Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Zóna Banskobystrický kraj

ORKO vymedzené na základe merania v rokoch 2019 – 2021
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Revúca Územie mesta Jelšava a obcí Lubeník, Chyžné, Magnezitovce, Mokrá Lúka, Revúcka Lehota PM10, PM2,5, BaP
Banská Bystrica Územie mesta Banská Bystrica PM10, BaP
Žarnovica Územie mesta Žarnovica BaP
ORKO vymedzené na základe matematického modelovania
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Banská Bystrica Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Brezno Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Detva Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Lučenec Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Poltár Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Revúca Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Rimavská Sobota Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Žarnovica Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Žiar nad Hronom Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Banská Štiavnica Obec/mesto: Banská Belá, Banská Štiavnica, Podhorie, Prenčov, Svätý Anton PM10, PM2,5, BaP
Krupina Obec/mesto: Bzovík, Hontianske Nemce, Krupina, Sebechleby PM10, PM2,5, BaP
Veľký Krtíš Obec/mesto: Bušince, Čeláre, Dolná Strehová, Hrušov, Chrastince, Koláre, Kováčovce, Ľuboriečka, Malá Čalomija, Modrý Kameň, Obeckov, Olováry, Pôtor, Príbelce, Sklabiná, Slovenské Ďarmoty, Stredné Plachtince, Veľké Zlievce, Veľký Krtíš, Vinica, Vrbovka, Záhorce, Želovce PM10, PM2,5, BaP
Zvolen Obec/mesto: Dobrá Niva, Kováčová, Očová, Pliešovce, Sása, Sielnica, Sliač, Zvolen, Zvolenská Slatina PM10, PM2,5, BaP

Kvalita ovzdušia v zóne: Banskobystrický kraj

Rozloha územia:
9 453,99 km2
Počet obyvateľov:
643 102,00 osôb
Hustota obyvateľov:
68,02 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 14,69 %; 65+: 18,03 %
Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 33

24.03.2023  | 14:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 23
PM2,5 33
NO2 9

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
24.03. 14:00 33 Dobrá 23 Dobrá 33 Dobrá 9 Dobrá
24.03. 13:00 28 Dobrá 24 Dobrá 28 Dobrá 8 Dobrá
24.03. 12:00 23 Dobrá 22 Dobrá 23 Dobrá 12 Dobrá
24.03. 11:00 24 Dobrá 22 Dobrá 24 Dobrá 17 Dobrá
24.03. 10:00 25 Dobrá 21 Dobrá 25 Dobrá 13 Dobrá
24.03. 9:00 26 Dobrá 19 Dobrá 26 Dobrá 12 Dobrá
24.03. 8:00 24 Dobrá 16 Dobrá 24 Dobrá 14 Dobrá
24.03. 7:00 20 Dobrá 13 Dobrá 20 Dobrá 10 Dobrá
24.03. 6:00 21 Dobrá 14 Dobrá 21 Dobrá
24.03. 5:00 18 Dobrá 14 Dobrá 18 Dobrá 6 Dobrá
24.03. 4:00 15 Dobrá 15 Dobrá 15 Dobrá 5 Dobrá
24.03. 3:00 25 Dobrá 17 Dobrá 25 Dobrá 6 Dobrá
24.03. 2:00 29 Dobrá 18 Dobrá 29 Dobrá 9 Dobrá
24.03. 1:00 29 Dobrá 17 Dobrá 29 Dobrá 13 Dobrá
24.03. 0:00 26 Dobrá 16 Dobrá 26 Dobrá 8 Dobrá
23.03. 23:00 23 Dobrá 17 Dobrá 23 Dobrá 7 Dobrá
23.03. 22:00 25 Dobrá 18 Dobrá 25 Dobrá 6 Dobrá
23.03. 21:00 27 Dobrá 17 Dobrá 27 Dobrá 8 Dobrá
23.03. 20:00 23 Dobrá 17 Dobrá 23 Dobrá 8 Dobrá
23.03. 19:00 17 Dobrá 13 Dobrá 17 Dobrá 7 Dobrá
23.03. 18:00 15 Dobrá 15 Dobrá 15 Dobrá 5 Dobrá
23.03. 17:00 16 Dobrá 11 Dobrá 16 Dobrá 3 Dobrá
23.03. 16:00 17 Dobrá 10 Dobrá 17 Dobrá 4 Dobrá
23.03. 15:00 17 Dobrá 12 Dobrá 17 Dobrá 6 Dobrá
23.03. 14:00 19 Dobrá 13 Dobrá 19 Dobrá 6 Dobrá
23.03. 13:00 17 Dobrá 12 Dobrá 17 Dobrá 9 Dobrá
23.03. 12:00 13 Dobrá 11 Dobrá 13 Dobrá 8 Dobrá
23.03. 11:00 25 Dobrá 17 Dobrá 25 Dobrá 8 Dobrá
23.03. 10:00 22 Dobrá 19 Dobrá 22 Dobrá 14 Dobrá
23.03. 9:00 22 Dobrá 18 Dobrá 22 Dobrá 13 Dobrá
23.03. 8:00 24 Dobrá 15 Dobrá 24 Dobrá 13 Dobrá
23.03. 7:00 24 Dobrá 14 Dobrá 24 Dobrá 8 Dobrá
23.03. 6:00 21 Dobrá 14 Dobrá 21 Dobrá 7 Dobrá
23.03. 5:00 23 Dobrá 13 Dobrá 23 Dobrá
23.03. 4:00 22 Dobrá 14 Dobrá 22 Dobrá 6 Dobrá
23.03. 3:00 19 Dobrá 12 Dobrá 19 Dobrá 6 Dobrá
23.03. 2:00 27 Dobrá 15 Dobrá 27 Dobrá 6 Dobrá
23.03. 1:00 27 Dobrá 15 Dobrá 27 Dobrá 9 Dobrá
23.03. 0:00 27 Dobrá 15 Dobrá 27 Dobrá 8 Dobrá
22.03. 23:00 26 Dobrá 19 Dobrá 26 Dobrá 8 Dobrá
22.03. 22:00 27 Dobrá 17 Dobrá 27 Dobrá 10 Dobrá
22.03. 21:00 23 Dobrá 18 Dobrá 23 Dobrá 9 Dobrá
22.03. 20:00 25 Dobrá 17 Dobrá 25 Dobrá 8 Dobrá
22.03. 19:00 25 Dobrá 17 Dobrá 25 Dobrá 7 Dobrá
22.03. 18:00 18 Dobrá 13 Dobrá 18 Dobrá 7 Dobrá
22.03. 17:00 18 Dobrá 14 Dobrá 18 Dobrá 9 Dobrá
22.03. 16:00 28 Dobrá 16 Dobrá 28 Dobrá 8 Dobrá
22.03. 15:00 25 Dobrá 16 Dobrá 25 Dobrá 13 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 13
Maximálna hodnota: 33
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 24
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 13
Maximálna hodnota: 33
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 17

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 37

24.03.2023  | 14:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 31
PM2,5 37
NO2 8
SO2 9

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
24.03. 14:00 37 Zhoršená 31 Dobrá 37 Zhoršená 8 Dobrá
24.03. 13:00 36 Zhoršená 32 Dobrá 36 Zhoršená 7 Dobrá
24.03. 12:00 37 Zhoršená 35 Zhoršená 37 Zhoršená 4 Dobrá
24.03. 11:00 40 Zhoršená 38 Zhoršená 40 Zhoršená 4 Dobrá
24.03. 10:00 41 Zhoršená 40 Zhoršená 41 Zhoršená 1 Dobrá
24.03. 9:00 42 Zhoršená 42 Zhoršená 42 Zhoršená 2 Dobrá
24.03. 8:00 47 Zhoršená 47 Zhoršená 45 Zhoršená 2 Dobrá
24.03. 7:00 40 Zhoršená 36 Zhoršená 40 Zhoršená 1 Dobrá
24.03. 6:00 39 Zhoršená 30 Dobrá 39 Zhoršená 2 Dobrá
24.03. 5:00 41 Zhoršená 30 Dobrá 41 Zhoršená
24.03. 4:00 38 Zhoršená 28 Dobrá 38 Zhoršená 7 Dobrá
24.03. 3:00 42 Zhoršená 31 Dobrá 42 Zhoršená 7 Dobrá
24.03. 2:00 46 Zhoršená 33 Dobrá 46 Zhoršená 8 Dobrá
24.03. 1:00 44 Zhoršená 32 Dobrá 44 Zhoršená 9 Dobrá
24.03. 0:00 48 Zhoršená 36 Zhoršená 48 Zhoršená 13 Dobrá
23.03. 23:00 46 Zhoršená 38 Zhoršená 46 Zhoršená 15 Dobrá
23.03. 22:00 44 Zhoršená 44 Zhoršená 44 Zhoršená 6 Dobrá
23.03. 21:00 46 Zhoršená 46 Zhoršená 46 Zhoršená 7 Dobrá
23.03. 20:00 45 Zhoršená 39 Zhoršená 45 Zhoršená 7 Dobrá
23.03. 19:00 39 Zhoršená 39 Zhoršená 39 Zhoršená 19 Dobrá
23.03. 18:00 29 Dobrá 29 Dobrá 26 Dobrá 18 Dobrá
23.03. 17:00 24 Dobrá 23 Dobrá 24 Dobrá 15 Dobrá
23.03. 16:00 31 Dobrá 22 Dobrá 31 Dobrá 14 Dobrá
23.03. 15:00 26 Dobrá 19 Dobrá 26 Dobrá 11 Dobrá
23.03. 14:00 29 Dobrá 24 Dobrá 29 Dobrá 9 Dobrá
23.03. 13:00 30 Dobrá 27 Dobrá 30 Dobrá 5 Dobrá
23.03. 12:00 37 Zhoršená 33 Dobrá 37 Zhoršená 1 Dobrá
23.03. 11:00 35 Zhoršená 32 Dobrá 35 Zhoršená 1 Dobrá
23.03. 10:00 41 Zhoršená 38 Zhoršená 41 Zhoršená 1 Dobrá
23.03. 9:00 46 Zhoršená 44 Zhoršená 46 Zhoršená 1 Dobrá
23.03. 8:00 43 Zhoršená 40 Zhoršená 43 Zhoršená 1 Dobrá
23.03. 7:00 40 Zhoršená 30 Dobrá 40 Zhoršená 1 Dobrá
23.03. 6:00 35 Zhoršená 22 Dobrá 35 Zhoršená 1 Dobrá
23.03. 5:00 34 Zhoršená 23 Dobrá 34 Zhoršená 1 Dobrá
23.03. 4:00 41 Zhoršená 25 Dobrá 41 Zhoršená
23.03. 3:00 38 Zhoršená 25 Dobrá 38 Zhoršená 3 Dobrá
23.03. 2:00 39 Zhoršená 23 Dobrá 39 Zhoršená 2 Dobrá
23.03. 1:00 37 Zhoršená 26 Dobrá 37 Zhoršená 5 Dobrá
23.03. 0:00 37 Zhoršená 25 Dobrá 37 Zhoršená 6 Dobrá
22.03. 23:00 36 Zhoršená 26 Dobrá 36 Zhoršená 5 Dobrá
22.03. 22:00 43 Zhoršená 35 Zhoršená 43 Zhoršená 3 Dobrá
22.03. 21:00 41 Zhoršená 36 Zhoršená 41 Zhoršená 5 Dobrá
22.03. 20:00 44 Zhoršená 44 Zhoršená 43 Zhoršená 6 Dobrá
22.03. 19:00 41 Zhoršená 41 Zhoršená 39 Zhoršená 6 Dobrá
22.03. 18:00 33 Dobrá 29 Dobrá 33 Dobrá 10 Dobrá
22.03. 17:00 32 Dobrá 26 Dobrá 32 Dobrá 6 Dobrá
22.03. 16:00 35 Zhoršená 30 Dobrá 35 Zhoršená 5 Dobrá
22.03. 15:00 36 Zhoršená 32 Dobrá 36 Zhoršená 4 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 24
Maximálna hodnota: 48
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 19
Maximálna hodnota: 47
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 24
Maximálna hodnota: 48
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 19
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 10

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 32

24.03.2023  | 14:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 18
PM2,5 32

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
24.03. 14:00 32 Dobrá 18 Dobrá 32 Dobrá
24.03. 13:00 28 Dobrá 18 Dobrá 28 Dobrá
24.03. 12:00 34 Zhoršená 20 Dobrá 34 Zhoršená
24.03. 11:00 34 Zhoršená 21 Dobrá 34 Zhoršená
24.03. 10:00 30 Dobrá 26 Dobrá 30 Dobrá
24.03. 9:00 40 Zhoršená 40 Zhoršená 38 Zhoršená
24.03. 8:00 34 Zhoršená 34 Zhoršená 27 Dobrá
24.03. 7:00 25 Dobrá 25 Dobrá 22 Dobrá
24.03. 6:00 19 Dobrá 19 Dobrá 19 Dobrá
24.03. 5:00 22 Dobrá 20 Dobrá 22 Dobrá
24.03. 4:00 24 Dobrá 23 Dobrá 24 Dobrá
24.03. 3:00 35 Zhoršená 28 Dobrá 35 Zhoršená
24.03. 2:00 34 Zhoršená 26 Dobrá 34 Zhoršená
24.03. 1:00 37 Zhoršená 27 Dobrá 37 Zhoršená
24.03. 0:00 32 Dobrá 24 Dobrá 32 Dobrá
23.03. 23:00 28 Dobrá 20 Dobrá 28 Dobrá
23.03. 22:00 35 Zhoršená 22 Dobrá 35 Zhoršená
23.03. 21:00 32 Dobrá 26 Dobrá 32 Dobrá
23.03. 20:00 33 Dobrá 24 Dobrá 33 Dobrá
23.03. 19:00 34 Zhoršená 21 Dobrá 34 Zhoršená
23.03. 18:00 23 Dobrá 13 Dobrá 23 Dobrá
23.03. 17:00 19 Dobrá 12 Dobrá 19 Dobrá
23.03. 16:00 16 Dobrá 11 Dobrá 16 Dobrá
23.03. 15:00 25 Dobrá 10 Dobrá 25 Dobrá
23.03. 14:00 17 Dobrá 10 Dobrá 17 Dobrá
23.03. 13:00 20 Dobrá 12 Dobrá 20 Dobrá
23.03. 12:00 22 Dobrá 13 Dobrá 22 Dobrá
23.03. 11:00 20 Dobrá 16 Dobrá 20 Dobrá
23.03. 10:00 28 Dobrá 23 Dobrá 28 Dobrá
23.03. 9:00 28 Dobrá 25 Dobrá 28 Dobrá
23.03. 8:00 27 Dobrá 24 Dobrá 27 Dobrá
23.03. 7:00 19 Dobrá 19 Dobrá 19 Dobrá
23.03. 6:00 18 Dobrá 14 Dobrá 18 Dobrá
23.03. 5:00 15 Dobrá 14 Dobrá 15 Dobrá
23.03. 4:00 18 Dobrá 18 Dobrá 18 Dobrá
23.03. 3:00 22 Dobrá 16 Dobrá 22 Dobrá
23.03. 2:00 27 Dobrá 21 Dobrá 27 Dobrá
23.03. 1:00 24 Dobrá 24 Dobrá 23 Dobrá
23.03. 0:00 30 Dobrá 23 Dobrá 30 Dobrá
22.03. 23:00 29 Dobrá 20 Dobrá 29 Dobrá
22.03. 22:00 32 Dobrá 24 Dobrá 32 Dobrá
22.03. 21:00 38 Zhoršená 28 Dobrá 38 Zhoršená
22.03. 20:00 24 Dobrá 22 Dobrá 24 Dobrá
22.03. 19:00 35 Zhoršená 24 Dobrá 35 Zhoršená
22.03. 18:00 25 Dobrá 15 Dobrá 25 Dobrá
22.03. 17:00 14 Dobrá 8 Dobrá 14 Dobrá
22.03. 16:00 21 Dobrá 16 Dobrá 21 Dobrá
22.03. 15:00 25 Dobrá 15 Dobrá 25 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 14
Maximálna hodnota: 40
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 8
Maximálna hodnota: 40
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 14
Maximálna hodnota: 38

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 46

24.03.2023  | 14:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: O3.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 23
PM2,5 39
NO2 5
O3 46

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
24.03. 14:00 46 Zhoršená 23 Dobrá 39 Zhoršená 5 Dobrá 46 Zhoršená
24.03. 13:00 46 Zhoršená 23 Dobrá 38 Zhoršená 5 Dobrá 46 Zhoršená
24.03. 12:00 44 Zhoršená 28 Dobrá 41 Zhoršená 6 Dobrá 44 Zhoršená
24.03. 11:00 41 Zhoršená 29 Dobrá 37 Zhoršená 7 Dobrá 41 Zhoršená
24.03. 10:00 36 Zhoršená 36 Zhoršená 34 Zhoršená 17 Dobrá
24.03. 9:00 43 Zhoršená 43 Zhoršená 39 Zhoršená 17 Dobrá 16 Dobrá
24.03. 8:00 46 Zhoršená 46 Zhoršená 43 Zhoršená 16 Dobrá 11 Dobrá
24.03. 7:00 44 Zhoršená 44 Zhoršená 37 Zhoršená 11 Dobrá 11 Dobrá
24.03. 6:00 33 Dobrá 33 Dobrá 30 Dobrá 10 Dobrá
24.03. 5:00 37 Zhoršená 37 Zhoršená 34 Zhoršená 6 Dobrá 12 Dobrá
24.03. 4:00 47 Zhoršená 47 Zhoršená 37 Zhoršená 9 Dobrá 11 Dobrá
24.03. 3:00 45 Zhoršená 43 Zhoršená 45 Zhoršená 8 Dobrá 11 Dobrá
24.03. 2:00 44 Zhoršená 44 Zhoršená 42 Zhoršená 9 Dobrá 13 Dobrá
24.03. 1:00 46 Zhoršená 42 Zhoršená 46 Zhoršená 12 Dobrá 15 Dobrá
24.03. 0:00 43 Zhoršená 34 Zhoršená 43 Zhoršená 10 Dobrá 17 Dobrá
23.03. 23:00 67 Zlá 50 Zhoršená 67 Zlá 9 Dobrá 18 Dobrá
23.03. 22:00 60 Zhoršená 45 Zhoršená 60 Zhoršená 14 Dobrá 16 Dobrá
23.03. 21:00 67 Zlá 51 Zhoršená 67 Zlá 12 Dobrá 23 Dobrá
23.03. 20:00 65 Zhoršená 43 Zhoršená 65 Zhoršená 16 Dobrá 24 Dobrá
23.03. 19:00 40 Zhoršená 27 Dobrá 40 Zhoršená 18 Dobrá 33 Dobrá
23.03. 18:00 42 Zhoršená 19 Dobrá 29 Dobrá 8 Dobrá 42 Zhoršená
23.03. 17:00 42 Zhoršená 17 Dobrá 26 Dobrá 9 Dobrá 42 Zhoršená
23.03. 16:00 43 Zhoršená 14 Dobrá 24 Dobrá 4 Dobrá 43 Zhoršená
23.03. 15:00 43 Zhoršená 13 Dobrá 29 Dobrá 4 Dobrá 43 Zhoršená
23.03. 14:00 43 Zhoršená 9 Dobrá 20 Dobrá 3 Dobrá 43 Zhoršená
23.03. 13:00 41 Zhoršená 10 Dobrá 19 Dobrá 3 Dobrá 41 Zhoršená
23.03. 12:00 39 Zhoršená 17 Dobrá 22 Dobrá 4 Dobrá 39 Zhoršená
23.03. 11:00 33 Dobrá 22 Dobrá 31 Dobrá 7 Dobrá 33 Dobrá
23.03. 10:00 41 Zhoršená 35 Zhoršená 41 Zhoršená 21 Dobrá 16 Dobrá
23.03. 9:00 53 Zhoršená 53 Zhoršená 41 Zhoršená 15 Dobrá 13 Dobrá
23.03. 8:00 67 Zlá 67 Zlá 43 Zhoršená 13 Dobrá
23.03. 7:00 34 Zhoršená 29 Dobrá 34 Zhoršená 9 Dobrá 7 Dobrá
23.03. 6:00 27 Dobrá 20 Dobrá 27 Dobrá 6 Dobrá 7 Dobrá
23.03. 5:00 27 Dobrá 24 Dobrá 27 Dobrá 5 Dobrá 8 Dobrá
23.03. 4:00 32 Dobrá 30 Dobrá 32 Dobrá 9 Dobrá
23.03. 3:00 38 Zhoršená 36 Zhoršená 38 Zhoršená 5 Dobrá 9 Dobrá
23.03. 2:00 32 Dobrá 26 Dobrá 32 Dobrá 5 Dobrá 10 Dobrá
23.03. 1:00 49 Zhoršená 35 Zhoršená 49 Zhoršená 6 Dobrá 11 Dobrá
23.03. 0:00 67 Zlá 45 Zhoršená 67 Zlá 8 Dobrá 12 Dobrá
22.03. 23:00 63 Zhoršená 42 Zhoršená 63 Zhoršená 8 Dobrá 12 Dobrá
22.03. 22:00 65 Zhoršená 42 Zhoršená 65 Zhoršená 9 Dobrá 15 Dobrá
22.03. 21:00 67 Zlá 49 Zhoršená 67 Zlá 9 Dobrá 18 Dobrá
22.03. 20:00 60 Zhoršená 40 Zhoršená 60 Zhoršená 9 Dobrá 20 Dobrá
22.03. 19:00 31 Dobrá 23 Dobrá 31 Dobrá 11 Dobrá 28 Dobrá
22.03. 18:00 33 Dobrá 19 Dobrá 29 Dobrá 12 Dobrá 33 Dobrá
22.03. 17:00 37 Zhoršená 15 Dobrá 26 Dobrá 6 Dobrá 37 Zhoršená
22.03. 16:00 37 Zhoršená 13 Dobrá 23 Dobrá 5 Dobrá 37 Zhoršená
22.03. 15:00 37 Zhoršená 12 Dobrá 21 Dobrá 5 Dobrá 37 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky