Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Zóna Prešovský kraj

ORKO vymedzené na základe merania
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
V zóne neboli pre rok 2022 vymedzené oblasti riadenia kvality ovzdušia na základe monitorovania.
ORKO vymedzené na základe matematického modelovania
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Bardejov Obec/mesto: Bardejov, Gerlachov, Kľušov, Koprivnica, Kurov, Lenartov, Lukov, Malcov, Snakov PM10, PM2,5, BaP
Humenné Obec/mesto: Humenné, Kamenica nad Cirochou, Košarovce, Ľubiša, Lukačovce, Papín, Rokytov pri Humennom, Udavské, Veľopolie PM10, PM2,5, BaP
Kežmarok Obec/mesto: Krížová Ves, Lendak, Ľubica, Matiašovce, Rakúsy, Spišská Belá, Veľká Lomnica, Výborná PM10, PM2,5, BaP
Levoča Obec/mesto: Bijacovce, Doľany, Dravce, Jablonov, Levoča, Spišské Podhradie, Spišský Hrhov, Spišský Štvrtok PM10, PM2,5, BaP
Medzilaborce Obec/mesto: Čabiny, Medzilaborce, Radvaň nad Laborcom, Volica PM10, PM2,5, BaP
Poprad Obec/mesto: Hranovnica, Liptovská Teplička, Spišský Štiavnik, Vernár, Vydrník PM10, PM2,5, BaP
Prešov Obec/mesto: Abranovce, Bzenov, Drienov, Hermanovce, Chmeľov, Chminianske, Jakubovany, Janov, Kendice, Kokošovce, Mirkovce, Petrovany, Podhorany, Radatice, Rokycany, Terňa, Veľký Šariš PM10, PM2,5, BaP
Sabinov Obec/mesto: Bodovce, Brezovica, Brezovička, Dubovica, Jakovany, Jakubovany, Jarovnice, Krivany, Ľutina, Nižný Slavkov, Ostrovany, Pečovská Nová Ves, Poloma, Ražňany, Sabinov, Torysa, Uzovský Šalgov PM10, PM2,5, BaP
Snina Obec/mesto: Belá nad Cirochou, Dlhé nad Cirochou, Hostovice, Klenová, Ladomirov, Nová Sedlica, Pčoliné, Snina, Stakčín, Ubľa, Ulič, Zboj, Zemplínske Hámre PM10, PM2,5, BaP
Stará Ľubovňa Obec/mesto: Čirč, Haligovce, Jakubany, Lesnica, Ľubotín, Orlov, Plaveč, Plavnica, Šarišské Jastrabie, Sulín, Veľký Lipník PM10, PM2,5, BaP
Stropkov Obec/mesto: Stropkov PM10, PM2,5, BaP
Svidník Obec/mesto: Giraltovce, Kračúnovce, Okrúhle, Radoma PM10, PM2,5, BaP
Vranov nad Topľou Obec/mesto: Banské, Bystré, Hanušovce nad Topľou, Pavlovce, Vechec, Zámutov PM10, PM2,5, BaP

Kvalita ovzdušia v zóne: Prešovský kraj

Rozloha územia:
8 972,76 km2
Počet obyvateľov:
827 028,00 osôb
Hustota obyvateľov:
92,17 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 18,02 %; 65+: 14,81 %
Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 25

23.09.2023  | 22:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 2
PM2,5 4
NO2 5
O3 25

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
23.09. 22:00 25 Dobrá 2 Dobrá 4 Dobrá 5 Dobrá 25 Dobrá
23.09. 21:00 24 Dobrá 3 Dobrá 3 Dobrá 6 Dobrá 24 Dobrá
23.09. 20:00 22 Dobrá 9 Dobrá 12 Dobrá 5 Dobrá 22 Dobrá
23.09. 19:00 28 Dobrá 12 Dobrá 18 Dobrá 6 Dobrá 28 Dobrá
23.09. 18:00 35 Zhoršená 12 Dobrá 15 Dobrá 4 Dobrá 35 Zhoršená
23.09. 17:00 35 Zhoršená 15 Dobrá 17 Dobrá 4 Dobrá 35 Zhoršená
23.09. 16:00 35 Zhoršená 21 Dobrá 27 Dobrá 3 Dobrá 35 Zhoršená
23.09. 15:00 35 Zhoršená 24 Dobrá 31 Dobrá 3 Dobrá 35 Zhoršená
23.09. 14:00 35 Zhoršená 30 Dobrá 35 Zhoršená 4 Dobrá 35 Zhoršená
23.09. 13:00 37 Zhoršená 28 Dobrá 37 Zhoršená 4 Dobrá 34 Zhoršená
23.09. 12:00 35 Zhoršená 22 Dobrá 35 Zhoršená 3 Dobrá 32 Dobrá
23.09. 11:00 28 Dobrá 23 Dobrá 28 Dobrá 4 Dobrá 26 Dobrá
23.09. 10:00 25 Dobrá 21 Dobrá 23 Dobrá 4 Dobrá 25 Dobrá
23.09. 9:00 22 Dobrá 20 Dobrá 22 Dobrá 17 Dobrá
23.09. 8:00 15 Dobrá 15 Dobrá 12 Dobrá 8 Dobrá 4 Dobrá
23.09. 7:00 17 Dobrá 17 Dobrá 16 Dobrá 8 Dobrá 4 Dobrá
23.09. 6:00 26 Dobrá 20 Dobrá 26 Dobrá 6 Dobrá 5 Dobrá
23.09. 5:00 22 Dobrá 18 Dobrá 22 Dobrá 8 Dobrá 9 Dobrá
23.09. 4:00 22 Dobrá 18 Dobrá 22 Dobrá 5 Dobrá 15 Dobrá
23.09. 3:00 26 Dobrá 18 Dobrá 26 Dobrá 6 Dobrá 10 Dobrá
23.09. 2:00 18 Dobrá 18 Dobrá 17 Dobrá 5 Dobrá 10 Dobrá
23.09. 1:00 18 Dobrá 18 Dobrá 15 Dobrá 4 Dobrá 12 Dobrá
23.09. 0:00 20 Dobrá 20 Dobrá 12 Dobrá 5 Dobrá 11 Dobrá
22.09. 23:00 18 Dobrá 18 Dobrá 15 Dobrá 12 Dobrá 5 Dobrá
22.09. 22:00 27 Dobrá 23 Dobrá 27 Dobrá 9 Dobrá 10 Dobrá
22.09. 21:00 30 Dobrá 26 Dobrá 30 Dobrá 21 Dobrá 7 Dobrá
22.09. 20:00 35 Zhoršená 33 Dobrá 35 Zhoršená 11 Dobrá 30 Dobrá
22.09. 19:00 34 Zhoršená 27 Dobrá 34 Zhoršená 9 Dobrá 34 Zhoršená
22.09. 18:00 37 Zhoršená 24 Dobrá 33 Dobrá 5 Dobrá 37 Zhoršená
22.09. 17:00 38 Zhoršená 22 Dobrá 34 Zhoršená 4 Dobrá 38 Zhoršená
22.09. 16:00 38 Zhoršená 22 Dobrá 28 Dobrá 4 Dobrá 38 Zhoršená
22.09. 15:00 37 Zhoršená 21 Dobrá 33 Dobrá 5 Dobrá 37 Zhoršená
22.09. 14:00 36 Zhoršená 22 Dobrá 32 Dobrá 5 Dobrá 36 Zhoršená
22.09. 13:00 35 Zhoršená 22 Dobrá 33 Dobrá 5 Dobrá 35 Zhoršená
22.09. 12:00 35 Zhoršená 22 Dobrá 35 Zhoršená 6 Dobrá 33 Dobrá
22.09. 11:00 34 Zhoršená 22 Dobrá 34 Zhoršená 6 Dobrá 30 Dobrá
22.09. 10:00 38 Zhoršená 28 Dobrá 38 Zhoršená 5 Dobrá 31 Dobrá
22.09. 9:00 25 Dobrá 21 Dobrá 21 Dobrá 8 Dobrá 25 Dobrá
22.09. 8:00 17 Dobrá 17 Dobrá 17 Dobrá 15 Dobrá 11 Dobrá
22.09. 7:00 19 Dobrá 15 Dobrá 19 Dobrá 14 Dobrá
22.09. 6:00 14 Dobrá 13 Dobrá 14 Dobrá 9 Dobrá 13 Dobrá
22.09. 5:00 14 Dobrá 14 Dobrá 9 Dobrá 3 Dobrá 12 Dobrá
22.09. 4:00 12 Dobrá 12 Dobrá 8 Dobrá 3 Dobrá 5 Dobrá
22.09. 3:00 9 Dobrá 6 Dobrá 3 Dobrá 3 Dobrá 9 Dobrá
22.09. 2:00 8 Dobrá 6 Dobrá 7 Dobrá 3 Dobrá 8 Dobrá
22.09. 1:00 16 Dobrá 12 Dobrá 16 Dobrá 3 Dobrá 10 Dobrá
22.09. 0:00 14 Dobrá 11 Dobrá 14 Dobrá 4 Dobrá 7 Dobrá
21.09. 23:00 12 Dobrá 11 Dobrá 7 Dobrá 12 Dobrá 5 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 8
Maximálna hodnota: 38
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 33
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 38
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 21
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 38

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 20

23.09.2023  | 21:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 1
NO2 4
O3 20

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
23.09. 21:00 20 Dobrá 1 Dobrá 4 Dobrá 20 Dobrá
23.09. 20:00 18 Dobrá 2 Dobrá 5 Dobrá 18 Dobrá
23.09. 19:00 27 Dobrá 3 Dobrá 3 Dobrá 27 Dobrá
23.09. 18:00 28 Dobrá 5 Dobrá 2 Dobrá 28 Dobrá
23.09. 17:00 30 Dobrá 7 Dobrá 1 Dobrá 30 Dobrá
23.09. 16:00 33 Dobrá 8 Dobrá 2 Dobrá 33 Dobrá
23.09. 15:00 34 Zhoršená 5 Dobrá 2 Dobrá 34 Zhoršená
23.09. 14:00 35 Zhoršená 8 Dobrá 1 Dobrá 35 Zhoršená
23.09. 13:00 29 Dobrá 18 Dobrá 2 Dobrá 29 Dobrá
23.09. 12:00 25 Dobrá 24 Dobrá 25 Dobrá
23.09. 11:00 25 Dobrá 20 Dobrá 3 Dobrá 25 Dobrá
23.09. 10:00 22 Dobrá 16 Dobrá 3 Dobrá 22 Dobrá
23.09. 9:00 18 Dobrá 16 Dobrá 3 Dobrá 18 Dobrá
23.09. 8:00 15 Dobrá 11 Dobrá 4 Dobrá 15 Dobrá
23.09. 7:00 16 Dobrá 11 Dobrá 3 Dobrá 16 Dobrá
23.09. 6:00 19 Dobrá 10 Dobrá 3 Dobrá 19 Dobrá
23.09. 5:00 23 Dobrá 12 Dobrá 2 Dobrá 23 Dobrá
23.09. 4:00 24 Dobrá 15 Dobrá 3 Dobrá 24 Dobrá
23.09. 3:00 23 Dobrá 14 Dobrá 2 Dobrá 23 Dobrá
23.09. 2:00 29 Dobrá 15 Dobrá 2 Dobrá 29 Dobrá
23.09. 1:00 35 Zhoršená 21 Dobrá 2 Dobrá 35 Zhoršená
23.09. 0:00 21 Dobrá 21 Dobrá 2 Dobrá
22.09. 23:00 36 Zhoršená 21 Dobrá 2 Dobrá 36 Zhoršená
22.09. 22:00 35 Zhoršená 24 Dobrá 2 Dobrá 35 Zhoršená
22.09. 21:00 35 Zhoršená 22 Dobrá 3 Dobrá 35 Zhoršená
22.09. 20:00 37 Zhoršená 24 Dobrá 2 Dobrá 37 Zhoršená
22.09. 19:00 35 Zhoršená 22 Dobrá 4 Dobrá 35 Zhoršená
22.09. 18:00 35 Zhoršená 19 Dobrá 2 Dobrá 35 Zhoršená
22.09. 17:00 33 Dobrá 15 Dobrá 2 Dobrá 33 Dobrá
22.09. 16:00 34 Zhoršená 12 Dobrá 2 Dobrá 34 Zhoršená
22.09. 15:00 36 Zhoršená 11 Dobrá 2 Dobrá 36 Zhoršená
22.09. 14:00 35 Zhoršená 12 Dobrá 2 Dobrá 35 Zhoršená
22.09. 13:00 34 Zhoršená 12 Dobrá 2 Dobrá 34 Zhoršená
22.09. 12:00 30 Dobrá 11 Dobrá 2 Dobrá 30 Dobrá
22.09. 11:00 35 Zhoršená 12 Dobrá 2 Dobrá 35 Zhoršená
22.09. 10:00 33 Dobrá 7 Dobrá 33 Dobrá
22.09. 9:00 33 Dobrá 9 Dobrá 2 Dobrá 33 Dobrá
22.09. 8:00 31 Dobrá 14 Dobrá 2 Dobrá 31 Dobrá
22.09. 7:00 23 Dobrá 14 Dobrá 3 Dobrá 23 Dobrá
22.09. 6:00 23 Dobrá 14 Dobrá 2 Dobrá 23 Dobrá
22.09. 5:00 22 Dobrá 14 Dobrá 2 Dobrá 22 Dobrá
22.09. 4:00 26 Dobrá 10 Dobrá 2 Dobrá 26 Dobrá
22.09. 3:00 28 Dobrá 8 Dobrá 2 Dobrá 28 Dobrá
22.09. 2:00 29 Dobrá 11 Dobrá 3 Dobrá 29 Dobrá
22.09. 1:00 35 Zhoršená 8 Dobrá 2 Dobrá 35 Zhoršená
22.09. 0:00 35 Zhoršená 8 Dobrá 3 Dobrá 35 Zhoršená
21.09. 23:00 29 Dobrá 9 Dobrá 7 Dobrá 29 Dobrá
21.09. 22:00 12 Dobrá 9 Dobrá 12 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 12
Maximálna hodnota: 37
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 24
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 12
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 15
Maximálna hodnota: 37

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 15

23.09.2023  | 22:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 12
PM2,5 11
NO2 10
O3 15

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
23.09. 22:00 15 Dobrá 12 Dobrá 11 Dobrá 10 Dobrá 15 Dobrá
23.09. 21:00 22 Dobrá 17 Dobrá 14 Dobrá 5 Dobrá 22 Dobrá
23.09. 20:00 25 Dobrá 18 Dobrá 18 Dobrá 11 Dobrá 25 Dobrá
23.09. 19:00 32 Dobrá 12 Dobrá 13 Dobrá 12 Dobrá 32 Dobrá
23.09. 18:00 35 Zhoršená 23 Dobrá 21 Dobrá 6 Dobrá 35 Zhoršená
23.09. 17:00 36 Zhoršená 30 Dobrá 18 Dobrá 4 Dobrá 36 Zhoršená
23.09. 16:00 36 Zhoršená 26 Dobrá 20 Dobrá 3 Dobrá 36 Zhoršená
23.09. 15:00 36 Zhoršená 31 Dobrá 21 Dobrá 3 Dobrá 36 Zhoršená
23.09. 14:00 36 Zhoršená 35 Zhoršená 21 Dobrá 3 Dobrá 36 Zhoršená
23.09. 13:00 34 Zhoršená 34 Zhoršená 24 Dobrá 4 Dobrá 34 Zhoršená
23.09. 12:00 33 Dobrá 33 Dobrá 27 Dobrá 4 Dobrá 33 Dobrá
23.09. 11:00 31 Dobrá 25 Dobrá 27 Dobrá 4 Dobrá 31 Dobrá
23.09. 10:00 30 Dobrá 24 Dobrá 20 Dobrá 4 Dobrá 30 Dobrá
23.09. 9:00 32 Dobrá 17 Dobrá 17 Dobrá 4 Dobrá 32 Dobrá
23.09. 8:00 25 Dobrá 25 Dobrá 17 Dobrá 8 Dobrá 22 Dobrá
23.09. 7:00 30 Dobrá 25 Dobrá 20 Dobrá 2 Dobrá 30 Dobrá
23.09. 6:00 24 Dobrá 24 Dobrá 23 Dobrá 4 Dobrá
23.09. 5:00 26 Dobrá 26 Dobrá 25 Dobrá 22 Dobrá
23.09. 4:00 30 Dobrá 28 Dobrá 20 Dobrá 5 Dobrá 30 Dobrá
23.09. 3:00 31 Dobrá 31 Dobrá 19 Dobrá 6 Dobrá 30 Dobrá
23.09. 2:00 36 Zhoršená 34 Zhoršená 22 Dobrá 3 Dobrá 36 Zhoršená
23.09. 1:00 37 Zhoršená 8 Dobrá 20 Dobrá 2 Dobrá 37 Zhoršená
23.09. 0:00 34 Zhoršená 17 Dobrá 22 Dobrá 4 Dobrá 34 Zhoršená
22.09. 23:00 31 Dobrá 1 Dobrá 17 Dobrá 4 Dobrá 31 Dobrá
22.09. 22:00 39 Zhoršená 7 Dobrá 20 Dobrá 3 Dobrá 39 Zhoršená
22.09. 21:00 38 Zhoršená 5 Dobrá 23 Dobrá 4 Dobrá 38 Zhoršená
22.09. 20:00 32 Dobrá 22 Dobrá 22 Dobrá 9 Dobrá 32 Dobrá
22.09. 19:00 35 Zhoršená 13 Dobrá 23 Dobrá 7 Dobrá 35 Zhoršená
22.09. 18:00 37 Zhoršená 31 Dobrá 24 Dobrá 4 Dobrá 37 Zhoršená
22.09. 17:00 38 Zhoršená 15 Dobrá 22 Dobrá 4 Dobrá 38 Zhoršená
22.09. 16:00 37 Zhoršená 23 Dobrá 19 Dobrá 5 Dobrá 37 Zhoršená
22.09. 15:00 37 Zhoršená 24 Dobrá 22 Dobrá 4 Dobrá 37 Zhoršená
22.09. 14:00 37 Zhoršená 14 Dobrá 17 Dobrá 4 Dobrá 37 Zhoršená
22.09. 13:00 36 Zhoršená 20 Dobrá 17 Dobrá 4 Dobrá 36 Zhoršená
22.09. 12:00 35 Zhoršená 24 Dobrá 20 Dobrá 3 Dobrá 35 Zhoršená
22.09. 11:00 34 Zhoršená 15 Dobrá 20 Dobrá 3 Dobrá 34 Zhoršená
22.09. 10:00 31 Dobrá 11 Dobrá 17 Dobrá 3 Dobrá 31 Dobrá
22.09. 9:00 29 Dobrá 17 Dobrá 17 Dobrá 3 Dobrá 29 Dobrá
22.09. 8:00 29 Dobrá 26 Dobrá 16 Dobrá 4 Dobrá 29 Dobrá
22.09. 7:00 30 Dobrá 7 Dobrá 14 Dobrá 3 Dobrá 30 Dobrá
22.09. 6:00 30 Dobrá 22 Dobrá 13 Dobrá 3 Dobrá 30 Dobrá
22.09. 5:00 12 Dobrá 6 Dobrá 12 Dobrá 3 Dobrá
22.09. 4:00 22 Dobrá 6 Dobrá 8 Dobrá 22 Dobrá
22.09. 3:00 24 Dobrá 24 Dobrá 10 Dobrá 3 Dobrá 12 Dobrá
22.09. 2:00 14 Dobrá 6 Dobrá 8 Dobrá 3 Dobrá 14 Dobrá
22.09. 1:00 15 Dobrá 12 Dobrá 9 Dobrá 4 Dobrá 15 Dobrá
22.09. 0:00 19 Dobrá 7 Dobrá 12 Dobrá 4 Dobrá 19 Dobrá
21.09. 23:00 20 Dobrá 20 Dobrá 13 Dobrá 6 Dobrá 17 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 12
Maximálna hodnota: 39
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 35
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 8
Maximálna hodnota: 27
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 12
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 12
Maximálna hodnota: 39

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 13

23.09.2023  | 22:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 13
PM2,5 10

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.