Zelenšie školy v Žiline

15. 01. 2024

Nový rok je tu a je načase obzrieť sa späť a zbilancovať, čo sa za predošlý rok podarilo. Prečítajte si o environmentálnych aktivitách v meste Žilina na školách, kde sa to predošlý rok doslova zelenalo.

Deti v meste Žilina
Zdroj: M.Valašková, SAŽP

Ešte pred začiatkom letných prázdnin 2023 odštartovali Mesto Žilina v spolupráci s Útvarom hlavného architekta (ÚHA) výtvarnú súťaž Môj obľúbený strom. Žiaci základných a materských škôl v meste Žilina, ale aj jednotlivci, mali za úlohu nakresliť svoj obľúbený strom a napísať k nemu krátky príbeh. Súťaž bola zameraná na zamyslenie sa nad významom drevín v mestskom prostredí a nad ich dôležitosťou v našom živote a v živote malých pozorovateľov.

Školy, ktoré sa zapojili do súťaže s vyššou účasťou, boli odmenené interaktívnym workshopom organizovaným ÚHA a Mestom Žilina v spolupráci so Strednou odbornou školou poľnohospodárstva a služieb na vidieku (SOŠPaSV). Workshopy boli spojené s výsadbou stromu do školského areálu v spolupráci so žiakmi. Prebehli vo viacerých školách napr. MŠ Zádubnie, ZŠ aj MŠ Do Stošky, ZŠ Martinská a iných. 

A nebolo to len o sadení. Pracovníci ÚHA a Odboru životného prostredia Mesta Žilina v spolupráci so študentmi SOŠPaSV pripravili pre žiakov rôzne úlohy, ktoré deti pred samotnou výsadbou plnili. Mladšie deti mali za úlohu priraďovať listy a vetvičky stromu k správnemu plodu, staršie deti mali pripravenú tajničku, kde sa ukrýval názov stromu, ktorý idú vysadiť.

Žiaci II. stupňa rozdelení do skupín dostali tiež vytlačenú satelitnú snímku školského areálu, kde mali za úlohu nájsť potenciálne miesta na výsadbu stromov v areáli a vybrať jedno najvhodnejšie miesto, kde sa strom zasadí. Pri tejto úlohe žiakom pomáhali stredoškoláci, ktorí ich usmerňovali pri výbere. Ďalšia dôležitá informácia, ktorú sa žiaci dozvedeli, bola prečo treba kontrolovať, či sa v okolí miesta výsadby nenachádzajú inžinierske siete. Ak sadíme strom v zastavanom území, musíme si byť istí, že svojimi koreňmi nepoškodí elektrické, internetové a iné siete. Po splnení úloh sa išlo von, kde stredoškoláci na vybranom mieste začali kopať jamu. Žiaci základnej školy sa ku nim s nadšením pridali a vyskúšali si prácu s rýľom. Zasadený strom spoločne zasypali záhradníckym substrátom, pridali mykorízne huby, ktoré pomáhajú stromu rásť a zasypali mulčovacou kôrou. Školáci proces výsadby zvedavo pozorovali a dozvedali sa význam jednotlivých krokov. Na záver strom spoločne poliali a dostali za úlohu polievať a starať sa oň aj naďalej.

Aj takýmto spôsobom sa dá budovať u detí pozitívny vzťah k zeleni. Ak deti majú možnosť priložiť ruku k dielu a vlastnoručne vysadiť strom, viac si ho vážia. Majú možnosť pozorovať, ako rastie, aký je to silný, no zároveň krehký organizmus. Uvedomia si, čo strom potrebuje, aby rástol, a aby sa mu darilo. Možno si uvedomia, aké prínosy im zeleň v meste prináša a časom pochopia, že ak chceme mať v našich mestách čistý vzduch, tieň a príjemné prostredie pre život, musíme ponechať dostatočný priestor stromom aj na úkor asfaltových plôch.

Toto ale zďaleka nebola jediná aktivita mesta na skvalitnenie mestského prostredia. Na jeseň ÚHA mesta Žilina v spolupráci s odborníkmi zo Žilinskej univerzity rozbehlo projekt bezpečné ulice. Cieľom projektu je najmä zvýšiť bezpečnosť pohybu detí (nielen) v okolí škôl.

Prostredie, v ktorom dnešné deti vyrastajú, je silne motorizované, autá sú väčšinou nadradené iným spôsobom dopravy. Rodičia sa prirodzene boja nechať dieťa ísť do školy pešo, radšej ho odvezú. Tým ale svoje deti pripravujú o zdravý prirodzený pohyb a o sociálne interakcie s rovesníkmi. „Rodičovské taxi“ prehlbuje problém narastajúceho počtu automobilov na cestách. Priestor nášho mesta nie je nafukovací. Bolo by dobré eliminovať rozširovanie automobilovej dopravy na úkor zelene a príjemných verejných priestorov.

Je dôležité uvedomiť si, že v čase dopravnej špičky sa výrazne zvyšujú emisie z automobilov. Najviac tým trpia deti, ktoré sú nižšie a dýchajú rýchlejšie a bližšie k zemi ako dospelí. Pred školami sa pred a po vyučovaní hromadia rodičovské autá a s nimi aj škodlivé výfukové plyny. Autami obmedzujeme nielen bezpečnosť detí prechádzajúcich do škôl, ale aj ich zdravie.

Mestskí architekti v počiatočnej fáze projektu spolupracujú zatiaľ s dvomi základnými školami. Na jeseň prostredníctvom dotazníka pre rodičov na týchto školách zisťovali dopravné správanie rodičov, identifikovali problematické miesta z hľadiska bezpečnosti v okolí škôl a monitorovali dopravnú situáciu v čase rannej špičky. Jedná sa o pilotný projekt. Skúsenosti budú využité aj pri ostatných mestských školách. Zo získaných dát teraz architekti navrhnú riešenia pre zlepšenie bezpečnosti v okolí pilotných škôl s dôrazom na podporu pešieho pohybu detí (napr. „kiss and ride“ zóny, bezpečné vizuálne atraktívne chodníky a podobne). Na jar je v predbežnom pláne usporiadať podujatie spojené s pešou chôdzou, kedy pôjdu do školy deti spoločne „pešibusmi“ a v priestore pred školou budú pre ne pripravené rôzne vonkajšie aktivity.

Navyše, pre podporu ekologickej mobility do školy – inými slovami dochádzanie „vlastným pohonom“, mesto minulý rok inštalovalo nové cyklistické prístrešky do areálov troch základných škôl – na Hájiku, Solinkách a Vlčincoch. Aby sa predišlo krádeži bicyklov, prístrešky sú uzamykateľné a ich otváranie je kompatibilné s čipovými kartami, ktoré už žiaci vlastnia.

Menej áut + viac zelene = čistejší vzduch a príjemnejšie prostredie pre život obyvateľov mesta. Držíme mestu Žilina palce, aby sa im darilo pokračovať v naštartovaných aktivitách aj v ďalších rokoch a veríme, že podobné aktivity sa budú realizovať aj v ďalších mestách.