Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Kvalita ovzdušia v zóne: Prešovský kraj

Rozloha územia:
8 972,76 km2
Počet obyvateľov:
827 028,00 osôb
Hustota obyvateľov:
92,17 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 18,02 %; 65+: 14,81 %
Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 42

19.05.2022  | 13:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: O3.

Znečisťujúca látka IKO
PM2,5 24
NO2 3
O3 42

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
19.05. 13:00 42 Zhoršená 24 Dobrá 3 Dobrá 42 Zhoršená
19.05. 12:00 40 Zhoršená 3 Dobrá 40 Zhoršená
19.05. 11:00 34 Zhoršená 5 Dobrá 34 Zhoršená
19.05. 10:00 31 Dobrá 6 Dobrá 31 Dobrá
19.05. 9:00 22 Dobrá 13 Dobrá 7 Dobrá 14 Dobrá 22 Dobrá
19.05. 8:00 22 Dobrá 7 Dobrá 5 Dobrá 13 Dobrá 22 Dobrá
19.05. 7:00 13 Dobrá 5 Dobrá 1 Dobrá 13 Dobrá 13 Dobrá
19.05. 6:00 12 Dobrá 6 Dobrá 4 Dobrá 12 Dobrá 9 Dobrá
19.05. 5:00 12 Dobrá 7 Dobrá 4 Dobrá 6 Dobrá 12 Dobrá
19.05. 4:00 14 Dobrá 10 Dobrá 4 Dobrá 4 Dobrá 14 Dobrá
19.05. 3:00 15 Dobrá 9 Dobrá 2 Dobrá 4 Dobrá 15 Dobrá
19.05. 2:00 18 Dobrá 6 Dobrá 3 Dobrá 3 Dobrá 18 Dobrá
19.05. 1:00 20 Dobrá 4 Dobrá 3 Dobrá 4 Dobrá 20 Dobrá
19.05. 0:00 21 Dobrá 6 Dobrá 4 Dobrá 6 Dobrá 21 Dobrá
18.05. 23:00 17 Dobrá 7 Dobrá 4 Dobrá 17 Dobrá 17 Dobrá
18.05. 22:00 21 Dobrá 6 Dobrá 4 Dobrá 15 Dobrá 21 Dobrá
18.05. 21:00 27 Dobrá 6 Dobrá 5 Dobrá 10 Dobrá 27 Dobrá
18.05. 20:00 36 Zhoršená 8 Dobrá 5 Dobrá 36 Zhoršená
18.05. 19:00 40 Zhoršená 9 Dobrá 7 Dobrá 5 Dobrá 40 Zhoršená
18.05. 18:00 41 Zhoršená 8 Dobrá 7 Dobrá 4 Dobrá 41 Zhoršená
18.05. 17:00 40 Zhoršená 8 Dobrá 8 Dobrá 5 Dobrá 40 Zhoršená
18.05. 16:00 39 Zhoršená 10 Dobrá 9 Dobrá 5 Dobrá 39 Zhoršená
18.05. 15:00 38 Zhoršená 11 Dobrá 7 Dobrá 5 Dobrá 38 Zhoršená
18.05. 14:00 38 Zhoršená 11 Dobrá 9 Dobrá 2 Dobrá 38 Zhoršená
18.05. 13:00 38 Zhoršená 12 Dobrá 9 Dobrá 2 Dobrá 38 Zhoršená
18.05. 12:00 37 Zhoršená 12 Dobrá 13 Dobrá 2 Dobrá 37 Zhoršená
18.05. 11:00 36 Zhoršená 8 Dobrá 12 Dobrá 2 Dobrá 36 Zhoršená
18.05. 10:00 36 Zhoršená 8 Dobrá 5 Dobrá 2 Dobrá 36 Zhoršená
18.05. 9:00 35 Zhoršená 6 Dobrá 4 Dobrá 4 Dobrá 35 Zhoršená
18.05. 8:00 33 Dobrá 11 Dobrá 4 Dobrá 8 Dobrá 33 Dobrá
18.05. 7:00 35 Zhoršená 8 Dobrá 4 Dobrá 3 Dobrá 35 Zhoršená
18.05. 6:00 34 Zhoršená 8 Dobrá 4 Dobrá 6 Dobrá 34 Zhoršená
18.05. 5:00 35 Zhoršená 11 Dobrá 5 Dobrá 3 Dobrá 35 Zhoršená
18.05. 4:00 37 Zhoršená 10 Dobrá 4 Dobrá 2 Dobrá 37 Zhoršená
18.05. 3:00 37 Zhoršená 10 Dobrá 5 Dobrá 2 Dobrá 37 Zhoršená
18.05. 2:00 37 Zhoršená 11 Dobrá 8 Dobrá 2 Dobrá 37 Zhoršená
18.05. 1:00 37 Zhoršená 12 Dobrá 12 Dobrá 3 Dobrá 37 Zhoršená
18.05. 0:00 20 Dobrá 13 Dobrá 10 Dobrá 14 Dobrá 20 Dobrá
17.05. 23:00 20 Dobrá 16 Dobrá 14 Dobrá 20 Dobrá 15 Dobrá
17.05. 22:00 31 Dobrá 12 Dobrá 7 Dobrá 12 Dobrá 31 Dobrá
17.05. 21:00 39 Zhoršená 12 Dobrá 7 Dobrá 6 Dobrá 39 Zhoršená
17.05. 20:00 35 Zhoršená 10 Dobrá 6 Dobrá 8 Dobrá 35 Zhoršená
17.05. 19:00 41 Zhoršená 11 Dobrá 9 Dobrá 41 Zhoršená
17.05. 18:00 41 Zhoršená 11 Dobrá 10 Dobrá 5 Dobrá 41 Zhoršená
17.05. 17:00 35 Zhoršená 13 Dobrá 11 Dobrá 9 Dobrá 35 Zhoršená
17.05. 16:00 40 Zhoršená 16 Dobrá 14 Dobrá 7 Dobrá 40 Zhoršená
17.05. 15:00 43 Zhoršená 16 Dobrá 13 Dobrá 5 Dobrá 43 Zhoršená
17.05. 14:00 42 Zhoršená 13 Dobrá 12 Dobrá 6 Dobrá 42 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 12
Maximálna hodnota: 43
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 24
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 20
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 9
Maximálna hodnota: 43
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 16

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 41

19.05.2022  | 13:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: O3.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 10
O3 41

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
19.05. 13:00 41 Zhoršená 10 Dobrá 41 Zhoršená
19.05. 12:00 39 Zhoršená 12 Dobrá 3 Dobrá 39 Zhoršená
19.05. 11:00 38 Zhoršená 9 Dobrá 3 Dobrá 38 Zhoršená
19.05. 10:00 35 Zhoršená 8 Dobrá 4 Dobrá 35 Zhoršená
19.05. 9:00 27 Dobrá 10 Dobrá 9 Dobrá 27 Dobrá
19.05. 8:00 18 Dobrá 9 Dobrá 16 Dobrá 18 Dobrá
19.05. 7:00 11 Dobrá 9 Dobrá 11 Dobrá
19.05. 6:00 11 Dobrá 7 Dobrá 11 Dobrá
19.05. 5:00 14 Dobrá 6 Dobrá 14 Dobrá
19.05. 4:00 11 Dobrá 5 Dobrá 11 Dobrá
19.05. 3:00 8 Dobrá 8 Dobrá
19.05. 2:00 9 Dobrá 9 Dobrá 8 Dobrá
19.05. 1:00 13 Dobrá 8 Dobrá 13 Dobrá
19.05. 0:00 10 Dobrá 5 Dobrá 10 Dobrá
18.05. 23:00 18 Dobrá 5 Dobrá 18 Dobrá
18.05. 22:00 21 Dobrá 21 Dobrá
18.05. 9:00 35 Zhoršená 8 Dobrá 4 Dobrá 35 Zhoršená
18.05. 8:00 33 Dobrá 10 Dobrá 5 Dobrá 33 Dobrá
18.05. 7:00 31 Dobrá 8 Dobrá 4 Dobrá 31 Dobrá
18.05. 6:00 34 Zhoršená 9 Dobrá 4 Dobrá 34 Zhoršená
18.05. 5:00 33 Dobrá 9 Dobrá 4 Dobrá 33 Dobrá
18.05. 4:00 28 Dobrá 8 Dobrá 6 Dobrá 28 Dobrá
18.05. 3:00 24 Dobrá 9 Dobrá 5 Dobrá 24 Dobrá
18.05. 2:00 31 Dobrá 9 Dobrá 4 Dobrá 31 Dobrá
18.05. 1:00 10 Dobrá 10 Dobrá 4 Dobrá
18.05. 0:00 28 Dobrá 9 Dobrá 5 Dobrá 28 Dobrá
17.05. 23:00 37 Zhoršená 7 Dobrá 4 Dobrá 37 Zhoršená
17.05. 22:00 35 Zhoršená 8 Dobrá 4 Dobrá 35 Zhoršená
17.05. 21:00 33 Dobrá 9 Dobrá 5 Dobrá 33 Dobrá
17.05. 20:00 36 Zhoršená 9 Dobrá 6 Dobrá 36 Zhoršená
17.05. 19:00 36 Zhoršená 9 Dobrá 6 Dobrá 36 Zhoršená
17.05. 18:00 36 Zhoršená 11 Dobrá 6 Dobrá 36 Zhoršená
17.05. 17:00 38 Zhoršená 11 Dobrá 6 Dobrá 38 Zhoršená
17.05. 16:00 39 Zhoršená 7 Dobrá 7 Dobrá 39 Zhoršená
17.05. 15:00 38 Zhoršená 9 Dobrá 11 Dobrá 38 Zhoršená
17.05. 14:00 34 Zhoršená 12 Dobrá 10 Dobrá 34 Zhoršená
17.05. 13:00 34 Zhoršená 8 Dobrá 11 Dobrá 34 Zhoršená
17.05. 12:00 32 Dobrá 8 Dobrá 14 Dobrá 32 Dobrá
17.05. 11:00 38 Zhoršená 9 Dobrá 6 Dobrá 38 Zhoršená
17.05. 10:00 33 Dobrá 17 Dobrá 10 Dobrá 33 Dobrá
17.05. 9:00 17 Dobrá 16 Dobrá 17 Dobrá
17.05. 8:00 24 Dobrá 12 Dobrá 24 Dobrá 13 Dobrá
17.05. 7:00 18 Dobrá 13 Dobrá 18 Dobrá 12 Dobrá
17.05. 6:00 15 Dobrá 11 Dobrá 15 Dobrá 11 Dobrá
17.05. 5:00 13 Dobrá 13 Dobrá 13 Dobrá 9 Dobrá
17.05. 4:00 17 Dobrá 13 Dobrá 11 Dobrá 17 Dobrá
17.05. 3:00 20 Dobrá 13 Dobrá 15 Dobrá 20 Dobrá
17.05. 2:00 19 Dobrá 12 Dobrá 18 Dobrá 19 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 8
Maximálna hodnota: 41
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 17
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 8
Maximálna hodnota: 41
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 24

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 44

19.05.2022  | 13:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: O3.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 19
PM2,5 15
NO2 3
O3 44

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
19.05. 13:00 44 Zhoršená 19 Dobrá 15 Dobrá 3 Dobrá 44 Zhoršená
19.05. 12:00 42 Zhoršená 14 Dobrá 11 Dobrá 5 Dobrá 42 Zhoršená
19.05. 11:00 39 Zhoršená 11 Dobrá 9 Dobrá 6 Dobrá 39 Zhoršená
19.05. 10:00 34 Zhoršená 9 Dobrá 12 Dobrá 3 Dobrá 34 Zhoršená
19.05. 9:00 26 Dobrá 9 Dobrá 10 Dobrá 3 Dobrá 26 Dobrá
19.05. 8:00 25 Dobrá 8 Dobrá 12 Dobrá 4 Dobrá 25 Dobrá
19.05. 7:00 23 Dobrá 8 Dobrá 12 Dobrá 3 Dobrá 23 Dobrá
19.05. 6:00 20 Dobrá 10 Dobrá 9 Dobrá 4 Dobrá 20 Dobrá
19.05. 5:00 21 Dobrá 7 Dobrá 15 Dobrá 3 Dobrá 21 Dobrá
19.05. 4:00 22 Dobrá 7 Dobrá 11 Dobrá 3 Dobrá 22 Dobrá
19.05. 3:00 20 Dobrá 9 Dobrá 12 Dobrá 4 Dobrá 20 Dobrá
19.05. 2:00 19 Dobrá 10 Dobrá 11 Dobrá 6 Dobrá 19 Dobrá
19.05. 1:00 22 Dobrá 10 Dobrá 15 Dobrá 7 Dobrá 22 Dobrá
19.05. 0:00 15 Dobrá 12 Dobrá 15 Dobrá 9 Dobrá
18.05. 23:00 27 Dobrá 12 Dobrá 13 Dobrá 7 Dobrá 27 Dobrá
18.05. 22:00 27 Dobrá 12 Dobrá 8 Dobrá 12 Dobrá 27 Dobrá
18.05. 21:00 34 Zhoršená 11 Dobrá 6 Dobrá 11 Dobrá 34 Zhoršená
18.05. 20:00 40 Zhoršená 10 Dobrá 6 Dobrá 40 Zhoršená
18.05. 19:00 41 Zhoršená 11 Dobrá 12 Dobrá 5 Dobrá 41 Zhoršená
18.05. 18:00 41 Zhoršená 13 Dobrá 12 Dobrá 5 Dobrá 41 Zhoršená
18.05. 17:00 40 Zhoršená 9 Dobrá 3 Dobrá 5 Dobrá 40 Zhoršená
18.05. 16:00 39 Zhoršená 15 Dobrá 7 Dobrá 4 Dobrá 39 Zhoršená
18.05. 15:00 39 Zhoršená 11 Dobrá 4 Dobrá 39 Zhoršená
18.05. 14:00 38 Zhoršená 4 Dobrá 38 Zhoršená
18.05. 13:00 37 Zhoršená 4 Dobrá 37 Zhoršená
18.05. 12:00 36 Zhoršená 14 Dobrá 16 Dobrá 4 Dobrá 36 Zhoršená
18.05. 11:00 36 Zhoršená 18 Dobrá 16 Dobrá 3 Dobrá 36 Zhoršená
18.05. 10:00 36 Zhoršená 16 Dobrá 14 Dobrá 3 Dobrá 36 Zhoršená
18.05. 9:00 36 Zhoršená 10 Dobrá 4 Dobrá 3 Dobrá 36 Zhoršená
18.05. 8:00 35 Zhoršená 14 Dobrá 5 Dobrá 4 Dobrá 35 Zhoršená
18.05. 7:00 36 Zhoršená 11 Dobrá 7 Dobrá 4 Dobrá 36 Zhoršená
18.05. 6:00 36 Zhoršená 10 Dobrá 6 Dobrá 5 Dobrá 36 Zhoršená
18.05. 5:00 38 Zhoršená 11 Dobrá 5 Dobrá 3 Dobrá 38 Zhoršená
18.05. 4:00 38 Zhoršená 13 Dobrá 12 Dobrá 2 Dobrá 38 Zhoršená
18.05. 3:00 39 Zhoršená 12 Dobrá 10 Dobrá 2 Dobrá 39 Zhoršená
18.05. 2:00 38 Zhoršená 11 Dobrá 14 Dobrá 2 Dobrá 38 Zhoršená
18.05. 1:00 39 Zhoršená 10 Dobrá 12 Dobrá 2 Dobrá 39 Zhoršená
18.05. 0:00 40 Zhoršená 13 Dobrá 15 Dobrá 3 Dobrá 40 Zhoršená
17.05. 23:00 16 Dobrá 15 Dobrá 16 Dobrá 3 Dobrá
17.05. 22:00 40 Zhoršená 13 Dobrá 18 Dobrá 3 Dobrá 40 Zhoršená
17.05. 21:00 41 Zhoršená 12 Dobrá 12 Dobrá 4 Dobrá 41 Zhoršená
17.05. 20:00 41 Zhoršená 11 Dobrá 12 Dobrá 6 Dobrá 41 Zhoršená
17.05. 19:00 42 Zhoršená 14 Dobrá 20 Dobrá 42 Zhoršená
17.05. 18:00 43 Zhoršená 24 Dobrá 21 Dobrá 7 Dobrá 43 Zhoršená
17.05. 17:00 43 Zhoršená 23 Dobrá 25 Dobrá 7 Dobrá 43 Zhoršená
17.05. 16:00 43 Zhoršená 17 Dobrá 20 Dobrá 8 Dobrá 43 Zhoršená
17.05. 15:00 42 Zhoršená 22 Dobrá 27 Dobrá 12 Dobrá 42 Zhoršená
17.05. 14:00 43 Zhoršená 25 Dobrá 31 Dobrá 8 Dobrá 43 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 15
Maximálna hodnota: 44
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 25
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 31
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 12
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 19
Maximálna hodnota: 44

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 15

19.05.2022  | 13:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 9
PM2,5 15

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
19.05. 13:00 15 Dobrá 9 Dobrá 15 Dobrá
19.05. 12:00 13 Dobrá 9 Dobrá 13 Dobrá
19.05. 11:00 9 Dobrá 9 Dobrá 9 Dobrá
19.05. 10:00 7 Dobrá 6 Dobrá 7 Dobrá
19.05. 9:00 8 Dobrá 6 Dobrá 8 Dobrá
19.05. 8:00 10 Dobrá 6 Dobrá 10 Dobrá
19.05. 7:00 8 Dobrá 5 Dobrá 8 Dobrá
19.05. 6:00 5 Dobrá 5 Dobrá 4 Dobrá
19.05. 5:00 7 Dobrá 7 Dobrá 1 Dobrá
19.05. 4:00 6 Dobrá 6 Dobrá 3 Dobrá
19.05. 3:00 5 Dobrá 5 Dobrá 5 Dobrá
19.05. 2:00 10 Dobrá 7 Dobrá 10 Dobrá
19.05. 1:00 11 Dobrá 8 Dobrá 11 Dobrá
19.05. 0:00 12 Dobrá 9 Dobrá 12 Dobrá
18.05. 23:00 6 Dobrá 6 Dobrá 3 Dobrá
18.05. 22:00 7 Dobrá 6 Dobrá 7 Dobrá
18.05. 21:00 8 Dobrá 8 Dobrá 5 Dobrá
18.05. 20:00 10 Dobrá 10 Dobrá 7 Dobrá
18.05. 19:00 10 Dobrá 10 Dobrá 9 Dobrá
18.05. 18:00 12 Dobrá 11 Dobrá 12 Dobrá
18.05. 17:00 10 Dobrá 9 Dobrá 10 Dobrá
18.05. 16:00 10 Dobrá 8 Dobrá 10 Dobrá
18.05. 15:00 9 Dobrá 8 Dobrá 9 Dobrá
18.05. 14:00 7 Dobrá 7 Dobrá 5 Dobrá
18.05. 13:00 9 Dobrá 9 Dobrá 9 Dobrá
18.05. 12:00 10 Dobrá 10 Dobrá 7 Dobrá
18.05. 11:00 8 Dobrá 8 Dobrá 6 Dobrá
18.05. 10:00 10 Dobrá 8 Dobrá 10 Dobrá
18.05. 9:00 8 Dobrá 6 Dobrá 8 Dobrá
18.05. 8:00 9 Dobrá 6 Dobrá 9 Dobrá
18.05. 7:00 8