Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Zóna Banskobystrický kraj

ORKO vymedzené na základe merania v rokoch 2018 – 2020
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Revúca Územie mesta Jelšava a obcí Lubeník, Chyžné, Magnezitovce, Mokrá Lúka, Revúcka Lehota PM10, PM2,5, BaP
Banská Bystrica Územie mesta Banská Bystrica PM10, BaP
ORKO vymedzené na základe matematického modelovania
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Banská Bystrica Celý okres PM10, PM2,5
Brezno Celý okres PM10, PM2,5
Detva Celý okres PM10, PM2,5
Lučenec Celý okres PM10, PM2,5
Poltár Celý okres PM10, PM2,5
Revúca Celý okres PM10, PM2,5
Rimavská Sobota Celý okres PM10, PM2,5
Žarnovica Celý okres PM10, PM2,5
Žiar nad Hronom Celý okres PM10, PM2,5
Banská Štiavnica Obec/mesto Banská Belá
Banská Štiavnica
Podhorie
Prenčov
Svätý Anton
PM10, PM2,5
Krupina Obec/mesto Bzovík
Hontianske Nemce
Krupina
Sebechleby
PM10, PM2,5
Veľký Krtíš Obec/mesto Bušince
Čeláre
Dolná Strehová
Hrušov
Chrastince
Koláre
Kováčovce
Malá Čalomija
Modrý Kameň
Obeckov
Olováry
Pôtor
Sklabiná
Slovenské Ďarmoty
Veľké Zlievce
Veľký Krtíš
Vinica
Vrbovka
Záhorce
Želovce
PM10, PM2,5
Zvolen Obec/mesto Dobrá Niva
Kováčová
Očová
Pliešovce
Sása
Sielnica
Sliač
Zvolen
Zvolenská Slatina
PM10, PM2,5

Kvalita ovzdušia v zóne: Banskobystrický kraj

Rozloha územia:
9 453,99 km2
Počet obyvateľov:
643 102,00 osôb
Hustota obyvateľov:
68,02 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 14,69 %; 65+: 18,03 %
Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 16

09.12.2022  | 6:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 5
PM2,5 15
NO2 5
O3 16

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
09.12. 6:00 16 Dobrá 5 Dobrá 15 Dobrá 5 Dobrá 16 Dobrá
09.12. 5:00 18 Dobrá 8 Dobrá 18 Dobrá 5 Dobrá 17 Dobrá
09.12. 4:00 22 Dobrá 8 Dobrá 22 Dobrá 5 Dobrá 15 Dobrá
09.12. 3:00 24 Dobrá 5 Dobrá 24 Dobrá 5 Dobrá 17 Dobrá
09.12. 2:00 16 Dobrá 6 Dobrá 16 Dobrá 5 Dobrá
09.12. 1:00 31 Dobrá 8 Dobrá 31 Dobrá 19 Dobrá
09.12. 0:00 34 Zhoršená 11 Dobrá 34 Zhoršená 7 Dobrá 20 Dobrá
08.12. 23:00 19 Dobrá 10 Dobrá 11 Dobrá 8 Dobrá 19 Dobrá
08.12. 22:00 35 Zhoršená 14 Dobrá 35 Zhoršená 11 Dobrá 19 Dobrá
08.12. 21:00 30 Dobrá 9 Dobrá 30 Dobrá 18 Dobrá 14 Dobrá
08.12. 20:00 36 Zhoršená 16 Dobrá 36 Zhoršená 13 Dobrá 18 Dobrá
08.12. 19:00 45 Zhoršená 19 Dobrá 45 Zhoršená 22 Dobrá 7 Dobrá
08.12. 18:00 45 Zhoršená 22 Dobrá 45 Zhoršená 22 Dobrá 5 Dobrá
08.12. 17:00 48 Zhoršená 24 Dobrá 48 Zhoršená 20 Dobrá 6 Dobrá
08.12. 16:00 39 Zhoršená 17 Dobrá 39 Zhoršená 19 Dobrá 6 Dobrá
08.12. 15:00 43 Zhoršená 16 Dobrá 43 Zhoršená 19 Dobrá 8 Dobrá
08.12. 14:00 44 Zhoršená 17 Dobrá 44 Zhoršená 21 Dobrá 6 Dobrá
08.12. 13:00 37 Zhoršená 19 Dobrá 37 Zhoršená 22 Dobrá 5 Dobrá
08.12. 12:00 37 Zhoršená 14 Dobrá 37 Zhoršená 20 Dobrá 5 Dobrá
08.12. 11:00 50 Zhoršená 18 Dobrá 50 Zhoršená 21 Dobrá 4 Dobrá
08.12. 10:00 61 Zhoršená 25 Dobrá 61 Zhoršená 20 Dobrá 3 Dobrá
08.12. 9:00 39 Zhoršená 15 Dobrá 39 Zhoršená 17 Dobrá 3 Dobrá
08.12. 8:00 26 Dobrá 12 Dobrá 26 Dobrá 14 Dobrá 3 Dobrá
08.12. 7:00 32 Dobrá 13 Dobrá 32 Dobrá 16 Dobrá 2 Dobrá
08.12. 6:00 33 Dobrá 13 Dobrá 33 Dobrá 16 Dobrá 2 Dobrá
08.12. 5:00 34 Zhoršená 17 Dobrá 34 Zhoršená 16 Dobrá 3 Dobrá
08.12. 4:00 30 Dobrá 13 Dobrá 30 Dobrá 16 Dobrá 5 Dobrá
08.12. 3:00 33 Dobrá 14 Dobrá 33 Dobrá 17 Dobrá 5 Dobrá
08.12. 2:00 33 Dobrá 9 Dobrá 33 Dobrá 14 Dobrá 8 Dobrá
08.12. 1:00 24 Dobrá 9 Dobrá 24 Dobrá 15 Dobrá
08.12. 0:00 22 Dobrá 9 Dobrá 22 Dobrá 11 Dobrá
07.12. 23:00 37 Zhoršená 16 Dobrá 37 Zhoršená 14 Dobrá 12 Dobrá
07.12. 22:00 36 Zhoršená 18 Dobrá 36 Zhoršená 18 Dobrá 10 Dobrá
07.12. 21:00 26 Dobrá 13 Dobrá 26 Dobrá 19 Dobrá 8 Dobrá
07.12. 20:00 26 Dobrá 11 Dobrá 26 Dobrá 14 Dobrá 14 Dobrá
07.12. 19:00 14 Dobrá 9 Dobrá 9 Dobrá 13 Dobrá 14 Dobrá
07.12. 18:00 22 Dobrá 8 Dobrá 10 Dobrá 7 Dobrá 22 Dobrá
07.12. 17:00 20 Dobrá 5 Dobrá 15 Dobrá 7 Dobrá 20 Dobrá
07.12. 16:00 19 Dobrá 3 Dobrá 16 Dobrá 7 Dobrá 19 Dobrá
07.12. 15:00 20 Dobrá 1 Dobrá 6 Dobrá 7 Dobrá 20 Dobrá
07.12. 14:00 20 Dobrá 1 Dobrá 8 Dobrá 6 Dobrá 20 Dobrá
07.12. 13:00 20 Dobrá 1 Dobrá 11 Dobrá 7 Dobrá 20 Dobrá
07.12. 12:00 18 Dobrá 11 Dobrá 16 Dobrá 6 Dobrá 18 Dobrá
07.12. 11:00 19 Dobrá 7 Dobrá 19 Dobrá 8 Dobrá 12 Dobrá
07.12. 10:00 30 Dobrá 10 Dobrá 30 Dobrá 14 Dobrá 8 Dobrá
07.12. 9:00 19 Dobrá 9 Dobrá 19 Dobrá 19 Dobrá 5 Dobrá
07.12. 8:00 20 Dobrá 8 Dobrá 17 Dobrá 20 Dobrá 3 Dobrá
07.12. 7:00 21 Dobrá 7 Dobrá 21 Dobrá 14 Dobrá 4 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 14
Maximálna hodnota: 61
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 25
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 61
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 22
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 22

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 23

09.12.2022  | 6:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 17
PM2,5 23
NO2 19

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
09.12. 6:00 23 Dobrá 17 Dobrá 23 Dobrá 19 Dobrá
09.12. 5:00 25 Dobrá 16 Dobrá 25 Dobrá 17 Dobrá
09.12. 4:00 20 Dobrá 12 Dobrá 20 Dobrá 14 Dobrá
09.12. 3:00 18 Dobrá 11 Dobrá 18 Dobrá 13 Dobrá
09.12. 2:00 22 Dobrá 15 Dobrá 22 Dobrá 15 Dobrá
09.12. 1:00 30 Dobrá 19 Dobrá 30 Dobrá 15 Dobrá
09.12. 0:00 22 Dobrá 15 Dobrá 22 Dobrá
08.12. 23:00 21 Dobrá 13 Dobrá 21 Dobrá 14 Dobrá
08.12. 22:00 23 Dobrá 12 Dobrá 18 Dobrá 23 Dobrá
08.12. 21:00 19 Dobrá 13 Dobrá 19 Dobrá 18 Dobrá
08.12. 20:00 26 Dobrá 15 Dobrá 22 Dobrá 26 Dobrá
08.12. 19:00 26 Dobrá 19 Dobrá 26 Dobrá 21 Dobrá
08.12. 18:00 36 Zhoršená 25 Dobrá 36 Zhoršená 28 Dobrá
08.12. 17:00 33 Dobrá 24 Dobrá 33 Dobrá 26 Dobrá
08.12. 16:00 29 Dobrá 21 Dobrá 29 Dobrá 27 Dobrá
08.12. 15:00 28 Dobrá 16 Dobrá 28 Dobrá 27 Dobrá
08.12. 14:00 28 Dobrá 22 Dobrá 28 Dobrá 24 Dobrá
08.12. 13:00 30 Dobrá 23 Dobrá 30 Dobrá 28 Dobrá
08.12. 12:00 30 Dobrá 22 Dobrá 30 Dobrá 23 Dobrá
08.12. 11:00 35 Zhoršená 25 Dobrá 35 Zhoršená 20 Dobrá
08.12. 10:00 35 Zhoršená 27 Dobrá 35 Zhoršená 22 Dobrá
08.12. 9:00 29 Dobrá 20 Dobrá 29 Dobrá 21 Dobrá
08.12. 8:00 24 Dobrá 18 Dobrá 24 Dobrá 20 Dobrá
08.12. 7:00 23 Dobrá 18 Dobrá 23 Dobrá 16 Dobrá
08.12. 6:00 26 Dobrá 16 Dobrá 26 Dobrá 15 Dobrá
08.12. 5:00 26 Dobrá 15 Dobrá 26 Dobrá 15 Dobrá
08.12. 4:00 22 Dobrá 14 Dobrá 22 Dobrá 16 Dobrá
08.12. 3:00 25 Dobrá 16 Dobrá 25 Dobrá 14 Dobrá
08.12. 2:00 33 Dobrá 19 Dobrá 33 Dobrá 18 Dobrá
08.12. 1:00 35 Zhoršená 21 Dobrá 35 Zhoršená 21 Dobrá
08.12. 0:00 32 Dobrá 18 Dobrá 32 Dobrá 23 Dobrá
07.12. 23:00 22 Dobrá 13 Dobrá 22 Dobrá
07.12. 22:00 24 Dobrá 8 Dobrá 9 Dobrá 24 Dobrá
07.12. 21:00 16 Dobrá 10 Dobrá 11 Dobrá 16 Dobrá
07.12. 20:00 18 Dobrá 13 Dobrá 16 Dobrá 18 Dobrá
07.12. 19:00 25 Dobrá 16 Dobrá 22 Dobrá 25 Dobrá
07.12. 18:00 32 Dobrá 15 Dobrá 19 Dobrá 32 Dobrá
07.12. 17:00 34 Zhoršená 15 Dobrá 15 Dobrá 34 Zhoršená
07.12. 16:00 22 Dobrá 9 Dobrá 10 Dobrá 22 Dobrá
07.12. 15:00 23 Dobrá 11 Dobrá 12 Dobrá 23 Dobrá
07.12. 14:00 25 Dobrá 2 Dobrá 17 Dobrá 25 Dobrá
07.12. 13:00 21 Dobrá 1 Dobrá 8 Dobrá 21 Dobrá
07.12. 12:00 14 Dobrá 11 Dobrá 9 Dobrá 12 Dobrá
07.12. 11:00 21 Dobrá 19 Dobrá 21 Dobrá 19 Dobrá
07.12. 10:00 27 Dobrá 14 Dobrá 13 Dobrá 27 Dobrá
07.12. 9:00 21 Dobrá 13 Dobrá 15 Dobrá 21 Dobrá
07.12. 8:00 21 Dobrá 9 Dobrá 15 Dobrá 21 Dobrá
07.12. 7:00 18 Dobrá 13 Dobrá 16 Dobrá 18 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 14
Maximálna hodnota: 36
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 27
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 8
Maximálna hodnota: 36
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 12
Maximálna hodnota: 34
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 13
Maximálna hodnota: 15

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 23

09.12.2022  | 6:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 12
PM2,5 23

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
09.12. 6:00 23 Dobrá 12 Dobrá 23 Dobrá
09.12. 5:00 22 Dobrá 14 Dobrá 22 Dobrá
09.12. 4:00 26 Dobrá 15 Dobrá 26 Dobrá
09.12. 3:00 22 Dobrá 12 Dobrá 22 Dobrá
09.12. 2:00 28 Dobrá 18 Dobrá 28 Dobrá
09.12. 1:00 25 Dobrá 15 Dobrá 25 Dobrá
09.12. 0:00 32 Dobrá 17 Dobrá 32 Dobrá
08.12. 23:00 32 Dobrá 17 Dobrá 32 Dobrá
08.12. 22:00 36 Zhoršená 20 Dobrá 36 Zhoršená
08.12. 21:00 39 Zhoršená 23 Dobrá 39 Zhoršená
08.12. 20:00 35 Zhoršená 20 Dobrá 35 Zhoršená
08.12. 19:00 30 Dobrá 18 Dobrá 30 Dobrá
08.12. 18:00 26 Dobrá 14 Dobrá 26 Dobrá
08.12. 17:00 30 Dobrá 19 Dobrá 30 Dobrá
08.12. 16:00 28 Dobrá 15 Dobrá 28 Dobrá
08.12. 15:00 30 Dobrá 17 Dobrá 30 Dobrá
08.12. 14:00 30 Dobrá 16 Dobrá 30 Dobrá
08.12. 13:00 32 Dobrá 18 Dobrá 32 Dobrá
08.12. 12:00 34 Zhoršená 22 Dobrá 34 Zhoršená
08.12. 11:00 42 Zhoršená 29 Dobrá 42 Zhoršená
08.12. 10:00 47 Zhoršená 34 Zhoršená 47 Zhoršená
08.12. 9:00 40 Zhoršená 23 Dobrá 40 Zhoršená
08.12. 8:00 37 Zhoršená 22 Dobrá 37 Zhoršená
08.12. 7:00 31 Dobrá 20 Dobrá 31 Dobrá
08.12. 6:00 34 Zhoršená 21 Dobrá 34 Zhoršená
08.12. 5:00 44 Zhoršená 28 Dobrá 44 Zhoršená
08.12. 4:00 41 Zhoršená 27 Dobrá 41 Zhoršená
08.12. 3:00 37 Zhoršená 26 Dobrá 37 Zhoršená
08.12. 2:00 34 Zhoršená 22 Dobrá 34 Zhoršená
08.12. 1:00 39 Zhoršená 23 Dobrá 39 Zhoršená
08.12. 0:00 37 Zhoršená 19 Dobrá 37 Zhoršená
07.12. 23:00 37 Zhoršená 19 Dobrá 37 Zhoršená
07.12. 22:00 40 Zhoršená 22 Dobrá 40 Zhoršená
07.12. 21:00 28 Dobrá 16 Dobrá 28 Dobrá
07.12. 20:00 20 Dobrá 13 Dobrá 20 Dobrá
07.12. 19:00 12 Dobrá 10 Dobrá 12 Dobrá
07.12. 18:00 15 Dobrá 6 Dobrá 15 Dobrá
07.12. 17:00 9 Dobrá 7 Dobrá 9 Dobrá
07.12. 16:00 6 Dobrá 6 Dobrá 5 Dobrá
07.12. 15:00 2 Dobrá 2 Dobrá 2 Dobrá
07.12. 14:00 6 Dobrá 4 Dobrá 6 Dobrá
07.12. 13:00 7 Dobrá 6 Dobrá 7 Dobrá
07.12. 12:00 30 Dobrá 16 Dobrá 30 Dobrá
07.12. 11:00 39 Zhoršená 23 Dobrá 39 Zhoršená
07.12. 10:00 38 Zhoršená 24 Dobrá 38 Zhoršená
07.12. 9:00 27 Dobrá 17 Dobrá 27 Dobrá
07.12. 8:00 23 Dobrá 14 Dobrá 23 Dobrá
07.12. 7:00 16 Dobrá 13 Dobrá 16 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 47
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 34
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 47

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 46

09.12.2022  | 6:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 30
PM2,5 46
NO2 6
O3 4

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
09.12. 6:00 46 Zhoršená 30 Dobrá 46 Zhoršená 6 Dobrá 4 Dobrá
09.12. 5:00 41 Zhoršená 31 Dobrá 41 Zhoršená 6 Dobrá 5 Dobrá
09.12. 4:00 40 Zhoršená 31 Dobrá 40 Zhoršená 7 Dobrá
09.12. 3:00 47 Zhoršená 34 Zhoršená 47 Zhoršená 8 Dobrá 4 Dobrá
09.12. 2:00 59 Zhoršená 40 Zhoršená 59 Zhoršená 9 Dobrá 3 Dobrá
09.12. 1:00 67 Zlá 48 Zhoršená 67 Zlá 10 Dobrá 5 Dobrá
09.12. 0:00 65 Zhoršená 45 Zhoršená 65 Zhoršená 11 Dobrá 5 Dobrá
08.12. 23:00 67 Zlá 47 Zhoršená 67 Zlá 11 Dobrá 5 Dobrá
08.12. 22:00 67 Zlá 49 Zhoršená 67 Zlá 12 Dobrá 5 Dobrá
08.12. 21:00 68 Zlá 60 Zhoršená 68 Zlá 14 Dobrá 2 Dobrá
08.12. 20:00 67 Zlá 49 Zhoršená 67 Zlá 14 Dobrá 3 Dobrá
08.12. 19:00 68 Zlá 59 Zhoršená 68 Zlá 15 Dobrá 3 Dobrá
08.12. 18:00 69 Zlá 64 Zhoršená 69 Zlá 15 Dobrá 4 Dobrá
08.12. 17:00 68 Zlá 63 Zhoršená 68 Zlá 18 Dobrá 4 Dobrá
08.12. 16:00 67 Zlá 44 Zhoršená 67 Zlá 5 Dobrá
08.12. 15:00 52 Zhoršená 38 Zhoršená 52 Zhoršená 14 Dobrá 6 Dobrá
08.12. 14:00 55 Zhoršená 40 Zhoršená 55 Zhoršená 15 Dobrá 5 Dobrá
08.12. 13:00 54 Zhoršená 43 Zhoršená 54 Zhoršená 18 Dobrá 3 Dobrá
08.12. 12:00 61 Zhoršená 51 Zhoršená 61 Zhoršená 17 Dobrá 3 Dobrá
08.12. 11:00 61 Zhoršená 58 Zhoršená 61 Zhoršená 14 Dobrá 3 Dobrá
08.12. 10:00 55 Zhoršená 50 Zhoršená 55 Zhoršená 12 Dobrá 4 Dobrá
08.12. 9:00 52 Zhoršená 46 Zhoršená 52 Zhoršená 11 Dobrá 2 Dobrá
08.12. 8:00 50 Zhoršená 43 Zhoršená 50 Zhoršená 9 Dobrá 2 Dobrá
08.12. 7:00 44 Zhoršená 44 Zhoršená 43 Zhoršená 7 Dobrá 2 Dobrá
08.12. 6:00 40 Zhoršená 40 Zhoršená 38 Zhoršená 8 Dobrá 3 Dobrá
08.12. 5:00 47 Zhoršená 38 Zhoršená 47 Zhoršená 7 Dobrá 2 Dobrá
08.12. 4:00 48 Zhoršená 35 Zhoršená 48 Zhoršená 6 Dobrá 3 Dobrá
08.12. 3:00 48 Zhoršená 34 Zhoršená 48 Zhoršená 6 Dobrá 3 Dobrá
08.12. 2:00 49 Zhoršená 35 Zhoršená 49 Zhoršená 6 Dobrá
08.12. 1:00 64 Zhoršená 46 Zhoršená 64 Zhoršená 7 Dobrá 4 Dobrá
08.12. 0:00 63 Zhoršená 52 Zhoršená 63 Zhoršená 10 Dobrá 3