Zdravie a životné prostredie

ikona znečisťujúcej látky PMx ikona znečisťujúcej látky PMx ikona znečisťujúcej látky PMx
ikona znečisťujúcej látky SO2 ikona znečisťujúcej látky SO2 ikona znečisťujúcej látky SO2
ikona znečisťujúcej látky NOx ikona znečisťujúcej látky NOx ikona znečisťujúcej látky NOx
ikona znečisťujúcej látky CO ikona znečisťujúcej látky CO ikona znečisťujúcej látky CO
ikona znečisťujúcej látky NMVOC ikona znečisťujúcej látky NMVOC ikona znečisťujúcej látky NMVOC
ikona znečisťujúcej látky NH3 ikona znečisťujúcej látky NH3 ikona znečisťujúcej látky NH3
ikona znečisťujúcej látky BaP ikona znečisťujúcej látky BaP ikona znečisťujúcej látky BaP
ikona znečisťujúcej látky O3 ikona znečisťujúcej látky O3 ikona znečisťujúcej látky O3

Zdroj: spracované zo zdrojov dostupných na internete, hlavne zo stránok Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ), Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), Európskej komisie (EC), Americkej agentúry pre ochranu životného prostredia (EPA).