Kvalita ovzdušia naozaj na „vlastné oči“

20. 07. 2021

Neviditeľný zabijak, toto slovné spojenie je veľmi často uvádzané v súvislosti so znečisteným ovzduším a jeho následkami na zdravie ľudí a ekosystémy. Jednou z ciest, ako docieliť riešenie tohto problému je aj zvýšenie povedomia a to doslovne „zviditeľnením“ znečistenia ovzdušia.

Kvalita ovzdušia naozaj na „vlastné oči“
Zdroj: https://simrantakhar.myportfolio.com/air-pollution-campaign

Pri hodnotení a informovaní o kvalite ovzdušia pozorujeme stále sofistikovanejšie metódy meraní, modelovania dopadov alebo zobrazovania hodnôt momentálneho stavu. Z moderných krabičiek nabíjaných vlastným solárnym zdrojom energie dostávame kvantá čísiel, na základe ktorých nám technológie podajú číselnú, piktogramovú alebo farebnú informáciu o tom, aká je kvalita ovzdušia. Stále však dostávame len sprostredkované informácie, ktoré vyžadujú buď dostatočné odborné znalosti alebo značnú dávku fantázie, aby sme si dokázali tento problém predstaviť alebo nejakým spôsobom zhmotniť. Vďaka pokroku a inováciám sa svet pomaly dostáva k riešeniu aj tejto otázky. Cesta k nemu vedie cez rozšírenú, alebo virtuálnu realitu.

Rozšírená realita obohacuje alebo dotvára pohľad na reálny svet.  Skutočné prostredie je teda   obohatené o dodatočné informácie získané z rôznych informačných zdrojov v digitálnej, väčšinou textovej alebo obrazovej forme. Na rozdiel od rozšírenej reality, virtuálna realita tvorí obraz, ktorý vidíme nanovo. Ide o umelo vymodelované prostredie simulujúce skutočnosť. Cez obrazovku smartfónu sa tak vďaka rozšírenej realite môžeme cestou do práce alebo do školy dozvedieť napríklad okolo akého stromu práve prechádzame, prípadne môžeme vidieť, chytať alebo sa predierať cez rôzne virtuálne objekty. A práve táto vlastnosť rozšírenej reality sa dá naplno využiť pri informovaní o kvalite ovzdušia.  Ponúka nám takto možnosť mať čistotu ovzdušia priamo „pred očami“.

Tento prístup zvolilo niekoľko vývojárov mobilných aplikácií. Medzi prvými prišli s takýmto nápadom noviny  New York Times po požiaroch v Kalifornii, aby sprostredkovali ľuďom možnosť predstaviť si, aký vzduch by dýchali, ak by sa podobné požiare vyskytli blízko ich bydliska. Táto aplikácia ponúka možnosť vidieť rozdiel medzi kvalitou ovzdušia reprezentovanou koncentráciou častíc PM2,5 na vami vybranom mieste v porovnaní s úrovňou znečistenia po spomínaných požiaroch v Kalifornii alebo jednej z najznečistenejších lokalít na svete, New Delhi v severnej Indii. (obr.1)

Obr. 1

Práve v Indii, ktorá sa dlhodobo borí s problémom extrémne znečisteného ovzdušia, sa v posledných rokoch sústreďuje veľké úsilie a pozornosť na riešenie tejto otázky. Výsledkom snahy indického tímu je aj publikácia výsledkov ich práce z roku 2020, ktorou chceli ukázať, ako by to asi vyzeralo, ak by častice znečisťujúcich látok boli oveľa väčšie a okom viditeľné, samozrejme vo vzťahu k reálne nameraným údajom.  Tiež využili možnosť porovnať koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší pred a počas pandémie koronavírusu. (obr.2)

Obr. 2

 

Výhodné a intuitívne spojenie predpovede počasia s informáciami o kvalite ovzdušia ponúka aj aplikácia Weatherbug. Informácie sú dostupné nielen vo forme „klasického“ indexu kvality ovzdušia zohľadňujúceho príspevok rôznych znečisťujúcich látok, ale aj v interaktívnej forme využívajúcej technológiu rozšírenej reality  (obr. 3).

Obr. 3

 

Aplikácie o kvalite ovzdušia zabezpečované samosprávou už nie sú na svete žiadnou raritou, ale napríklad občania juhokórejského mesta Soul majú možnosť cez vlastný softvér sledovať v reálnom čase mieru znečistenia ovzdušia vo svojom meste práve s využitím rozšírenej reality. (obr.4) 

Obr. 4

 

 

Ako je vidieť aj na spomínaných aplikáciách, prístupy k téme sú rôzne, možnosti sú obrovské a určite má tento spôsob zobrazovania kvality ovzdušia potenciál najmä pri zvyšovaní povedomia a záujmu ľudí o túto tému. Netreba však zabúdať, že väčšina dát, ktoré sú zdrojom pre zobrazovanie znečistenia ovzdušia pochádza z modelovania, čiže nejde o dáta validované a stopercentne presné. Postupným zdokonaľovaním a vylaďovaním nám však budú tieto softvérové riešenia poskytovať stále presnejšie a kvalitnejšie informácie. Každopádne sme vďaka pokroku a moderným technológiám získali nástroj na zviditeľnenie a zhmotnenie „neviditeľného“ problému, akým znečistenie ovzdušia určite je. 

 

Pre viac info: