Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Aglomerácia Bratislava

ORKO vymedzené na základe merania v rokoch 2018 – 2020
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
BRATISLAVA I - V Územie hlavného mesta SR Bratislavy NO2

Kvalita ovzdušia v aglomerácii: Bratislava

Rozloha územia:
367,63 km2
Počet obyvateľov:
440 948,00 osôb
Hustota obyvateľov:
1 199,43 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 16,68 %; 65+: 18,94 %
Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 24

27.09.2022  | 10:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 16
PM2,5 24
NO2 13
SO2 2

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
27.09. 10:00 24 Dobrá 16 Dobrá 24 Dobrá 13 Dobrá
27.09. 9:00 32 Dobrá 24 Dobrá 32 Dobrá 14 Dobrá
27.09. 8:00 27 Dobrá 13 Dobrá 27 Dobrá 11 Dobrá
27.09. 7:00 20 Dobrá 15 Dobrá 20 Dobrá 9 Dobrá
27.09. 6:00 16 Dobrá 12 Dobrá 16 Dobrá 8 Dobrá
27.09. 5:00 14 Dobrá 13 Dobrá 14 Dobrá 7 Dobrá
27.09. 4:00 14 Dobrá 13 Dobrá 14 Dobrá 6 Dobrá
27.09. 3:00 20 Dobrá 14 Dobrá 20 Dobrá 8 Dobrá
27.09. 2:00 17 Dobrá 6 Dobrá 9 Dobrá 17 Dobrá
27.09. 1:00 7 Dobrá 1 Dobrá 6 Dobrá 7 Dobrá
27.09. 0:00 10 Dobrá 4 Dobrá 10 Dobrá 7 Dobrá
26.09. 23:00 9 Dobrá 8 Dobrá 9 Dobrá 7 Dobrá
26.09. 22:00 13 Dobrá 6 Dobrá 7 Dobrá 13 Dobrá
26.09. 21:00 7 Dobrá 7 Dobrá 5 Dobrá 4 Dobrá
26.09. 20:00 10 Dobrá 7 Dobrá 8 Dobrá 10 Dobrá
26.09. 19:00 13 Dobrá 9 Dobrá 9 Dobrá 13 Dobrá
26.09. 18:00 11 Dobrá 7 Dobrá 11 Dobrá 8 Dobrá
26.09. 17:00 6 Dobrá 6 Dobrá 6 Dobrá 4 Dobrá
26.09. 16:00 9 Dobrá 6 Dobrá 9 Dobrá 4 Dobrá
26.09. 15:00 9 Dobrá 7 Dobrá 9 Dobrá 4 Dobrá
26.09. 14:00 13 Dobrá 11 Dobrá 13 Dobrá
26.09. 13:00 13 Dobrá 13 Dobrá 11 Dobrá
26.09. 12:00 13 Dobrá 13 Dobrá 13 Dobrá
26.09. 11:00 22 Dobrá 13 Dobrá 22 Dobrá 5 Dobrá 21 Dobrá
26.09. 10:00 29 Dobrá 17 Dobrá 29 Dobrá 7 Dobrá 19 Dobrá
26.09. 9:00 34 Zhoršená 21 Dobrá 34 Zhoršená 7 Dobrá 18 Dobrá
26.09. 8:00 32 Dobrá 20 Dobrá 32 Dobrá 8 Dobrá
26.09. 7:00 25 Dobrá 14 Dobrá 25 Dobrá 6 Dobrá 18 Dobrá
26.09. 6:00 21 Dobrá 13 Dobrá 21 Dobrá 21 Dobrá
26.09. 5:00 19 Dobrá 11 Dobrá 19 Dobrá 8 Dobrá 19 Dobrá
26.09. 4:00 22 Dobrá 10 Dobrá 17 Dobrá 6 Dobrá 22 Dobrá
26.09. 3:00 22 Dobrá 13 Dobrá 21 Dobrá 6 Dobrá 22 Dobrá
26.09. 2:00 24 Dobrá 12 Dobrá 20 Dobrá 6 Dobrá 24 Dobrá
26.09. 1:00 25 Dobrá 12 Dobrá 24 Dobrá 7 Dobrá 25 Dobrá
26.09. 0:00 24 Dobrá 13 Dobrá 19 Dobrá 12 Dobrá 24 Dobrá
25.09. 23:00 26 Dobrá 10 Dobrá 14 Dobrá 12 Dobrá 26 Dobrá
25.09. 22:00 29 Dobrá 13 Dobrá 21 Dobrá 7 Dobrá 29 Dobrá
25.09. 21:00 27 Dobrá 16 Dobrá 27 Dobrá 9 Dobrá 23 Dobrá
25.09. 20:00 33 Dobrá 21 Dobrá 33 Dobrá 11 Dobrá 16 Dobrá
25.09. 19:00 34 Zhoršená 18 Dobrá 34 Zhoršená 13 Dobrá 16 Dobrá
25.09. 18:00 32 Dobrá 21 Dobrá 32 Dobrá 14 Dobrá 21 Dobrá
25.09. 17:00 25 Dobrá 16 Dobrá 25 Dobrá 12 Dobrá 18 Dobrá
25.09. 16:00 27 Dobrá 17 Dobrá 27 Dobrá 10 Dobrá 15 Dobrá
25.09. 15:00 27 Dobrá 18 Dobrá 27 Dobrá 12 Dobrá 17 Dobrá
25.09. 14:00 22 Dobrá 12 Dobrá 19 Dobrá 11 Dobrá 22 Dobrá
25.09. 13:00 26 Dobrá 13 Dobrá 15 Dobrá 6 Dobrá 26 Dobrá
25.09. 12:00 25 Dobrá 13 Dobrá 12 Dobrá 5 Dobrá 25 Dobrá
25.09. 11:00 25 Dobrá 13 Dobrá 17 Dobrá 5 Dobrá 25 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 34
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 24
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 34
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 17
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 7
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 15
Maximálna hodnota: 29

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 26

27.09.2022  | 10:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 22
PM2,5 26

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
27.09. 10:00 26 Dobrá 22 Dobrá 26 Dobrá
27.09. 9:00 25 Dobrá 21 Dobrá 25 Dobrá
27.09. 8:00 19 Dobrá 17 Dobrá 19 Dobrá
27.09. 7:00 23 Dobrá 15 Dobrá 23 Dobrá
27.09. 6:00 24 Dobrá 15 Dobrá 24 Dobrá
27.09. 5:00 16 Dobrá 14 Dobrá 16 Dobrá
27.09. 4:00 16 Dobrá 13 Dobrá 16 Dobrá
27.09. 3:00 18 Dobrá 16 Dobrá 18 Dobrá
27.09. 2:00 12 Dobrá 12 Dobrá 10 Dobrá
27.09. 1:00 11 Dobrá 11 Dobrá 10 Dobrá
27.09. 0:00 16 Dobrá 14 Dobrá 16 Dobrá
26.09. 23:00 17 Dobrá 14 Dobrá 17 Dobrá
26.09. 22:00 14 Dobrá 14 Dobrá 7 Dobrá
26.09. 21:00 13 Dobrá 13 Dobrá 11 Dobrá
26.09. 20:00 14 Dobrá 9 Dobrá 14 Dobrá
26.09. 19:00 5 Dobrá 5 Dobrá 2 Dobrá
26.09. 18:00 11 Dobrá 10 Dobrá 11 Dobrá
26.09. 17:00 21 Dobrá 9 Dobrá 21 Dobrá
26.09. 16:00 26 Dobrá 13 Dobrá 26 Dobrá
26.09. 15:00 32 Dobrá 14 Dobrá 32 Dobrá
26.09. 14:00 21 Dobrá 16 Dobrá 21 Dobrá
26.09. 13:00 24 Dobrá 15 Dobrá 24 Dobrá
26.09. 12:00 11 Dobrá 11 Dobrá 8 Dobrá
26.09. 11:00 21 Dobrá 15 Dobrá 21 Dobrá
26.09. 10:00 27 Dobrá 16 Dobrá 27 Dobrá
26.09. 9:00 32 Dobrá 21 Dobrá 32 Dobrá
26.09. 8:00 33 Dobrá 22 Dobrá 33 Dobrá
26.09. 7:00 28 Dobrá 17 Dobrá 28 Dobrá
26.09. 6:00 25 Dobrá 14 Dobrá 25 Dobrá
26.09. 5:00 15 Dobrá 13 Dobrá 15 Dobrá
26.09. 4:00 13 Dobrá 13 Dobrá 12 Dobrá
26.09. 3:00 12 Dobrá 12 Dobrá 12 Dobrá
26.09. 2:00 20 Dobrá 13 Dobrá 20 Dobrá
26.09. 1:00 14 Dobrá 10 Dobrá 14 Dobrá
26.09. 0:00 12 Dobrá 11 Dobrá 12 Dobrá
25.09. 23:00 15 Dobrá 9 Dobrá 15 Dobrá
25.09. 22:00 13 Dobrá 10 Dobrá 13 Dobrá
25.09. 21:00 18 Dobrá 12 Dobrá 18 Dobrá
25.09. 20:00 22 Dobrá 13 Dobrá 22 Dobrá
25.09. 19:00 20 Dobrá 14 Dobrá 20 Dobrá
25.09. 18:00 26 Dobrá 17 Dobrá 26 Dobrá
25.09. 17:00 27 Dobrá 17 Dobrá 27 Dobrá
25.09. 16:00 21 Dobrá 17 Dobrá 21 Dobrá
25.09. 15:00 23 Dobrá 20 Dobrá 23 Dobrá
25.09. 14:00 20 Dobrá 17 Dobrá 20 Dobrá
25.09. 13:00 17 Dobrá 14 Dobrá 17 Dobrá
25.09. 12:00 12 Dobrá 12 Dobrá 11 Dobrá
25.09. 11:00 17 Dobrá 12 Dobrá 17 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 33
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 22
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 33

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 32

27.09.2022  | 10:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 22
PM2,5 32
O3 3
SO2 4

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
27.09. 10:00 32 Dobrá 22 Dobrá 32 Dobrá 3 Dobrá
27.09. 9:00 27 Dobrá 21 Dobrá 27 Dobrá 16 Dobrá 2 Dobrá
27.09. 8:00 24 Dobrá 18 Dobrá 24 Dobrá 17 Dobrá 2 Dobrá
27.09. 7:00 22 Dobrá 15 Dobrá 22 Dobrá 15 Dobrá 5 Dobrá
27.09. 6:00 15 Dobrá 12 Dobrá 12 Dobrá 15 Dobrá 6 Dobrá
27.09. 5:00 13 Dobrá 13 Dobrá 13 Dobrá 11 Dobrá 8 Dobrá
27.09. 4:00 16 Dobrá 14 Dobrá 16 Dobrá 12 Dobrá 8 Dobrá
27.09. 3:00 26 Dobrá 9 Dobrá 10 Dobrá 26 Dobrá 3 Dobrá
27.09. 2:00 27 Dobrá 7 Dobrá 10 Dobrá 27 Dobrá 2 Dobrá
27.09. 1:00 27 Dobrá 9 Dobrá 13 Dobrá 27 Dobrá 4 Dobrá
27.09. 0:00 22 Dobrá 8 Dobrá 13 Dobrá 22 Dobrá 8 Dobrá
26.09. 23:00 35 Zhoršená 8 Dobrá 12 Dobrá 35 Zhoršená 2 Dobrá
26.09. 22:00 36 Zhoršená 8 Dobrá 10 Dobrá 36 Zhoršená 2 Dobrá
26.09. 21:00 37 Zhoršená 10 Dobrá 8 Dobrá 37 Zhoršená 3 Dobrá
26.09. 20:00 33 Dobrá 9 Dobrá 10 Dobrá 33 Dobrá 12 Dobrá
26.09. 19:00 30 Dobrá 8 Dobrá 8 Dobrá 15 Dobrá 30 Dobrá
26.09. 18:00 36 Zhoršená 6 Dobrá 7 Dobrá 8 Dobrá 36 Zhoršená
26.09. 17:00 34 Zhoršená 5 Dobrá 10 Dobrá 13 Dobrá 34 Zhoršená
26.09. 16:00 37 Zhoršená 6 Dobrá 10 Dobrá 5 Dobrá 37 Zhoršená
26.09. 15:00 36 Zhoršená 8 Dobrá 12 Dobrá 3 Dobrá 36 Zhoršená
26.09. 14:00 14 Dobrá 10 Dobrá 14 Dobrá 2 Dobrá
26.09. 13:00 31 Dobrá 11 Dobrá 15 Dobrá 4 Dobrá 31 Dobrá
26.09. 12:00 24 Dobrá 9 Dobrá 15 Dobrá 6 Dobrá 24 Dobrá
26.09. 11:00 21 Dobrá 14 Dobrá 21 Dobrá 9 Dobrá 20 Dobrá
26.09. 10:00 29 Dobrá 19 Dobrá 29 Dobrá 19 Dobrá 10 Dobrá
26.09. 9:00 32 Dobrá 20 Dobrá 32 Dobrá 21 Dobrá 8 Dobrá
26.09. 8:00 31 Dobrá 19 Dobrá 31 Dobrá 6 Dobrá
26.09. 7:00 27 Dobrá 14 Dobrá 27 Dobrá 14 Dobrá 10 Dobrá
26.09. 6:00 18 Dobrá 13 Dobrá 18 Dobrá 9 Dobrá 14 Dobrá
26.09. 5:00 15 Dobrá 13 Dobrá 15 Dobrá 11 Dobrá 14 Dobrá
26.09. 4:00 17 Dobrá 10 Dobrá 15 Dobrá 9 Dobrá 17 Dobrá
26.09. 3:00 18 Dobrá 11 Dobrá 18 Dobrá 7 Dobrá 18 Dobrá
26.09. 2:00 22 Dobrá 13 Dobrá 20 Dobrá 3 Dobrá 22 Dobrá
26.09. 1:00 24 Dobrá 11 Dobrá 18 Dobrá 2 Dobrá 24 Dobrá
26.09. 0:00 24 Dobrá 7 Dobrá 11 Dobrá 2 Dobrá 24 Dobrá
25.09. 23:00 24 Dobrá 7 Dobrá 11 Dobrá 4 Dobrá 24 Dobrá
25.09. 22:00 25 Dobrá 8 Dobrá 14 Dobrá 2 Dobrá 25 Dobrá
25.09. 21:00 23 Dobrá 8 Dobrá 14 Dobrá 4 Dobrá 23 Dobrá
25.09. 20:00 18 Dobrá 8 Dobrá 18 Dobrá 7 Dobrá 17 Dobrá
25.09. 19:00 22 Dobrá 11 Dobrá 22 Dobrá 7 Dobrá 17 Dobrá
25.09. 18:00 29 Dobrá 17 Dobrá 29 Dobrá 5 Dobrá 21 Dobrá
25.09. 17:00 28 Dobrá 17 Dobrá 28 Dobrá 5 Dobrá 20 Dobrá
25.09. 16:00 27 Dobrá 18 Dobrá 27 Dobrá 6 Dobrá 15 Dobrá
25.09. 15:00 23 Dobrá 18 Dobrá 23 Dobrá 12 Dobrá 12 Dobrá
25.09. 14:00 22 Dobrá 16 Dobrá 22 Dobrá 10 Dobrá 17 Dobrá
25.09. 13:00 24 Dobrá 14 Dobrá 19 Dobrá 5 Dobrá 24 Dobrá
25.09. 12:00 17 Dobrá 11 Dobrá 17 Dobrá 4 Dobrá
25.09. 11:00 25 Dobrá 12 Dobrá 14 Dobrá 4 Dobrá 25 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 13
Maximálna hodnota: 37
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 22
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 32
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 37
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 5
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 37

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10