Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi [µg.m-3 za 1 h]
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50 >100 >200 >250 >180
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Zóna: Banskobystrický kraj

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 25

27.11.2021  | 0:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 16
PM2,5 25
NO2 17
O3 10

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
27.11. 0:00 25 Dobrá 16 Dobrá 25 Dobrá 17 Dobrá 10 Dobrá
26.11. 23:00 33 Dobrá 18 Dobrá 33 Dobrá 28 Dobrá
26.11. 22:00 35 Zhoršená 17 Dobrá 35 Zhoršená 4 Dobrá
26.11. 21:00 33 Dobrá 19 Dobrá 33 Dobrá 18 Dobrá 11 Dobrá
26.11. 20:00 39 Zhoršená 23 Dobrá 39 Zhoršená 10 Dobrá 16 Dobrá
26.11. 19:00 38 Zhoršená 20 Dobrá 38 Zhoršená 12 Dobrá 16 Dobrá
26.11. 18:00 35 Zhoršená 19 Dobrá 35 Zhoršená 12 Dobrá 16 Dobrá
26.11. 17:00 29 Dobrá 17 Dobrá 29 Dobrá 11 Dobrá 16 Dobrá
26.11. 16:00 29 Dobrá 18 Dobrá 29 Dobrá 12 Dobrá 14 Dobrá
26.11. 15:00 39 Zhoršená 24 Dobrá 39 Zhoršená 17 Dobrá 11 Dobrá
26.11. 14:00 43 Zhoršená 27 Dobrá 43 Zhoršená 27 Dobrá 4 Dobrá
26.11. 13:00 48 Zhoršená 35 Zhoršená 48 Zhoršená 21 Dobrá 3 Dobrá
26.11. 12:00 41 Zhoršená 27 Dobrá 41 Zhoršená 20 Dobrá 3 Dobrá
26.11. 11:00 42 Zhoršená 27 Dobrá 42 Zhoršená 18 Dobrá 4 Dobrá
26.11. 10:00 34 Zhoršená 21 Dobrá 34 Zhoršená 14 Dobrá 7 Dobrá
26.11. 9:00 33 Dobrá 23 Dobrá 33 Dobrá 10 Dobrá 6 Dobrá
26.11. 8:00 34 Zhoršená 24 Dobrá 34 Zhoršená 10 Dobrá 5 Dobrá
26.11. 7:00 31 Dobrá 22 Dobrá 31 Dobrá 15 Dobrá 2 Dobrá
26.11. 6:00 31 Dobrá 24 Dobrá 31 Dobrá 13 Dobrá 2 Dobrá
26.11. 5:00 34 Zhoršená 24 Dobrá 34 Zhoršená 13 Dobrá 2 Dobrá
26.11. 4:00 40 Zhoršená 26 Dobrá 40 Zhoršená 8 Dobrá 6 Dobrá
26.11. 3:00 41 Zhoršená 30 Dobrá 41 Zhoršená 9 Dobrá 5 Dobrá
26.11. 2:00 46 Zhoršená 33 Dobrá 46 Zhoršená 11 Dobrá 4 Dobrá
26.11. 1:00 47 Zhoršená 33 Dobrá 47 Zhoršená 11 Dobrá 6 Dobrá
26.11. 0:00 53 Zhoršená 37 Zhoršená 53 Zhoršená 8 Dobrá 8 Dobrá
25.11. 23:00 59 Zhoršená 40 Zhoršená 59 Zhoršená 12 Dobrá 7 Dobrá
25.11. 22:00 63 Zhoršená 44 Zhoršená 63 Zhoršená 12 Dobrá
25.11. 21:00 50 Zhoršená 34 Zhoršená 50 Zhoršená 11 Dobrá
25.11. 20:00 45 Zhoršená 32 Dobrá 45 Zhoršená 7 Dobrá 13 Dobrá
25.11. 19:00 45 Zhoršená 32 Dobrá 45 Zhoršená 9 Dobrá 13 Dobrá
25.11. 18:00 49 Zhoršená 34 Zhoršená 49 Zhoršená 9 Dobrá 15 Dobrá
25.11. 17:00 57 Zhoršená 40 Zhoršená 57 Zhoršená 11 Dobrá 14 Dobrá
25.11. 16:00 47 Zhoršená 35 Zhoršená 47 Zhoršená 13 Dobrá 13 Dobrá
25.11. 15:00 51 Zhoršená 36 Zhoršená 51 Zhoršená 15 Dobrá 13 Dobrá
25.11. 14:00 40 Zhoršená 27 Dobrá 40 Zhoršená 16 Dobrá 13 Dobrá
25.11. 13:00 36 Zhoršená 27 Dobrá 36 Zhoršená 16 Dobrá 14 Dobrá
25.11. 12:00 35 Zhoršená 25 Dobrá 35 Zhoršená 24 Dobrá 8 Dobrá
25.11. 11:00 30 Dobrá 23 Dobrá 30 Dobrá 9 Dobrá 19 Dobrá
25.11. 10:00 35 Zhoršená 24 Dobrá 35 Zhoršená 8 Dobrá 18 Dobrá
25.11. 9:00 39 Zhoršená 29 Dobrá 39 Zhoršená 13 Dobrá 11 Dobrá
25.11. 8:00 43 Zhoršená 36 Zhoršená 43 Zhoršená 19 Dobrá 3 Dobrá
25.11. 7:00 37 Zhoršená 32 Dobrá 37 Zhoršená 18 Dobrá 3 Dobrá
25.11. 6:00 38 Zhoršená 32 Dobrá 38 Zhoršená 17 Dobrá 3 Dobrá
25.11. 5:00 37 Zhoršená 31 Dobrá 37 Zhoršená 16 Dobrá 3 Dobrá
25.11. 4:00 38 Zhoršená 29 Dobrá 38 Zhoršená 13 Dobrá 6 Dobrá
25.11. 3:00 34 Zhoršená 25 Dobrá 34 Zhoršená 13 Dobrá 6 Dobrá
25.11. 2:00 38 Zhoršená 27 Dobrá 38 Zhoršená 13 Dobrá 8 Dobrá
25.11. 1:00 46 Zhoršená 33 Dobrá 46 Zhoršená 14 Dobrá 8 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 25
Maximálna hodnota: 63
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 16
Maximálna hodnota: 44
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 25
Maximálna hodnota: 63
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 28
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 19

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 36

27.11.2021  | 0:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 21
PM2,5 36
NO2 24
SO2 8

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
27.11. 0:00 36 Zhoršená 21 Dobrá 36 Zhoršená 24 Dobrá
26.11. 23:00 37 Zhoršená 22 Dobrá 37 Zhoršená 25 Dobrá
26.11. 22:00 38 Zhoršená 25 Dobrá 38 Zhoršená 28 Dobrá
26.11. 21:00 37 Zhoršená 23 Dobrá 37 Zhoršená 31 Dobrá
26.11. 20:00 40 Zhoršená 28 Dobrá 40 Zhoršená 30 Dobrá
26.11. 19:00 40 Zhoršená 27 Dobrá 40 Zhoršená 33 Dobrá
26.11. 18:00 34 Zhoršená 22 Dobrá 34 Zhoršená
26.11. 17:00 34 Zhoršená 20 Dobrá 30 Dobrá 34 Zhoršená
26.11. 16:00 38 Zhoršená 28 Dobrá 38 Zhoršená 32 Dobrá
26.11. 15:00 45 Zhoršená 32 Dobrá 45 Zhoršená 34 Zhoršená
26.11. 14:00 52 Zhoršená 39 Zhoršená 52 Zhoršená 31 Dobrá
26.11. 13:00 45 Zhoršená 35 Zhoršená 45 Zhoršená 35 Zhoršená
26.11. 12:00 46 Zhoršená 34 Zhoršená 46 Zhoršená 30 Dobrá
26.11. 11:00 53 Zhoršená 41 Zhoršená 53 Zhoršená 33 Dobrá
26.11. 10:00 51 Zhoršená 39 Zhoršená 51 Zhoršená 30 Dobrá
26.11. 9:00 53 Zhoršená 39 Zhoršená 53 Zhoršená 30 Dobrá
26.11. 8:00 60 Zhoršená 44 Zhoršená 60 Zhoršená 32 Dobrá
26.11. 7:00 55 Zhoršená 38 Zhoršená 55 Zhoršená 21 Dobrá
26.11. 6:00 61 Zhoršená 41 Zhoršená 61 Zhoršená 16 Dobrá
26.11. 5:00 58 Zhoršená 39 Zhoršená 58 Zhoršená 15 Dobrá
26.11. 4:00 59 Zhoršená 41 Zhoršená 59 Zhoršená 15 Dobrá
26.11. 3:00 67 Zlá 46 Zhoršená 67 Zlá 16 Dobrá
26.11. 2:00 67 Zlá 48 Zhoršená 67 Zlá 16 Dobrá
26.11. 1:00 64 Zhoršená 44 Zhoršená 64 Zhoršená 17 Dobrá
26.11. 0:00 53 Zhoršená 38 Zhoršená 53 Zhoršená 17 Dobrá
25.11. 23:00 49 Zhoršená 35 Zhoršená 49 Zhoršená 19 Dobrá
25.11. 22:00 52 Zhoršená 36 Zhoršená 52 Zhoršená 21 Dobrá
25.11. 21:00 48 Zhoršená 34 Zhoršená 48 Zhoršená 23 Dobrá
25.11. 20:00 53 Zhoršená 35 Zhoršená 53 Zhoršená 26 Dobrá
25.11. 19:00 54 Zhoršená 37 Zhoršená 54 Zhoršená 31 Dobrá
25.11. 18:00 52 Zhoršená 39 Zhoršená 52 Zhoršená 32 Dobrá
25.11. 17:00 53 Zhoršená 40 Zhoršená 53 Zhoršená
25.11. 16:00 52 Zhoršená 39 Zhoršená 52 Zhoršená 36 Zhoršená
25.11. 15:00 41 Zhoršená 33 Dobrá 41 Zhoršená 35 Zhoršená
25.11. 14:00 42 Zhoršená 34 Zhoršená 42 Zhoršená 31 Dobrá
25.11. 13:00 44 Zhoršená 33 Dobrá 44 Zhoršená 33 Dobrá
25.11. 12:00 42 Zhoršená 33 Dobrá 42 Zhoršená 34 Zhoršená
25.11. 11:00 37 Zhoršená 26 Dobrá 37 Zhoršená 30 Dobrá
25.11. 10:00 44 Zhoršená 25 Dobrá 44 Zhoršená 26 Dobrá
25.11. 9:00 40 Zhoršená 25 Dobrá 40 Zhoršená 24 Dobrá
25.11. 8:00 46 Zhoršená 33 Dobrá 46 Zhoršená 18 Dobrá
25.11. 7:00 50 Zhoršená 37 Zhoršená 50 Zhoršená 19 Dobrá
25.11. 6:00 47 Zhoršená 36 Zhoršená 47 Zhoršená 17 Dobrá
25.11. 5:00 49 Zhoršená 35 Zhoršená 49 Zhoršená 13 Dobrá
25.11. 4:00 52 Zhoršená 37 Zhoršená 52 Zhoršená 12 Dobrá
25.11. 3:00 56 Zhoršená 37 Zhoršená 56 Zhoršená 13 Dobrá
25.11. 2:00 67 Zlá 43 Zhoršená 67 Zlá 14 Dobrá
25.11. 1:00 67 Zlá 47 Zhoršená 67 Zlá 18 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 34
Maximálna hodnota: 67
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 20
Maximálna hodnota: 48
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 30
Maximálna hodnota: 67
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 12
Maximálna hodnota: 36
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 8

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 61

27.11.2021  | 0:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 38
PM2,5 61

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
27.11. 0:00 61 Zhoršená 38 Zhoršená 61 Zhoršená
26.11. 23:00 51 Zhoršená 34 Zhoršená 51 Zhoršená
26.11. 22:00 52 Zhoršená 34 Zhoršená 52 Zhoršená
26.11. 21:00 44 Zhoršená 30 Dobrá 44 Zhoršená
26.11. 20:00 45 Zhoršená 31 Dobrá 45 Zhoršená
26.11. 19:00 51 Zhoršená 33 Dobrá 51 Zhoršená
26.11. 18:00 45 Zhoršená 25 Dobrá 45 Zhoršená
26.11. 17:00 37 Zhoršená 19 Dobrá 37 Zhoršená
26.11. 16:00 46 Zhoršená 27 Dobrá 46 Zhoršená
26.11. 15:00 58 Zhoršená 36 Zhoršená 58 Zhoršená
26.11. 14:00 63 Zhoršená 38 Zhoršená 63 Zhoršená
26.11. 13:00 60 Zhoršená 37 Zhoršená 60 Zhoršená
26.11. 12:00 59 Zhoršená 36 Zhoršená 59 Zhoršená
26.11. 9:00 61 Zhoršená 38 Zhoršená 61 Zhoršená
26.11. 8:00 48 Zhoršená 30 Dobrá 48 Zhoršená
26.11. 7:00 37 Zhoršená 21 Dobrá 37 Zhoršená
26.11. 6:00 37 Zhoršená 22 Dobrá 37 Zhoršená
26.11. 5:00 40 Zhoršená 24 Dobrá 40 Zhoršená
26.11. 4:00 43 Zhoršená 26 Dobrá 43 Zhoršená
26.11. 3:00 47 Zhoršená 29 Dobrá 47 Zhoršená
26.11. 2:00 47 Zhoršená 25 Dobrá 47 Zhoršená
26.11. 1:00 48 Zhoršená 32 Dobrá 48 Zhoršená
26.11. 0:00 52 Zhoršená 35 Zhoršená 52 Zhoršená
25.11. 23:00 58 Zhoršená 36 Zhoršená 58 Zhoršená
25.11. 22:00 50 Zhoršená 33 Dobrá 50 Zhoršená
25.11. 21:00 50 Zhoršená 36 Zhoršená 50 Zhoršená
25.11. 20:00 53 Zhoršená 35 Zhoršená 53 Zhoršená
25.11. 19:00 50 Zhoršená 34 Zhoršená 50 Zhoršená
25.11. 18:00 49 Zhoršená 32 Dobrá 49 Zhoršená
25.11. 17:00 59 Zhoršená 37 Zhoršená 59 Zhoršená
25.11. 16:00 60 Zhoršená 37 Zhoršená 60 Zhoršená
25.11. 15:00 50 Zhoršená 33 Dobrá 50 Zhoršená
25.11. 14:00 50 Zhoršená 39 Zhoršená 50 Zhoršená
25.11. 13:00 54 Zhoršená 42 Zhoršená 54 Zhoršená
25.11. 12:00 51 Zhoršená 38 Zhoršená 51 Zhoršená
25.11. 11:00 37 Zhoršená 23 Dobrá 37 Zhoršená
25.11. 10:00 36 Zhoršená 23 Dobrá 36 Zhoršená
25.11. 9:00 27 Dobrá 18 Dobrá 27 Dobrá
25.11. 8:00 28 Dobrá 17 Dobrá 28 Dobrá
25.11. 7:00 32 Dobrá 27 Dobrá 32 Dobrá
25.11. 6:00 32 Dobrá 21 Dobrá 32 Dobrá
25.11. 5:00 27 Dobrá 20 Dobrá 27 Dobrá
25.11. 4:00 37 Zhoršená 24 Dobrá 37 Zhoršená
25.11. 3:00 40 Zhoršená 28 Dobrá 40 Zhoršená
25.11. 2:00 38 Zhoršená 26 Dobrá 38 Zhoršená
25.11. 1:00 39 Zhoršená 27 Dobrá 39 Zhoršená
25.11. 0:00 44 Zhoršená 34 Zhoršená 44 Zhoršená
24.11. 23:00 51 Zhoršená 35 Zhoršená 51 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 27
Maximálna hodnota: 63
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 17
Maximálna hodnota: 42
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 27
Maximálna hodnota: 63

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 58

27.11.2021  | 0:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 42
PM2,5 58
NO2 17
O3 1

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
27.11. 0:00 58 Zhoršená 42 Zhoršená 58 Zhoršená 17 Dobrá 1 Dobrá
26.11. 23:00 67 Zlá 49 Zhoršená 67 Zlá 14 Dobrá 2 Dobrá
26.11. 22:00 67 Zlá 49 Zhoršená 67 Zlá 16 Dobrá 2 Dobrá
26.11. 21:00 67 Zlá 54 Zhoršená 67 Zlá 14 Dobrá 1 Dobrá
26.11. 20:00 68 Zlá 63 Zhoršená 68 Zlá 17 Dobrá
26.11. 19:00 68 Zlá 52 Zhoršená 68 Zlá 17 Dobrá
26.11. 18:00 59 Zhoršená 39 Zhoršená 59 Zhoršená 18 Dobrá
26.11. 17:00 67 Zlá 46 Zhoršená 67 Zlá 14 Dobrá
26.11. 16:00 67 Zlá 45 Zhoršená 67 Zlá 15 Dobrá
26.11. 15:00 66 Zhoršená 46 Zhoršená 66 Zhoršená 14 Dobrá
26.11. 14:00 60 Zhoršená 42 Zhoršená 60 Zhoršená
26.11. 13:00 15 Dobrá 15 Dobrá
26.11. 11:00 1 Dobrá 1 Dobrá
26.11. 10:00 61 Zhoršená 45 Zhoršená 61 Zhoršená 14 Dobrá 1 Dobrá
26.11. 9:00 56 Zhoršená 38 Zhoršená 56 Zhoršená 11 Dobrá 1 Dobrá
26.11. 8:00 57 Zhoršená 37 Zhoršená 57 Zhoršená 11 Dobrá 1 Dobrá
26.11. 7:00 67 Zlá 43 Zhoršená 67 Zlá 11 Dobrá 1 Dobrá
26.11. 6:00 58 Zhoršená 43 Zhoršená 58 Zhoršená 9 Dobrá 1 Dobrá
26.11. 5:00 56 Zhoršená 44 Zhoršená 56 Zhoršená 11 Dobrá 1 Dobrá
26.11. 4:00 62 Zhoršená 41 Zhoršená 62 Zhoršená 8 Dobrá 1 Dobrá
26.11. 3:00 67 Zlá 47 Zhoršená 67 Zlá 11 Dobrá 1 Dobrá
26.11. 2:00 68 Zlá 58 Zhoršená 68 Zlá 11 Dobrá 1 Dobrá
26.11. 1:00 68 Zlá 65 Zhoršená 68 Zlá 11 Dobrá 1 Dobrá
26.11. 0:00 68 Zlá 63 Zhoršená 68 Zlá 12 Dobrá 1 Dobrá
25.11. 23:00 68 Zlá 65 Zhoršená 68 Zlá 13 Dobrá 1 Dobrá
25.11. 22:00 69 Zlá 68 Zlá 69 Zlá 15 Dobrá 2 Dobrá
25.11. 21:00 70 Zlá 69 Zlá 70 Zlá 17 Dobrá 3 Dobrá
25.11. 20:00 68 Zlá 59 Zhoršená 68 Zlá 20 Dobrá 3 Dobrá
25.11. 19:00 68 Zlá 61 Zhoršená 68 Zlá 22 Dobrá 1 Dobrá
25.11. 18:00 68 Zlá 66 Zhoršená 68 Zlá 24 Dobrá 1 Dobrá
25.11. 17:00 68 Zlá 61 Zhoršená 68 Zlá 25 Dobrá 3 Dobrá
25.11. 16:00 67 Zlá 67 Zlá 67 Zlá 25 Dobrá 1 Dobrá
25.11. 15:00 67 Zlá 59 Zhoršená 67 Zlá 23 Dobrá 3 Dobrá
25.11. 14:00 64 Zhoršená 49 Zhoršená 64 Zhoršená 22 Dobrá 3 Dobrá
25.11. 13:00 67 Zlá 53 Zhoršená 67 Zlá 1 Dobrá
25.11. 12:00 65 Zhoršená 49 Zhoršená 65 Zhoršená 21 Dobrá 2 Dobrá
25.11. 11:00 62 Zhoršená 50 Zhoršená 62 Zhoršená 22 Dobrá 1 Dobrá
25.11. 10:00 67 Zlá 59 Zhoršená 67 Zlá 17 Dobrá
25.11. 9:00 67 Zlá 50 Zhoršená 67 Zlá 14 Dobrá 3 Dobrá
25.11. 8:00 67 Zlá 57 Zhoršená 67 Zlá 13 Dobrá 1 Dobrá
25.11. 7:00 67 Zlá 60 Zhoršená 67 Zlá 12 Dobrá 1 Dobrá
25.11. 6:00 67 Zlá 67 Zlá 57 Zhoršená 10 Dobrá 4 Dobrá
25.11. 5:00 64 Zhoršená 64 Zhoršená 54 Zhoršená 10 Dobrá 2 Dobrá
25.11. 4:00 49 Zhoršená