Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Zóna Prešovský kraj

ORKO vymedzené na základe merania
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
V zóne neboli pre rok 2022 vymedzené oblasti riadenia kvality ovzdušia na základe monitorovania.
ORKO vymedzené na základe matematického modelovania
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Bardejov Obec/mesto: Bardejov, Gerlachov, Kľušov, Koprivnica, Kurov, Lenartov, Lukov, Malcov, Snakov PM10, PM2,5, BaP
Humenné Obec/mesto: Humenné, Kamenica nad Cirochou, Košarovce, Ľubiša, Lukačovce, Papín, Rokytov pri Humennom, Udavské, Veľopolie PM10, PM2,5, BaP
Kežmarok Obec/mesto: Krížová Ves, Lendak, Ľubica, Matiašovce, Rakúsy, Spišská Belá, Veľká Lomnica, Výborná PM10, PM2,5, BaP
Levoča Obec/mesto: Bijacovce, Doľany, Dravce, Jablonov, Levoča, Spišské Podhradie, Spišský Hrhov, Spišský Štvrtok PM10, PM2,5, BaP
Medzilaborce Obec/mesto: Čabiny, Medzilaborce, Radvaň nad Laborcom, Volica PM10, PM2,5, BaP
Poprad Obec/mesto: Hranovnica, Liptovská Teplička, Spišský Štiavnik, Vernár, Vydrník PM10, PM2,5, BaP
Prešov Obec/mesto: Abranovce, Bzenov, Drienov, Hermanovce, Chmeľov, Chminianske, Jakubovany, Janov, Kendice, Kokošovce, Mirkovce, Petrovany, Podhorany, Radatice, Rokycany, Terňa, Veľký Šariš PM10, PM2,5, BaP
Sabinov Obec/mesto: Bodovce, Brezovica, Brezovička, Dubovica, Jakovany, Jakubovany, Jarovnice, Krivany, Ľutina, Nižný Slavkov, Ostrovany, Pečovská Nová Ves, Poloma, Ražňany, Sabinov, Torysa, Uzovský Šalgov PM10, PM2,5, BaP
Snina Obec/mesto: Belá nad Cirochou, Dlhé nad Cirochou, Hostovice, Klenová, Ladomirov, Nová Sedlica, Pčoliné, Snina, Stakčín, Ubľa, Ulič, Zboj, Zemplínske Hámre PM10, PM2,5, BaP
Stará Ľubovňa Obec/mesto: Čirč, Haligovce, Jakubany, Lesnica, Ľubotín, Orlov, Plaveč, Plavnica, Šarišské Jastrabie, Sulín, Veľký Lipník PM10, PM2,5, BaP
Stropkov Obec/mesto: Stropkov PM10, PM2,5, BaP
Svidník Obec/mesto: Giraltovce, Kračúnovce, Okrúhle, Radoma PM10, PM2,5, BaP
Vranov nad Topľou Obec/mesto: Banské, Bystré, Hanušovce nad Topľou, Pavlovce, Vechec, Zámutov PM10, PM2,5, BaP

Kvalita ovzdušia v zóne: Prešovský kraj

Rozloha územia:
8 972,76 km2
Počet obyvateľov:
827 028,00 osôb
Hustota obyvateľov:
92,17 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 18,02 %; 65+: 14,81 %
Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 33

04.10.2023  | 9:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 2
PM2,5 6
NO2 5
O3 33

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
04.10. 9:00 33 Dobrá 2 Dobrá 6 Dobrá 5 Dobrá 33 Dobrá
04.10. 8:00 31 Dobrá 8 Dobrá 12 Dobrá 7 Dobrá 31 Dobrá
04.10. 7:00 19 Dobrá 16 Dobrá 19 Dobrá 14 Dobrá 15 Dobrá
04.10. 6:00 18 Dobrá 15 Dobrá 18 Dobrá 8 Dobrá 12 Dobrá
04.10. 5:00 16 Dobrá 14 Dobrá 16 Dobrá 13 Dobrá
04.10. 4:00 16 Dobrá 16 Dobrá 14 Dobrá 4 Dobrá 16 Dobrá
04.10. 3:00 21 Dobrá 14 Dobrá 12 Dobrá 3 Dobrá 21 Dobrá
04.10. 2:00 25 Dobrá 13 Dobrá 15 Dobrá 3 Dobrá 25 Dobrá
04.10. 1:00 28 Dobrá 15 Dobrá 16 Dobrá 3 Dobrá 28 Dobrá
04.10. 0:00 30 Dobrá 17 Dobrá 19 Dobrá 4 Dobrá 30 Dobrá
03.10. 23:00 26 Dobrá 14 Dobrá 17 Dobrá 9 Dobrá 26 Dobrá
03.10. 22:00 27 Dobrá 17 Dobrá 20 Dobrá 8 Dobrá 27 Dobrá
03.10. 21:00 35 Zhoršená 19 Dobrá 19 Dobrá 7 Dobrá 35 Zhoršená
03.10. 20:00 36 Zhoršená 20 Dobrá 19 Dobrá 5 Dobrá 36 Zhoršená
03.10. 19:00 38 Zhoršená 16 Dobrá 22 Dobrá 7 Dobrá 38 Zhoršená
03.10. 18:00 40 Zhoršená 13 Dobrá 20 Dobrá 5 Dobrá 40 Zhoršená
03.10. 17:00 41 Zhoršená 14 Dobrá 22 Dobrá 4 Dobrá 41 Zhoršená
03.10. 16:00 41 Zhoršená 22 Dobrá 28 Dobrá 4 Dobrá 41 Zhoršená
03.10. 15:00 38 Zhoršená 23 Dobrá 26 Dobrá 4 Dobrá 38 Zhoršená
03.10. 14:00 35 Zhoršená 23 Dobrá 26 Dobrá 4 Dobrá 35 Zhoršená
03.10. 13:00 32 Dobrá 22 Dobrá 30 Dobrá 5 Dobrá 32 Dobrá
03.10. 12:00 30 Dobrá 15 Dobrá 30 Dobrá 5 Dobrá 26 Dobrá
03.10. 11:00 23 Dobrá 15 Dobrá 23 Dobrá 5 Dobrá 21 Dobrá
03.10. 10:00 22 Dobrá 16 Dobrá 22 Dobrá 7 Dobrá 14 Dobrá
03.10. 9:00 15 Dobrá 14 Dobrá 15 Dobrá 12 Dobrá 6 Dobrá
03.10. 8:00 9 Dobrá 9 Dobrá 8 Dobrá 9 Dobrá 4 Dobrá
03.10. 7:00 11 Dobrá 11 Dobrá 10 Dobrá 7 Dobrá 4 Dobrá
03.10. 6:00 12 Dobrá 10 Dobrá 12 Dobrá 4 Dobrá 3 Dobrá
03.10. 5:00 15 Dobrá 10 Dobrá 15 Dobrá 4 Dobrá 2 Dobrá
03.10. 4:00 13 Dobrá 11 Dobrá 13 Dobrá 3 Dobrá 2 Dobrá
03.10. 3:00 11 Dobrá 11 Dobrá 9 Dobrá 2 Dobrá
03.10. 2:00 11 Dobrá 10 Dobrá 11 Dobrá 2 Dobrá 2 Dobrá
03.10. 1:00 11 Dobrá 11 Dobrá 11 Dobrá 3 Dobrá 3 Dobrá
03.10. 0:00 14 Dobrá 14 Dobrá 12 Dobrá 5 Dobrá 3 Dobrá
02.10. 23:00 14 Dobrá 14 Dobrá 12 Dobrá 8 Dobrá 4 Dobrá
02.10. 22:00 13 Dobrá 13 Dobrá 13 Dobrá 11 Dobrá 5 Dobrá
02.10. 21:00 15 Dobrá 11 Dobrá 15 Dobrá 12 Dobrá 10 Dobrá
02.10. 20:00 18 Dobrá 16 Dobrá 18 Dobrá 12 Dobrá 16 Dobrá
02.10. 19:00 19 Dobrá 17 Dobrá 16 Dobrá 17 Dobrá 19 Dobrá
02.10. 18:00 22 Dobrá 11 Dobrá 19 Dobrá 19 Dobrá 22 Dobrá
02.10. 17:00 32 Dobrá 13 Dobrá 13 Dobrá 9 Dobrá 32 Dobrá
02.10. 16:00 36 Zhoršená 14 Dobrá 17 Dobrá 3 Dobrá 36 Zhoršená
02.10. 15:00 36 Zhoršená 15 Dobrá 17 Dobrá 3 Dobrá 36 Zhoršená
02.10. 14:00 35 Zhoršená 12 Dobrá 23 Dobrá 3 Dobrá 35 Zhoršená
02.10. 13:00 33 Dobrá 11 Dobrá 19 Dobrá 4 Dobrá 33 Dobrá
02.10. 12:00 24 Dobrá 15 Dobrá 21 Dobrá 8 Dobrá 24 Dobrá
02.10. 11:00 32 Dobrá 24 Dobrá 32 Dobrá 14 Dobrá 10 Dobrá
02.10. 10:00 24 Dobrá 20 Dobrá 24 Dobrá 17 Dobrá 3 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 9
Maximálna hodnota: 41
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 24
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 32
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 19
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 41

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 32

04.10.2023  | 9:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 1
NO2 3
O3 32

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
04.10. 9:00 32 Dobrá 1 Dobrá 3 Dobrá 32 Dobrá
04.10. 8:00 32 Dobrá 2 Dobrá 32 Dobrá
04.10. 7:00 33 Dobrá 5 Dobrá 3 Dobrá 33 Dobrá
04.10. 6:00 30 Dobrá 6 Dobrá 4 Dobrá 30 Dobrá
04.10. 5:00 30 Dobrá 9 Dobrá 3 Dobrá 30 Dobrá
04.10. 4:00 35 Zhoršená 11 Dobrá 2 Dobrá 35 Zhoršená
04.10. 3:00 37 Zhoršená 10 Dobrá 2 Dobrá 37 Zhoršená
04.10. 2:00 38 Zhoršená 10 Dobrá 2 Dobrá 38 Zhoršená
04.10. 1:00 38 Zhoršená 10 Dobrá 2 Dobrá 38 Zhoršená
04.10. 0:00 38 Zhoršená 11 Dobrá 2 Dobrá 38 Zhoršená
03.10. 23:00 39 Zhoršená 9 Dobrá 2 Dobrá 39 Zhoršená
03.10. 22:00 39 Zhoršená 9 Dobrá 2 Dobrá 39 Zhoršená
03.10. 21:00 40 Zhoršená 10 Dobrá 2 Dobrá 40 Zhoršená
03.10. 20:00 9 Dobrá 9 Dobrá 2 Dobrá
03.10. 19:00 35 Zhoršená 8 Dobrá 2 Dobrá 35 Zhoršená
03.10. 18:00 34 Zhoršená 9 Dobrá 2 Dobrá 34 Zhoršená
03.10. 17:00 35 Zhoršená 13 Dobrá 2 Dobrá 35 Zhoršená
03.10. 16:00 35 Zhoršená 13 Dobrá 2 Dobrá 35 Zhoršená
03.10. 15:00 34 Zhoršená 10 Dobrá 2 Dobrá 34 Zhoršená
03.10. 14:00 34 Zhoršená 9 Dobrá 2 Dobrá 34 Zhoršená
03.10. 13:00 33 Dobrá 7 Dobrá 3 Dobrá 33 Dobrá
03.10. 12:00 26 Dobrá 8 Dobrá 6 Dobrá 26 Dobrá
03.10. 11:00 22 Dobrá 10 Dobrá 6 Dobrá 22 Dobrá
03.10. 10:00 14 Dobrá 9 Dobrá 6 Dobrá 14 Dobrá
03.10. 9:00 10 Dobrá 10 Dobrá 9 Dobrá 4 Dobrá
03.10. 8:00 10 Dobrá 10 Dobrá 10 Dobrá 2 Dobrá
03.10. 7:00 10 Dobrá 4 Dobrá 10 Dobrá 2 Dobrá
03.10. 6:00 7 Dobrá 7 Dobrá 6 Dobrá
03.10. 5:00 9 Dobrá 8 Dobrá 9 Dobrá 2 Dobrá
03.10. 4:00 8 Dobrá 7 Dobrá 8 Dobrá 4 Dobrá
03.10. 3:00 10 Dobrá 10 Dobrá 10 Dobrá 2 Dobrá
03.10. 2:00 11 Dobrá 8 Dobrá 11 Dobrá 4 Dobrá
03.10. 1:00 16 Dobrá 8 Dobrá 4 Dobrá 16 Dobrá
03.10. 0:00 10 Dobrá 9 Dobrá 10 Dobrá 10 Dobrá
02.10. 23:00 16 Dobrá 11 Dobrá 16 Dobrá 5 Dobrá
02.10. 22:00 10 Dobrá 9 Dobrá 9 Dobrá 10 Dobrá
02.10. 21:00 23 Dobrá 9 Dobrá 4 Dobrá 23 Dobrá
02.10. 20:00 21 Dobrá 11 Dobrá 5 Dobrá 21 Dobrá
02.10. 19:00 22 Dobrá 7 Dobrá 5 Dobrá 22 Dobrá
02.10. 18:00 8 Dobrá 8 Dobrá 2 Dobrá
02.10. 17:00 29 Dobrá 7 Dobrá 2 Dobrá 29 Dobrá
02.10. 16:00 31 Dobrá 8 Dobrá 2 Dobrá 31 Dobrá
02.10. 15:00 32 Dobrá 6 Dobrá 3 Dobrá 32 Dobrá
02.10. 14:00 33 Dobrá 8 Dobrá 3 Dobrá 33 Dobrá
02.10. 13:00 30 Dobrá 7 Dobrá 3 Dobrá 30 Dobrá
02.10. 12:00 27 Dobrá 10 Dobrá 5 Dobrá 27 Dobrá
02.10. 11:00 17 Dobrá 13 Dobrá 6 Dobrá 17 Dobrá
02.10. 10:00 15 Dobrá 15 Dobrá 10 Dobrá 10 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 40
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 15
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 16
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 40

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 29

04.10.2023  | 9:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 27
PM2,5 29
NO2 16
O3 16

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
04.10. 9:00 29 Dobrá 27 Dobrá 29 Dobrá 16 Dobrá 16 Dobrá
04.10. 8:00 30 Dobrá 24 Dobrá 28 Dobrá 30 Dobrá 7 Dobrá
04.10. 7:00 24 Dobrá 22 Dobrá 24 Dobrá 16 Dobrá 16 Dobrá
04.10. 6:00 26 Dobrá 16 Dobrá 26 Dobrá 6 Dobrá 21 Dobrá
04.10. 5:00 24 Dobrá 15 Dobrá 24 Dobrá 3 Dobrá 21 Dobrá
04.10. 4:00 29 Dobrá 23 Dobrá 25 Dobrá 3 Dobrá 29 Dobrá
04.10. 3:00 37 Zhoršená 19 Dobrá 20 Dobrá 2 Dobrá 37 Zhoršená
04.10. 2:00 38 Zhoršená 16 Dobrá 23 Dobrá 3 Dobrá 38 Zhoršená
04.10. 1:00 37 Zhoršená 16 Dobrá 22 Dobrá 2 Dobrá 37 Zhoršená
04.10. 0:00 37 Zhoršená 14 Dobrá 22 Dobrá 2 Dobrá 37 Zhoršená
03.10. 23:00 38 Zhoršená 15 Dobrá 25 Dobrá 2 Dobrá 38 Zhoršená
03.10. 22:00 39 Zhoršená 16 Dobrá 24 Dobrá 3 Dobrá 39 Zhoršená
03.10. 21:00 40 Zhoršená 15 Dobrá 20 Dobrá 3 Dobrá 40 Zhoršená
03.10. 20:00 39 Zhoršená 17 Dobrá 22 Dobrá 4 Dobrá 39 Zhoršená
03.10. 19:00 39 Zhoršená 22 Dobrá 25 Dobrá 4 Dobrá 39 Zhoršená
03.10. 18:00 40 Zhoršená 23 Dobrá 25 Dobrá 4 Dobrá 40 Zhoršená
03.10. 17:00 41 Zhoršená 16 Dobrá 23 Dobrá 4 Dobrá 41 Zhoršená
03.10. 16:00 23 Dobrá 19 Dobrá 23 Dobrá 4 Dobrá
03.10. 15:00 38 Zhoršená 14 Dobrá 23 Dobrá 38 Zhoršená
03.10. 14:00 37 Zhoršená 19 Dobrá 21 Dobrá 3 Dobrá 37 Zhoršená
03.10. 13:00 37 Zhoršená 15 Dobrá 20 Dobrá 4 Dobrá 37 Zhoršená
03.10. 12:00 36 Zhoršená 11 Dobrá 21 Dobrá 4 Dobrá 36 Zhoršená
03.10. 11:00 35 Zhoršená 24 Dobrá 18 Dobrá 4 Dobrá 35 Zhoršená
03.10. 10:00 34 Zhoršená 20 Dobrá 21 Dobrá 5 Dobrá 34 Zhoršená
03.10. 9:00 21 Dobrá 18 Dobrá 21 Dobrá 17 Dobrá 14 Dobrá
03.10. 8:00 21 Dobrá 13 Dobrá 21 Dobrá 16 Dobrá 4 Dobrá
03.10. 7:00 19 Dobrá 7 Dobrá 19 Dobrá 10 Dobrá 4 Dobrá
03.10. 6:00 17 Dobrá 5 Dobrá 17 Dobrá 6 Dobrá 6 Dobrá
03.10. 5:00 14 Dobrá 14 Dobrá 14 Dobrá 4 Dobrá 7 Dobrá
03.10. 4:00 18 Dobrá 2 Dobrá 18 Dobrá 4 Dobrá 11 Dobrá
03.10. 3:00 18 Dobrá 1 Dobrá 18 Dobrá 2 Dobrá 17 Dobrá
03.10. 2:00 17 Dobrá 1 Dobrá 16 Dobrá 2 Dobrá 17 Dobrá
03.10. 1:00 16 Dobrá 6 Dobrá 14 Dobrá 2 Dobrá 16 Dobrá
03.10. 0:00 19 Dobrá 14 Dobrá 19 Dobrá 3 Dobrá 16 Dobrá
02.10. 23:00 23 Dobrá 9 Dobrá 23 Dobrá 4 Dobrá 16 Dobrá
02.10. 22:00 23 Dobrá 13 Dobrá 23 Dobrá 6 Dobrá 16 Dobrá
02.10. 21:00 21 Dobrá 12 Dobrá 21 Dobrá 6 Dobrá 17 Dobrá
02.10. 20:00 20 Dobrá 11 Dobrá 20 Dobrá 8 Dobrá 18 Dobrá
02.10. 19:00 27 Dobrá 18 Dobrá 27 Dobrá 7 Dobrá 26 Dobrá
02.10. 18:00 30 Dobrá 20 Dobrá 19 Dobrá 10 Dobrá 30 Dobrá
02.10. 17:00 36 Zhoršená 13 Dobrá 18 Dobrá 6 Dobrá 36 Zhoršená
02.10. 16:00 38 Zhoršená 15 Dobrá 17 Dobrá 5 Dobrá 38 Zhoršená
02.10. 15:00 18 Dobrá 18 Dobrá 17 Dobrá 3 Dobrá
02.10. 14:00 36 Zhoršená 16 Dobrá 15 Dobrá 36 Zhoršená
02.10. 13:00 26 Dobrá 10 Dobrá 12 Dobrá 4 Dobrá 26 Dobrá
02.10. 12:00 15 Dobrá 4 Dobrá 14 Dobrá 3 Dobrá 15 Dobrá
02.10. 11:00 10 Dobrá 10 Dobrá 8 Dobrá 3 Dobrá 8 Dobrá
02.10. 10:00 19 Dobrá 19 Dobrá 14 Dobrá 3 Dobrá 6 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 41
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 27
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 8
Maximálna hodnota: 29
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 30
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 41

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 14

04.10.2023  | 9:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 10
PM2,5 14

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.