Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Zóna Prešovský kraj

Zoznam obcí určený Metódou integrovaného posúdenia (2023)
Okres Obce Namerané prekročenie Hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia
Levoča Buglovce, Doľany, Domaňovce, Jablonov, Kurimany, Levoča, Spišské Podhradie, Spišský Hrhov, Uloža Lokálne kúreniská
Prešov Prešov Lokálne kúreniská, cestná doprava
Prešov Ľubotice, Veľký Šariš Lokálne kúreniská
Sabinov Brezovica Lokálne kúreniská
Snina Belá nad Cirochou, Snina Lokálne kúreniská

Kvalita ovzdušia v zóne: Prešovský kraj

Rozloha územia:
8 972,76 km2
Počet obyvateľov:
827 028,00 osôb
Hustota obyvateľov:
92,17 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 18,02 %; 65+: 14,81 %
Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 38

20.06.2024  | 14:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: O3.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 11
PM2,5 12
NO2 10
O3 38

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
20.06. 14:00 38 Zhoršená 11 Dobrá 12 Dobrá 10 Dobrá 38 Zhoršená
20.06. 13:00 38 Zhoršená 7 Dobrá 12 Dobrá 7 Dobrá 38 Zhoršená
20.06. 12:00 37 Zhoršená 7 Dobrá 9 Dobrá 37 Zhoršená
20.06. 11:00 34 Zhoršená 9 Dobrá 9 Dobrá 8 Dobrá 34 Zhoršená
20.06. 10:00 34 Zhoršená 7 Dobrá 7 Dobrá 5 Dobrá 34 Zhoršená
20.06. 9:00 35 Zhoršená 4 Dobrá 3 Dobrá 5 Dobrá 35 Zhoršená
20.06. 8:00 36 Zhoršená 4 Dobrá 2 Dobrá 5 Dobrá 36 Zhoršená
20.06. 7:00 34 Zhoršená 5 Dobrá 5 Dobrá 2 Dobrá 34 Zhoršená
20.06. 6:00 36 Zhoršená 6 Dobrá 5 Dobrá 2 Dobrá 36 Zhoršená
20.06. 5:00 35 Zhoršená 10 Dobrá 15 Dobrá 2 Dobrá 35 Zhoršená
20.06. 4:00 36 Zhoršená 8 Dobrá 6 Dobrá 2 Dobrá 36 Zhoršená
20.06. 3:00 39 Zhoršená 7 Dobrá 2 Dobrá 2 Dobrá 39 Zhoršená
20.06. 2:00 42 Zhoršená 7 Dobrá 7 Dobrá 2 Dobrá 42 Zhoršená
20.06. 1:00 45 Zhoršená 17 Dobrá 24 Dobrá 2 Dobrá 45 Zhoršená
20.06. 0:00 32 Dobrá 21 Dobrá 31 Dobrá 5 Dobrá 32 Dobrá
19.06. 23:00 27 Dobrá 23 Dobrá 27 Dobrá 12 Dobrá 22 Dobrá
19.06. 22:00 30 Dobrá 25 Dobrá 30 Dobrá 13 Dobrá 30 Dobrá
19.06. 21:00 37 Zhoršená 22 Dobrá 32 Dobrá 12 Dobrá 37 Zhoršená
19.06. 20:00 48 Zhoršená 22 Dobrá 32 Dobrá 3 Dobrá 48 Zhoršená
19.06. 19:00 49 Zhoršená 21 Dobrá 29 Dobrá 3 Dobrá 49 Zhoršená
19.06. 18:00 49 Zhoršená 21 Dobrá 31 Dobrá 3 Dobrá 49 Zhoršená
19.06. 17:00 49 Zhoršená 22 Dobrá 33 Dobrá 3 Dobrá 49 Zhoršená
19.06. 16:00 46 Zhoršená 18 Dobrá 27 Dobrá 3 Dobrá 46 Zhoršená
19.06. 15:00 46 Zhoršená 21 Dobrá 29 Dobrá 2 Dobrá 46 Zhoršená
19.06. 14:00 48 Zhoršená 21 Dobrá 30 Dobrá 3 Dobrá 48 Zhoršená
19.06. 13:00 50 Zhoršená 18 Dobrá 27 Dobrá 3 Dobrá 50 Zhoršená
19.06. 12:00 44 Zhoršená 15 Dobrá 24 Dobrá 3 Dobrá 44 Zhoršená
19.06. 11:00 40 Zhoršená 15 Dobrá 23 Dobrá 4 Dobrá 40 Zhoršená
19.06. 10:00 38 Zhoršená 13 Dobrá 18 Dobrá 38 Zhoršená
19.06. 9:00 32 Dobrá 13 Dobrá 10 Dobrá 6 Dobrá 32 Dobrá
19.06. 8:00 17 Dobrá 12 Dobrá 17 Dobrá 12 Dobrá 17 Dobrá
19.06. 7:00 13 Dobrá 11 Dobrá 13 Dobrá 5 Dobrá 7 Dobrá
19.06. 6:00 11 Dobrá 11 Dobrá 7 Dobrá 4 Dobrá 2 Dobrá
19.06. 5:00 9 Dobrá 9 Dobrá 8 Dobrá 2 Dobrá 3 Dobrá
19.06. 4:00 16 Dobrá 9 Dobrá 16 Dobrá 2 Dobrá 4 Dobrá
19.06. 3:00 17 Dobrá 9 Dobrá 17 Dobrá 2 Dobrá 5 Dobrá
19.06. 2:00 17 Dobrá 10 Dobrá 17 Dobrá 2 Dobrá 8 Dobrá
19.06. 1:00 17 Dobrá 9 Dobrá 17 Dobrá 5 Dobrá 9 Dobrá
19.06. 0:00 14 Dobrá 10 Dobrá 14 Dobrá 6 Dobrá 12 Dobrá
18.06. 23:00 15 Dobrá 12 Dobrá 13 Dobrá 11 Dobrá 15 Dobrá
18.06. 22:00 23 Dobrá 12 Dobrá 15 Dobrá 6 Dobrá 23 Dobrá
18.06. 21:00 34 Zhoršená 9 Dobrá 15 Dobrá 9 Dobrá 34 Zhoršená
18.06. 20:00 41 Zhoršená 11 Dobrá 14 Dobrá 3 Dobrá 41 Zhoršená
18.06. 19:00 42 Zhoršená 14 Dobrá 19 Dobrá 2 Dobrá 42 Zhoršená
18.06. 18:00 42 Zhoršená 11 Dobrá 18 Dobrá 5 Dobrá 42 Zhoršená
18.06. 17:00 44 Zhoršená 13 Dobrá 18 Dobrá 5 Dobrá 44 Zhoršená
18.06. 16:00 45 Zhoršená 11 Dobrá 17 Dobrá 3 Dobrá 45 Zhoršená
18.06. 15:00 47 Zhoršená 13 Dobrá 18 Dobrá 3 Dobrá 47 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 9
Maximálna hodnota: 50
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 25
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 33
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 13
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 50

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 38

20.06.2024  | 14:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: O3.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 9
NO2 2
O3 38

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
20.06. 14:00 38 Zhoršená 9 Dobrá 2 Dobrá 38 Zhoršená
20.06. 13:00 37 Zhoršená 7 Dobrá 2 Dobrá 37 Zhoršená
20.06. 12:00 36 Zhoršená 3 Dobrá 2 Dobrá 36 Zhoršená
20.06. 11:00 35 Zhoršená 4 Dobrá 2 Dobrá 35 Zhoršená
20.06. 10:00 34 Zhoršená 4 Dobrá 2 Dobrá 34 Zhoršená
20.06. 9:00 30 Dobrá 2 Dobrá 2 Dobrá 30 Dobrá
20.06. 8:00 29 Dobrá 3 Dobrá 3 Dobrá 29 Dobrá
20.06. 7:00 32 Dobrá 4 Dobrá 2 Dobrá 32 Dobrá
20.06. 6:00 34 Zhoršená 5 Dobrá 2 Dobrá 34 Zhoršená
20.06. 5:00 35 Zhoršená 2 Dobrá 2 Dobrá 35 Zhoršená
20.06. 4:00 35 Zhoršená 3 Dobrá 2 Dobrá 35 Zhoršená
20.06. 3:00 37 Zhoršená 7 Dobrá 2 Dobrá 37 Zhoršená
20.06. 2:00 39 Zhoršená 12 Dobrá 2 Dobrá 39 Zhoršená
20.06. 1:00 42 Zhoršená 18 Dobrá 2 Dobrá 42 Zhoršená
20.06. 0:00 41 Zhoršená 21 Dobrá 2 Dobrá 41 Zhoršená
19.06. 23:00 40 Zhoršená 22 Dobrá 2 Dobrá 40 Zhoršená
19.06. 22:00 42 Zhoršená 27 Dobrá 2 Dobrá 42 Zhoršená
19.06. 21:00 47 Zhoršená 29 Dobrá 47 Zhoršená
19.06. 20:00 48 Zhoršená 32 Dobrá 1 Dobrá 48 Zhoršená
19.06. 19:00 33 Dobrá 33 Dobrá 2 Dobrá
19.06. 18:00 48 Zhoršená 34 Zhoršená 2 Dobrá 48 Zhoršená
19.06. 17:00 48 Zhoršená 27 Dobrá 2 Dobrá 48 Zhoršená
19.06. 16:00 45 Zhoršená 21 Dobrá 2 Dobrá 45 Zhoršená
19.06. 15:00 42 Zhoršená 31 Dobrá 2 Dobrá 42 Zhoršená
19.06. 14:00 42 Zhoršená 22 Dobrá 2 Dobrá 42 Zhoršená
19.06. 13:00 43 Zhoršená 18 Dobrá 1 Dobrá 43 Zhoršená
19.06. 12:00 44 Zhoršená 22 Dobrá 2 Dobrá 44 Zhoršená
19.06. 11:00 45 Zhoršená 22 Dobrá 2 Dobrá 45 Zhoršená
19.06. 10:00 42 Zhoršená 18 Dobrá 2 Dobrá 42 Zhoršená
19.06. 9:00 39 Zhoršená 14 Dobrá 2 Dobrá 39 Zhoršená
19.06. 8:00 38 Zhoršená 13 Dobrá 2 Dobrá 38 Zhoršená
19.06. 7:00 34 Zhoršená 11 Dobrá 3 Dobrá 34 Zhoršená
19.06. 6:00 37 Zhoršená 11 Dobrá 2 Dobrá 37 Zhoršená
19.06. 5:00 31 Dobrá 11 Dobrá 1 Dobrá 31 Dobrá
19.06. 4:00 34 Zhoršená 11 Dobrá 1 Dobrá 34 Zhoršená
19.06. 3:00 36 Zhoršená 10 Dobrá 1 Dobrá 36 Zhoršená
19.06. 2:00 38 Zhoršená 10 Dobrá 1 Dobrá 38 Zhoršená
19.06. 1:00 41 Zhoršená 9 Dobrá 1 Dobrá 41 Zhoršená
19.06. 0:00 38 Zhoršená 11 Dobrá 2 Dobrá 38 Zhoršená
18.06. 23:00 33 Dobrá 10 Dobrá 4 Dobrá 33 Dobrá
18.06. 22:00 40 Zhoršená 12 Dobrá 1 Dobrá 40 Zhoršená
18.06. 21:00 42 Zhoršená 13 Dobrá 1 Dobrá 42 Zhoršená
18.06. 20:00 40 Zhoršená 11 Dobrá 1 Dobrá 40 Zhoršená
18.06. 19:00 40 Zhoršená 12 Dobrá 40 Zhoršená
18.06. 18:00 40 Zhoršená 14 Dobrá 1 Dobrá 40 Zhoršená
18.06. 17:00 13 Dobrá 13 Dobrá 1 Dobrá
18.06. 16:00 38 Zhoršená 13 Dobrá 2 Dobrá 38 Zhoršená
18.06. 15:00 37 Zhoršená 17 Dobrá 2 Dobrá 37 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 13
Maximálna hodnota: 48
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 34
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 4
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 29
Maximálna hodnota: 48

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 39

20.06.2024  | 14:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: O3.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 11
PM2,5 17
NO2 3
O3 39

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
20.06. 14:00 39 Zhoršená 11 Dobrá 17 Dobrá 3 Dobrá 39 Zhoršená
20.06. 13:00 39 Zhoršená 9 Dobrá 10 Dobrá 3 Dobrá 39 Zhoršená
20.06. 12:00 39 Zhoršená 8 Dobrá 16 Dobrá 3 Dobrá 39 Zhoršená
20.06. 11:00 14 Dobrá 10 Dobrá 14 Dobrá 3 Dobrá
20.06. 10:00 39 Zhoršená 12 Dobrá 9 Dobrá 3 Dobrá 39 Zhoršená
20.06. 9:00 37 Zhoršená 29 Dobrá 19 Dobrá 3 Dobrá 37 Zhoršená
20.06. 8:00 35 Zhoršená 14 Dobrá 10 Dobrá 4 Dobrá 35 Zhoršená
20.06. 7:00 35 Zhoršená 7 Dobrá 13 Dobrá 3 Dobrá 35 Zhoršená
20.06. 6:00 36 Zhoršená 5 Dobrá 11 Dobrá 3 Dobrá 36 Zhoršená
20.06. 5:00 38 Zhoršená 8 Dobrá 9 Dobrá 2 Dobrá 38 Zhoršená
20.06. 4:00 39 Zhoršená 12 Dobrá 12 Dobrá 2 Dobrá 39 Zhoršená
20.06. 3:00 41 Zhoršená 19 Dobrá 19 Dobrá 2 Dobrá 41 Zhoršená
20.06. 2:00 35 Zhoršená 23 Dobrá 30 Dobrá 3 Dobrá 35 Zhoršená
20.06. 1:00 31 Dobrá 21 Dobrá 31 Dobrá 27 Dobrá
20.06. 0:00 33 Dobrá 23 Dobrá 28 Dobrá 6 Dobrá 33 Dobrá
19.06. 23:00 41 Zhoršená 27 Dobrá 32 Dobrá 5 Dobrá 41 Zhoršená
19.06. 22:00 41 Zhoršená 30 Dobrá 35 Zhoršená 7 Dobrá 41 Zhoršená
19.06. 21:00 41 Zhoršená 31 Dobrá 38 Zhoršená 6 Dobrá 41 Zhoršená
19.06. 20:00 46 Zhoršená 32 Dobrá 46 Zhoršená 4 Dobrá 45 Zhoršená
19.06. 19:00 49 Zhoršená 33 Dobrá 48 Zhoršená 4 Dobrá 49 Zhoršená
19.06. 18:00 50 Zhoršená 35 Zhoršená 49 Zhoršená 4 Dobrá 50 Zhoršená
19.06. 17:00 50 Zhoršená 35 Zhoršená 46 Zhoršená 4 Dobrá 50 Zhoršená
19.06. 16:00 49 Zhoršená 35 Zhoršená 47 Zhoršená 4 Dobrá 49 Zhoršená
19.06. 15:00 49 Zhoršená 34 Zhoršená 47 Zhoršená 5 Dobrá 49 Zhoršená
19.06. 14:00 45 Zhoršená 31 Dobrá 38 Zhoršená 4 Dobrá 45 Zhoršená
19.06. 13:00 42 Zhoršená 26 Dobrá 36 Zhoršená 3 Dobrá 42 Zhoršená
19.06. 12:00 41 Zhoršená 25 Dobrá 36 Zhoršená 3 Dobrá 41 Zhoršená
19.06. 11:00 41 Zhoršená 22 Dobrá 31 Dobrá 4 Dobrá 41 Zhoršená
19.06. 10:00 25 Dobrá 20 Dobrá 25 Dobrá 3 Dobrá
19.06. 9:00 38 Zhoršená 34 Zhoršená 30 Dobrá 5 Dobrá 38 Zhoršená
19.06. 8:00 27 Dobrá 27 Dobrá 24 Dobrá 18 Dobrá 13 Dobrá
19.06. 7:00 17 Dobrá 17 Dobrá 17 Dobrá 4 Dobrá 13 Dobrá
19.06. 6:00 16 Dobrá 16 Dobrá 16 Dobrá 4 Dobrá 11 Dobrá
19.06. 5:00 18 Dobrá 17 Dobrá 18 Dobrá 2 Dobrá 13 Dobrá
19.06. 4:00 19 Dobrá 16 Dobrá 19 Dobrá 2 Dobrá 14 Dobrá
19.06. 3:00 22 Dobrá 15 Dobrá 22 Dobrá 2 Dobrá 17 Dobrá
19.06. 2:00 21 Dobrá 14 Dobrá 20 Dobrá 3 Dobrá 21 Dobrá
19.06. 1:00 23 Dobrá 18 Dobrá 19 Dobrá 3 Dobrá 23 Dobrá
19.06. 0:00 23 Dobrá 19 Dobrá 22 Dobrá 23 Dobrá
18.06. 23:00 30 Dobrá 18 Dobrá 24 Dobrá 5 Dobrá 30 Dobrá
18.06. 22:00 36 Zhoršená 16 Dobrá 21 Dobrá 6 Dobrá 36 Zhoršená
18.06. 21:00 39 Zhoršená 16 Dobrá 26 Dobrá 5 Dobrá 39 Zhoršená
18.06. 20:00 43 Zhoršená 16 Dobrá 29 Dobrá 4 Dobrá 43 Zhoršená
18.06. 19:00 44 Zhoršená 20 Dobrá 30 Dobrá 3 Dobrá 44 Zhoršená
18.06. 18:00 42 Zhoršená 23 Dobrá 31 Dobrá 3 Dobrá 42 Zhoršená
18.06. 17:00 43 Zhoršená 21 Dobrá 35 Zhoršená 4 Dobrá 43 Zhoršená
18.06. 16:00 44 Zhoršená 18 Dobrá 35 Zhoršená 3 Dobrá 44 Zhoršená
18.06. 14:00 43 Zhoršená 18 Dobrá 32 Dobrá 3 Dobrá 43 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 14
Maximálna hodnota: 50
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 35
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 9
Maximálna hodnota: 49
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 18
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 11
Maximálna hodnota: 50

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 12

20.06.2024  | 13:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 8
PM2,5 12

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
20.06. 13:00 12 Dobrá 8 Dobrá 12 Dobrá