Zdieľame príklady pozitívnych riešení – dnes Trenčiansky samosprávny kraj a mesto Trenčín

27. 09. 2022

Na Slovensku pribúdajú príklady dobrej praxe v oblasti udržateľnej mobility a sú medzi nimi aj aktivity  Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) a mesta Trenčín. Výsledkom koncepčnej práce bolo prijatie plánov udržateľnej mobility. Ich realizácia v praxi prispieva k zabezpečovaniu potrebnej dopravnej obslužnosti územia,  znižovaniu negatívnych dopadov na životné prostredie spojených s nárastom požiadaviek na dopravu a v neposlednom rade k zlepšeniu štandardu života a zvyšovaniu fyzickej i psychickej pohody obyvateľov.

Zdroj: SAŽP, Študijná cesta k udržateľnej mobilite

TSK v roku 2020 prijal plán udržateľnej mobility na najbližších 30 rokov, podľa ktorého bude postupovať pri ďalšom budovaní dopravnej infraštruktúry v kraji.  V posledných rokoch pribudlo v TSK niekoľko desiatok kilometrov nových cyklotrás, medzi nimi napríklad cyklotrasa okolo rieky Váh – Vážska cyklomagistrála, ktorá spája mesto Trenčín s mestom Piešťany. Nemenej zaujímavou je určite cyklotrasa z Trenčína okolo pútnického miesta Skalka pri Trenčíne cez Nemšovú, ktorá končí až na Morave, či cyklotrasa z Púchova okolo Nosickej priehrady. Tieto cyklotrasy sú využívané nielen cyklistami, ale na svoje si tu prídu aj korčuliari a ľudia obľubujúci prechádzky.

Aby TSK spopularizoval cykloturistiku, prevádzkuje každý rok v spolupráci s SAD Trenčín cyklobus s cyklovozíkom s kapacitou 24 bicyklov. Cyklobus jazdí na trasách Trenčín – Bánovce nad Bebravou a späť a Trenčín – Nitrianske Rudno a späť. Tento rok je cyklobus v prevádzke od konca apríla do konca septembra a cyklisti si za prepravu bicykla zaplatia 1€.

TSK tiež pracuje na výhodných podmienkach hromadnej dopravy v rámci kraja a zabezpečuje spoluprácu medzi SAD a MHD v Trenčíne a v Partizánskom. Pozitívom je , že na vybraných linkách hromadnej dopravy je zaznamenávaný každoročný nárast počtu cestujúcich. Počas Európskeho týždňa mobility, dňa 22.9. (Deň bez áut) mohli cestujúci využiť v TSK cestovné za 0,10 € a odviesť sa v pohodlných autobusoch s najvyšším stupňom emisnej normy. Relevantné dokumenty a informácie sú dostupné na https://www.tsk.sk/doprava.html?page_id=115.

Aj mesto Trenčín má vypracovaný plán udržateľnej mestskej mobility. Vypracovali im ho nezávislí odborníci z Brna na základe detailnej analýzy dopravného správania v meste a regióne. Použili na to viacero metód, jednou z nich je dotazníkový prieskum analýzy dopravného správania do ktorého bolo zapojených  2 500 domácností. Súčasťou prác bol participatívny proces verejnosti, v rámci ktorého boli zozbierané a konzultované podnety týkajúce sa automobilovej dopravy, nemotorovej dopravy a MHD v meste.

Z prieskumu dopravného správania v Trenčíne vyplynulo, že viac ako 43 % ľudí na dopravu po meste používa automobil.  Parkujúce auto zaberá verejné priestranstvo, ktoré by mohlo byť využité inak, v prospech širšej verejnosti. Preto nie je samozrejmosťou, aby bolo takéto zaberanie verejného priestoru parkujúcim autom bezplatné. Problémom je aj vysoký počet áut na domácnosť, ktorý každým rokom rastie a zaberajú viac a viac verejného priestranstva.

Mesto Trenčín preto postupne zavádza rezidenčné parkovanie, to znamená, že občanom vydajú na každý byt parkovaciu kartu, jej cena sa odvíja od počtu áut, ktoré v tomto byte majú. Pri jednom aute na byt občania zaplatia za parkovanie v pásme bydliska 20 € na rok, pri druhom vozidle je to už 70 € za rok a pri treťom 200 € za rok. Občania majú v prípade potreby k dispozícii aj iné druhy parkovacích kariet na parkovanie mimo pásma bydliska. Odkedy v Trenčíne zaviedli rezidenčné parkovanie na sídliskách, výrazne sa im znížil počet parkujúcich áut v týchto lokalitách a rezidenti už nemajú problém zaparkovať v mieste bydliska. Aj keď bol voči tomuto opatreniu zo začiatku odpor verejnosti, v konečnom dôsledku to bolo vítané opatrenie. Ak by počet parkujúcich miest nepostačoval, mesto má v pláne budovať nové parkoviská. Nové parkovacie miesta mesto získava aj „uprataním ulíc“, napríklad zjednosmernením dopravy na vybraných cestách sa vytvoria v druhom pruhu parkovacie miesta a zamedzí sa parkovaniu áut na chodníkoch. Príjem z výberu parkovania ide do rozpočtu mesta, ktoré z neho potom financuje výstavbu a údržbu ciest, parkovísk a MHD.

Pre podporu nemotorovej dopravy mesto Trenčín vybudovalo množstvo cyklotrás, cyklostojanov a servisných stojanov. Umožnila sa jazda cyklistov v protismere v jednosmerných cestách, spomalila sa automobilová doprava rozšírením zón 30, zvýraznili sa prechody pre chodcov a mesto sa snaží postupne zaviesť integrovanú hromadnú dopravu. Zo zaujímavých cyklotrás stojí za zmienku starý nepoužívaný železničný most cez rieku Váh, ktorý mesto odkúpilo od železníc a vybudovalo cez neho cyklotrasu. Neskôr je plánované tento most rozšíriť a vybudovať z neho atraktívne verejné priestranstvo so zeleňou a možnosťami občerstvenia.

Relevantné dokumenty a informácie sú dostupné na https://trencin.sk/pre-obcanov/mobilita/.