Benzín alebo nafta?

30. 09. 2021

Ak sa človek rozhoduje pre kúpu motorového vozidla,  jednou z najčastejších otázok je či je lepší benzín alebo nafta. Túto dilemu zažil snáď každý pri kúpe auta. Obe majú svoje za a proti. Z hľadiska spotreby sa Slováci častejšie priklonili k nafte. Ale ako to je ak zoberieme do úvahy produkciu emisií?

Benzín alebo nafta?
Zdroj: pixabay.com

Doprava je významným zdrojom emisií látok znečisťujúcich ovzdušie. Sú to najmä pevné častice, ktoré poznáme tiež pod označením PM (z anglického particulate matter) cca 10 %, oxidy dusíka (NOX) až 45 %, a oxid uhoľnatý (CO). V posledných rokoch pozorujeme výraznú zmenu v používaní verejnej dopravy. Aj v mestách, kde to nie je potrebné, je častejšie nahrádzaná prepravou osobnými automobilmi. Zároveň sa zvýšila aj intenzita tranzitnej dopravy. Autá majú bezpochyby svoje čaro. Dokážu nás za krátky čas a zlomok námahy dostať relatívne kdekoľvek. Ak sa však presúvame v rámci mesta, bolo by lepšie vyhnúť sa jazdeniu na motorovom vozidle a radšej sa prejsť, využiť bicykel či hromadnú dopravu. Dopad znečisteného ovzdušia dopravou na zdravie a kvalitu života pociťujú totiž všetci, ktorí žijú v blízkosti vyťažených dopravných ťahov.

Ktoré spaľovacie motory teda menej zaťažujú ovzdušie?

Ak sa človek rozhoduje pre kúpu motorového vozidla, jednou z najčastejších otázok je, či je lepší benzín alebo nafta. Túto dilemu zažil snáď každý pri kúpe auta. Obe majú svoje za a proti. Z hľadiska spotreby sa Slováci častejšie priklonili k nafte. Ale ako to je ak zoberieme do úvahy produkciu emisií?

Najlepšie sú na tom elektromobily, no ich počet v našich mestách rastie len pomaly, najbližších takmer 10 rokov budeme ešte pri výbere zvažovať aj spaľovacie motory. Pri porovnaní ekvivalentných vozidiel na naftu a benzín to nie je tak jednoduché, ako by sa mohlo zdať, a to z dôvodu Emisnej normy Euro. Norma Euro začala v roku 1992 a do súčasnosti sa vydávala v intervaloch s 4 až 5 ročným odstupom. Od roku 2014 až dodnes je v platnosti norma Euro 6 a Euro 7 by pravdepodobne mala platiť od roku 2025. Pri emisiách z vozidiel sa sledujú znečisťujúce látky ako oxid uhoľnatý (CO), uhľovodíky (THC), oxidy dusíka (NOx) a tuhé častice (PM). Pred a po zvedení normy Euro sa množstvá emisií u benzínových a naftových vozidiel menili s prídavnými technológiami čistenia spalín.

Ak by sme porovnávali vozidlá bez úpravy a čistenia spalín, má naftový pohon nižšie emisie oxidov dusíka, oxidu uhoľnatého a uhľovodíkov. Naopak benzínové vozidlo produkuje až 200-krát menej pevných častíc. Ak ale porovnáme moderné vozidlá, teda štandardné benzínové auto vybavené trojcestným katalyzátorom a naftové auto s EGR ventilom a DPF filtrom, potom by podľa EURO štandardov mali byť emisie porovnateľné pre oba pohony. Z technického hľadiska je z pohľadu emisií znečisťujúcich látok naftový motor na tom horšie ako benzínový. Je to z dôvodu nadmernej produkcie tuhých častíc – sadzí, ktoré majú dokázaný karcinogénny účinok na zdravie človeka. Vďaka DPF filtrom je možné zachytiť vyše 90 % týchto sadzí. V konečnom dôsledku sa ale ukazuje, že kvôli regenerácii DPF, kedy je množstvo vypúšťaných spalín podobné akoby vozidlo filter nemalo, sú z hľadiska častíc PM naftové vozidlá horšou voľbou. Karta sa obracia pre dusíkaté zlúčeniny, ktoré sú tentokrát vyššie ako u benzínu z dôvodu oxidácie dusíka vo valci pri nadbytku vzduchu, ale aj preto, že trojcestný katalyzátor tieto zlúčeniny zneškodní. Jedine naftové vozidlá vybavené Adblue sú schopné odbúrať NOx porovnateľne ako benzínové s katalyzátorom, čo je ďalšia technológia, ktorú musí naftové vozidlo obsahovať.

Ak porovnáme jazdu vozidlom na vznetový motor a jazdu s vozidlom, ktoré spaľuje LPG, dochádza ku zníženiu emisií CO o 30 %, taktiež u uhľovodíkov o 30 % a o 41 % u NOx pri jazde v meste. Pri jazde mimo mesta sa emisie znižujú ešte výraznejšie. Pri použití paliva CNG sú výsledky ešte lepšie. Emisie NOx sa znížia o približne 65 % , emisie uhľovodíkov sú zredukované o polovicu a u emisií CO ide približne o 90-percentné zníženie oproti benzínu.

Viac informácií nájdete aj na nasledovných linkoch:

https://www.glpautogas.info/documentos/11GASOLINE%20AND%20LPG%20comparison.pdf (PDF, 571 kB)

https://theicct.org/sites/default/files/Gas%20_v%20_Diesel_%20CO2_emissions_%20EN_%20Fact%20_Sheet%202019_05_07_0.pdf (PDF, 127 kB)

https://www.researchgate.net/publication/224856669_A_comparison_of_the_air_pollution_of_gasoline_and_CNG_driven_car_for_Malaysia

https://youmatter.world/en/diesel-or-petrol-what-pollutes-more/

https://theconversation.com/fact-check-are-diesel-cars-really-more-polluting-than-petrol-cars-76241

http://www.air-quality.org.uk/26.php

https://auto-gas.net/wp-content/uploads/2019/11/2017-WLPGA-Literature-Review.pdf (PDF, 986 kB)