Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Zóna Banskobystrický kraj

ORKO vymedzené na základe merania v rokoch 2019 – 2021
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Revúca Územie mesta Jelšava a obcí Lubeník, Chyžné, Magnezitovce, Mokrá Lúka, Revúcka Lehota PM10, PM2,5, BaP
Banská Bystrica Územie mesta Banská Bystrica PM10, BaP
Žarnovica Územie mesta Žarnovica BaP
ORKO vymedzené na základe matematického modelovania
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Banská Bystrica Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Brezno Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Detva Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Lučenec Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Poltár Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Revúca Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Rimavská Sobota Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Žarnovica Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Žiar nad Hronom Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Banská Štiavnica Obec/mesto: Banská Belá, Banská Štiavnica, Podhorie, Prenčov, Svätý Anton PM10, PM2,5, BaP
Krupina Obec/mesto: Bzovík, Hontianske Nemce, Krupina, Sebechleby PM10, PM2,5, BaP
Veľký Krtíš Obec/mesto: Bušince, Čeláre, Dolná Strehová, Hrušov, Chrastince, Koláre, Kováčovce, Ľuboriečka, Malá Čalomija, Modrý Kameň, Obeckov, Olováry, Pôtor, Príbelce, Sklabiná, Slovenské Ďarmoty, Stredné Plachtince, Veľké Zlievce, Veľký Krtíš, Vinica, Vrbovka, Záhorce, Želovce PM10, PM2,5, BaP
Zvolen Obec/mesto: Dobrá Niva, Kováčová, Očová, Pliešovce, Sása, Sielnica, Sliač, Zvolen, Zvolenská Slatina PM10, PM2,5, BaP

Kvalita ovzdušia v zóne: Banskobystrický kraj

Rozloha územia:
9 453,99 km2
Počet obyvateľov:
643 102,00 osôb
Hustota obyvateľov:
68,02 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 14,69 %; 65+: 18,03 %
Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 23

23.09.2023  | 22:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 4
PM2,5 5
NO2 3
O3 23

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
23.09. 22:00 23 Dobrá 4 Dobrá 5 Dobrá 3 Dobrá 23 Dobrá
23.09. 21:00 21 Dobrá 5 Dobrá 3 Dobrá 3 Dobrá 21 Dobrá
23.09. 20:00 15 Dobrá 6 Dobrá 2 Dobrá 3 Dobrá 15 Dobrá
23.09. 19:00 11 Dobrá 3 Dobrá 3 Dobrá 4 Dobrá 11 Dobrá
23.09. 18:00 15 Dobrá 3 Dobrá 5 Dobrá 3 Dobrá 15 Dobrá
23.09. 17:00 19 Dobrá 5 Dobrá 6 Dobrá 5 Dobrá 19 Dobrá
23.09. 16:00 22 Dobrá 4 Dobrá 7 Dobrá 4 Dobrá 22 Dobrá
23.09. 15:00 26 Dobrá 4 Dobrá 9 Dobrá 26 Dobrá
23.09. 14:00 27 Dobrá 10 Dobrá 17 Dobrá 3 Dobrá 27 Dobrá
23.09. 13:00 19 Dobrá 13 Dobrá 16 Dobrá 5 Dobrá 19 Dobrá
23.09. 12:00 23 Dobrá 15 Dobrá 23 Dobrá 9 Dobrá 18 Dobrá
23.09. 11:00 18 Dobrá 14 Dobrá 18 Dobrá 13 Dobrá 10 Dobrá
23.09. 10:00 14 Dobrá 13 Dobrá 10 Dobrá 4 Dobrá 14 Dobrá
23.09. 9:00 15 Dobrá 11 Dobrá 15 Dobrá 3 Dobrá 15 Dobrá
23.09. 8:00 18 Dobrá 15 Dobrá 18 Dobrá 2 Dobrá 14 Dobrá
23.09. 7:00 14 Dobrá 13 Dobrá 14 Dobrá 3 Dobrá 11 Dobrá
23.09. 6:00 19 Dobrá 15 Dobrá 19 Dobrá 2 Dobrá 17 Dobrá
23.09. 5:00 17 Dobrá 15 Dobrá 17 Dobrá 2 Dobrá
23.09. 4:00 17 Dobrá 13 Dobrá 17 Dobrá 2 Dobrá 16 Dobrá
23.09. 3:00 17 Dobrá 13 Dobrá 17 Dobrá 2 Dobrá 17 Dobrá
23.09. 2:00 19 Dobrá 17 Dobrá 19 Dobrá 4 Dobrá 18 Dobrá
23.09. 1:00 19 Dobrá 19 Dobrá 19 Dobrá 9 Dobrá 13 Dobrá
23.09. 0:00 23 Dobrá 20 Dobrá 23 Dobrá 5 Dobrá 18 Dobrá
22.09. 23:00 21 Dobrá 21 Dobrá 21 Dobrá 7 Dobrá 13 Dobrá
22.09. 22:00 24 Dobrá 22 Dobrá 24 Dobrá 5 Dobrá 18 Dobrá
22.09. 21:00 26 Dobrá 22 Dobrá 26 Dobrá 4 Dobrá 23 Dobrá
22.09. 20:00 26 Dobrá 21 Dobrá 23 Dobrá 5 Dobrá 26 Dobrá
22.09. 19:00 32 Dobrá 24 Dobrá 27 Dobrá 3 Dobrá 32 Dobrá
22.09. 18:00 34 Zhoršená 24 Dobrá 26 Dobrá 4 Dobrá 34 Zhoršená
22.09. 17:00 34 Zhoršená 22 Dobrá 25 Dobrá 6 Dobrá 34 Zhoršená
22.09. 16:00 34 Zhoršená 22 Dobrá 26 Dobrá 4 Dobrá 34 Zhoršená
22.09. 15:00 31 Dobrá 20 Dobrá 18 Dobrá 8 Dobrá 31 Dobrá
22.09. 14:00 29 Dobrá 20 Dobrá 17 Dobrá 29 Dobrá
22.09. 13:00 27 Dobrá 17 Dobrá 23 Dobrá 6 Dobrá 27 Dobrá
22.09. 12:00 25 Dobrá 15 Dobrá 17 Dobrá 6 Dobrá 25 Dobrá
22.09. 11:00 22 Dobrá 16 Dobrá 18 Dobrá 10 Dobrá 22 Dobrá
22.09. 10:00 23 Dobrá 17 Dobrá 19 Dobrá 8 Dobrá 23 Dobrá
22.09. 9:00 26 Dobrá 17 Dobrá 19 Dobrá 4 Dobrá 26 Dobrá
22.09. 8:00 26 Dobrá 17 Dobrá 16 Dobrá 6 Dobrá 26 Dobrá
22.09. 7:00 25 Dobrá 15 Dobrá 18 Dobrá 4 Dobrá 25 Dobrá
22.09. 6:00 23 Dobrá 14 Dobrá 19 Dobrá 5 Dobrá 23 Dobrá
22.09. 5:00 25 Dobrá 13 Dobrá 16 Dobrá 5 Dobrá 25 Dobrá
22.09. 4:00 15 Dobrá 13 Dobrá 15 Dobrá 4 Dobrá
22.09. 3:00 26 Dobrá 10 Dobrá 12 Dobrá 4 Dobrá 26 Dobrá
22.09. 2:00 27 Dobrá 7 Dobrá 7 Dobrá 3 Dobrá 27 Dobrá
22.09. 1:00 26 Dobrá 8 Dobrá 7 Dobrá 3 Dobrá 26 Dobrá
22.09. 0:00 25 Dobrá 11 Dobrá 9 Dobrá 3 Dobrá 25 Dobrá
21.09. 23:00 28 Dobrá 9 Dobrá 10 Dobrá 2 Dobrá 28 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 11
Maximálna hodnota: 34
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 24
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 27
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 13
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 34

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 15

23.09.2023  | 22:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 7
PM2,5 2
NO2 15
SO2 6

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
23.09. 22:00 15 Dobrá 7 Dobrá 2 Dobrá 15 Dobrá
23.09. 21:00 15 Dobrá 7 Dobrá 2 Dobrá 15 Dobrá
23.09. 20:00 13 Dobrá 4 Dobrá 1 Dobrá 13 Dobrá
23.09. 19:00 13 Dobrá 6 Dobrá 3 Dobrá 13 Dobrá
23.09. 18:00 19 Dobrá 5 Dobrá 1 Dobrá 19 Dobrá
23.09. 17:00 15 Dobrá 3 Dobrá 1 Dobrá 15 Dobrá
23.09. 16:00 11 Dobrá 6 Dobrá 2 Dobrá 11 Dobrá
23.09. 15:00 13 Dobrá 7 Dobrá 1 Dobrá 13 Dobrá
23.09. 14:00 12 Dobrá 11 Dobrá 7 Dobrá 12 Dobrá
23.09. 13:00 16 Dobrá 16 Dobrá 7 Dobrá 15 Dobrá
23.09. 12:00 21 Dobrá 21 Dobrá 10 Dobrá 13 Dobrá
23.09. 11:00 22 Dobrá 22 Dobrá 10 Dobrá 20 Dobrá
23.09. 10:00 21 Dobrá 16 Dobrá 6 Dobrá 21 Dobrá
23.09. 9:00 17 Dobrá 14 Dobrá 7 Dobrá 17 Dobrá
23.09. 8:00 16 Dobrá 14 Dobrá 9 Dobrá 16 Dobrá
23.09. 7:00 15 Dobrá 13 Dobrá 5 Dobrá 15 Dobrá
23.09. 6:00 15 Dobrá 15 Dobrá 6 Dobrá 11 Dobrá
23.09. 5:00 12 Dobrá 12 Dobrá 8 Dobrá 10 Dobrá
23.09. 4:00 13 Dobrá 13 Dobrá 6 Dobrá 13 Dobrá
23.09. 3:00 19 Dobrá 19 Dobrá 6 Dobrá 11 Dobrá
23.09. 2:00 23 Dobrá 23 Dobrá 13 Dobrá 16 Dobrá
23.09. 1:00 23 Dobrá 23 Dobrá 13 Dobrá
23.09. 0:00 26 Dobrá 26 Dobrá 22 Dobrá 16 Dobrá
22.09. 23:00 28 Dobrá 28 Dobrá 17 Dobrá 17 Dobrá
22.09. 22:00 35 Zhoršená 35 Zhoršená 19 Dobrá 28 Dobrá
22.09. 21:00 36 Zhoršená 36 Zhoršená 18 Dobrá 33 Dobrá
22.09. 20:00 36 Zhoršená 36 Zhoršená 20 Dobrá 35 Zhoršená
22.09. 19:00 34 Zhoršená 34 Zhoršená 16 Dobrá 30 Dobrá
22.09. 18:00 34 Zhoršená 34 Zhoršená 25 Dobrá 34 Zhoršená
22.09. 17:00 34 Zhoršená 34 Zhoršená 22 Dobrá 32 Dobrá
22.09. 16:00 32 Dobrá 32 Dobrá 21 Dobrá 31 Dobrá
22.09. 15:00 34 Zhoršená 30 Dobrá 22 Dobrá 34 Zhoršená
22.09. 14:00 31 Dobrá 30 Dobrá 22 Dobrá 31 Dobrá
22.09. 13:00 34 Zhoršená 25 Dobrá 12 Dobrá 34 Zhoršená
22.09. 12:00 27 Dobrá 27 Dobrá 11 Dobrá 23 Dobrá
22.09. 11:00 34 Zhoršená 30 Dobrá 11 Dobrá 34 Zhoršená
22.09. 10:00 26 Dobrá 26 Dobrá 12 Dobrá 23 Dobrá
22.09. 9:00 33 Dobrá 27 Dobrá 11 Dobrá 33 Dobrá
22.09. 8:00 31 Dobrá 31 Dobrá 14 Dobrá 31 Dobrá
22.09. 7:00 29 Dobrá 29 Dobrá 16 Dobrá 27 Dobrá
22.09. 6:00 19 Dobrá 18 Dobrá 7 Dobrá 19 Dobrá
22.09. 5:00 17 Dobrá 17 Dobrá 9 Dobrá 14 Dobrá
22.09. 4:00 14 Dobrá 14 Dobrá 10 Dobrá 12 Dobrá
22.09. 3:00 11 Dobrá 11 Dobrá 8 Dobrá 8 Dobrá
22.09. 2:00 10 Dobrá 10 Dobrá 4 Dobrá 9 Dobrá
22.09. 1:00 13 Dobrá 11 Dobrá 4 Dobrá 13 Dobrá
22.09. 0:00 14 Dobrá 12 Dobrá 8 Dobrá 14 Dobrá
21.09. 23:00 14 Dobrá 14 Dobrá 7 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 36
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 36
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 25
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 8
Maximálna hodnota: 35
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 7

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 17

23.09.2023  | 22:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 17
PM2,5 6

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
23.09. 22:00 17 Dobrá 17 Dobrá 6 Dobrá
23.09. 21:00 15 Dobrá 15 Dobrá 9 Dobrá
23.09. 20:00 62 Zhoršená 40 Zhoršená 62 Zhoršená
23.09. 19:00 72 Zlá 69 Zlá 72 Zlá
23.09. 18:00 27 Dobrá 27 Dobrá 27 Dobrá
23.09. 17:00 19 Dobrá 16 Dobrá 19 Dobrá
23.09. 16:00 11 Dobrá 11 Dobrá 3 Dobrá
23.09. 15:00 12 Dobrá 12 Dobrá 5 Dobrá
23.09. 14:00 16 Dobrá 16 Dobrá 9 Dobrá
23.09. 13:00 21 Dobrá 21 Dobrá 10 Dobrá
23.09. 12:00 23 Dobrá 23 Dobrá 13 Dobrá
23.09. 11:00 22 Dobrá 22 Dobrá 10 Dobrá
23.09. 10:00 20 Dobrá 20 Dobrá 7 Dobrá
23.09. 9:00 18 Dobrá 18 Dobrá 7 Dobrá
23.09. 8:00 18 Dobrá 18 Dobrá 6 Dobrá
23.09. 7:00 20 Dobrá 20 Dobrá 9 Dobrá
23.09. 6:00 19 Dobrá 19 Dobrá 6 Dobrá
23.09. 5:00 18 Dobrá 18 Dobrá 8 Dobrá
23.09. 4:00 16 Dobrá 16 Dobrá 13 Dobrá
23.09. 3:00 18 Dobrá 18 Dobrá 11 Dobrá
23.09. 2:00 21 Dobrá 21 Dobrá 13 Dobrá
23.09. 1:00 24 Dobrá 24 Dobrá 10 Dobrá
23.09. 0:00 25 Dobrá 25 Dobrá 17 Dobrá
22.09. 23:00 25 Dobrá 25 Dobrá 18 Dobrá
22.09. 22:00 30 Dobrá 30 Dobrá 23 Dobrá
22.09. 21:00 29 Dobrá 29 Dobrá 21 Dobrá
22.09. 20:00 28 Dobrá 28 Dobrá 26 Dobrá
22.09. 19:00 24 Dobrá 24 Dobrá 19 Dobrá
22.09. 18:00 21 Dobrá 21 Dobrá 18 Dobrá
22.09. 17:00 23 Dobrá 23 Dobrá 22 Dobrá
22.09. 16:00 23 Dobrá 22 Dobrá 23 Dobrá
22.09. 15:00 22 Dobrá 21 Dobrá 22 Dobrá
22.09. 14:00 25 Dobrá 20 Dobrá 25 Dobrá
22.09. 13:00 25 Dobrá 23 Dobrá 25 Dobrá
22.09. 12:00 20 Dobrá 20 Dobrá 19 Dobrá
22.09. 11:00 22 Dobrá 22 Dobrá 19 Dobrá
22.09. 10:00 18 Dobrá 18 Dobrá 13 Dobrá
22.09. 9:00 12 Dobrá 12 Dobrá 7 Dobrá
22.09. 8:00 10 Dobrá 10 Dobrá 5 Dobrá
22.09. 7:00 7 Dobrá 7 Dobrá 3 Dobrá
22.09. 6:00 6 Dobrá 6 Dobrá 1 Dobrá
22.09. 5:00 8 Dobrá 8 Dobrá 3 Dobrá
22.09. 4:00 8 Dobrá 8 Dobrá 5 Dobrá
22.09. 3:00 8 Dobrá 8 Dobrá 2 Dobrá
22.09. 2:00 10 Dobrá 10 Dobrá 3 Dobrá
22.09. 1:00 15 Dobrá 15 Dobrá 9 Dobrá
22.09. 0:00 13 Dobrá 13 Dobrá 7 Dobrá
21.09. 23:00 13 Dobrá 13 Dobrá 6 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 72
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 69
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 72

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 15

23.09.2023  | 22:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 15
PM2,5 10
NO2 1
O3 9

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
23.09. 22:00 15 Dobrá 15 Dobrá 10 Dobrá 1 Dobrá 9 Dobrá
23.09. 21:00 11 Dobrá 10 Dobrá 9 Dobrá 2 Dobrá 11 Dobrá
23.09. 20:00 16 Dobrá 8 Dobrá 8 Dobrá 2 Dobrá 16 Dobrá
23.09. 19:00 21 Dobrá 6 Dobrá 10 Dobrá 1 Dobrá 21 Dobrá
23.09. 18:00 31 Dobrá 10 Dobrá 7 Dobrá 2 Dobrá 31 Dobrá
23.09. 17:00 33 Dobrá 10 Dobrá 7 Dobrá 2 Dobrá 33 Dobrá
23.09. 16:00 33 Dobrá 11 Dobrá 10 Dobrá 2 Dobrá 33 Dobrá
23.09. 15:00 19 Dobrá 14 Dobrá 19 Dobrá 1 Dobrá
23.09. 14:00 27 Dobrá 19 Dobrá 18 Dobrá 2 Dobrá 27 Dobrá
23.09. 13:00 24 Dobrá 22 Dobrá 21 Dobrá 2 Dobrá 24 Dobrá
23.09. 12:00 29 Dobrá 29 Dobrá 25 Dobrá 3 Dobrá 18 Dobrá
23.09. 11:00 35 Zhoršená 35 Zhoršená 25 Dobrá 5 Dobrá 17 Dobrá
23.09. 10:00 41 Zhoršená 41 Zhoršená 20 Dobrá 5 Dobrá 9 Dobrá
23.09. 9:00 26 Dobrá 26 Dobrá 19 Dobrá 7 Dobrá
23.09. 8:00 24 Dobrá 24 Dobrá 14 Dobrá 2 Dobrá 6 Dobrá
23.09. 7:00 24 Dobrá 24 Dobrá 11 Dobrá 2 Dobrá 6 Dobrá
23.09. 6:00 15 Dobrá 15 Dobrá 10 Dobrá 1 Dobrá 6 Dobrá
23.09. 5:00 22 Dobrá 22 Dobrá 17 Dobrá 1 Dobrá 5 Dobrá
23.09. 4:00 37 Zhoršená 37 Zhoršená 21 Dobrá 2 Dobrá 6 Dobrá
23.09. 3:00 34 Zhoršená 34 Zhoršená 17 Dobrá 3 Dobrá 8 Dobrá
23.09. 2:00 33 Dobrá 33 Dobrá 21 Dobrá 3 Dobrá 9 Dobrá
23.09. 1:00 42 Zhoršená 42 Zhoršená 17 Dobrá 2 Dobrá 4 Dobrá
23.09. 0:00 24 Dobrá 24 Dobrá 21 Dobrá 1 Dobrá 5 Dobrá
22.09. 23:00 24 Dobrá 24 Dobrá 21 Dobrá 2 Dobrá 6 Dobrá
22.09. 22:00 23 Dobrá 23 Dobrá 22 Dobrá 3 Dobrá 7 Dobrá
22.09. 21:00 22 Dobrá 22 Dobrá 21 Dobrá 3 Dobrá 8 Dobrá
22.09. 20:00 27 Dobrá 27 Dobrá 26 Dobrá 3 Dobrá 9 Dobrá
22.09. 19:00 29 Dobrá 28 Dobrá 29 Dobrá 6 Dobrá 15 Dobrá
22.09. 18:00 29 Dobrá 24 Dobrá 29 Dobrá 6 Dobrá 22 Dobrá
22.09. 17:00 34 Zhoršená 27 Dobrá 29 Dobrá 4 Dobrá 34 Zhoršená