Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Aglomerácia Bratislava

ORKO vymedzené na základe merania
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
BRATISLAVA I - V Žiadne oblasti riadenia kvality ovzdušia neboli vymedzené v aglomerácii Bratislava pre rok 2022.

Kvalita ovzdušia v aglomerácii: Bratislava

Rozloha územia:
367,63 km2
Počet obyvateľov:
440 948,00 osôb
Hustota obyvateľov:
1 199,43 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 16,68 %; 65+: 18,94 %
Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 29

23.09.2023  | 22:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 4
PM2,5 1
NO2 2
O3 29
SO2 3

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
23.09. 22:00 29 Dobrá 4 Dobrá 1 Dobrá 2 Dobrá 29 Dobrá
23.09. 21:00 26 Dobrá 6 Dobrá 3 Dobrá 3 Dobrá 26 Dobrá
23.09. 20:00 21 Dobrá 5 Dobrá 4 Dobrá 5 Dobrá 21 Dobrá
23.09. 19:00 31 Dobrá 7 Dobrá 4 Dobrá 3 Dobrá 31 Dobrá
23.09. 18:00 7 Dobrá 7 Dobrá 6 Dobrá 3 Dobrá
23.09. 17:00 32 Dobrá 3 Dobrá 2 Dobrá 2 Dobrá 32 Dobrá
23.09. 16:00 31 Dobrá 5 Dobrá 1 Dobrá 2 Dobrá 31 Dobrá
23.09. 15:00 29 Dobrá 9 Dobrá 7 Dobrá 2 Dobrá 29 Dobrá
23.09. 14:00 24 Dobrá 3 Dobrá 4 Dobrá 2 Dobrá 24 Dobrá
23.09. 13:00 23 Dobrá 4 Dobrá 4 Dobrá 2 Dobrá 23 Dobrá
23.09. 12:00 26 Dobrá 3 Dobrá 1 Dobrá 2 Dobrá 26 Dobrá
23.09. 11:00 25 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá 2 Dobrá 25 Dobrá
23.09. 10:00 27 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá 2 Dobrá 27 Dobrá
23.09. 9:00 28 Dobrá 4 Dobrá 3 Dobrá 2 Dobrá 28 Dobrá
23.09. 8:00 28 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá 2 Dobrá 28 Dobrá
23.09. 7:00 27 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá 2 Dobrá 27 Dobrá
23.09. 6:00 27 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá 2 Dobrá 27 Dobrá
23.09. 5:00 28 Dobrá 2 Dobrá 1 Dobrá 28 Dobrá
23.09. 4:00 24 Dobrá 7 Dobrá 6 Dobrá 4 Dobrá 24 Dobrá
23.09. 3:00 24 Dobrá 3 Dobrá 3 Dobrá 4 Dobrá 24 Dobrá
23.09. 2:00 26 Dobrá 2 Dobrá 4 Dobrá 5 Dobrá 26 Dobrá
23.09. 1:00 28 Dobrá 5 Dobrá 3 Dobrá 4 Dobrá 28 Dobrá
23.09. 0:00 28 Dobrá 11 Dobrá 10 Dobrá 4 Dobrá 28 Dobrá
22.09. 23:00 31 Dobrá 25 Dobrá 20 Dobrá 7 Dobrá 31 Dobrá
22.09. 22:00 37 Zhoršená 24 Dobrá 20 Dobrá 5 Dobrá 37 Zhoršená
22.09. 21:00 38 Zhoršená 23 Dobrá 20 Dobrá 5 Dobrá 38 Zhoršená
22.09. 20:00 36 Zhoršená 20 Dobrá 20 Dobrá 10 Dobrá 36 Zhoršená
22.09. 19:00 40 Zhoršená 21 Dobrá 21 Dobrá 3 Dobrá 40 Zhoršená
22.09. 18:00 40 Zhoršená 20 Dobrá 19 Dobrá 3 Dobrá 40 Zhoršená
22.09. 17:00 40 Zhoršená 17 Dobrá 21 Dobrá 4 Dobrá 40 Zhoršená
22.09. 16:00 21 Dobrá 17 Dobrá 21 Dobrá 5 Dobrá
22.09. 15:00 41 Zhoršená 15 Dobrá 19 Dobrá 4 Dobrá 41 Zhoršená
22.09. 14:00 40 Zhoršená 15 Dobrá 15 Dobrá 4 Dobrá 40 Zhoršená
22.09. 13:00 39 Zhoršená 17 Dobrá 14 Dobrá 4 Dobrá 39 Zhoršená
22.09. 12:00 37 Zhoršená 19 Dobrá 26 Dobrá 6 Dobrá 37 Zhoršená
22.09. 11:00 29 Dobrá 18 Dobrá 15 Dobrá 14 Dobrá 29 Dobrá
22.09. 10:00 25 Dobrá 15 Dobrá 13 Dobrá 11 Dobrá 25 Dobrá
22.09. 9:00 24 Dobrá 13 Dobrá 7 Dobrá 9 Dobrá 24 Dobrá
22.09. 8:00 25 Dobrá 9 Dobrá 5 Dobrá 7 Dobrá 25 Dobrá
22.09. 7:00 25 Dobrá 9 Dobrá 8 Dobrá 5 Dobrá 25 Dobrá
22.09. 6:00 26 Dobrá 12 Dobrá 13 Dobrá 5 Dobrá 26 Dobrá
22.09. 5:00 28 Dobrá 13 Dobrá 11 Dobrá 5 Dobrá 28 Dobrá
22.09. 4:00 31 Dobrá 9 Dobrá 6 Dobrá 6 Dobrá 31 Dobrá
22.09. 3:00 34 Zhoršená 12 Dobrá 7 Dobrá 34 Zhoršená
22.09. 2:00 35 Zhoršená 12 Dobrá 11 Dobrá 3 Dobrá 35 Zhoršená
22.09. 1:00 36 Zhoršená 13 Dobrá 10 Dobrá 3 Dobrá 36 Zhoršená
22.09. 0:00 37 Zhoršená 16 Dobrá 14 Dobrá 3 Dobrá 37 Zhoršená
21.09. 23:00 36 Zhoršená 18 Dobrá 16 Dobrá 4 Dobrá 36 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 41
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 25
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 26
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 14
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 21
Maximálna hodnota: 41
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 4

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 8

23.09.2023  | 22:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 8
PM2,5 7

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
23.09. 22:00 8 Dobrá 8 Dobrá 7 Dobrá
23.09. 21:00 8 Dobrá 7 Dobrá 8 Dobrá
23.09. 20:00 5 Dobrá 5 Dobrá 2 Dobrá
23.09. 19:00 6 Dobrá 6 Dobrá 1 Dobrá
23.09. 18:00 7 Dobrá 7 Dobrá 1 Dobrá
23.09. 17:00 33 Dobrá 13 Dobrá 33 Dobrá
23.09. 16:00 17 Dobrá 9 Dobrá 17 Dobrá
23.09. 15:00 12 Dobrá 7 Dobrá 12 Dobrá
23.09. 14:00 1 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá
23.09. 13:00 1 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá
23.09. 12:00 2 Dobrá 2 Dobrá 1 Dobrá
23.09. 11:00 5 Dobrá 5 Dobrá 3 Dobrá
23.09. 10:00 4 Dobrá 4 Dobrá 2 Dobrá
23.09. 9:00 5 Dobrá 5 Dobrá 1 Dobrá
23.09. 8:00 16 Dobrá 5 Dobrá 16 Dobrá
23.09. 7:00 1 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá
23.09. 6:00 13 Dobrá 6 Dobrá 13 Dobrá
23.09. 5:00 11 Dobrá 9 Dobrá 11 Dobrá
23.09. 4:00 7 Dobrá 7 Dobrá 1 Dobrá
23.09. 3:00 8 Dobrá 8 Dobrá 1 Dobrá
23.09. 2:00 1 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá
23.09. 1:00 7 Dobrá 7 Dobrá 1 Dobrá
23.09. 0:00 18 Dobrá 17 Dobrá 18 Dobrá
22.09. 23:00 19 Dobrá 19 Dobrá 4 Dobrá
22.09. 22:00 21 Dobrá 21 Dobrá 9 Dobrá
22.09. 21:00 21 Dobrá 20 Dobrá 21 Dobrá
22.09. 20:00 23 Dobrá 19 Dobrá 23 Dobrá
22.09. 19:00 24 Dobrá 19 Dobrá 24 Dobrá
22.09. 18:00 30 Dobrá 21 Dobrá 30 Dobrá
22.09. 17:00 27 Dobrá 22 Dobrá 27 Dobrá
22.09. 16:00 27 Dobrá 22 Dobrá 27 Dobrá
22.09. 15:00 38 Zhoršená 23 Dobrá 38 Zhoršená
22.09. 14:00 17 Dobrá 16 Dobrá 17 Dobrá
22.09. 13:00 26 Dobrá 21 Dobrá 26 Dobrá
22.09. 12:00 14 Dobrá 14 Dobrá 5 Dobrá
22.09. 11:00 12 Dobrá 12 Dobrá 1 Dobrá
22.09. 10:00 10 Dobrá 10 Dobrá 1 Dobrá
22.09. 9:00 15 Dobrá 15 Dobrá 1 Dobrá
22.09. 8:00 16 Dobrá 16 Dobrá 8 Dobrá
22.09. 7:00 10 Dobrá 10 Dobrá 8 Dobrá
22.09. 6:00 17 Dobrá 12 Dobrá 17 Dobrá
22.09. 5:00 12 Dobrá 12 Dobrá 2 Dobrá
22.09. 4:00 7 Dobrá 7 Dobrá 1 Dobrá
22.09. 3:00 10 Dobrá 10 Dobrá 1 Dobrá
22.09. 2:00 32 Dobrá 15 Dobrá 32 Dobrá
22.09. 1:00 12 Dobrá 12 Dobrá 4 Dobrá
22.09. 0:00 10 Dobrá 10 Dobrá 3 Dobrá
21.09. 23:00 16 Dobrá 16 Dobrá 12 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 38
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 23
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 38

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 26

23.09.2023  | 22:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 4
PM2,5 2
NO2 7
O3 26
SO2 1

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
23.09. 22:00 26 Dobrá 4 Dobrá 2 Dobrá 7 Dobrá 26 Dobrá
23.09. 21:00 19 Dobrá 7 Dobrá 3 Dobrá 11 Dobrá 19 Dobrá
23.09. 20:00 18 Dobrá 7 Dobrá 5 Dobrá 12 Dobrá 18 Dobrá
23.09. 19:00 25 Dobrá 6 Dobrá 5 Dobrá 11 Dobrá 25 Dobrá
23.09. 18:00 28 Dobrá 4 Dobrá 3 Dobrá 10 Dobrá 28 Dobrá
23.09. 17:00 30 Dobrá 4 Dobrá 3 Dobrá 8 Dobrá 30 Dobrá
23.09. 16:00 28 Dobrá 2 Dobrá 4 Dobrá 8 Dobrá 28 Dobrá
23.09. 15:00 28 Dobrá 8 Dobrá 14 Dobrá 6 Dobrá 28 Dobrá
23.09. 14:00 22 Dobrá 2 Dobrá 1 Dobrá 6 Dobrá 22 Dobrá
23.09. 13:00 21 Dobrá 5 Dobrá 1 Dobrá 7 Dobrá 21 Dobrá
23.09. 12:00 22 Dobrá 2 Dobrá 1 Dobrá 9 Dobrá 22 Dobrá
23.09. 11:00 19 Dobrá 2 Dobrá 1 Dobrá 11 Dobrá 19 Dobrá
23.09. 10:00 19 Dobrá 2 Dobrá 1 Dobrá 11 Dobrá 19 Dobrá
23.09. 9:00 23 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá 8 Dobrá 23 Dobrá
23.09. 8:00 23 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá 7 Dobrá 23 Dobrá
23.09. 7:00 24 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá 6 Dobrá 24 Dobrá
23.09. 6:00 23 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá 5 Dobrá 23 Dobrá
23.09. 5:00 23 Dobrá 6 Dobrá 1 Dobrá 5 Dobrá 23 Dobrá
23.09. 4:00 24 Dobrá 5 Dobrá 5 Dobrá 4 Dobrá 24 Dobrá
23.09. 3:00 25 Dobrá 4 Dobrá 1 Dobrá 5 Dobrá 25 Dobrá
23.09. 2:00 26 Dobrá 3 Dobrá 2 Dobrá 5 Dobrá 26 Dobrá
23.09. 1:00 7 Dobrá 5 Dobrá 7 Dobrá 5 Dobrá
23.09. 0:00 26 Dobrá 12 Dobrá 13 Dobrá 8 Dobrá 26 Dobrá
22.09. 23:00 28 Dobrá 17 Dobrá 12 Dobrá 12 Dobrá 28 Dobrá
22.09. 22:00 33 Dobrá 17 Dobrá 8 Dobrá 33 Dobrá
22.09. 21:00 36 Zhoršená 19 Dobrá 14 Dobrá 9 Dobrá 36 Zhoršená
22.09. 20:00 33 Dobrá 17 Dobrá 12 Dobrá 18 Dobrá 33 Dobrá
22.09. 19:00 37 Zhoršená 15 Dobrá 14 Dobrá 10 Dobrá 37 Zhoršená
22.09. 18:00 40 Zhoršená 20 Dobrá 21 Dobrá 5 Dobrá 40 Zhoršená
22.09. 17:00 40 Zhoršená 17 Dobrá 14 Dobrá 4 Dobrá 40 Zhoršená
22.09. 16:00 40 Zhoršená 21 Dobrá 23 Dobrá 6 Dobrá 40 Zhoršená
22.09. 15:00 40 Zhoršená 16 Dobrá 23 Dobrá 5 Dobrá 40 Zhoršená
22.09. 14:00 39 Zhoršená 14 Dobrá 12 Dobrá 6 Dobrá 39 Zhoršená
22.09. 13:00 38 Zhoršená 14 Dobrá 12 Dobrá 6 Dobrá 38 Zhoršená
22.09. 12:00 36 Zhoršená 15 Dobrá 17 Dobrá 5 Dobrá 36 Zhoršená
22.09. 11:00 31 Dobrá 12 Dobrá 14 Dobrá 7 Dobrá 31 Dobrá
22.09. 10:00 26 Dobrá 10 Dobrá 7 Dobrá 15 Dobrá 26 Dobrá
22.09. 9:00 26 Dobrá 12 Dobrá 6 Dobrá 26 Dobrá 16 Dobrá
22.09. 8:00 35 Zhoršená 14 Dobrá 9 Dobrá 35 Zhoršená 6 Dobrá
22.09. 7:00 22 Dobrá 10 Dobrá 8 Dobrá 22 Dobrá 18 Dobrá
22.09. 6:00 29 Dobrá 5 Dobrá 2 Dobrá 6 Dobrá 29 Dobrá
22.09. 5:00 31 Dobrá 5 Dobrá 2 Dobrá 3 Dobrá 31 Dobrá
22.09. 4:00 33 Dobrá 8 Dobrá 1 Dobrá 3 Dobrá 33 Dobrá
22.09. 3:00 34 Zhoršená 11 Dobrá 6 Dobrá 3 Dobrá 34 Zhoršená
22.09. 2:00 35 Zhoršená 7 Dobrá 7 Dobrá 2 Dobrá 35 Zhoršená
22.09. 1:00 36 Zhoršená 7 Dobrá 4 Dobrá 3 Dobrá 36 Zhoršená
22.09. 0:00 35 Zhoršená 13 Dobrá 7 Dobrá 9 Dobrá 35 Zhoršená
21.09. 23:00 15 Dobrá 13 Dobrá 10 Dobrá 15 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 40
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 21
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 23
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 35
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 40
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 2

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.