Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Aglomerácia Košice

Zoznam obcí určený Metódou integrovaného posúdenia (2023)
Okres Obce Namerané prekročenie Hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia
Košice - okolie Veľká Ida PM10: (2019,2021,2022); PM2,5: (2019, 2021, 2022); BaP: (2009 – 2021, 2022) Priemysel, lokálne kúreniská
Košice II Košice-Šaca Priemysel

Kvalita ovzdušia v aglomerácii: Košice

Rozloha územia:
296,38 km2
Počet obyvateľov:
245 260,00 osôb
Hustota obyvateľov:
827,53 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 14,75 %; 65+: 18,21 %
Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 47

28.02.2024  | 9:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM10.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 47
PM2,5 44

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
28.02. 9:00 47 Zhoršená 47 Zhoršená 44 Zhoršená
28.02. 8:00 40 Zhoršená 40 Zhoršená 37 Zhoršená
28.02. 7:00 37 Zhoršená 33 Dobrá 37 Zhoršená
28.02. 6:00 35 Zhoršená 24 Dobrá 35 Zhoršená
27.02. 18:00 36 Zhoršená 34 Zhoršená 36 Zhoršená
27.02. 17:00 43 Zhoršená 34 Zhoršená 43 Zhoršená
27.02. 16:00 52 Zhoršená 33 Dobrá 52 Zhoršená
27.02. 15:00 44 Zhoršená 27 Dobrá 44 Zhoršená
27.02. 14:00 40 Zhoršená 31 Dobrá 40 Zhoršená
27.02. 13:00 48 Zhoršená 30 Dobrá 48 Zhoršená
27.02. 12:00 48 Zhoršená 23 Dobrá 48 Zhoršená
27.02. 11:00 38 Zhoršená 33 Dobrá 38 Zhoršená
27.02. 10:00 39 Zhoršená 39 Zhoršená 36 Zhoršená
27.02. 9:00 38 Zhoršená 38 Zhoršená 35 Zhoršená
27.02. 8:00 38 Zhoršená 38 Zhoršená 36 Zhoršená
27.02. 7:00 34 Zhoršená 30 Dobrá 34 Zhoršená
27.02. 6:00 31 Dobrá 31 Dobrá 30 Dobrá
27.02. 5:00 26 Dobrá 26 Dobrá 26 Dobrá
27.02. 4:00 33 Dobrá 29 Dobrá 33 Dobrá
27.02. 3:00 41 Zhoršená 31 Dobrá 41 Zhoršená
27.02. 2:00 45 Zhoršená 34 Zhoršená 45 Zhoršená
27.02. 1:00 43 Zhoršená 37 Zhoršená 43 Zhoršená
27.02. 0:00 42 Zhoršená 39 Zhoršená 42 Zhoršená
26.02. 23:00 41 Zhoršená 40 Zhoršená 41 Zhoršená
26.02. 22:00 46 Zhoršená 45 Zhoršená 46 Zhoršená
26.02. 21:00 49 Zhoršená 44 Zhoršená 49 Zhoršená
26.02. 20:00 37 Zhoršená 30 Dobrá 37 Zhoršená
26.02. 19:00 25 Dobrá 18 Dobrá 25 Dobrá
26.02. 18:00 30 Dobrá 23 Dobrá 30 Dobrá
26.02. 17:00 32 Dobrá 21 Dobrá 32 Dobrá
26.02. 16:00 29 Dobrá 26 Dobrá 29 Dobrá
26.02. 15:00 30 Dobrá 27 Dobrá 30 Dobrá
26.02. 14:00 33 Dobrá 22 Dobrá 33 Dobrá
26.02. 13:00 36 Zhoršená 19 Dobrá 36 Zhoršená
26.02. 12:00 32 Dobrá 22 Dobrá 32 Dobrá
26.02. 11:00 29 Dobrá 19 Dobrá 29 Dobrá
26.02. 10:00 34 Zhoršená 15 Dobrá 34 Zhoršená
26.02. 9:00 21 Dobrá 11 Dobrá 21 Dobrá
26.02. 8:00 24 Dobrá 8 Dobrá 24 Dobrá
26.02. 7:00 17 Dobrá 5 Dobrá 17 Dobrá
26.02. 6:00 10 Dobrá 4 Dobrá 10 Dobrá
26.02. 5:00 7 Dobrá 7 Dobrá 6 Dobrá
26.02. 4:00 9 Dobrá 9 Dobrá 9 Dobrá
26.02. 3:00 16 Dobrá 9 Dobrá 16 Dobrá
26.02. 2:00 37 Zhoršená 14 Dobrá 37 Zhoršená
26.02. 1:00 41 Zhoršená 21 Dobrá 41 Zhoršená
26.02. 0:00 33 Dobrá 23 Dobrá 33 Dobrá
25.02. 23:00 39 Zhoršená 28 Dobrá 39 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 52
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 47
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 52

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 6

28.02.2024  | 9:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
O3 6

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
28.02. 9:00 6 Dobrá 6 Dobrá
28.02. 8:00 13 Dobrá 13 Dobrá
28.02. 7:00 14 Dobrá 14 Dobrá
28.02. 6:00 18 Dobrá 18 Dobrá
28.02. 5:00 19 Dobrá 19 Dobrá
28.02. 4:00 21 Dobrá 21 Dobrá
28.02. 3:00 23 Dobrá 23 Dobrá
28.02. 2:00 26 Dobrá 26 Dobrá
28.02. 1:00 23 Dobrá 23 Dobrá
28.02. 0:00 26 Dobrá 26 Dobrá
27.02. 23:00 32 Dobrá 32 Dobrá
27.02. 22:00 31 Dobrá 31 Dobrá
27.02. 21:00 30 Dobrá 30 Dobrá
27.02. 20:00 27 Dobrá 27 Dobrá
27.02. 19:00 24 Dobrá 24 Dobrá
27.02. 18:00 33 Dobrá 33 Dobrá
27.02. 17:00 38 Zhoršená 38 Zhoršená
27.02. 16:00 39 Zhoršená 39 Zhoršená
27.02. 15:00 40 Zhoršená 40 Zhoršená
27.02. 14:00 39 Zhoršená 39 Zhoršená
27.02. 13:00 38 Zhoršená 38 Zhoršená
27.02. 12:00 37 Zhoršená 37 Zhoršená
27.02. 11:00 33 Dobrá 33 Dobrá
27.02. 10:00 20 Dobrá 20 Dobrá
27.02. 9:00 9 Dobrá 9 Dobrá
27.02. 8:00 12 Dobrá 12 Dobrá
27.02. 7:00 16 Dobrá 16 Dobrá
27.02. 6:00 16 Dobrá 16 Dobrá
27.02. 5:00 15 Dobrá 15 Dobrá
27.02. 4:00 10 Dobrá 10 Dobrá
27.02. 3:00 16 Dobrá 16 Dobrá
27.02. 2:00 16 Dobrá 16 Dobrá
27.02. 1:00 17 Dobrá 17 Dobrá
27.02. 0:00 23 Dobrá 23 Dobrá
26.02. 23:00 21 Dobrá 21 Dobrá
26.02. 22:00 19 Dobrá 19 Dobrá
26.02. 21:00 21 Dobrá 21 Dobrá
26.02. 20:00 17 Dobrá 17 Dobrá
26.02. 19:00 22 Dobrá 22 Dobrá
26.02. 18:00 21 Dobrá 21 Dobrá
26.02. 17:00 30 Dobrá 30 Dobrá
26.02. 16:00 32 Dobrá 32 Dobrá
26.02. 15:00 33 Dobrá 33 Dobrá
26.02. 14:00 34 Zhoršená 34 Zhoršená
26.02. 13:00 32 Dobrá 32 Dobrá
26.02. 12:00 29 Dobrá 29 Dobrá
26.02. 11:00 29 Dobrá 29 Dobrá
26.02. 10:00 26 Dobrá 26 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 40
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 40

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 47

28.02.2024  | 9:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM10.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 47
PM2,5 33
NO2 33
SO2 7

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
28.02. 9:00 47 Zhoršená 47 Zhoršená 33 Dobrá 33 Dobrá
28.02. 8:00 41 Zhoršená 41 Zhoršená 26 Dobrá 31 Dobrá
28.02. 7:00 35 Zhoršená 35 Zhoršená 32 Dobrá 27 Dobrá
28.02. 6:00 30 Dobrá 28 Dobrá 30 Dobrá 25 Dobrá
28.02. 5:00 32 Dobrá 25 Dobrá 32 Dobrá 16 Dobrá
28.02. 4:00 33 Dobrá 24 Dobrá 33 Dobrá 14 Dobrá
28.02. 3:00 28 Dobrá 24 Dobrá 28 Dobrá 11 Dobrá
28.02. 2:00 32 Dobrá 26 Dobrá 32 Dobrá 9 Dobrá
28.02. 1:00 37 Zhoršená 30 Dobrá 37 Zhoršená 16 Dobrá
28.02. 0:00 37 Zhoršená 35 Zhoršená 37 Zhoršená 26 Dobrá
27.02. 23:00 40 Zhoršená 40 Zhoršená 37 Zhoršená 30 Dobrá
27.02. 22:00 47 Zhoršená 47 Zhoršená 45 Zhoršená 34 Zhoršená
27.02. 21:00 48 Zhoršená 48 Zhoršená 44 Zhoršená 37 Zhoršená
27.02. 20:00 54 Zhoršená 54 Zhoršená 42 Zhoršená 37 Zhoršená
27.02. 19:00 72 Zlá 72 Zlá 67 Zlá 40 Zhoršená
27.02. 18:00 67 Zlá 67 Zlá 55 Zhoršená 43 Zhoršená
27.02. 17:00 38 Zhoršená 38 Zhoršená 37 Zhoršená 35 Zhoršená
27.02. 16:00 30 Dobrá 28 Dobrá 30 Dobrá 23 Dobrá
27.02. 15:00 31 Dobrá 27 Dobrá 31 Dobrá 19 Dobrá
27.02. 14:00 32 Dobrá 28 Dobrá 32 Dobrá 14 Dobrá
27.02. 13:00 36 Zhoršená 33 Dobrá 36 Zhoršená 12 Dobrá
27.02. 12:00 38 Zhoršená 31 Dobrá 38 Zhoršená 14 Dobrá
27.02. 11:00 43 Zhoršená 43 Zhoršená 43 Zhoršená
27.02. 10:00 52 Zhoršená 51 Zhoršená 52 Zhoršená 35 Zhoršená
27.02. 9:00 41 Zhoršená 41 Zhoršená 35 Zhoršená 35 Zhoršená
27.02. 8:00 38 Zhoršená 38 Zhoršená 31 Dobrá 30 Dobrá
27.02. 7:00 35 Zhoršená 35 Zhoršená 29 Dobrá 31 Dobrá
27.02. 6:00 38 Zhoršená 34 Zhoršená 38 Zhoršená 20 Dobrá
27.02. 5:00 44 Zhoršená 37 Zhoršená 44 Zhoršená 21 Dobrá
27.02. 4:00 35 Zhoršená 33 Dobrá 35 Zhoršená 20 Dobrá
27.02. 3:00 27 Dobrá 27 Dobrá 27 Dobrá 22 Dobrá
27.02. 2:00 30 Dobrá 26 Dobrá 30 Dobrá 25 Dobrá
27.02. 1:00 34 Zhoršená 28 Dobrá 34 Zhoršená 26 Dobrá
27.02. 0:00 38 Zhoršená 34 Zhoršená 38 Zhoršená 30 Dobrá
26.02. 23:00 39 Zhoršená 34 Zhoršená 39 Zhoršená 35 Zhoršená
26.02. 22:00 41 Zhoršená 41 Zhoršená 40 Zhoršená 34 Zhoršená
26.02. 21:00 45 Zhoršená 45 Zhoršená 40 Zhoršená 35 Zhoršená
26.02. 20:00 48 Zhoršená 48 Zhoršená 37 Zhoršená 36 Zhoršená
26.02. 19:00 63 Zhoršená 63 Zhoršená 43 Zhoršená 38 Zhoršená
26.02. 18:00 67 Zlá 67 Zlá 48 Zhoršená 41 Zhoršená
26.02. 17:00 48 Zhoršená 48 Zhoršená 44 Zhoršená 39 Zhoršená
26.02. 16:00 39 Zhoršená 37 Zhoršená 39 Zhoršená 34 Zhoršená
26.02. 15:00 36 Zhoršená 36 Zhoršená 36 Zhoršená 27 Dobrá
26.02. 14:00 34 Zhoršená 30 Dobrá 34 Zhoršená 21 Dobrá
26.02. 13:00 36 Zhoršená 29 Dobrá 36 Zhoršená 27 Dobrá
26.02. 12:00 26 Dobrá 18 Dobrá 22 Dobrá 26 Dobrá
26.02. 11:00 33 Dobrá 19 Dobrá 33 Dobrá 30 Dobrá
26.02. 10:00 38 Zhoršená 23 Dobrá 36 Zhoršená 38 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 26
Maximálna hodnota: 72
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 18
Maximálna hodnota: 72
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 22
Maximálna hodnota: 67
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 9
Maximálna hodnota: 43
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 11

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 45

28.02.2024  | 9:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 41
PM2,5 45

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
28.02. 9:00 45 Zhoršená 41 Zhoršená 45 Zhoršená
28.02. 8:00 51 Zhoršená 51 Zhoršená 46 Zhoršená
28.02. 7:00 41 Zhoršená 39 Zhoršená 41 Zhoršená
28.02. 6:00 32 Dobrá 28 Dobrá 32 Dobrá
28.02. 5:00 35 Zhoršená 28 Dobrá 35 Zhoršená
28.02. 4:00 38 Zhoršená 32 Dobrá 38 Zhoršená
28.02. 3:00 39 Zhoršená 30 Dobrá 39 Zhoršená
28.02. 2:00 36 Zhoršená 27 Dobrá 36 Zhoršená
28.02. 1:00 34 Zhoršená 24 Dobrá 34 Zhoršená
28.02. 0:00 35 Zhoršená 23 Dobrá 35 Zhoršená
27.02. 23:00 40 Zhoršená 31 Dobrá 40 Zhoršená
27.02. 22:00 67 Zlá 49 Zhoršená 67 Zlá
27.02. 21:00 68 Zlá 67 Zlá 68 Zlá
27.02. 20:00 69 Zlá 68 Zlá 69 Zlá
27.02. 19:00 42 Zhoršená 40 Zhoršená 42 Zhoršená
27.02. 18:00 38 Zhoršená 34 Zhoršená 38 Zhoršená
27.02. 17:00 34 Zhoršená 27 Dobrá 34 Zhoršená
27.02. 16:00 29 Dobrá 19 Dobrá 29 Dobrá
27.02. 15:00 23 Dobrá 19 Dobrá 23 Dobrá
27.02. 14:00 26 Dobrá 22 Dobrá 26 Dobrá
27.02. 13:00 26 Dobrá 20 Dobrá 26 Dobrá
27.02. 12:00 30 Dobrá 21 Dobrá 30 Dobrá
27.02. 11:00 37 Zhoršená 28 Dobrá 37 Zhoršená
27.02. 10:00 34 Zhoršená 32 Dobrá 34 Zhoršená
27.02. 9:00 42 Zhoršená 42 Zhoršená 35 Zhoršená
27.02. 8:00 29 Dobrá 29 Dobrá 28 Dobrá
27.02. 7:00 28 Dobrá 22 Dobrá 28 Dobrá
27.02. 6:00 27 Dobrá 20 Dobrá 27 Dobrá
27.02. 5:00 26 Dobrá 20 Dobrá 26 Dobrá
27.02. 4:00 29 Dobrá 20 Dobrá 29 Dobrá
27.02. 3:00 33 Dobrá 26 Dobrá 33 Dobrá
27.02. 2:00 41 Zhoršená 32 Dobrá 41 Zhoršená
27.02. 1:00 40 Zhoršená 35 Zhoršená 40 Zhoršená
27.02. 0:00 67 Zlá 50 Zhoršená 67 Zlá
26.02. 23:00 68 Zlá 60 Zhoršená 68 Zlá
26.02. 22:00 43 Zhoršená 31 Dobrá 43 Zhoršená
26.02. 21:00 48 Zhoršená 29 Dobrá 48 Zhoršená
26.02. 20:00 61 Zhoršená 43 Zhoršená 61 Zhoršená
26.02. 19:00 43 Zhoršená 43 Zhoršená 34 Zhoršená
26.02. 18:00 39 Zhoršená 36 Zhoršená 39 Zhoršená
26.02. 17:00 24 Dobrá 23 Dobrá 24 Dobrá
26.02. 16:00 21 Dobrá 19 Dobrá 21 Dobrá
26.02. 15:00 21 Dobrá 17 Dobrá 21 Dobrá
26.02. 14:00 23 Dobrá 19 Dobrá 23 Dobrá
26.02. 13:00 21 Dobrá 20 Dobrá 21 Dobrá
26.02. 12:00 19 Dobrá 16 Dobrá 19 Dobrá
26.02. 11:00 19 Dobrá 9 Dobrá 19 Dobrá
26.02. 10:00 25 Dobrá 15 Dobrá 25 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 19
Maximálna hodnota: 69
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 9
Maximálna hodnota: 68
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 19
Maximálna hodnota: 69

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5