Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Zóna Prešovský kraj

Zoznam obcí určený Metódou integrovaného posúdenia (2023)
Okres Obce Namerané prekročenie Hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia
Levoča Buglovce, Doľany, Domaňovce, Jablonov, Kurimany, Levoča, Spišské Podhradie, Spišský Hrhov, Uloža Lokálne kúreniská
Prešov Prešov Lokálne kúreniská, cestná doprava
Prešov Ľubotice, Veľký Šariš Lokálne kúreniská
Sabinov Brezovica Lokálne kúreniská
Snina Belá nad Cirochou, Snina Lokálne kúreniská

Kvalita ovzdušia v zóne: Prešovský kraj

Rozloha územia:
8 972,76 km2
Počet obyvateľov:
827 028,00 osôb
Hustota obyvateľov:
92,17 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 18,02 %; 65+: 14,81 %
Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 30

03.12.2023  | 18:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 12
PM2,5 23
NO2 30
O3 3

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
03.12. 18:00 30 Dobrá 12 Dobrá 23 Dobrá 30 Dobrá 3 Dobrá
03.12. 17:00 26 Dobrá 10 Dobrá 19 Dobrá 26 Dobrá 7 Dobrá
03.12. 16:00 15 Dobrá 7 Dobrá 11 Dobrá 12 Dobrá 15 Dobrá
03.12. 15:00 16 Dobrá 7 Dobrá 13 Dobrá 9 Dobrá 16 Dobrá
03.12. 14:00 16 Dobrá 6 Dobrá 11 Dobrá 7 Dobrá 16 Dobrá
03.12. 13:00 16 Dobrá 7 Dobrá 11 Dobrá 6 Dobrá 16 Dobrá
03.12. 12:00 15 Dobrá 9 Dobrá 13 Dobrá 7 Dobrá 15 Dobrá
03.12. 11:00 22 Dobrá 14 Dobrá 22 Dobrá 7 Dobrá 14 Dobrá
03.12. 10:00 33 Dobrá 17 Dobrá 33 Dobrá 9 Dobrá 11 Dobrá
03.12. 9:00 35 Zhoršená 17 Dobrá 35 Zhoršená 12 Dobrá 10 Dobrá
03.12. 8:00 35 Zhoršená 16 Dobrá 35 Zhoršená 11 Dobrá 10 Dobrá
03.12. 7:00 22 Dobrá 13 Dobrá 22 Dobrá 10 Dobrá 12 Dobrá
03.12. 6:00 18 Dobrá 10 Dobrá 18 Dobrá 8 Dobrá 15 Dobrá
03.12. 5:00 19 Dobrá 11 Dobrá 19 Dobrá 7 Dobrá 18 Dobrá
03.12. 4:00 24 Dobrá 10 Dobrá 24 Dobrá 7 Dobrá 18 Dobrá
03.12. 3:00 24 Dobrá 10 Dobrá 24 Dobrá 9 Dobrá 16 Dobrá
03.12. 2:00 24 Dobrá 16 Dobrá 24 Dobrá 11 Dobrá 14 Dobrá
03.12. 1:00 30 Dobrá 16 Dobrá 30 Dobrá 13 Dobrá 13 Dobrá
03.12. 0:00 32 Dobrá 16 Dobrá 32 Dobrá 12 Dobrá 16 Dobrá
02.12. 23:00 26 Dobrá 13 Dobrá 26 Dobrá 9 Dobrá 21 Dobrá
02.12. 22:00 21 Dobrá 14 Dobrá 21 Dobrá 13 Dobrá 20 Dobrá
02.12. 21:00 44 Zhoršená 20 Dobrá 44 Zhoršená 12 Dobrá 18 Dobrá
02.12. 20:00 23 Dobrá 10 Dobrá 23 Dobrá 11 Dobrá 16 Dobrá
02.12. 19:00 16 Dobrá 9 Dobrá 13 Dobrá 12 Dobrá 16 Dobrá
02.12. 18:00 15 Dobrá 9 Dobrá 11 Dobrá 15 Dobrá
02.12. 17:00 17 Dobrá 10 Dobrá 12 Dobrá 17 Dobrá 11 Dobrá
02.12. 16:00 20 Dobrá 10 Dobrá 20 Dobrá 18 Dobrá 11 Dobrá
02.12. 15:00 18 Dobrá 11 Dobrá 18 Dobrá 16 Dobrá 11 Dobrá
02.12. 14:00 21 Dobrá 15 Dobrá 21 Dobrá 13 Dobrá 12 Dobrá
02.12. 13:00 17 Dobrá 11 Dobrá 17 Dobrá 12 Dobrá 13 Dobrá
02.12. 12:00 23 Dobrá 15 Dobrá 23 Dobrá 15 Dobrá 12 Dobrá
02.12. 11:00 24 Dobrá 13 Dobrá 16 Dobrá 24 Dobrá 5 Dobrá
02.12. 10:00 18 Dobrá 9 Dobrá 18 Dobrá 13 Dobrá 11 Dobrá
02.12. 9:00 20 Dobrá 10 Dobrá 17 Dobrá 20 Dobrá 7 Dobrá
02.12. 8:00 21 Dobrá 13 Dobrá 21 Dobrá 21 Dobrá 4 Dobrá
02.12. 7:00 21 Dobrá 11 Dobrá 19 Dobrá 21 Dobrá 4 Dobrá
02.12. 6:00 20 Dobrá 12 Dobrá 20 Dobrá 16 Dobrá 8 Dobrá
02.12. 5:00 20 Dobrá 11 Dobrá 20 Dobrá 16 Dobrá 8 Dobrá
02.12. 4:00 23 Dobrá 11 Dobrá 23 Dobrá 12 Dobrá 11 Dobrá
02.12. 3:00 25 Dobrá 12 Dobrá 25 Dobrá 13 Dobrá 10 Dobrá
02.12. 2:00 29 Dobrá 15 Dobrá 29 Dobrá 13 Dobrá 9 Dobrá
02.12. 1:00 28 Dobrá 14 Dobrá 28 Dobrá 14 Dobrá 9 Dobrá
02.12. 0:00 32 Dobrá 15 Dobrá 32 Dobrá 16 Dobrá 8 Dobrá
01.12. 23:00 36 Zhoršená 18 Dobrá 36 Zhoršená 25 Dobrá 3 Dobrá
01.12. 22:00 41 Zhoršená 23 Dobrá 41 Zhoršená 24 Dobrá 4 Dobrá
01.12. 21:00 57 Zhoršená 32 Dobrá 57 Zhoršená 25 Dobrá 3 Dobrá
01.12. 20:00 56 Zhoršená 31 Dobrá 56 Zhoršená 32 Dobrá 1 Dobrá
01.12. 19:00 56 Zhoršená 36 Zhoršená 56 Zhoršená 34 Zhoršená 1 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 15
Maximálna hodnota: 57
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 36
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 11
Maximálna hodnota: 57
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 34
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 21

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 18

03.12.2023  | 17:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 4
NO2 9
O3 18

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
03.12. 17:00 18 Dobrá 4 Dobrá 9 Dobrá 18 Dobrá
03.12. 16:00 20 Dobrá 5 Dobrá 6 Dobrá 20 Dobrá
03.12. 15:00 18 Dobrá 4 Dobrá 5 Dobrá 18 Dobrá
03.12. 14:00 19 Dobrá 4 Dobrá 4 Dobrá 19 Dobrá
03.12. 13:00 17 Dobrá 4 Dobrá 5 Dobrá 17 Dobrá
03.12. 12:00 16 Dobrá 2 Dobrá 5 Dobrá 16 Dobrá
03.12. 11:00 6 Dobrá 6 Dobrá 5 Dobrá
03.12. 10:00 14 Dobrá 5 Dobrá 5 Dobrá 14 Dobrá
03.12. 9:00 11 Dobrá 7 Dobrá 5 Dobrá 11 Dobrá
03.12. 8:00 12 Dobrá 9 Dobrá 7 Dobrá 12 Dobrá
03.12. 7:00 12 Dobrá 12 Dobrá 9 Dobrá 12 Dobrá
03.12. 6:00 14 Dobrá 9 Dobrá 8 Dobrá 14 Dobrá
03.12. 5:00 17 Dobrá 9 Dobrá 6 Dobrá 17 Dobrá
03.12. 4:00 17 Dobrá 10 Dobrá 7 Dobrá 17 Dobrá
03.12. 3:00 17 Dobrá 14 Dobrá 10 Dobrá 17 Dobrá
03.12. 2:00 17 Dobrá 14 Dobrá 10 Dobrá 17 Dobrá
03.12. 1:00 17 Dobrá 10 Dobrá 10 Dobrá 17 Dobrá
03.12. 0:00 20 Dobrá 10 Dobrá 8 Dobrá 20 Dobrá
02.12. 23:00 20 Dobrá 9 Dobrá 8 Dobrá 20 Dobrá
02.12. 22:00 18 Dobrá 9 Dobrá 8 Dobrá 18 Dobrá
02.12. 21:00 15 Dobrá 9 Dobrá 15 Dobrá
02.12. 20:00 18 Dobrá 18 Dobrá 10 Dobrá 15 Dobrá
02.12. 19:00 14 Dobrá 12 Dobrá 11 Dobrá 14 Dobrá
02.12. 18:00 14 Dobrá 5 Dobrá 11 Dobrá 14 Dobrá
02.12. 17:00 13 Dobrá 7 Dobrá 11 Dobrá 13 Dobrá
02.12. 16:00 12 Dobrá 9 Dobrá 10 Dobrá 12 Dobrá
02.12. 15:00 15 Dobrá 10 Dobrá 9 Dobrá 15 Dobrá
02.12. 14:00 15 Dobrá 10 Dobrá 8 Dobrá 15 Dobrá
02.12. 13:00 18 Dobrá 18 Dobrá 9 Dobrá 14 Dobrá
02.12. 12:00 19 Dobrá 19 Dobrá 11 Dobrá 13 Dobrá
02.12. 11:00 15 Dobrá 15 Dobrá 10 Dobrá 13 Dobrá
02.12. 10:00 13 Dobrá 13 Dobrá 9 Dobrá 13 Dobrá
02.12. 9:00 10 Dobrá 10 Dobrá 9 Dobrá
02.12. 8:00 15 Dobrá 15 Dobrá 11 Dobrá 10 Dobrá
02.12. 7:00 15 Dobrá 15 Dobrá 13 Dobrá 10 Dobrá
02.12. 6:00 13 Dobrá 13 Dobrá 13 Dobrá 12 Dobrá
02.12. 5:00 13 Dobrá 13 Dobrá 12 Dobrá 13 Dobrá
02.12. 4:00 14 Dobrá 14 Dobrá 11 Dobrá 13 Dobrá
02.12. 3:00 14 Dobrá 11 Dobrá 11 Dobrá 14 Dobrá
02.12. 2:00 17 Dobrá 10 Dobrá 9 Dobrá 17 Dobrá
02.12. 1:00 20 Dobrá 12 Dobrá 9 Dobrá 20 Dobrá
02.12. 0:00 20 Dobrá 14 Dobrá 9 Dobrá 20 Dobrá
01.12. 23:00 17 Dobrá 13 Dobrá 12 Dobrá 17 Dobrá
01.12. 22:00 17 Dobrá 17 Dobrá 13 Dobrá 16 Dobrá
01.12. 21:00 19 Dobrá 13 Dobrá 10 Dobrá 19 Dobrá
01.12. 20:00 21 Dobrá 8 Dobrá 9 Dobrá 21 Dobrá
01.12. 19:00 21 Dobrá 17 Dobrá 21 Dobrá
01.12. 18:00 23 Dobrá 20 Dobrá 23 Dobrá 15 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 23
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 20
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 23
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 21

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 40

03.12.2023  | 18:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 25
PM2,5 40
NO2 20
O3 5

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
03.12. 18:00 40 Zhoršená 25 Dobrá 40 Zhoršená 20 Dobrá 5 Dobrá
03.12. 17:00 25 Dobrá 15 Dobrá 25 Dobrá 15 Dobrá 8 Dobrá
03.12. 16:00 16 Dobrá 10 Dobrá 16 Dobrá 11 Dobrá 12 Dobrá
03.12. 15:00 19 Dobrá 8 Dobrá 19 Dobrá 10 Dobrá 15 Dobrá
03.12. 14:00 23 Dobrá 12 Dobrá 23 Dobrá 14 Dobrá 12 Dobrá
03.12. 13:00 30 Dobrá 14 Dobrá 30 Dobrá 14 Dobrá 12 Dobrá
03.12. 12:00 30 Dobrá 14 Dobrá 30 Dobrá 12 Dobrá 12 Dobrá
03.12. 11:00 30 Dobrá 11 Dobrá 30 Dobrá 11 Dobrá 12 Dobrá
03.12. 10:00 28 Dobrá 13 Dobrá 28 Dobrá 10 Dobrá 12 Dobrá
03.12. 9:00 23 Dobrá 13 Dobrá 23 Dobrá 11 Dobrá 13 Dobrá
03.12. 8:00 24 Dobrá 14 Dobrá 24 Dobrá 10 Dobrá 14 Dobrá
03.12. 7:00 25 Dobrá 16 Dobrá 25 Dobrá 7 Dobrá 15 Dobrá
03.12. 6:00 24 Dobrá 17 Dobrá 24 Dobrá 8 Dobrá 15 Dobrá
03.12. 5:00 24 Dobrá 12 Dobrá 24 Dobrá 8 Dobrá 14 Dobrá
03.12. 4:00 23 Dobrá 11 Dobrá 23 Dobrá 10 Dobrá 13 Dobrá
03.12. 3:00 22 Dobrá 12 Dobrá 22 Dobrá 10 Dobrá 14 Dobrá
03.12. 2:00 28 Dobrá 16 Dobrá 28 Dobrá 10 Dobrá 16 Dobrá
03.12. 1:00 32 Dobrá 19 Dobrá 32 Dobrá 9 Dobrá
03.12. 0:00 26 Dobrá 14 Dobrá 26 Dobrá 19 Dobrá
02.12. 23:00 27 Dobrá 7 Dobrá 27 Dobrá 9 Dobrá 20 Dobrá
02.12. 22:00 26 Dobrá 11 Dobrá 26 Dobrá 9 Dobrá 18 Dobrá
02.12. 21:00 20 Dobrá 19 Dobrá 20 Dobrá 9 Dobrá 15 Dobrá
02.12. 20:00 24 Dobrá 11 Dobrá 24 Dobrá 14 Dobrá 12 Dobrá
02.12. 19:00 26 Dobrá 11 Dobrá 26 Dobrá 18 Dobrá 10 Dobrá
02.12. 18:00 31 Dobrá 13 Dobrá 31 Dobrá 22 Dobrá 6 Dobrá
02.12. 17:00 27 Dobrá 21 Dobrá 27 Dobrá 22 Dobrá 6 Dobrá
02.12. 16:00 24 Dobrá 20 Dobrá 24 Dobrá 21 Dobrá 6 Dobrá
02.12. 15:00 21 Dobrá 17 Dobrá 21 Dobrá 19 Dobrá 8 Dobrá
02.12. 14:00 19 Dobrá 19 Dobrá 19 Dobrá 17 Dobrá 9 Dobrá
02.12. 13:00 20 Dobrá 11 Dobrá 20 Dobrá 17 Dobrá 9 Dobrá
02.12. 12:00 20 Dobrá 15 Dobrá 15 Dobrá 20 Dobrá 7 Dobrá
02.12. 11:00 19 Dobrá 4 Dobrá 13 Dobrá 19 Dobrá 7 Dobrá
02.12. 10:00 17 Dobrá 8 Dobrá 13 Dobrá 17 Dobrá 8 Dobrá
02.12. 9:00 16 Dobrá 6 Dobrá 16 Dobrá 14 Dobrá 9 Dobrá
02.12. 8:00 17 Dobrá 12 Dobrá 17 Dobrá 16 Dobrá 8 Dobrá
02.12. 7:00 23 Dobrá 17 Dobrá 23 Dobrá 14 Dobrá 10 Dobrá
02.12. 6:00 19 Dobrá 13 Dobrá 19 Dobrá 11 Dobrá 13 Dobrá
02.12. 5:00 25 Dobrá 13 Dobrá 25 Dobrá 9 Dobrá 14 Dobrá
02.12. 4:00 21 Dobrá 15 Dobrá 21 Dobrá 9 Dobrá 14 Dobrá
02.12. 3:00 25 Dobrá 10 Dobrá 25 Dobrá 10 Dobrá 13 Dobrá
02.12. 2:00 36 Zhoršená 19 Dobrá 36 Zhoršená 14 Dobrá 9 Dobrá
02.12. 1:00 36 Zhoršená 23 Dobrá 36 Zhoršená 22 Dobrá 2 Dobrá
02.12. 0:00 25 Dobrá 17 Dobrá 25 Dobrá 20 Dobrá
01.12. 23:00 38 Zhoršená 22 Dobrá 38 Zhoršená 5 Dobrá
01.12. 22:00 56 Zhoršená 34 Zhoršená 56 Zhoršená 29 Dobrá 2 Dobrá
01.12. 21:00 61 Zhoršená 36 Zhoršená 61 Zhoršená 29 Dobrá 1 Dobrá
01.12. 20:00 61 Zhoršená 29 Dobrá 61 Zhoršená 29 Dobrá 2 Dobrá
01.12. 19:00 48 Zhoršená 40 Zhoršená 48 Zhoršená 29 Dobrá 2 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 16
Maximálna hodnota: 61
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 40
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 13
Maximálna hodnota: 61
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 29
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 20

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 17

03.12.2023  | 18:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 9
PM2,5 17

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
03.12. 18:00 17 Dobrá 9 Dobrá 17 Dobrá
03.12. 17:00 14 Dobrá 9 Dobrá 14 Dobrá
03.12. 16:00 19 Dobrá