Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Aglomerácia Bratislava

ORKO vymedzené na základe merania v rokoch 2018 – 2020
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
BRATISLAVA I - V Územie hlavného mesta SR Bratislavy NO2

Kvalita ovzdušia v aglomerácii: Bratislava

Rozloha územia:
367,63 km2
Počet obyvateľov:
440 948,00 osôb
Hustota obyvateľov:
1 199,43 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 16,68 %; 65+: 18,94 %
Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 45

10.08.2022  | 20:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: O3.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 11
PM2,5 13
NO2 3
O3 45
SO2 1

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
10.08. 20:00 45 Zhoršená 11 Dobrá 13 Dobrá 3 Dobrá 45 Zhoršená
10.08. 19:00 45 Zhoršená 9 Dobrá 10 Dobrá 2 Dobrá 45 Zhoršená
10.08. 18:00 8 Dobrá 5 Dobrá 8 Dobrá 2 Dobrá
10.08. 17:00 43 Zhoršená 5 Dobrá 10 Dobrá 3 Dobrá 43 Zhoršená
10.08. 16:00 43 Zhoršená 9 Dobrá 13 Dobrá 43 Zhoršená
10.08. 15:00 43 Zhoršená 6 Dobrá 9 Dobrá 2 Dobrá 43 Zhoršená
10.08. 14:00 42 Zhoršená 9 Dobrá 10 Dobrá 3 Dobrá 42 Zhoršená
10.08. 13:00 41 Zhoršená 11 Dobrá 7 Dobrá 3 Dobrá 41 Zhoršená
10.08. 12:00 40 Zhoršená 7 Dobrá 9 Dobrá 3 Dobrá 40 Zhoršená
10.08. 11:00 39 Zhoršená 11 Dobrá 14 Dobrá 3 Dobrá 39 Zhoršená
10.08. 10:00 33 Dobrá 14 Dobrá 8 Dobrá 11 Dobrá 33 Dobrá
10.08. 9:00 23 Dobrá 14 Dobrá 8 Dobrá 16 Dobrá 23 Dobrá
10.08. 8:00 22 Dobrá 10 Dobrá 9 Dobrá 16 Dobrá 22 Dobrá
10.08. 7:00 35 Zhoršená 9 Dobrá 13 Dobrá 6 Dobrá 35 Zhoršená
10.08. 6:00 39 Zhoršená 11 Dobrá 13 Dobrá 2 Dobrá 39 Zhoršená
10.08. 5:00 39 Zhoršená 12 Dobrá 13 Dobrá 3 Dobrá 39 Zhoršená
10.08. 4:00 39 Zhoršená 10 Dobrá 14 Dobrá 3 Dobrá 39 Zhoršená
10.08. 3:00 39 Zhoršená 8 Dobrá 11 Dobrá 3 Dobrá 39 Zhoršená
10.08. 2:00 40 Zhoršená 7 Dobrá 11 Dobrá 3 Dobrá 40 Zhoršená
10.08. 1:00 41 Zhoršená 10 Dobrá 9 Dobrá 2 Dobrá 41 Zhoršená
10.08. 0:00 42 Zhoršená 11 Dobrá 16 Dobrá 2 Dobrá 42 Zhoršená
09.08. 23:00 42 Zhoršená 9 Dobrá 5 Dobrá 5 Dobrá 42 Zhoršená
09.08. 22:00 43 Zhoršená 9 Dobrá 7 Dobrá 5 Dobrá 43 Zhoršená
09.08. 21:00 45 Zhoršená 9 Dobrá 5 Dobrá 2 Dobrá 45 Zhoršená
09.08. 20:00 45 Zhoršená 9 Dobrá 11 Dobrá 2 Dobrá 45 Zhoršená
09.08. 19:00 45 Zhoršená 10 Dobrá 10 Dobrá 2 Dobrá 45 Zhoršená
09.08. 18:00 46 Zhoršená 9 Dobrá 12 Dobrá 2 Dobrá 46 Zhoršená
09.08. 17:00 46 Zhoršená 9 Dobrá 14 Dobrá 2 Dobrá 46 Zhoršená
09.08. 16:00 13 Dobrá 12 Dobrá 13 Dobrá 2 Dobrá
09.08. 15:00 46 Zhoršená 13 Dobrá 20 Dobrá 3 Dobrá 46 Zhoršená
09.08. 14:00 45 Zhoršená 15 Dobrá 24 Dobrá 45 Zhoršená
09.08. 13:00 43 Zhoršená 12 Dobrá 18 Dobrá 4 Dobrá 43 Zhoršená
09.08. 12:00 39 Zhoršená 11 Dobrá 16 Dobrá 4 Dobrá 39 Zhoršená
09.08. 11:00 35 Zhoršená 12 Dobrá 19 Dobrá 5 Dobrá 35 Zhoršená
09.08. 10:00 33 Dobrá 12 Dobrá 16 Dobrá 5 Dobrá 33 Dobrá
09.08. 9:00 31 Dobrá 13 Dobrá 15 Dobrá 6 Dobrá 31 Dobrá
09.08. 8:00 30 Dobrá 12 Dobrá 17 Dobrá 7 Dobrá 30 Dobrá
09.08. 7:00 22 Dobrá 12 Dobrá 16 Dobrá 12 Dobrá 22 Dobrá
09.08. 6:00 31 Dobrá 10 Dobrá 14 Dobrá 7 Dobrá 31 Dobrá
09.08. 5:00 35 Zhoršená 12 Dobrá 16 Dobrá 6 Dobrá 35 Zhoršená
09.08. 4:00 35 Zhoršená 10 Dobrá 15 Dobrá 7 Dobrá 35 Zhoršená
09.08. 3:00 36 Zhoršená 10 Dobrá 17 Dobrá 9 Dobrá 36 Zhoršená
09.08. 2:00 39 Zhoršená 11 Dobrá 16 Dobrá 5 Dobrá 39 Zhoršená
09.08. 1:00 35 Zhoršená 11 Dobrá 14 Dobrá 7 Dobrá 35 Zhoršená
09.08. 0:00 29 Dobrá 11 Dobrá 13 Dobrá 10 Dobrá 29 Dobrá
08.08. 23:00 34 Zhoršená 11 Dobrá 14 Dobrá 8 Dobrá 34 Zhoršená
08.08. 22:00 34 Zhoršená 12 Dobrá 14 Dobrá 9 Dobrá 34 Zhoršená
08.08. 21:00 39 Zhoršená 11 Dobrá 12 Dobrá 5 Dobrá 39 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 8
Maximálna hodnota: 46
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 15
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 24
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 16
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 22
Maximálna hodnota: 46
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 3

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 13

10.08.2022  | 21:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 13
PM2,5 13

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
10.08. 21:00 13 Dobrá 13 Dobrá 13 Dobrá
10.08. 20:00 20 Dobrá 12 Dobrá 20 Dobrá
10.08. 19:00 30 Dobrá 12 Dobrá 30 Dobrá
10.08. 18:00 11 Dobrá 11 Dobrá 10 Dobrá
10.08. 17:00 12 Dobrá 10 Dobrá 12 Dobrá
10.08. 16:00 20 Dobrá 9 Dobrá 20 Dobrá
10.08. 15:00 17 Dobrá 11 Dobrá 17 Dobrá
10.08. 14:00 21 Dobrá 14 Dobrá 21 Dobrá
10.08. 13:00 12 Dobrá 12 Dobrá 7 Dobrá
10.08. 12:00 13 Dobrá 13 Dobrá 12 Dobrá
10.08. 11:00 13 Dobrá 13 Dobrá 12 Dobrá
10.08. 10:00 10 Dobrá 10 Dobrá 1 Dobrá
10.08. 9:00 11 Dobrá 11 Dobrá 2 Dobrá
10.08. 8:00 9 Dobrá 9 Dobrá 9 Dobrá
10.08. 7:00 9 Dobrá 9 Dobrá 4 Dobrá
10.08. 6:00 7 Dobrá 7 Dobrá 1 Dobrá
10.08. 5:00 13 Dobrá 13 Dobrá 11 Dobrá
10.08. 4:00 16 Dobrá 12 Dobrá 16 Dobrá
10.08. 3:00 18 Dobrá 11 Dobrá 18 Dobrá
10.08. 2:00 17 Dobrá 12 Dobrá 17 Dobrá
10.08. 1:00 12 Dobrá 11 Dobrá 12 Dobrá
10.08. 0:00 9 Dobrá 9 Dobrá 5 Dobrá
09.08. 23:00 8 Dobrá 8 Dobrá 5 Dobrá
09.08. 22:00 7 Dobrá 7 Dobrá 4 Dobrá
09.08. 21:00 9 Dobrá 9 Dobrá 5 Dobrá
09.08. 20:00 18 Dobrá 13 Dobrá 18 Dobrá
09.08. 19:00 12 Dobrá 12 Dobrá 12 Dobrá
09.08. 18:00 16 Dobrá 16 Dobrá 16 Dobrá
09.08. 17:00 10 Dobrá 10 Dobrá 3 Dobrá
09.08. 16:00 7 Dobrá 7 Dobrá 1 Dobrá
09.08. 15:00 12 Dobrá 12 Dobrá 3 Dobrá
09.08. 14:00 17 Dobrá 17 Dobrá 17 Dobrá
09.08. 13:00 16 Dobrá 16 Dobrá 15 Dobrá
09.08. 12:00 19 Dobrá 19 Dobrá 19 Dobrá
09.08. 11:00 13 Dobrá 13 Dobrá 3 Dobrá
09.08. 10:00 18 Dobrá 13 Dobrá 18 Dobrá
09.08. 9:00 12 Dobrá 12 Dobrá 9 Dobrá
09.08. 8:00 14 Dobrá 14 Dobrá 13 Dobrá
09.08. 7:00 21 Dobrá 17 Dobrá 21 Dobrá
09.08. 6:00 24 Dobrá 15 Dobrá 24 Dobrá
09.08. 5:00 13 Dobrá 13 Dobrá 12 Dobrá
09.08. 4:00 21 Dobrá 17 Dobrá 21 Dobrá
09.08. 3:00 22 Dobrá 15 Dobrá 22 Dobrá
09.08. 2:00 13 Dobrá 11 Dobrá 13 Dobrá
09.08. 1:00 12 Dobrá 12 Dobrá 12 Dobrá
09.08. 0:00 14 Dobrá 13 Dobrá 14 Dobrá
08.08. 23:00 10 Dobrá 10 Dobrá 6 Dobrá
08.08. 22:00 27 Dobrá 17 Dobrá 27 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 30
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 19
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 30

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 38

10.08.2022  | 21:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: O3.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 9
PM2,5 8
NO2 14
O3 38
SO2 4

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
10.08. 21:00 38 Zhoršená 9 Dobrá 8 Dobrá 14 Dobrá 38 Zhoršená
10.08. 20:00 41 Zhoršená 11 Dobrá 8 Dobrá 10 Dobrá 41 Zhoršená
10.08. 19:00 42 Zhoršená 10 Dobrá 10 Dobrá 9 Dobrá 42 Zhoršená
10.08. 18:00 41 Zhoršená 11 Dobrá 10 Dobrá 41 Zhoršená
10.08. 17:00 42 Zhoršená 10 Dobrá 8 Dobrá 3 Dobrá 42 Zhoršená
10.08. 16:00 42 Zhoršená 9 Dobrá 6 Dobrá 4 Dobrá 42 Zhoršená
10.08. 15:00 42 Zhoršená 8 Dobrá 15 Dobrá 3 Dobrá 42 Zhoršená
10.08. 14:00 42 Zhoršená 11 Dobrá 12 Dobrá 2 Dobrá 42 Zhoršená
10.08. 13:00 40 Zhoršená 9 Dobrá 5 Dobrá 2 Dobrá 40 Zhoršená
10.08. 12:00 39 Zhoršená 14 Dobrá 10 Dobrá 3 Dobrá 39 Zhoršená
10.08. 11:00 37 Zhoršená 16 Dobrá 11 Dobrá 7 Dobrá 37 Zhoršená
10.08. 10:00 28 Dobrá 20 Dobrá 19 Dobrá 14 Dobrá 28 Dobrá
10.08. 9:00 20 Dobrá 16 Dobrá 16 Dobrá 20 Dobrá 19 Dobrá
10.08. 8:00 22 Dobrá 14 Dobrá 14 Dobrá 22 Dobrá 17 Dobrá
10.08. 7:00 27 Dobrá 12 Dobrá 14 Dobrá 27 Dobrá 13 Dobrá
10.08. 6:00 19 Dobrá 11 Dobrá 13 Dobrá 19 Dobrá 19 Dobrá
10.08. 5:00 31 Dobrá 10 Dobrá 13 Dobrá 9 Dobrá 31 Dobrá
10.08. 4:00 37 Zhoršená 10 Dobrá 13 Dobrá 3 Dobrá 37 Zhoršená
10.08. 3:00 38 Zhoršená 9 Dobrá 15 Dobrá 2 Dobrá 38 Zhoršená
10.08. 2:00 38 Zhoršená 10 Dobrá 12 Dobrá 4 Dobrá 38 Zhoršená
10.08. 1:00 38 Zhoršená 10 Dobrá 14 Dobrá 6 Dobrá 38 Zhoršená
10.08. 0:00 37 Zhoršená 11 Dobrá 10 Dobrá 8 Dobrá 37 Zhoršená
09.08. 23:00 40 Zhoršená 10 Dobrá 10 Dobrá 7 Dobrá 40 Zhoršená
09.08. 22:00 10 Dobrá 10 Dobrá 9 Dobrá 8 Dobrá
09.08. 21:00 43 Zhoršená 10 Dobrá 7 Dobrá 6 Dobrá 43 Zhoršená
09.08. 20:00 43 Zhoršená 8 Dobrá 11 Dobrá 5 Dobrá 43 Zhoršená
09.08. 19:00 43 Zhoršená 12 Dobrá 8 Dobrá 7 Dobrá 43 Zhoršená
09.08. 18:00 44 Zhoršená 12 Dobrá 11 Dobrá 7 Dobrá 44 Zhoršená
09.08. 17:00 43 Zhoršená 14 Dobrá 20 Dobrá 6 Dobrá 43 Zhoršená
09.08. 16:00 44 Zhoršená 14 Dobrá 18 Dobrá 44 Zhoršená
09.08. 15:00 44 Zhoršená 13 Dobrá 21 Dobrá 5 Dobrá 44 Zhoršená
09.08. 14:00 44 Zhoršená 14 Dobrá 14 Dobrá 5 Dobrá 44 Zhoršená
09.08. 13:00 42 Zhoršená 14 Dobrá 14 Dobrá 6 Dobrá 42 Zhoršená
09.08. 12:00 37 Zhoršená 12 Dobrá 13 Dobrá 6 Dobrá 37 Zhoršená
09.08. 11:00 32 Dobrá 14 Dobrá 14 Dobrá 9 Dobrá 32 Dobrá
09.08. 10:00 27 Dobrá 16 Dobrá 16 Dobrá 9 Dobrá 27 Dobrá
09.08. 9:00 24 Dobrá 17 Dobrá 14 Dobrá 12 Dobrá 24 Dobrá
09.08. 8:00 24 Dobrá 12 Dobrá 11 Dobrá 12 Dobrá 24 Dobrá
09.08. 7:00 22 Dobrá 14 Dobrá 12 Dobrá 11 Dobrá 22 Dobrá
09.08. 6:00 24 Dobrá 12 Dobrá 11 Dobrá 8 Dobrá 24 Dobrá
09.08. 5:00 28 Dobrá 12 Dobrá 13 Dobrá 6 Dobrá 28 Dobrá
09.08. 4:00 25 Dobrá 14 Dobrá 15 Dobrá 8 Dobrá 25 Dobrá
09.08. 3:00 23 Dobrá 12 Dobrá 12 Dobrá 11 Dobrá 23 Dobrá
09.08. 2:00 19 Dobrá 11 Dobrá 13 Dobrá 12 Dobrá 19 Dobrá
09.08. 1:00 18 Dobrá 9 Dobrá 14 Dobrá 18 Dobrá 15 Dobrá
09.08. 0:00 17 Dobrá 9 Dobrá 15 Dobrá 17 Dobrá 17 Dobrá
08.08. 23:00 19 Dobrá 11 Dobrá 15 Dobrá 19 Dobrá 17 Dobrá
08.08. 22:00 21 Dobrá 12 Dobrá 14 Dobrá 18 Dobrá 21 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 44
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 8
Maximálna hodnota: 20
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 21
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 27
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 13
Maximálna hodnota: 44
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 4

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.