Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Kvalita ovzdušia v zóne: Prešovský kraj

Rozloha územia:
8 972,76 km2
Počet obyvateľov:
827 028,00 osôb
Hustota obyvateľov:
92,17 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 18,02 %; 65+: 14,81 %
Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 19

04.07.2022  | 1:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 11
PM2,5 15
NO2 7
O3 19

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
04.07. 1:00 19 Dobrá 11 Dobrá 15 Dobrá 7 Dobrá 19 Dobrá
04.07. 0:00 24 Dobrá 11 Dobrá 17 Dobrá 6 Dobrá 24 Dobrá
03.07. 23:00 23 Dobrá 13 Dobrá 18 Dobrá 14 Dobrá 23 Dobrá
03.07. 22:00 22 Dobrá 13 Dobrá 20 Dobrá 21 Dobrá 22 Dobrá
03.07. 21:00 38 Zhoršená 14 Dobrá 17 Dobrá 8 Dobrá 38 Zhoršená
03.07. 20:00 41 Zhoršená 17 Dobrá 21 Dobrá 4 Dobrá 41 Zhoršená
03.07. 19:00 41 Zhoršená 19 Dobrá 24 Dobrá 3 Dobrá 41 Zhoršená
03.07. 18:00 40 Zhoršená 17 Dobrá 18 Dobrá 3 Dobrá 40 Zhoršená
03.07. 17:00 41 Zhoršená 18 Dobrá 19 Dobrá 2 Dobrá 41 Zhoršená
03.07. 16:00 40 Zhoršená 17 Dobrá 20 Dobrá 40 Zhoršená
03.07. 15:00 40 Zhoršená 10 Dobrá 14 Dobrá 2 Dobrá 40 Zhoršená
03.07. 14:00 39 Zhoršená 9 Dobrá 15 Dobrá 2 Dobrá 39 Zhoršená
03.07. 13:00 39 Zhoršená 11 Dobrá 17 Dobrá 2 Dobrá 39 Zhoršená
03.07. 12:00 39 Zhoršená 9 Dobrá 15 Dobrá 2 Dobrá 39 Zhoršená
03.07. 11:00 39 Zhoršená 11 Dobrá 16 Dobrá 2 Dobrá 39 Zhoršená
03.07. 10:00 37 Zhoršená 6 Dobrá 16 Dobrá 2 Dobrá 37 Zhoršená
03.07. 9:00 34 Zhoršená 7 Dobrá 11 Dobrá 2 Dobrá 34 Zhoršená
03.07. 8:00 24 Dobrá 9 Dobrá 17 Dobrá 3 Dobrá 24 Dobrá
03.07. 7:00 20 Dobrá 12 Dobrá 20 Dobrá 4 Dobrá 15 Dobrá
03.07. 6:00 16 Dobrá 10 Dobrá 16 Dobrá 5 Dobrá 13 Dobrá
03.07. 5:00 15 Dobrá 10 Dobrá 15 Dobrá 6 Dobrá 11 Dobrá
03.07. 4:00 17 Dobrá 10 Dobrá 17 Dobrá 5 Dobrá 10 Dobrá
03.07. 3:00 16 Dobrá 9 Dobrá 16 Dobrá 5 Dobrá 12 Dobrá
03.07. 2:00 18 Dobrá 13 Dobrá 18 Dobrá 4 Dobrá 17 Dobrá
03.07. 1:00 26 Dobrá 13 Dobrá 22 Dobrá 4 Dobrá 26 Dobrá
03.07. 0:00 28 Dobrá 11 Dobrá 19 Dobrá 4 Dobrá 28 Dobrá
02.07. 23:00 30 Dobrá 10 Dobrá 17 Dobrá 5 Dobrá 30 Dobrá
02.07. 22:00 31 Dobrá 12 Dobrá 15 Dobrá 5 Dobrá 31 Dobrá
02.07. 21:00 32 Dobrá 14 Dobrá 26 Dobrá 5 Dobrá 32 Dobrá
02.07. 20:00 33 Dobrá 13 Dobrá 24 Dobrá 5 Dobrá 33 Dobrá
02.07. 19:00 31 Dobrá 13 Dobrá 20 Dobrá 4 Dobrá 31 Dobrá
02.07. 18:00 33 Dobrá 14 Dobrá 23 Dobrá 4 Dobrá 33 Dobrá
02.07. 17:00 33 Dobrá 11 Dobrá 21 Dobrá 4 Dobrá 33 Dobrá
02.07. 16:00 33 Dobrá 12 Dobrá 26 Dobrá 3 Dobrá 33 Dobrá
02.07. 15:00 35 Zhoršená 12 Dobrá 18 Dobrá 35 Zhoršená
02.07. 14:00 34 Zhoršená 9 Dobrá 15 Dobrá 3 Dobrá 34 Zhoršená
02.07. 13:00 34 Zhoršená 6 Dobrá 13 Dobrá 3 Dobrá 34 Zhoršená
02.07. 12:00 32 Dobrá 6 Dobrá 14 Dobrá 4 Dobrá 32 Dobrá
02.07. 11:00 33 Dobrá 4 Dobrá 11 Dobrá 4 Dobrá 33 Dobrá
02.07. 10:00 30 Dobrá 8 Dobrá 17 Dobrá 3 Dobrá 30 Dobrá
02.07. 9:00 31 Dobrá 17 Dobrá 29 Dobrá 3 Dobrá 31 Dobrá
02.07. 8:00 30 Dobrá 14 Dobrá 23 Dobrá 5 Dobrá 30 Dobrá
02.07. 7:00 34 Zhoršená 13 Dobrá 23 Dobrá 4 Dobrá 34 Zhoršená
02.07. 6:00 36 Zhoršená 17 Dobrá 25 Dobrá 3 Dobrá 36 Zhoršená
02.07. 5:00 38 Zhoršená 18 Dobrá 27 Dobrá 3 Dobrá 38 Zhoršená
02.07. 4:00 35 Zhoršená 32 Dobrá 35 Zhoršená 4 Dobrá 34 Zhoršená
02.07. 3:00 41 Zhoršená 24 Dobrá 32 Dobrá 4 Dobrá 41 Zhoršená
02.07. 2:00 44 Zhoršená 29 Dobrá 37 Zhoršená 4 Dobrá 44 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 15
Maximálna hodnota: 44
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 32
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 11
Maximálna hodnota: 37
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 21
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 44

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 25

04.07.2022  | 1:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 8
O3 25

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
04.07. 1:00 25 Dobrá 8 Dobrá 25 Dobrá
04.07. 0:00 31 Dobrá 8 Dobrá 8 Dobrá 31 Dobrá
03.07. 23:00 30 Dobrá 9 Dobrá 8 Dobrá 30 Dobrá
03.07. 22:00 33 Dobrá 9 Dobrá 7 Dobrá 33 Dobrá
03.07. 21:00 34 Zhoršená 10 Dobrá 6 Dobrá 34 Zhoršená
03.07. 20:00 34 Zhoršená 11 Dobrá 6 Dobrá 34 Zhoršená
03.07. 19:00 39 Zhoršená 13 Dobrá 3 Dobrá 39 Zhoršená
03.07. 18:00 42 Zhoršená 13 Dobrá 3 Dobrá 42 Zhoršená
03.07. 17:00 14 Dobrá 14 Dobrá 3 Dobrá
03.07. 16:00 42 Zhoršená 14 Dobrá 3 Dobrá 42 Zhoršená
03.07. 15:00 41 Zhoršená 12 Dobrá 3 Dobrá 41 Zhoršená
03.07. 14:00 41 Zhoršená 9 Dobrá 3 Dobrá 41 Zhoršená
03.07. 13:00 39 Zhoršená 11 Dobrá 3 Dobrá 39 Zhoršená
03.07. 12:00 36 Zhoršená 12 Dobrá 3 Dobrá 36 Zhoršená
03.07. 11:00 34 Zhoršená 10 Dobrá 2 Dobrá 34 Zhoršená
03.07. 10:00 34 Zhoršená 10 Dobrá 2 Dobrá 34 Zhoršená
03.07. 9:00 34 Zhoršená 9 Dobrá 2 Dobrá 34 Zhoršená
03.07. 8:00 30 Dobrá 10 Dobrá 3 Dobrá 30 Dobrá
03.07. 7:00 31 Dobrá 8 Dobrá 3 Dobrá 31 Dobrá
03.07. 6:00 26 Dobrá 10 Dobrá 4 Dobrá 26 Dobrá
03.07. 5:00 14 Dobrá 8 Dobrá 6 Dobrá 14 Dobrá
03.07. 4:00 15 Dobrá 8 Dobrá 8 Dobrá 15 Dobrá
03.07. 3:00 22 Dobrá 8 Dobrá 5 Dobrá 22 Dobrá
03.07. 2:00 23 Dobrá 7 Dobrá 3 Dobrá 23 Dobrá
03.07. 1:00 15 Dobrá 8 Dobrá 4 Dobrá 15 Dobrá
03.07. 0:00 21 Dobrá 8 Dobrá 4 Dobrá 21 Dobrá
02.07. 23:00 29 Dobrá 7 Dobrá 29 Dobrá
02.07. 22:00 30 Dobrá 7 Dobrá 4 Dobrá 30 Dobrá
02.07. 21:00 33 Dobrá 7 Dobrá 3 Dobrá 33 Dobrá
02.07. 20:00 33 Dobrá 7 Dobrá 3 Dobrá 33 Dobrá
02.07. 19:00 32 Dobrá 9 Dobrá 4 Dobrá 32 Dobrá
02.07. 18:00 30 Dobrá 9 Dobrá 4 Dobrá 30 Dobrá
02.07. 17:00 29 Dobrá 8 Dobrá 3 Dobrá 29 Dobrá
02.07. 16:00 30 Dobrá 6 Dobrá 3 Dobrá 30 Dobrá
02.07. 15:00 3 Dobrá 3 Dobrá 3 Dobrá
02.07. 14:00 27 Dobrá 3 Dobrá 4 Dobrá 27 Dobrá
02.07. 13:00 32 Dobrá 5 Dobrá 4 Dobrá 32 Dobrá
02.07. 12:00 34 Zhoršená 8 Dobrá 3 Dobrá 34 Zhoršená
02.07. 11:00 31 Dobrá 8 Dobrá 3 Dobrá 31 Dobrá
02.07. 10:00 31 Dobrá 7 Dobrá 3 Dobrá 31 Dobrá
02.07. 9:00 31 Dobrá 6 Dobrá 3 Dobrá 31 Dobrá
02.07. 8:00 27 Dobrá 7 Dobrá 4 Dobrá 27 Dobrá
02.07. 7:00 24 Dobrá 9 Dobrá 5 Dobrá 24 Dobrá
02.07. 6:00 27 Dobrá 3 Dobrá 4 Dobrá 27 Dobrá
02.07. 5:00 29 Dobrá 8 Dobrá 4 Dobrá 29 Dobrá
02.07. 4:00 35 Zhoršená 12 Dobrá 4 Dobrá 35 Zhoršená
02.07. 3:00 35 Zhoršená 19 Dobrá 4 Dobrá 35 Zhoršená
02.07. 2:00 39 Zhoršená 23 Dobrá 4 Dobrá 39 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 42
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 23
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 14
Maximálna hodnota: 42
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 8

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 16

04.07.2022  | 1:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 12
PM2,5 16
NO2 11
O3 16

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
04.07. 1:00 16 Dobrá 12 Dobrá 16 Dobrá 11 Dobrá 16 Dobrá
04.07. 0:00 20 Dobrá 15 Dobrá 20 Dobrá 14 Dobrá 15 Dobrá
03.07. 23:00 22 Dobrá 16 Dobrá 10 Dobrá 13 Dobrá 22 Dobrá
03.07. 22:00 27 Dobrá 13 Dobrá 3 Dobrá 10 Dobrá 27 Dobrá
03.07. 21:00 32 Dobrá 10 Dobrá 15 Dobrá 9 Dobrá 32 Dobrá
03.07. 20:00 13 Dobrá 8 Dobrá 13 Dobrá 7 Dobrá
03.07. 19:00 44 Zhoršená 12 Dobrá 27 Dobrá 2 Dobrá 44 Zhoršená
03.07. 18:00 44 Zhoršená 17 Dobrá 28 Dobrá 2 Dobrá 44 Zhoršená
03.07. 17:00 44 Zhoršená 14 Dobrá 22 Dobrá 4 Dobrá 44 Zhoršená
03.07. 16:00 44 Zhoršená 12 Dobrá 20 Dobrá 44 Zhoršená
03.07. 15:00 43 Zhoršená 17 Dobrá 24 Dobrá 2 Dobrá 43 Zhoršená
03.07. 14:00 42 Zhoršená 12 Dobrá 21 Dobrá 2 Dobrá 42 Zhoršená
03.07. 13:00 40 Zhoršená 13 Dobrá 22 Dobrá 2 Dobrá 40 Zhoršená
03.07. 12:00 39 Zhoršená 13 Dobrá 20 Dobrá 2 Dobrá 39 Zhoršená
03.07. 11:00 37 Zhoršená 12 Dobrá 18 Dobrá 2 Dobrá 37 Zhoršená
03.07. 10:00 33 Dobrá 13 Dobrá 21 Dobrá 2 Dobrá 33 Dobrá
03.07. 9:00 26 Dobrá 14 Dobrá 19 Dobrá 3 Dobrá 26 Dobrá
03.07. 8:00 21 Dobrá 13 Dobrá 21 Dobrá 5 Dobrá 20 Dobrá
03.07. 7:00 15 Dobrá 11 Dobrá 15 Dobrá 5 Dobrá 11 Dobrá
03.07. 6:00 19 Dobrá 13 Dobrá 19 Dobrá 8 Dobrá 6 Dobrá
03.07. 5:00 18 Dobrá 14 Dobrá 18 Dobrá 7 Dobrá 9 Dobrá
03.07. 4:00 18 Dobrá 14 Dobrá 18 Dobrá 7 Dobrá 13 Dobrá
03.07. 3:00 19 Dobrá 15 Dobrá 19 Dobrá 8 Dobrá 14 Dobrá
03.07. 2:00 19 Dobrá 13 Dobrá 19 Dobrá 7 Dobrá 17 Dobrá
03.07. 1:00 19 Dobrá 15 Dobrá 17 Dobrá 8 Dobrá 19 Dobrá
03.07. 0:00 26 Dobrá 13 Dobrá 14 Dobrá 5 Dobrá 26 Dobrá
02.07. 23:00 28 Dobrá 12 Dobrá 19 Dobrá 5 Dobrá 28 Dobrá
02.07. 22:00 31 Dobrá 14 Dobrá 19 Dobrá 5 Dobrá 31 Dobrá
02.07. 21:00 34 Zhoršená 14 Dobrá 19 Dobrá 4 Dobrá 34 Zhoršená
02.07. 20:00 35 Zhoršená 13 Dobrá 26 Dobrá 4 Dobrá 35 Zhoršená
02.07. 19:00 24 Dobrá 12 Dobrá 24 Dobrá 3 Dobrá
02.07. 18:00 37 Zhoršená 11 Dobrá 23 Dobrá 3 Dobrá 37 Zhoršená
02.07. 17:00 37 Zhoršená 9 Dobrá 21 Dobrá 3 Dobrá 37 Zhoršená
02.07. 16:00 38 Zhoršená 13 Dobrá 23 Dobrá 4 Dobrá 38 Zhoršená
02.07. 15:00 38 Zhoršená 15 Dobrá 30 Dobrá 38 Zhoršená
02.07. 14:00 37 Zhoršená 12 Dobrá 26 Dobrá 3 Dobrá 37 Zhoršená
02.07. 13:00 37 Zhoršená 17 Dobrá 31 Dobrá 3 Dobrá 37 Zhoršená
02.07. 12:00 37 Zhoršená 16 Dobrá 30 Dobrá 4 Dobrá 37 Zhoršená
02.07. 11:00 35 Zhoršená 18 Dobrá 30 Dobrá 4 Dobrá 35 Zhoršená
02.07. 10:00 34 Zhoršená 16 Dobrá 29 Dobrá 5 Dobrá 34 Zhoršená
02.07. 9:00 31 Dobrá 17 Dobrá 28 Dobrá 4 Dobrá 31 Dobrá
02.07. 8:00 31 Dobrá 16 Dobrá 29 Dobrá 4 Dobrá 31 Dobrá
02.07. 7:00 34 Zhoršená 22 Dobrá 34 Zhoršená 5 Dobrá 30 Dobrá
02.07. 6:00 34 Zhoršená 20 Dobrá 34 Zhoršená 7 Dobrá 25 Dobrá
02.07. 5:00 33 Dobrá 19 Dobrá 33 Dobrá 6 Dobrá 30 Dobrá
02.07. 4:00 32 Dobrá 18 Dobrá 29 Dobrá 6 Dobrá 32 Dobrá
02.07. 3:00 38 Zhoršená 21 Dobrá 37 Zhoršená 3 Dobrá 38 Zhoršená
02.07. 2:00 48 Zhoršená 39 Zhoršená 48 Zhoršená 2 Dobrá 43 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 13
Maximálna hodnota: 48
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 8
Maximálna hodnota: 39
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 48
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 14
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 44

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 12

04.07.2022  | 1:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 12
PM2,5 9

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
04.07. 1:00 12 Dobrá 12 Dobrá 9 Dobrá
04.07. 0:00 12 Dobrá 12 Dobrá 12 Dobrá
03.07. 23:00 8 Dobrá 8 Dobrá 7 Dobrá
03.07. 22:00 11 Dobrá 11 Dobrá 6 Dobrá
03.07. 21:00 12 Dobrá 12 Dobrá 11 Dobrá
03.07. 20:00 17 Dobrá 17 Dobrá 16 Dobrá
03.07. 19:00 14 Dobrá 14 Dobrá 11 Dobrá
03.07. 18:00 20 Dobrá 18 Dobrá 20 Dobrá
03.07. 17:00 19 Dobrá 13 Dobrá 19 Dobrá
03.07. 16:00 21 Dobrá 16 Dobrá 21 Dobrá
03.07. 15:00 24 Dobrá 18 Dobrá 24 Dobrá
03.07. 14:00 21 Dobrá 18 Dobrá