Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Zóna Prešovský kraj

ORKO vymedzené na základe merania v rokoch 2018 – 2020
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Prešov Územia mesta Prešov a obce Ľubotice NO2
ORKO vymedzené na základe matematického modelovania
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Bardejov Obec/mesto Bardejov
Gerlachov
Kľušov
Koprivnica
Kružlov
Kurov
Lenartov
Lukov
Malcov
Snakov
Zborov
PM10, PM2,5
Humenné Obec/mesto Humenné
Kamenica nad Cirochou
Košarovce
Ľubiša
Lukačovce
Papín
Udavské
Veľopolie
PM10, PM2,5
Kežmarok Obec/mesto Huncovce
Krížová Ves
Lendak
Ľubica
Podhorany
Rakúsy
Spišská Belá
Spišská Stará Ves
Stráne pod Tatrami
Toporec
Veľká Lomnica
Vrbov
PM10, PM2,5
Levoča Obec/mesto Doľany
Dravce
Jablonov
Levoča
Spišské Podhradie
Spišský Hrhov
Spišský Štvrtok
PM10, PM2,5
Medzilaborce Obec/mesto Čabiny
Medzilaborce
Radvaň nad Laborcom
Volica
PM10, PM2,5
Poprad Obec/mesto Gerlachov
Hranovnica
Liptovská Teplička
Lučivná
Spišský Štiavnik
Vydrník
PM10, PM2,5
Prešov Obec/mesto Abranovce
Bzenov
Drienov
Hermanovce
Chmeľov
Chminianske Jakubovany
Janov
Kendice
Malý Slivník
Petrovany
Podhorany
Radatice
Rokycany
Terňa
Varhaňovce
Veľký Šariš
PM10, PM2,5
Sabinov Obec/mesto Bodovce
Brezovica
Brezovička
Jakovany
Jarovnice
Krivany
Lipany
Ľutina
Nižný Slavkov
Ostrovany
Pečovská Nová Ves
Poloma
Sabinov
Torysa
Uzovský Šalgov
PM10, PM2,5
Snina Obec/mesto Belá nad Cirochou
Dlhé nad Cirochou
Klenová
Ladomirov
Nová Sedlica
Pčoliné
Snina
Stakčín
Ubľa
Ulič
Zboj
Zemplínske Hámre
PM10, PM2,5
Stará Ľubovňa Obec/mesto Čirč
Haligovce
Jakubany
Lesnica
Plaveč
Stará Ľubovňa
Šarišské Jastrabie
Veľký Lipník
PM10, PM2,5
Stropkov Obec/mesto Stropkov PM10, PM2,5
Svidník Obec/mesto Giraltovce
Okrúhle
Radoma PM10, PM2,5
Vranov nad Topľou Obec/mesto Banské
Bystré
Čaklov
Čičava
Hanušovce nad Topľou
Hlinné
Pavlovce
Vechec
Vranov nad Topľou
Zámutov
PM10, PM2,5

Kvalita ovzdušia v zóne: Prešovský kraj

Rozloha územia:
8 972,76 km2
Počet obyvateľov:
827 028,00 osôb
Hustota obyvateľov:
92,17 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 18,02 %; 65+: 14,81 %
Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 15

27.09.2022  | 10:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 10
PM2,5 15
NO2 13
O3 14

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
27.09. 10:00 15 Dobrá 10 Dobrá 15 Dobrá 13 Dobrá 14 Dobrá
27.09. 9:00 18 Dobrá 14 Dobrá 16 Dobrá 6 Dobrá 18 Dobrá
27.09. 8:00 15 Dobrá 12 Dobrá 14 Dobrá 15 Dobrá 10 Dobrá
27.09. 7:00 15 Dobrá 12 Dobrá 15 Dobrá 8 Dobrá 13 Dobrá
27.09. 6:00 17 Dobrá 12 Dobrá 17 Dobrá 9 Dobrá 8 Dobrá
27.09. 5:00 24 Dobrá 14 Dobrá 24 Dobrá 4 Dobrá 6 Dobrá
27.09. 4:00 29 Dobrá 19 Dobrá 29 Dobrá 4 Dobrá 6 Dobrá
27.09. 3:00 30 Dobrá 21 Dobrá 30 Dobrá 3 Dobrá 8 Dobrá
27.09. 2:00 34 Zhoršená 23 Dobrá 34 Zhoršená 5 Dobrá
27.09. 1:00 28 Dobrá 19 Dobrá 28 Dobrá 7 Dobrá 4 Dobrá
27.09. 0:00 37 Zhoršená 24 Dobrá 37 Zhoršená 4 Dobrá 7 Dobrá
26.09. 23:00 37 Zhoršená 24 Dobrá 37 Zhoršená 12 Dobrá 3 Dobrá
26.09. 22:00 31 Dobrá 18 Dobrá 31 Dobrá 10 Dobrá 6 Dobrá
26.09. 21:00 27 Dobrá 16 Dobrá 27 Dobrá 9 Dobrá 8 Dobrá
26.09. 20:00 22 Dobrá 14 Dobrá 22 Dobrá 12 Dobrá 9 Dobrá
26.09. 19:00 15 Dobrá 10 Dobrá 15 Dobrá 13 Dobrá 10 Dobrá
26.09. 18:00 14 Dobrá 10 Dobrá 13 Dobrá 11 Dobrá 14 Dobrá
26.09. 17:00 17 Dobrá 9 Dobrá 17 Dobrá 10 Dobrá 17 Dobrá
26.09. 16:00 15 Dobrá 7 Dobrá 15 Dobrá 14 Dobrá 15 Dobrá
26.09. 15:00 16 Dobrá 8 Dobrá 15 Dobrá 12 Dobrá 16 Dobrá
26.09. 14:00 18 Dobrá 7 Dobrá 11 Dobrá 10 Dobrá 18 Dobrá
26.09. 13:00 17 Dobrá 7 Dobrá 12 Dobrá 17 Dobrá
26.09. 12:00 9 Dobrá 9 Dobrá
26.09. 10:00 32 Dobrá 14 Dobrá 32 Dobrá 13 Dobrá 12 Dobrá
26.09. 9:00 36 Zhoršená 18 Dobrá 36 Zhoršená 16 Dobrá 12 Dobrá
26.09. 8:00 29 Dobrá 17 Dobrá 29 Dobrá 15 Dobrá 14 Dobrá
26.09. 7:00 18 Dobrá 9 Dobrá 13 Dobrá 10 Dobrá 18 Dobrá
26.09. 6:00 19 Dobrá 7 Dobrá 10 Dobrá 5 Dobrá 19 Dobrá
26.09. 5:00 20 Dobrá 10 Dobrá 12 Dobrá 3 Dobrá 20 Dobrá
26.09. 4:00 22 Dobrá 14 Dobrá 22 Dobrá 2 Dobrá 19 Dobrá
26.09. 3:00 27 Dobrá 17 Dobrá 27 Dobrá 2 Dobrá 16 Dobrá
26.09. 2:00 32 Dobrá 18 Dobrá 32 Dobrá 3 Dobrá 14 Dobrá
26.09. 1:00 32 Dobrá 17 Dobrá 32 Dobrá 17 Dobrá
26.09. 0:00 30 Dobrá 15 Dobrá 30 Dobrá 3 Dobrá 16 Dobrá
25.09. 23:00 29 Dobrá 15 Dobrá 29 Dobrá 4 Dobrá 16 Dobrá
25.09. 22:00 26 Dobrá 15 Dobrá 26 Dobrá 6 Dobrá 14 Dobrá
25.09. 21:00 17 Dobrá 14 Dobrá 17 Dobrá 7 Dobrá 16 Dobrá
25.09. 20:00 21 Dobrá 14 Dobrá 18 Dobrá 6 Dobrá 21 Dobrá
25.09. 19:00 22 Dobrá 16 Dobrá 22 Dobrá 7 Dobrá 19 Dobrá
25.09. 18:00 32 Dobrá 17 Dobrá 32 Dobrá 5 Dobrá 18 Dobrá
25.09. 17:00 24 Dobrá 15 Dobrá 24 Dobrá 4 Dobrá 20 Dobrá
25.09. 16:00 22 Dobrá 11 Dobrá 19 Dobrá 4 Dobrá 22 Dobrá
25.09. 15:00 23 Dobrá 13 Dobrá 20 Dobrá 3 Dobrá 23 Dobrá
25.09. 14:00 26 Dobrá 10 Dobrá 24 Dobrá 3 Dobrá 26 Dobrá
25.09. 13:00 27 Dobrá 13 Dobrá 25 Dobrá 2 Dobrá 27 Dobrá
25.09. 12:00 27 Dobrá 14 Dobrá 27 Dobrá 2 Dobrá 25 Dobrá
25.09. 11:00 28 Dobrá 15 Dobrá 28 Dobrá 3 Dobrá 20 Dobrá
25.09. 10:00 33 Dobrá 18 Dobrá 33 Dobrá 4 Dobrá 13 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 9
Maximálna hodnota: 37
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 24
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 37
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 16
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 27

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 16

27.09.2022  | 10:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 1
NO2 4
O3 16

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
27.09. 10:00 16 Dobrá 1 Dobrá 4 Dobrá 16 Dobrá
27.09. 9:00 12 Dobrá 1 Dobrá 6 Dobrá 12 Dobrá
27.09. 8:00 11 Dobrá 3 Dobrá 11 Dobrá 10 Dobrá
27.09. 7:00 8 Dobrá 5 Dobrá 8 Dobrá
27.09. 6:00 13 Dobrá 1 Dobrá 7 Dobrá 13 Dobrá
27.09. 5:00 10 Dobrá 4 Dobrá 7 Dobrá 10 Dobrá
27.09. 4:00 10 Dobrá 4 Dobrá 10 Dobrá 8 Dobrá
27.09. 3:00 11 Dobrá 6 Dobrá 11 Dobrá 6 Dobrá
27.09. 2:00 9 Dobrá 7 Dobrá 9 Dobrá 8 Dobrá
27.09. 1:00 13 Dobrá 9 Dobrá 13 Dobrá 5 Dobrá
27.09. 0:00 18 Dobrá 5 Dobrá 18 Dobrá 3 Dobrá
26.09. 23:00 11 Dobrá 7 Dobrá 11 Dobrá 6 Dobrá
26.09. 22:00 13 Dobrá 11 Dobrá 6 Dobrá 13 Dobrá
26.09. 21:00 15 Dobrá 11 Dobrá 6 Dobrá 15 Dobrá
26.09. 20:00 18 Dobrá 12 Dobrá 7 Dobrá 18 Dobrá
26.09. 19:00 24 Dobrá 6 Dobrá 5 Dobrá 24 Dobrá
26.09. 18:00 26 Dobrá 3 Dobrá 5 Dobrá 26 Dobrá
26.09. 17:00 29 Dobrá 2 Dobrá 5 Dobrá 29 Dobrá
26.09. 16:00 30 Dobrá 4 Dobrá 3 Dobrá 30 Dobrá
26.09. 15:00 25 Dobrá 8 Dobrá 4 Dobrá 25 Dobrá
26.09. 14:00 24 Dobrá 7 Dobrá 5 Dobrá 24 Dobrá
26.09. 13:00 25 Dobrá 4 Dobrá 25 Dobrá
26.09. 12:00 27 Dobrá 9 Dobrá 4 Dobrá 27 Dobrá
26.09. 11:00 26 Dobrá 8 Dobrá 6 Dobrá 26 Dobrá
26.09. 10:00 21 Dobrá 7 Dobrá 6 Dobrá 21 Dobrá
26.09. 9:00 16 Dobrá 6 Dobrá 6 Dobrá 16 Dobrá
26.09. 8:00 14 Dobrá 6 Dobrá 5 Dobrá 14 Dobrá
26.09. 7:00 16 Dobrá 5 Dobrá 4 Dobrá 16 Dobrá
26.09. 6:00 17 Dobrá 4 Dobrá 4 Dobrá 17 Dobrá
26.09. 5:00 5 Dobrá 5 Dobrá 3 Dobrá
26.09. 4:00 18 Dobrá 5 Dobrá 3 Dobrá 18 Dobrá
26.09. 3:00 18 Dobrá 7 Dobrá 4 Dobrá 18 Dobrá
26.09. 2:00 19 Dobrá 5 Dobrá 3 Dobrá 19 Dobrá
26.09. 1:00 21 Dobrá 6 Dobrá 3 Dobrá 21 Dobrá
26.09. 0:00 22 Dobrá 7 Dobrá 3 Dobrá 22 Dobrá
25.09. 23:00 22 Dobrá 8 Dobrá 3 Dobrá 22 Dobrá
25.09. 22:00 22 Dobrá 8 Dobrá 3 Dobrá 22 Dobrá
25.09. 21:00 22 Dobrá 9 Dobrá 3 Dobrá 22 Dobrá
25.09. 20:00 25 Dobrá 10 Dobrá 3 Dobrá 25 Dobrá
25.09. 19:00 26 Dobrá 11 Dobrá 4 Dobrá 26 Dobrá
25.09. 18:00 28 Dobrá 11 Dobrá 4 Dobrá 28 Dobrá
25.09. 17:00 29 Dobrá 13 Dobrá 4 Dobrá 29 Dobrá
25.09. 16:00 33 Dobrá 13 Dobrá 3 Dobrá 33 Dobrá
25.09. 15:00 33 Dobrá 12 Dobrá 3 Dobrá 33 Dobrá
25.09. 14:00 31 Dobrá 12 Dobrá 4 Dobrá 31 Dobrá
25.09. 13:00 31 Dobrá 12 Dobrá 4 Dobrá 31 Dobrá
25.09. 12:00 29 Dobrá 12 Dobrá 4 Dobrá 29 Dobrá
25.09. 11:00 29 Dobrá 11 Dobrá 29 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 33
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 13
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 18
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 33

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 31

27.09.2022  | 10:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 11
PM2,5 31
NO2 3
O3 24

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
27.09. 10:00 31 Dobrá 11 Dobrá 31 Dobrá 3 Dobrá 24 Dobrá
27.09. 9:00 34 Zhoršená 15 Dobrá 34 Zhoršená 7 Dobrá 18 Dobrá
27.09. 8:00 28 Dobrá 15 Dobrá 28 Dobrá 7 Dobrá 13 Dobrá
27.09. 7:00 28 Dobrá 16 Dobrá 28 Dobrá 7 Dobrá 11 Dobrá
27.09. 6:00 28 Dobrá 17 Dobrá 28 Dobrá 5 Dobrá 11 Dobrá
27.09. 5:00 28 Dobrá 17 Dobrá 28 Dobrá 3 Dobrá 10 Dobrá
27.09. 4:00 32 Dobrá 15 Dobrá 32 Dobrá 3 Dobrá 10 Dobrá
27.09. 3:00 31 Dobrá 16 Dobrá 31 Dobrá 3 Dobrá 11 Dobrá
27.09. 2:00 35 Zhoršená 18 Dobrá 35 Zhoršená 3 Dobrá 12 Dobrá
27.09. 1:00 34 Zhoršená 19 Dobrá 34 Zhoršená 4 Dobrá 12 Dobrá
27.09. 0:00 34 Zhoršená 17 Dobrá 34 Zhoršená 5 Dobrá 13 Dobrá
26.09. 23:00 36 Zhoršená 19 Dobrá 36 Zhoršená 5 Dobrá 11 Dobrá
26.09. 22:00 40 Zhoršená 20 Dobrá 40 Zhoršená 7 Dobrá 10 Dobrá
26.09. 21:00 46 Zhoršená 23 Dobrá 46 Zhoršená 14 Dobrá 5 Dobrá
26.09. 20:00 44 Zhoršená 23 Dobrá 44 Zhoršená 18 Dobrá 4 Dobrá
26.09. 19:00 42 Zhoršená 19 Dobrá 42 Zhoršená 21 Dobrá 7 Dobrá
26.09. 18:00 43 Zhoršená 18 Dobrá 43 Zhoršená 23 Dobrá 8 Dobrá
26.09. 17:00 40 Zhoršená 15 Dobrá 40 Zhoršená 13 Dobrá
26.09. 16:00 35 Zhoršená 9 Dobrá 35 Zhoršená 19 Dobrá
26.09. 15:00 37 Zhoršená 12 Dobrá 37 Zhoršená 16 Dobrá 17 Dobrá
26.09. 14:00 35 Zhoršená 10 Dobrá 35 Zhoršená 12 Dobrá 23 Dobrá
26.09. 13:00 32 Dobrá 11 Dobrá 32 Dobrá 4 Dobrá 30 Dobrá
26.09. 12:00 37 Zhoršená 13 Dobrá 37 Zhoršená 11 Dobrá 25 Dobrá
26.09. 11:00 39 Zhoršená 12 Dobrá 39 Zhoršená 12 Dobrá 22 Dobrá
26.09. 10:00 38 Zhoršená 12 Dobrá 38 Zhoršená 10 Dobrá 11 Dobrá
26.09. 9:00 38 Zhoršená 13 Dobrá 38 Zhoršená 9 Dobrá 11 Dobrá
26.09. 8:00 38 Zhoršená 14 Dobrá 38 Zhoršená 9 Dobrá 9 Dobrá
26.09. 7:00 37 Zhoršená 14 Dobrá 37 Zhoršená 21 Dobrá 3 Dobrá
26.09. 6:00 36 Zhoršená 14 Dobrá 36 Zhoršená 8 Dobrá 10 Dobrá
26.09. 5:00 37 Zhoršená 12 Dobrá 37 Zhoršená 4 Dobrá 12 Dobrá
26.09. 4:00 37 Zhoršená 13 Dobrá 37 Zhoršená 2 Dobrá 14 Dobrá
26.09. 3:00 36 Zhoršená 12 Dobrá 36 Zhoršená 3 Dobrá 19 Dobrá
26.09. 2:00 37 Zhoršená 13 Dobrá 37 Zhoršená 2 Dobrá 21 Dobrá
26.09. 1:00 36 Zhoršená 11 Dobrá 36 Zhoršená 3 Dobrá 24 Dobrá
26.09. 0:00 35 Zhoršená 11 Dobrá 35 Zhoršená 2 Dobrá 34 Zhoršená
25.09. 23:00 35 Zhoršená 12 Dobrá 35 Zhoršená 5 Dobrá 29 Dobrá
25.09. 22:00 36 Zhoršená 12 Dobrá 36 Zhoršená 3 Dobrá 33 Dobrá
25.09. 21:00 36 Zhoršená 12 Dobrá 36 Zhoršená 5 Dobrá 30 Dobrá
25.09. 20:00 35 Zhoršená 13 Dobrá 35 Zhoršená 6 Dobrá 28 Dobrá
25.09. 19:00 34 Zhoršená 13 Dobrá 34 Zhoršená 5 Dobrá 28 Dobrá
25.09. 18:00 35 Zhoršená 13 Dobrá 35 Zhoršená 5 Dobrá 29 Dobrá
25.09. 17:00 36 Zhoršená 14 Dobrá 36 Zhoršená 3 Dobrá 31 Dobrá
25.09. 16:00 35 Zhoršená 14 Dobrá 35 Zhoršená 8 Dobrá
25.09. 15:00 32 Dobrá 13 Dobrá 32 Dobrá 27 Dobrá
25.09. 14:00 32 Dobrá 12 Dobrá 32 Dobrá 5 Dobrá 28 Dobrá
25.09. 13:00 30 Dobrá 11 Dobrá 28 Dobrá 5 Dobrá 30 Dobrá
25.09. 12:00 31 Dobrá 10 Dobrá 25 Dobrá 2 Dobrá 31 Dobrá
25.09. 11:00 30 Dobrá 11 Dobrá 25 Dobrá 3 Dobrá 30 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 28
Maximálna hodnota: 46
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 9
Maximálna hodnota: 23
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 25
Maximálna hodnota: 46
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 23
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 34

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 12

27.09.2022  | 10:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 8
PM2,5 12

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
27.09. 10:00 12 Dobrá 8 Dobrá 12 Dobrá
27.09. 9:00 17 Dobrá 8 Dobrá 17 Dobrá