Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Zóna Prešovský kraj

ORKO vymedzené na základe merania v rokoch 2018 – 2020
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Prešov Územia mesta Prešov a obce Ľubotice NO2
ORKO vymedzené na základe matematického modelovania
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Bardejov Obec/mesto Bardejov
Gerlachov
Kľušov
Koprivnica
Kružlov
Kurov
Lenartov
Lukov
Malcov
Snakov
Zborov
PM10, PM2,5
Humenné Obec/mesto Humenné
Kamenica nad Cirochou
Košarovce
Ľubiša
Lukačovce
Papín
Udavské
Veľopolie
PM10, PM2,5
Kežmarok Obec/mesto Huncovce
Krížová Ves
Lendak
Ľubica
Podhorany
Rakúsy
Spišská Belá
Spišská Stará Ves
Stráne pod Tatrami
Toporec
Veľká Lomnica
Vrbov
PM10, PM2,5
Levoča Obec/mesto Doľany
Dravce
Jablonov
Levoča
Spišské Podhradie
Spišský Hrhov
Spišský Štvrtok
PM10, PM2,5
Medzilaborce Obec/mesto Čabiny
Medzilaborce
Radvaň nad Laborcom
Volica
PM10, PM2,5
Poprad Obec/mesto Gerlachov
Hranovnica
Liptovská Teplička
Lučivná
Spišský Štiavnik
Vydrník
PM10, PM2,5
Prešov Obec/mesto Abranovce
Bzenov
Drienov
Hermanovce
Chmeľov
Chminianske Jakubovany
Janov
Kendice
Malý Slivník
Petrovany
Podhorany
Radatice
Rokycany
Terňa
Varhaňovce
Veľký Šariš
PM10, PM2,5
Sabinov Obec/mesto Bodovce
Brezovica
Brezovička
Jakovany
Jarovnice
Krivany
Lipany
Ľutina
Nižný Slavkov
Ostrovany
Pečovská Nová Ves
Poloma
Sabinov
Torysa
Uzovský Šalgov
PM10, PM2,5
Snina Obec/mesto Belá nad Cirochou
Dlhé nad Cirochou
Klenová
Ladomirov
Nová Sedlica
Pčoliné
Snina
Stakčín
Ubľa
Ulič
Zboj
Zemplínske Hámre
PM10, PM2,5
Stará Ľubovňa Obec/mesto Čirč
Haligovce
Jakubany
Lesnica
Plaveč
Stará Ľubovňa
Šarišské Jastrabie
Veľký Lipník
PM10, PM2,5
Stropkov Obec/mesto Stropkov PM10, PM2,5
Svidník Obec/mesto Giraltovce
Okrúhle
Radoma PM10, PM2,5
Vranov nad Topľou Obec/mesto Banské
Bystré
Čaklov
Čičava
Hanušovce nad Topľou
Hlinné
Pavlovce
Vechec
Vranov nad Topľou
Zámutov
PM10, PM2,5

Kvalita ovzdušia v zóne: Prešovský kraj

Rozloha územia:
8 972,76 km2
Počet obyvateľov:
827 028,00 osôb
Hustota obyvateľov:
92,17 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 18,02 %; 65+: 14,81 %
Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 42

09.12.2022  | 5:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 27
PM2,5 42
NO2 9
O3 1

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
09.12. 5:00 42 Zhoršená 27 Dobrá 42 Zhoršená 9 Dobrá 1 Dobrá
09.12. 4:00 54 Zhoršená 34 Zhoršená 54 Zhoršená 10 Dobrá 2 Dobrá
09.12. 3:00 50 Zhoršená 34 Zhoršená 50 Zhoršená 13 Dobrá 1 Dobrá
09.12. 2:00 51 Zhoršená 32 Dobrá 51 Zhoršená 13 Dobrá 1 Dobrá
09.12. 1:00 52 Zhoršená 32 Dobrá 52 Zhoršená 13 Dobrá 1 Dobrá
09.12. 0:00 52 Zhoršená 32 Dobrá 52 Zhoršená 14 Dobrá 1 Dobrá
08.12. 23:00 50 Zhoršená 32 Dobrá 50 Zhoršená 14 Dobrá 1 Dobrá
08.12. 22:00 53 Zhoršená 34 Zhoršená 53 Zhoršená 17 Dobrá 1 Dobrá
08.12. 21:00 50 Zhoršená 33 Dobrá 50 Zhoršená 18 Dobrá 2 Dobrá
08.12. 20:00 48 Zhoršená 31 Dobrá 48 Zhoršená 18 Dobrá 2 Dobrá
08.12. 19:00 46 Zhoršená 28 Dobrá 46 Zhoršená 18 Dobrá 4 Dobrá
08.12. 18:00 46 Zhoršená 31 Dobrá 46 Zhoršená 18 Dobrá 5 Dobrá
08.12. 17:00 42 Zhoršená 28 Dobrá 42 Zhoršená 5 Dobrá
08.12. 16:00 40 Zhoršená 26 Dobrá 40 Zhoršená 14 Dobrá 7 Dobrá
08.12. 15:00 41 Zhoršená 22 Dobrá 41 Zhoršená 12 Dobrá 8 Dobrá
08.12. 14:00 38 Zhoršená 21 Dobrá 38 Zhoršená 10 Dobrá 9 Dobrá
08.12. 13:00 35 Zhoršená 18 Dobrá 35 Zhoršená 9 Dobrá 9 Dobrá
08.12. 12:00 35 Zhoršená 19 Dobrá 35 Zhoršená 9 Dobrá 9 Dobrá
08.12. 11:00 36 Zhoršená 18 Dobrá 36 Zhoršená 10 Dobrá 7 Dobrá
08.12. 10:00 27 Dobrá 13 Dobrá 27 Dobrá 11 Dobrá 8 Dobrá
08.12. 9:00 32 Dobrá 16 Dobrá 32 Dobrá 11 Dobrá 9 Dobrá
08.12. 8:00 29 Dobrá 17 Dobrá 29 Dobrá 12 Dobrá 8 Dobrá
08.12. 7:00 30 Dobrá 19 Dobrá 30 Dobrá 11 Dobrá 7 Dobrá
08.12. 6:00 26 Dobrá 18 Dobrá 26 Dobrá 12 Dobrá 7 Dobrá
08.12. 5:00 24 Dobrá 12 Dobrá 24 Dobrá 11 Dobrá 7 Dobrá
08.12. 4:00 24 Dobrá 13 Dobrá 24 Dobrá 9 Dobrá 9 Dobrá
08.12. 3:00 26 Dobrá 15 Dobrá 26 Dobrá 9 Dobrá 7 Dobrá
08.12. 2:00 31 Dobrá 16 Dobrá 31 Dobrá 9 Dobrá 6 Dobrá
08.12. 1:00 30 Dobrá 15 Dobrá 30 Dobrá 8 Dobrá 7 Dobrá
08.12. 0:00 28 Dobrá 17 Dobrá 28 Dobrá 9 Dobrá 6 Dobrá
07.12. 23:00 33 Dobrá 17 Dobrá 33 Dobrá 10 Dobrá 6 Dobrá
07.12. 22:00 33 Dobrá 15 Dobrá 33 Dobrá 9 Dobrá 6 Dobrá
07.12. 21:00 35 Zhoršená 17 Dobrá 35 Zhoršená 10 Dobrá 4 Dobrá
07.12. 20:00 36 Zhoršená 18 Dobrá 36 Zhoršená 11 Dobrá 3 Dobrá
07.12. 19:00 38 Zhoršená 22 Dobrá 38 Zhoršená 11 Dobrá 3 Dobrá
07.12. 18:00 37 Zhoršená 22 Dobrá 37 Zhoršená 12 Dobrá 2 Dobrá
07.12. 17:00 36 Zhoršená 24 Dobrá 36 Zhoršená 14 Dobrá 2 Dobrá
07.12. 16:00 36 Zhoršená 24 Dobrá 36 Zhoršená 3 Dobrá
07.12. 15:00 34 Zhoršená 24 Dobrá 34 Zhoršená 11 Dobrá 3 Dobrá
07.12. 14:00 29 Dobrá 17 Dobrá 29 Dobrá 10 Dobrá 3 Dobrá
07.12. 13:00 23 Dobrá 14 Dobrá 23 Dobrá 11 Dobrá 3 Dobrá
07.12. 12:00 22 Dobrá 12 Dobrá 22 Dobrá 10 Dobrá 3 Dobrá
07.12. 11:00 22 Dobrá 15 Dobrá 22 Dobrá 10 Dobrá 3 Dobrá
07.12. 10:00 19 Dobrá 15 Dobrá 19 Dobrá 12 Dobrá 3 Dobrá
07.12. 9:00 16 Dobrá 12 Dobrá 16 Dobrá 12 Dobrá 3 Dobrá
07.12. 8:00 20 Dobrá 9 Dobrá 20 Dobrá 15 Dobrá 1 Dobrá
07.12. 7:00 16 Dobrá 8 Dobrá 16 Dobrá 12 Dobrá 1 Dobrá
07.12. 6:00 10 Dobrá 6 Dobrá 10 Dobrá 9 Dobrá 1 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 54
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 34
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 54
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 8
Maximálna hodnota: 18
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 9

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 17

09.12.2022  | 5:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 11
NO2 7
O3 17

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
09.12. 5:00 17 Dobrá 11 Dobrá 7 Dobrá 17 Dobrá
09.12. 4:00 21 Dobrá 9 Dobrá 21 Dobrá
09.12. 3:00 18 Dobrá 13 Dobrá 8 Dobrá 18 Dobrá
09.12. 2:00 16 Dobrá 10 Dobrá 9 Dobrá 16 Dobrá
09.12. 1:00 23 Dobrá 7 Dobrá 6 Dobrá 23 Dobrá
09.12. 0:00 25 Dobrá 7 Dobrá 5 Dobrá 25 Dobrá
08.12. 23:00 24 Dobrá 7 Dobrá 5 Dobrá 24 Dobrá
08.12. 22:00 25 Dobrá 8 Dobrá 6 Dobrá 25 Dobrá
08.12. 21:00 21 Dobrá 12 Dobrá 7 Dobrá 21 Dobrá
08.12. 20:00 12 Dobrá 12 Dobrá 8 Dobrá
08.12. 19:00 20 Dobrá 9 Dobrá 7 Dobrá 20 Dobrá
08.12. 18:00 20 Dobrá 7 Dobrá 7 Dobrá 20 Dobrá
08.12. 17:00 20 Dobrá 11 Dobrá 6 Dobrá 20 Dobrá
08.12. 16:00 20 Dobrá 11 Dobrá 6 Dobrá 20 Dobrá
08.12. 15:00 22 Dobrá 11 Dobrá 7 Dobrá 22 Dobrá
08.12. 14:00 22 Dobrá 8 Dobrá 8 Dobrá 22 Dobrá
08.12. 13:00 21 Dobrá 9 Dobrá 8 Dobrá 21 Dobrá
08.12. 12:00 18 Dobrá 7 Dobrá 7 Dobrá 18 Dobrá
08.12. 11:00 17 Dobrá 9 Dobrá 7 Dobrá 17 Dobrá
08.12. 10:00 15 Dobrá 11 Dobrá 8 Dobrá 15 Dobrá
08.12. 9:00 18 Dobrá 12 Dobrá 18 Dobrá 8 Dobrá
08.12. 8:00 22 Dobrá 11 Dobrá 22 Dobrá 4 Dobrá
08.12. 7:00 12 Dobrá 6 Dobrá 12 Dobrá 10 Dobrá
08.12. 6:00 17 Dobrá 6 Dobrá 6 Dobrá 17 Dobrá
08.12. 5:00 15 Dobrá 7 Dobrá 6 Dobrá 15 Dobrá
08.12. 4:00 18 Dobrá 5 Dobrá 5 Dobrá 18 Dobrá
08.12. 3:00 25 Dobrá 3 Dobrá 4 Dobrá 25 Dobrá
08.12. 2:00 26 Dobrá 3 Dobrá 26 Dobrá
08.12. 1:00 28 Dobrá 3 Dobrá 4 Dobrá 28 Dobrá
08.12. 0:00 25 Dobrá 4 Dobrá 5 Dobrá 25 Dobrá
07.12. 23:00 24 Dobrá 7 Dobrá 5 Dobrá 24 Dobrá
07.12. 22:00 19 Dobrá 7 Dobrá 7 Dobrá 19 Dobrá
07.12. 21:00 16 Dobrá 5 Dobrá 10 Dobrá 16 Dobrá
07.12. 20:00 21 Dobrá 2 Dobrá 6 Dobrá 21 Dobrá
07.12. 19:00 19 Dobrá 2 Dobrá 7 Dobrá 19 Dobrá
07.12. 18:00 6 Dobrá 1 Dobrá 6 Dobrá
07.12. 17:00 23 Dobrá 2 Dobrá 6 Dobrá 23 Dobrá
07.12. 16:00 20 Dobrá 2 Dobrá 6 Dobrá 20 Dobrá
07.12. 15:00 14 Dobrá 2 Dobrá 5 Dobrá 14 Dobrá
07.12. 14:00 12 Dobrá 1 Dobrá 6 Dobrá 12 Dobrá
07.12. 13:00 9 Dobrá 1 Dobrá 5 Dobrá 9 Dobrá
07.12. 12:00 8 Dobrá 1 Dobrá 5 Dobrá 8 Dobrá
07.12. 11:00 9 Dobrá 5 Dobrá 6 Dobrá 9 Dobrá
07.12. 10:00 10 Dobrá 10 Dobrá 9 Dobrá 6 Dobrá
07.12. 9:00 9 Dobrá 3 Dobrá 9 Dobrá 6 Dobrá
07.12. 8:00 13 Dobrá 3 Dobrá 13 Dobrá 3 Dobrá
07.12. 7:00 9 Dobrá 2 Dobrá 9 Dobrá 5 Dobrá
07.12. 6:00 9 Dobrá 1 Dobrá 9 Dobrá 5 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 28
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 13
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 22
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 28

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 39

09.12.2022  | 5:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 16
PM2,5 39
NO2 11
O3 12

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
09.12. 5:00 39 Zhoršená 16 Dobrá 39 Zhoršená 11 Dobrá 12 Dobrá
09.12. 4:00 57 Zhoršená 28 Dobrá 57 Zhoršená 14 Dobrá 11 Dobrá
09.12. 3:00 67 Zlá 34 Zhoršená 67 Zlá 17 Dobrá 2 Dobrá
09.12. 2:00 67 Zlá 39 Zhoršená 67 Zlá 14 Dobrá 2 Dobrá
09.12. 1:00 67 Zlá 46 Zhoršená 67 Zlá 15 Dobrá 2 Dobrá
09.12. 0:00 68 Zlá 53 Zhoršená 68 Zlá 15 Dobrá 3 Dobrá
08.12. 23:00 67 Zlá 48 Zhoršená 67 Zlá 16 Dobrá 3 Dobrá
08.12. 22:00 67 Zlá 43 Zhoršená 67 Zlá 18 Dobrá 2 Dobrá
08.12. 21:00 67 Zlá 44 Zhoršená 67 Zlá 20 Dobrá 1 Dobrá
08.12. 20:00 67 Zlá 40 Zhoršená 67 Zlá 21 Dobrá 2 Dobrá
08.12. 19:00 63 Zhoršená 38 Zhoršená 63 Zhoršená 20 Dobrá 2 Dobrá
08.12. 18:00 60 Zhoršená 38 Zhoršená 60 Zhoršená 23 Dobrá 2 Dobrá
08.12. 17:00 60 Zhoršená 36 Zhoršená 60 Zhoršená 24 Dobrá 3 Dobrá
08.12. 16:00 48 Zhoršená 26 Dobrá 48 Zhoršená 25 Dobrá 6 Dobrá
08.12. 15:00 47 Zhoršená 23 Dobrá 47 Zhoršená 14 Dobrá 15 Dobrá
08.12. 14:00 48 Zhoršená 23 Dobrá 48 Zhoršená 13 Dobrá
08.12. 13:00 54 Zhoršená 26 Dobrá 54 Zhoršená 12 Dobrá
08.12. 12:00 48 Zhoršená 27 Dobrá 48 Zhoršená 12 Dobrá 9 Dobrá
08.12. 11:00 50 Zhoršená 30 Dobrá 50 Zhoršená 15 Dobrá 9 Dobrá
08.12. 10:00 50 Zhoršená 28 Dobrá 50 Zhoršená 18 Dobrá 4 Dobrá
08.12. 9:00 48 Zhoršená 22 Dobrá 48 Zhoršená 17 Dobrá 4 Dobrá
08.12. 8:00 46 Zhoršená 22 Dobrá 46 Zhoršená 17 Dobrá 4 Dobrá
08.12. 7:00 42 Zhoršená 20 Dobrá 42 Zhoršená 17 Dobrá 3 Dobrá
08.12. 6:00 43 Zhoršená 18 Dobrá 43 Zhoršená 12 Dobrá 6 Dobrá
08.12. 5:00 47 Zhoršená 21 Dobrá 47 Zhoršená 12 Dobrá 5 Dobrá
08.12. 4:00 53 Zhoršená 29 Dobrá 53 Zhoršená 13 Dobrá 3 Dobrá
08.12. 3:00 58 Zhoršená 33 Dobrá 58 Zhoršená 10 Dobrá 1 Dobrá
08.12. 2:00 59 Zhoršená 34 Zhoršená 59 Zhoršená 10 Dobrá 2 Dobrá
08.12. 1:00 57 Zhoršená 31 Dobrá 57 Zhoršená 12 Dobrá 2 Dobrá
08.12. 0:00 56 Zhoršená 31 Dobrá 56 Zhoršená 12 Dobrá 3 Dobrá
07.12. 23:00 62 Zhoršená 34 Zhoršená 62 Zhoršená 13 Dobrá 3 Dobrá
07.12. 22:00 61 Zhoršená 33 Dobrá 61 Zhoršená 16 Dobrá 2 Dobrá
07.12. 21:00 55 Zhoršená 26 Dobrá 55 Zhoršená 18 Dobrá 2 Dobrá
07.12. 20:00 51 Zhoršená 24 Dobrá 51 Zhoršená 15 Dobrá 5 Dobrá
07.12. 19:00 46 Zhoršená 19 Dobrá 46 Zhoršená 12 Dobrá 8 Dobrá
07.12. 18:00 45 Zhoršená 21 Dobrá 45 Zhoršená 11 Dobrá 9 Dobrá
07.12. 17:00 41 Zhoršená 19 Dobrá 41 Zhoršená 12 Dobrá 8 Dobrá
07.12. 16:00 38 Zhoršená 16 Dobrá 38 Zhoršená 12 Dobrá 8 Dobrá
07.12. 15:00 39 Zhoršená 17 Dobrá 39 Zhoršená 12 Dobrá 8 Dobrá
07.12. 14:00 41 Zhoršená 15 Dobrá 41 Zhoršená 11 Dobrá 9 Dobrá
07.12. 13:00 36 Zhoršená 14 Dobrá 36 Zhoršená 10 Dobrá
07.12. 12:00 35 Zhoršená 13 Dobrá 35 Zhoršená 11 Dobrá
07.12. 11:00 32 Dobrá 10 Dobrá 32 Dobrá 9 Dobrá 12 Dobrá
07.12. 10:00 29 Dobrá 11 Dobrá 29 Dobrá 8 Dobrá 11 Dobrá
07.12. 9:00 31 Dobrá 13 Dobrá 31 Dobrá 8 Dobrá 9 Dobrá
07.12. 8:00 31 Dobrá 12 Dobrá 31 Dobrá 9 Dobrá 9 Dobrá
07.12. 7:00 29 Dobrá 9 Dobrá 29 Dobrá 8 Dobrá 9 Dobrá
07.12. 6:00 31 Dobrá 9 Dobrá 31 Dobrá 8 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 29
Maximálna hodnota: 68
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 9
Maximálna hodnota: 53
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 29
Maximálna hodnota: 68
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 8
Maximálna hodnota: 25
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 15

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 9

09.12.2022  | 5:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 4
PM2,5 9

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.