 35 Zhoršená 32 Dobrá 19 Dobrá 35 Zhoršená
22.09. 17:00 32 Dobrá 32 Dobrá 14 Dobrá 24 Dobrá
22.09. 16:00 29 Dobrá 29 Dobrá 16 Dobrá 21 Dobrá
22.09. 15:00 26 Dobrá 26 Dobrá 13 Dobrá 16 Dobrá
22.09. 14:00 27 Dobrá 27 Dobrá 14 Dobrá 20 Dobrá
22.09. 13:00 27 Dobrá 27 Dobrá 15 Dobrá 22 Dobrá
22.09. 12:00 61 Zhoršená 61 Zhoršená 15 Dobrá 21 Dobrá
22.09. 11:00 70 Zlá 70 Zlá 18 Dobrá 29 Dobrá
22.09. 10:00 34 Zhoršená 34 Zhoršená 15 Dobrá 27 Dobrá
22.09. 9:00 27 Dobrá 27 Dobrá 10 Dobrá 26 Dobrá
22.09. 8:00 28 Dobrá 25 Dobrá 6 Dobrá 28 Dobrá
22.09. 7:00 32 Dobrá 24 Dobrá 11 Dobrá 32 Dobrá
22.09. 6:00 32 Dobrá 19 Dobrá 5 Dobrá 32 Dobrá
22.09. 5:00 22 Dobrá 16 Dobrá 5 Dobrá 22 Dobrá
22.09. 4:00 18 Dobrá 15 Dobrá 4 Dobrá 18 Dobrá
22.09. 3:00 15 Dobrá 15 Dobrá 6 Dobrá 7 Dobrá
22.09. 2:00 14 Dobrá 14 Dobrá 7 Dobrá 8 Dobrá
22.09. 1:00 18 Dobrá 14 Dobrá 5 Dobrá 18 Dobrá
22.09. 0:00 26 Dobrá 17 Dobrá 6 Dobrá 26 Dobrá
21.09. 23:00 26 Dobrá 19 Dobrá 8 Dobrá 26 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 14
Maximálna hodnota: 70
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 14
Maximálna hodnota: 70
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 21
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 15
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 36

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 13

23.09.2023  | 21:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 13
PM2,5 11

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
23.09. 21:00 13 Dobrá 13 Dobrá 11 Dobrá
23.09. 20:00 8 Dobrá 8 Dobrá 7 Dobrá
23.09. 19:00 7 Dobrá 7 Dobrá 5 Dobrá
23.09. 18:00 9 Dobrá 9 Dobrá 4 Dobrá
23.09. 17:00 17 Dobrá 17 Dobrá 14 Dobrá
23.09. 16:00 17 Dobrá 17 Dobrá 15 Dobrá
23.09. 15:00 21 Dobrá 21 Dobrá 18 Dobrá
23.09. 14:00 31 Dobrá 31 Dobrá 21 Dobrá
23.09. 13:00 36 Zhoršená 36 Zhoršená 23 Dobrá
23.09. 12:00 35 Zhoršená 35 Zhoršená 30 Dobrá
23.09. 11:00 31 Dobrá 31 Dobrá 28 Dobrá
23.09. 10:00 33 Dobrá 33 Dobrá 23 Dobrá
23.09. 9:00 34 Zhoršená 34 Zhoršená 26 Dobrá
23.09. 8:00 42 Zhoršená 42 Zhoršená 26 Dobrá
23.09. 7:00 35 Zhoršená 35 Zhoršená 22 Dobrá
23.09. 6:00 35 Zhoršená 35 Zhoršená 22 Dobrá
23.09. 5:00 36 Zhoršená 36 Zhoršená 23 Dobrá
23.09. 4:00 29 Dobrá 29 Dobrá 22 Dobrá
23.09. 3:00 34 Zhoršená 34 Zhoršená 24 Dobrá
23.09. 2:00 41 Zhoršená 41 Zhoršená 37 Zhoršená
23.09. 1:00 35 Zhoršená 35 Zhoršená 33 Dobrá
23.09. 0:00 32 Dobrá 32 Dobrá 30 Dobrá
22.09. 23:00 31 Dobrá 31 Dobrá 23 Dobrá
22.09. 22:00 26 Dobrá 26 Dobrá 14 Dobrá
22.09. 21:00 27 Dobrá 27 Dobrá 19 Dobrá
22.09. 20:00 28 Dobrá 28 Dobrá 23 Dobrá
22.09. 19:00 35 Zhoršená 35 Zhoršená 31 Dobrá
22.09. 18:00 30 Dobrá 30 Dobrá 29 Dobrá
22.09. 17:00 29 Dobrá 29 Dobrá 27 Dobrá
22.09. 16:00 28 Dobrá 28 Dobrá 26 Dobrá
22.09. 15:00 24 Dobrá 24 Dobrá 23 Dobrá
22.09. 14:00 25 Dobrá 25 Dobrá 25 Dobrá
22.09. 13:00 21 Dobrá 21 Dobrá 19 Dobrá
22.09. 12:00 21 Dobrá 21 Dobrá 21 Dobrá
22.09. 11:00 21 Dobrá 20 Dobrá 21 Dobrá
22.09. 10:00 20 Dobrá 20 Dobrá 20 Dobrá
22.09. 9:00 19 Dobrá 19 Dobrá 17 Dobrá
22.09. 8:00 23 Dobrá 23 Dobrá 14 Dobrá
22.09. 7:00 22 Dobrá 22 Dobrá 10 Dobrá
22.09. 6:00 15 Dobrá 15 Dobrá 14 Dobrá
22.09. 5:00 13 Dobrá 13 Dobrá 8 Dobrá
22.09. 4:00 14 Dobrá 14 Dobrá 13 Dobrá
22.09. 3:00 12 Dobrá 12 Dobrá 10 Dobrá
22.09. 2:00 22 Dobrá 22 Dobrá 19 Dobrá
22.09. 1:00 40 Zhoršená 36 Zhoršená 40 Zhoršená
22.09. 0:00 34 Zhoršená 32 Dobrá 34 Zhoršená
21.09. 23:00 36 Zhoršená 33 Dobrá 36 Zhoršená
21.09. 22:00 25 Dobrá 25 Dobrá 24 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 42
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 42
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 40

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5