Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi [µg.m-3 za 1 h]
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50 >100 >200 >250 >180
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Zóna: Prešovský kraj

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 29

27.11.2021  | 0:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 16
PM2,5 29
NO2 7
O3 19

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
27.11. 0:00 29 Dobrá 16 Dobrá 29 Dobrá 7 Dobrá 19 Dobrá
26.11. 23:00 30 Dobrá 17 Dobrá 30 Dobrá 9 Dobrá 18 Dobrá
26.11. 22:00 33 Dobrá 19 Dobrá 33 Dobrá 9 Dobrá 18 Dobrá
26.11. 21:00 36 Zhoršená 24 Dobrá 36 Zhoršená 16 Dobrá
26.11. 20:00 39 Zhoršená 25 Dobrá 39 Zhoršená 15 Dobrá 15 Dobrá
26.11. 19:00 36 Zhoršená 25 Dobrá 36 Zhoršená 28 Dobrá 7 Dobrá
26.11. 18:00 34 Zhoršená 33 Dobrá 33 Dobrá 34 Zhoršená 3 Dobrá
26.11. 17:00 38 Zhoršená 34 Zhoršená 38 Zhoršená 36 Zhoršená 3 Dobrá
26.11. 16:00 35 Zhoršená 22 Dobrá 30 Dobrá 35 Zhoršená 9 Dobrá
26.11. 15:00 25 Dobrá 16 Dobrá 20 Dobrá 25 Dobrá 17 Dobrá
26.11. 14:00 22 Dobrá 17 Dobrá 20 Dobrá 18 Dobrá 22 Dobrá
26.11. 13:00 26 Dobrá 16 Dobrá 19 Dobrá 9 Dobrá 26 Dobrá
26.11. 12:00 23 Dobrá 15 Dobrá 22 Dobrá 13 Dobrá 23 Dobrá
26.11. 11:00 29 Dobrá 19 Dobrá 29 Dobrá 7 Dobrá 24 Dobrá
26.11. 10:00 27 Dobrá 18 Dobrá 27 Dobrá 7 Dobrá 22 Dobrá
26.11. 9:00 34 Zhoršená 19 Dobrá 34 Zhoršená 9 Dobrá 19 Dobrá
26.11. 8:00 34 Zhoršená 23 Dobrá 34 Zhoršená 9 Dobrá 18 Dobrá
26.11. 7:00 36 Zhoršená 22 Dobrá 36 Zhoršená 8 Dobrá 18 Dobrá
26.11. 6:00 39 Zhoršená 22 Dobrá 39 Zhoršená 8 Dobrá 17 Dobrá
26.11. 5:00 40 Zhoršená 23 Dobrá 40 Zhoršená 6 Dobrá 17 Dobrá
26.11. 4:00 41 Zhoršená 26 Dobrá 41 Zhoršená 7 Dobrá 17 Dobrá
26.11. 3:00 39 Zhoršená 24 Dobrá 39 Zhoršená 7 Dobrá 18 Dobrá
26.11. 2:00 42 Zhoršená 29 Dobrá 42 Zhoršená 7 Dobrá 18 Dobrá
26.11. 1:00 39 Zhoršená 26 Dobrá 39 Zhoršená 7 Dobrá 19 Dobrá
26.11. 0:00 38 Zhoršená 25 Dobrá 38 Zhoršená 6 Dobrá 22 Dobrá
25.11. 23:00 40 Zhoršená 25 Dobrá 40 Zhoršená 7 Dobrá 22 Dobrá
25.11. 22:00 36 Zhoršená 21 Dobrá 36 Zhoršená 6 Dobrá 21 Dobrá
25.11. 21:00 29 Dobrá 14 Dobrá 29 Dobrá 8 Dobrá 24 Dobrá
25.11. 20:00 30 Dobrá 15 Dobrá 30 Dobrá 26 Dobrá
25.11. 19:00 33 Dobrá 21 Dobrá 33 Dobrá 10 Dobrá 25 Dobrá
25.11. 18:00 38 Zhoršená 25 Dobrá 38 Zhoršená 10 Dobrá 21 Dobrá
25.11. 17:00 37 Zhoršená 24 Dobrá 37 Zhoršená 10 Dobrá 21 Dobrá
25.11. 16:00 37 Zhoršená 26 Dobrá 37 Zhoršená 9 Dobrá 23 Dobrá
25.11. 15:00 41 Zhoršená 28 Dobrá 41 Zhoršená 12 Dobrá 20 Dobrá
25.11. 14:00 40 Zhoršená 29 Dobrá 40 Zhoršená 10 Dobrá 18 Dobrá
25.11. 13:00 40 Zhoršená 28 Dobrá 40 Zhoršená 8 Dobrá 23 Dobrá
25.11. 12:00 49 Zhoršená 33 Dobrá 49 Zhoršená 9 Dobrá 20 Dobrá
25.11. 11:00 55 Zhoršená 35 Zhoršená 55 Zhoršená 13 Dobrá 13 Dobrá
25.11. 10:00 48 Zhoršená 35 Zhoršená 48 Zhoršená 13 Dobrá 13 Dobrá
25.11. 9:00 45 Zhoršená 31 Dobrá 45 Zhoršená 13 Dobrá 14 Dobrá
25.11. 8:00 54 Zhoršená 36 Zhoršená 54 Zhoršená 16 Dobrá 13 Dobrá
25.11. 7:00 51 Zhoršená 33 Dobrá 51 Zhoršená 11 Dobrá 13 Dobrá
25.11. 6:00 52 Zhoršená 33 Dobrá 52 Zhoršená 9 Dobrá 14 Dobrá
25.11. 5:00 52 Zhoršená 34 Zhoršená 52 Zhoršená 8 Dobrá 14 Dobrá
25.11. 4:00 49 Zhoršená 34 Zhoršená 49 Zhoršená 7 Dobrá 14 Dobrá
25.11. 3:00 49 Zhoršená 34 Zhoršená 49 Zhoršená 8 Dobrá 13 Dobrá
25.11. 2:00 52 Zhoršená 34 Zhoršená 52 Zhoršená 8 Dobrá 11 Dobrá
25.11. 1:00 51 Zhoršená 35 Zhoršená 51 Zhoršená 9 Dobrá 13 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 22
Maximálna hodnota: 55
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 14
Maximálna hodnota: 36
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 19
Maximálna hodnota: 55
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 36
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 26

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 21

27.11.2021  | 0:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 7
NO2 5
O3 21

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
27.11. 0:00 21 Dobrá 7 Dobrá 5 Dobrá 21 Dobrá
26.11. 23:00 22 Dobrá 10 Dobrá 5 Dobrá 22 Dobrá
26.11. 22:00 22 Dobrá 10 Dobrá 6 Dobrá 22 Dobrá
26.11. 21:00 25 Dobrá 17 Dobrá 6 Dobrá 25 Dobrá
26.11. 20:00 21 Dobrá 19 Dobrá 7 Dobrá 21 Dobrá
26.11. 19:00 22 Dobrá 21 Dobrá 6 Dobrá 22 Dobrá
26.11. 18:00 17 Dobrá 17 Dobrá 9 Dobrá
26.11. 17:00 24 Dobrá 13 Dobrá 8 Dobrá 24 Dobrá
26.11. 16:00 23 Dobrá 21 Dobrá 6 Dobrá 23 Dobrá
26.11. 15:00 25 Dobrá 25 Dobrá 7 Dobrá 21 Dobrá
26.11. 14:00 22 Dobrá 22 Dobrá 8 Dobrá 22 Dobrá
26.11. 13:00 24 Dobrá 20 Dobrá 24 Dobrá
26.11. 12:00 20 Dobrá 20 Dobrá 7 Dobrá 19 Dobrá
26.11. 11:00 20 Dobrá 20 Dobrá 6 Dobrá 19 Dobrá
26.11. 10:00 20 Dobrá 20 Dobrá 5 Dobrá 17 Dobrá
26.11. 9:00 26 Dobrá 26 Dobrá 6 Dobrá 16 Dobrá
26.11. 8:00 20 Dobrá 20 Dobrá 7 Dobrá 15 Dobrá
26.11. 7:00 18 Dobrá 12 Dobrá 6 Dobrá 18 Dobrá
26.11. 6:00 19 Dobrá 10 Dobrá 5 Dobrá 19 Dobrá
26.11. 5:00 19 Dobrá 11 Dobrá 5 Dobrá 19 Dobrá
26.11. 4:00 22 Dobrá 8 Dobrá 4 Dobrá 22 Dobrá
26.11. 3:00 25 Dobrá 12 Dobrá 3 Dobrá 25 Dobrá
26.11. 2:00 25 Dobrá 13 Dobrá 3 Dobrá 25 Dobrá
26.11. 1:00 26 Dobrá 15 Dobrá 3 Dobrá 26 Dobrá
26.11. 0:00 27 Dobrá 14 Dobrá 3 Dobrá 27 Dobrá
25.11. 23:00 27 Dobrá 13 Dobrá 3 Dobrá 27 Dobrá
25.11. 22:00 28 Dobrá 12 Dobrá 3 Dobrá 28 Dobrá
25.11. 21:00 28 Dobrá 13 Dobrá 4 Dobrá 28 Dobrá
25.11. 20:00 28 Dobrá 11 Dobrá 3 Dobrá 28 Dobrá
25.11. 19:00 27 Dobrá 12 Dobrá 4 Dobrá 27 Dobrá
25.11. 18:00 26 Dobrá 12 Dobrá 4 Dobrá 26 Dobrá
25.11. 17:00 26 Dobrá 12 Dobrá 4 Dobrá 26 Dobrá
25.11. 16:00 10 Dobrá 10 Dobrá 5 Dobrá
25.11. 15:00 25 Dobrá 10 Dobrá 5 Dobrá 25 Dobrá
25.11. 14:00 24 Dobrá 10 Dobrá 5 Dobrá 24 Dobrá
25.11. 13:00 26 Dobrá 12 Dobrá 5 Dobrá 26 Dobrá
25.11. 12:00 29 Dobrá 10 Dobrá 29 Dobrá
25.11. 11:00 30 Dobrá 13 Dobrá 4 Dobrá 30 Dobrá
25.11. 10:00 30 Dobrá 15 Dobrá 5 Dobrá 30 Dobrá
25.11. 9:00 30 Dobrá 19 Dobrá 4 Dobrá 30 Dobrá
25.11. 8:00 23 Dobrá 23 Dobrá 7 Dobrá 20 Dobrá
25.11. 7:00 23 Dobrá 23 Dobrá 6 Dobrá 20 Dobrá
25.11. 6:00 23 Dobrá 23 Dobrá 5 Dobrá 21 Dobrá
25.11. 5:00 24 Dobrá 24 Dobrá 6 Dobrá 20 Dobrá
25.11. 4:00 26 Dobrá 26 Dobrá 7 Dobrá 18 Dobrá
25.11. 3:00 31 Dobrá 31 Dobrá 8 Dobrá 15 Dobrá
25.11. 2:00 27 Dobrá 27 Dobrá 10 Dobrá 15 Dobrá
25.11. 1:00 25 Dobrá 25 Dobrá 11 Dobrá 15 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 31
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 31
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 11
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 15
Maximálna hodnota: 30

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 22

27.11.2021  | 0:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 9
PM2,5 14
NO2 6
O3 22

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
27.11. 0:00 22 Dobrá 9 Dobrá 14 Dobrá 6 Dobrá 22 Dobrá
26.11. 23:00 25 Dobrá 10 Dobrá 16 Dobrá 6 Dobrá 25 Dobrá
26.11. 22:00 30 Dobrá 11 Dobrá 16 Dobrá 5 Dobrá 30 Dobrá
26.11. 21:00 31 Dobrá 22 Dobrá 31 Dobrá 28 Dobrá
26.11. 20:00 45 Zhoršená 33 Dobrá 45 Zhoršená 24 Dobrá 13 Dobrá
26.11. 19:00 47 Zhoršená 36 Zhoršená 47 Zhoršená 34 Zhoršená 5 Dobrá
26.11. 18:00 52 Zhoršená 50 Zhoršená 52 Zhoršená 25 Dobrá 12 Dobrá
26.11. 17:00 54 Zhoršená 54 Zhoršená 53 Zhoršená 28 Dobrá 11 Dobrá
26.11. 16:00 58 Zhoršená 56 Zhoršená 58 Zhoršená 26 Dobrá 13 Dobrá
26.11. 15:00 51 Zhoršená 51 Zhoršená 48 Zhoršená 24 Dobrá 15 Dobrá
26.11. 14:00 38 Zhoršená 37 Zhoršená 38 Zhoršená 30 Dobrá 13 Dobrá
26.11. 13:00 36 Zhoršená 30 Dobrá 36 Zhoršená 22 Dobrá 17 Dobrá
26.11. 12:00 37 Zhoršená 31 Dobrá 37 Zhoršená 23 Dobrá 18 Dobrá
26.11. 11:00 36 Zhoršená 29 Dobrá 36 Zhoršená 20 Dobrá 18 Dobrá
26.11. 10:00 37 Zhoršená 35 Zhoršená 37 Zhoršená 20 Dobrá 19 Dobrá
26.11. 9:00 40 Zhoršená 35 Zhoršená 40 Zhoršená 30 Dobrá 12 Dobrá
26.11. 8:00 28 Dobrá 22 Dobrá 28 Dobrá 22 Dobrá 18 Dobrá
26.11. 7:00 28 Dobrá 20 Dobrá 28 Dobrá 7 Dobrá 28 Dobrá
26.11. 6:00 29 Dobrá 20 Dobrá 28 Dobrá 4 Dobrá 29 Dobrá
26.11. 5:00 31 Dobrá 19 Dobrá 31 Dobrá 5 Dobrá 29 Dobrá
26.11. 4:00 35 Zhoršená 21 Dobrá 35 Zhoršená 5 Dobrá 28 Dobrá
26.11. 3:00 34 Zhoršená 23 Dobrá 34 Zhoršená 5 Dobrá 27 Dobrá
26.11. 2:00 32 Dobrá 20 Dobrá 32 Dobrá 5 Dobrá 27 Dobrá
26.11. 1:00 31 Dobrá 22 Dobrá 31 Dobrá 5 Dobrá 28 Dobrá
26.11. 0:00 34 Zhoršená 21 Dobrá 34 Zhoršená 6 Dobrá
25.11. 23:00 34 Zhoršená 25 Dobrá 34 Zhoršená 6 Dobrá 28 Dobrá
25.11. 22:00 36 Zhoršená 26 Dobrá 36 Zhoršená 7 Dobrá 27 Dobrá
25.11. 21:00 38 Zhoršená 28 Dobrá 38 Zhoršená 8 Dobrá 25 Dobrá
25.11. 20:00 41 Zhoršená 33 Dobrá 41 Zhoršená 25 Dobrá
25.11. 19:00 49 Zhoršená 41 Zhoršená 49 Zhoršená 18 Dobrá 17 Dobrá
25.11. 18:00 51 Zhoršená 47 Zhoršená 51 Zhoršená 20 Dobrá 14 Dobrá
25.11. 17:00 53 Zhoršená 46 Zhoršená 53 Zhoršená 19 Dobrá 15 Dobrá
25.11. 16:00 55 Zhoršená 46 Zhoršená 55 Zhoršená 14 Dobrá 18 Dobrá
25.11. 15:00 52 Zhoršená 44 Zhoršená 52 Zhoršená 16 Dobrá 16 Dobrá
25.11. 14:00 48 Zhoršená 44 Zhoršená 48 Zhoršená 15 Dobrá 20 Dobrá
25.11. 13:00 34 Zhoršená 29 Dobrá 34 Zhoršená 16 Dobrá 20 Dobrá
25.11. 12:00 35 Zhoršená 26 Dobrá 35 Zhoršená 27 Dobrá
25.11. 11:00 40 Zhoršená 35 Zhoršená 40 Zhoršená 8 Dobrá 24 Dobrá
25.11. 10:00 41 Zhoršená 38 Zhoršená 41 Zhoršená 10 Dobrá 21 Dobrá
25.11. 9:00 54 Zhoršená 52 Zhoršená 54 Zhoršená 20 Dobrá 15 Dobrá
25.11. 8:00 53 Zhoršená 44 Zhoršená 53 Zhoršená 21 Dobrá 3 Dobrá
25.11. 7:00 54 Zhoršená 41 Zhoršená 54 Zhoršená 15 Dobrá 2 Dobrá
25.11. 6:00 53 Zhoršená 41 Zhoršená 53 Zhoršená 11 Dobrá 2 Dobrá
25.11. 5:00 55 Zhoršená 42 Zhoršená 55 Zhoršená 11 Dobrá 3 Dobrá
25.11. 4:00 59 Zhoršená 44 Zhoršená 59 Zhoršená 9 Dobrá 5 Dobrá
25.11. 3:00 61 Zhoršená 48 Zhoršená 61 Zhoršená 12 Dobrá 4 Dobrá
25.11. 2:00 66 Zhoršená 48 Zhoršená 66 Zhoršená 13 Dobrá 4 Dobrá
25.11. 1:00 64 Zhoršená 45 Zhoršená 64 Zhoršená 12 Dobrá 7 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 22
Maximálna hodnota: 66
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 9
Maximálna hodnota: 56
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 14
Maximálna hodnota: 66
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 34
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 30

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 6

27.11.2021  | 0:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 6
PM2,5 6

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
27.11. 0:00 6 Dobrá 6 Dobrá 6 Dobrá
26.11. 23:00 10 Dobrá 8 Dobrá 10 Dobrá
26.11. 22:00 20 Dobrá 16 Dobrá 20 Dobrá
26.11. 21:00 28 Dobrá 18 Dobrá 28 Dobrá
26.11. 20:00 28 Dobrá 18 Dobrá 28 Dobrá
26.11. 19:00 20 Dobrá 14 Dobrá 20 Dobrá
26.11. 18:00 18 Dobrá 12 Dobrá 18 Dobrá
26.11. 17:00 19 Dobrá 11 Dobrá 19 Dobrá
26.11. 16:00 23 Dobrá 15 Dobrá 23 Dobrá
26.11. 15:00 24 Dobrá 14 Dobrá 24 Dobrá
26.11. 14:00 23 Dobrá 14 Dobrá 23 Dobrá
26.11. 13:00 17 Dobrá 13 Dobrá 17 Dobrá
26.11. 12:00 19 Dobrá 13 Dobrá 19 Dobrá
26.11. 11:00 20 Dobrá 14 Dobrá 20 Dobrá
26.11. 10:00 17 Dobrá 11 Dobrá 17 Dobrá