Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Aglomerácia Bratislava

ORKO vymedzené na základe merania
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
BRATISLAVA I - V Žiadne oblasti riadenia kvality ovzdušia neboli vymedzené v aglomerácii Bratislava pre rok 2022.

Kvalita ovzdušia v aglomerácii: Bratislava

Rozloha územia:
367,63 km2
Počet obyvateľov:
440 948,00 osôb
Hustota obyvateľov:
1 199,43 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 16,68 %; 65+: 18,94 %
Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 24

05.06.2023  | 8:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 14
PM2,5 19
NO2 7
O3 24
SO2 3

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
05.06. 8:00 24 Dobrá 14 Dobrá 19 Dobrá 7 Dobrá 24 Dobrá
05.06. 7:00 26 Dobrá 12 Dobrá 19 Dobrá 6 Dobrá 26 Dobrá
05.06. 6:00 26 Dobrá 15 Dobrá 26 Dobrá 5 Dobrá 26 Dobrá
05.06. 5:00 31 Dobrá 12 Dobrá 16 Dobrá 3 Dobrá 31 Dobrá
05.06. 4:00 32 Dobrá 12 Dobrá 16 Dobrá 3 Dobrá 32 Dobrá
05.06. 3:00 25 Dobrá 13 Dobrá 19 Dobrá 5 Dobrá 25 Dobrá
05.06. 2:00 27 Dobrá 12 Dobrá 16 Dobrá 5 Dobrá 27 Dobrá
05.06. 1:00 29 Dobrá 12 Dobrá 18 Dobrá 6 Dobrá 29 Dobrá
05.06. 0:00 32 Dobrá 12 Dobrá 18 Dobrá 5 Dobrá 32 Dobrá
04.06. 23:00 33 Dobrá 10 Dobrá 18 Dobrá 6 Dobrá 33 Dobrá
04.06. 22:00 33 Dobrá 10 Dobrá 13 Dobrá 5 Dobrá 33 Dobrá
04.06. 21:00 34 Zhoršená 12 Dobrá 14 Dobrá 5 Dobrá 34 Zhoršená
04.06. 20:00 35 Zhoršená 11 Dobrá 14 Dobrá 5 Dobrá 35 Zhoršená
04.06. 19:00 35 Zhoršená 11 Dobrá 13 Dobrá 4 Dobrá 35 Zhoršená
04.06. 18:00 13 Dobrá 13 Dobrá 13 Dobrá 5 Dobrá
04.06. 17:00 32 Dobrá 11 Dobrá 13 Dobrá 4 Dobrá 32 Dobrá
04.06. 16:00 33 Dobrá 9 Dobrá 14 Dobrá 33 Dobrá
04.06. 15:00 32 Dobrá 11 Dobrá 14 Dobrá 3 Dobrá 32 Dobrá
04.06. 14:00 31 Dobrá 12 Dobrá 19 Dobrá 3 Dobrá 31 Dobrá
04.06. 13:00 29 Dobrá 13 Dobrá 12 Dobrá 4 Dobrá 29 Dobrá
04.06. 12:00 28 Dobrá 10 Dobrá 13 Dobrá 4 Dobrá 28 Dobrá
04.06. 11:00 28 Dobrá 10 Dobrá 11 Dobrá 4 Dobrá 28 Dobrá
04.06. 10:00 30 Dobrá 7 Dobrá 8 Dobrá 4 Dobrá 30 Dobrá
04.06. 9:00 32 Dobrá 8 Dobrá 5 Dobrá 3 Dobrá 32 Dobrá
04.06. 8:00 33 Dobrá 9 Dobrá 6 Dobrá 3 Dobrá 33 Dobrá
04.06. 7:00 34 Zhoršená 10 Dobrá 8 Dobrá 3 Dobrá 34 Zhoršená
04.06. 6:00 34 Zhoršená 13 Dobrá 12 Dobrá 3 Dobrá 34 Zhoršená
04.06. 5:00 35 Zhoršená 12 Dobrá 13 Dobrá 4 Dobrá 35 Zhoršená
04.06. 4:00 36 Zhoršená 14 Dobrá 16 Dobrá 4 Dobrá 36 Zhoršená
04.06. 3:00 38 Zhoršená 13 Dobrá 13 Dobrá 4 Dobrá 38 Zhoršená
04.06. 2:00 39 Zhoršená 13 Dobrá 15 Dobrá 4 Dobrá 39 Zhoršená
04.06. 1:00 37 Zhoršená 15 Dobrá 19 Dobrá 7 Dobrá 37 Zhoršená
04.06. 0:00 35 Zhoršená 15 Dobrá 16 Dobrá 12 Dobrá 35 Zhoršená
03.06. 23:00 33 Dobrá 13 Dobrá 17 Dobrá 20 Dobrá 33 Dobrá
03.06. 22:00 40 Zhoršená 14 Dobrá 14 Dobrá 7 Dobrá 40 Zhoršená
03.06. 21:00 42 Zhoršená 11 Dobrá 15 Dobrá 5 Dobrá 42 Zhoršená
03.06. 20:00 42 Zhoršená 11 Dobrá 19 Dobrá 4 Dobrá 42 Zhoršená
03.06. 19:00 43 Zhoršená 9 Dobrá 12 Dobrá 3 Dobrá 43 Zhoršená
03.06. 18:00 44 Zhoršená 12 Dobrá 17 Dobrá 3 Dobrá 44 Zhoršená
03.06. 17:00 45 Zhoršená 16 Dobrá 21 Dobrá 3 Dobrá 45 Zhoršená
03.06. 16:00 16 Dobrá 10 Dobrá 16 Dobrá 3 Dobrá
03.06. 15:00 43 Zhoršená 11 Dobrá 21 Dobrá 3 Dobrá 43 Zhoršená
03.06. 14:00 42 Zhoršená 13 Dobrá 21 Dobrá 42 Zhoršená
03.06. 13:00 41 Zhoršená 15 Dobrá 20 Dobrá 2 Dobrá 41 Zhoršená
03.06. 12:00 40 Zhoršená 12 Dobrá 19 Dobrá 3 Dobrá 40 Zhoršená
03.06. 11:00 39 Zhoršená 12 Dobrá 16 Dobrá 3 Dobrá 39 Zhoršená
03.06. 10:00 37 Zhoršená 10 Dobrá 13 Dobrá 3 Dobrá 37 Zhoršená
03.06. 9:00 35 Zhoršená 11 Dobrá 14 Dobrá 4 Dobrá 35 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 13
Maximálna hodnota: 45
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 16
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 26
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 20
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 24
Maximálna hodnota: 45
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 8

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 21

05.06.2023  | 8:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 11
PM2,5 21

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
05.06. 8:00 21 Dobrá 11 Dobrá 21 Dobrá
05.06. 7:00 16 Dobrá 10 Dobrá 16 Dobrá
05.06. 6:00 12 Dobrá 10 Dobrá 12 Dobrá
05.06. 5:00 8 Dobrá 8 Dobrá 8 Dobrá
05.06. 4:00 8 Dobrá 8 Dobrá 1 Dobrá
05.06. 3:00 11 Dobrá 8 Dobrá 11 Dobrá
05.06. 2:00 10 Dobrá 10 Dobrá 6 Dobrá
05.06. 1:00 10 Dobrá 9 Dobrá 10 Dobrá
05.06. 0:00 9 Dobrá 9 Dobrá 6 Dobrá
04.06. 23:00 11 Dobrá 11 Dobrá 7 Dobrá
04.06. 22:00 15 Dobrá 10 Dobrá 15 Dobrá
04.06. 21:00 12 Dobrá 12 Dobrá 11 Dobrá
04.06. 20:00 16 Dobrá 10 Dobrá 16 Dobrá
04.06. 19:00 15 Dobrá 12 Dobrá 15 Dobrá
04.06. 18:00 11 Dobrá 11 Dobrá 6 Dobrá
04.06. 17:00 13 Dobrá 11 Dobrá 13 Dobrá
04.06. 16:00 15 Dobrá 13 Dobrá 15 Dobrá
04.06. 15:00 11 Dobrá 11 Dobrá 11 Dobrá
04.06. 14:00 12 Dobrá 12 Dobrá 10 Dobrá
04.06. 13:00 11 Dobrá 11 Dobrá 11 Dobrá
04.06. 12:00 11 Dobrá 11 Dobrá 5 Dobrá
04.06. 11:00 9 Dobrá 9 Dobrá 2 Dobrá
04.06. 10:00 6 Dobrá 6 Dobrá 3 Dobrá
04.06. 9:00 5 Dobrá 5 Dobrá 4 Dobrá
04.06. 8:00 10 Dobrá 7 Dobrá 10 Dobrá
04.06. 7:00 7 Dobrá 7 Dobrá 6 Dobrá
04.06. 6:00 8 Dobrá 8 Dobrá 8 Dobrá
04.06. 5:00 12 Dobrá 12 Dobrá 9 Dobrá
04.06. 4:00 15 Dobrá 15 Dobrá 15 Dobrá
04.06. 3:00 20 Dobrá 17 Dobrá 20 Dobrá
04.06. 2:00 23 Dobrá 16 Dobrá 23 Dobrá
04.06. 1:00 15 Dobrá 15 Dobrá 14 Dobrá
04.06. 0:00 16 Dobrá 16 Dobrá 9 Dobrá
03.06. 23:00 18 Dobrá 18 Dobrá 13 Dobrá
03.06. 22:00 15 Dobrá 15 Dobrá 15 Dobrá
03.06. 21:00 15 Dobrá 15 Dobrá 13 Dobrá
03.06. 20:00 18 Dobrá 15 Dobrá 18 Dobrá
03.06. 19:00 23 Dobrá 16 Dobrá 23 Dobrá
03.06. 18:00 29 Dobrá 19 Dobrá 29 Dobrá
03.06. 17:00 22 Dobrá 19 Dobrá 22 Dobrá
03.06. 16:00 24 Dobrá 17 Dobrá 24 Dobrá
03.06. 15:00 17 Dobrá 15 Dobrá 17 Dobrá
03.06. 14:00 15 Dobrá 14 Dobrá 15 Dobrá
03.06. 13:00 15 Dobrá 15 Dobrá 14 Dobrá
03.06. 12:00 12 Dobrá 12 Dobrá 8 Dobrá
03.06. 11:00 10 Dobrá 10 Dobrá 4 Dobrá
03.06. 10:00 9 Dobrá 9 Dobrá 1 Dobrá
03.06. 9:00 10 Dobrá 10 Dobrá 9 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 29
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 19
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 29

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 26

05.06.2023  | 8:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 12
PM2,5 15
NO2 26
O3 13
SO2 4

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
05.06. 8:00 26 Dobrá 12 Dobrá 15 Dobrá 26 Dobrá 13 Dobrá
05.06. 7:00 22 Dobrá 11 Dobrá 15 Dobrá 16 Dobrá 22 Dobrá
05.06. 6:00 28 Dobrá 8 Dobrá 15 Dobrá 9 Dobrá 28 Dobrá
05.06. 5:00 26 Dobrá 9 Dobrá 12 Dobrá 5 Dobrá 26 Dobrá
05.06. 4:00 26 Dobrá 9 Dobrá 11 Dobrá 6 Dobrá 26 Dobrá
05.06. 3:00 29 Dobrá 9 Dobrá 14 Dobrá 6 Dobrá 29 Dobrá
05.06. 2:00 28 Dobrá 10 Dobrá 12 Dobrá 28 Dobrá
05.06. 1:00 10 Dobrá 8 Dobrá 10 Dobrá 8 Dobrá
05.06. 0:00 37 Zhoršená 8 Dobrá 10 Dobrá 7 Dobrá 37 Zhoršená
04.06. 23:00 34 Zhoršená 7 Dobrá 14 Dobrá 9 Dobrá 34 Zhoršená
04.06. 22:00 31 Dobrá 10 Dobrá 15 Dobrá 11 Dobrá 31 Dobrá
04.06. 21:00 35 Zhoršená 8 Dobrá 10 Dobrá 7 Dobrá 35 Zhoršená
04.06. 20:00 37 Zhoršená 9 Dobrá 8 Dobrá 4 Dobrá 37 Zhoršená
04.06. 19:00 35 Zhoršená 12 Dobrá 10 Dobrá 4 Dobrá 35 Zhoršená
04.06. 18:00 30 Dobrá 10 Dobrá 14 Dobrá 7 Dobrá 30 Dobrá
04.06. 17:00 33 Dobrá 8 Dobrá 13 Dobrá 4 Dobrá 33 Dobrá
04.06. 16:00 30 Dobrá 9 Dobrá 14 Dobrá 5 Dobrá 30 Dobrá
04.06. 15:00 27 Dobrá 11 Dobrá 12 Dobrá 6 Dobrá 27 Dobrá
04.06. 14:00 26 Dobrá 9 Dobrá 11 Dobrá 8 Dobrá 26 Dobrá
04.06. 13:00 25 Dobrá 9 Dobrá 10 Dobrá 10 Dobrá 25 Dobrá
04.06. 12:00 24 Dobrá 7 Dobrá 11 Dobrá 9 Dobrá 24 Dobrá
04.06. 11:00 25 Dobrá 7 Dobrá 7 Dobrá 8 Dobrá 25 Dobrá
04.06. 10:00 26 Dobrá 7 Dobrá 6 Dobrá 7 Dobrá 26 Dobrá
04.06. 9:00 29 Dobrá 6 Dobrá 4 Dobrá 5 Dobrá 29 Dobrá
04.06. 8:00 30 Dobrá 6 Dobrá 8 Dobrá 6 Dobrá 30 Dobrá
04.06. 7:00 32 Dobrá 6 Dobrá 9 Dobrá 5 Dobrá 32 Dobrá
04.06. 6:00 32 Dobrá 8 Dobrá 7 Dobrá 5 Dobrá 32 Dobrá
04.06. 5:00 33 Dobrá 10 Dobrá 8 Dobrá 5 Dobrá 33 Dobrá
04.06. 4:00 34 Zhoršená 10 Dobrá 12 Dobrá 7 Dobrá 34 Zhoršená
04.06. 3:00 33 Dobrá 13 Dobrá 14 Dobrá 9 Dobrá 33 Dobrá
04.06. 2:00 25 Dobrá 17 Dobrá 22 Dobrá 25 Dobrá 18 Dobrá
04.06. 1:00 24 Dobrá 13 Dobrá 15 Dobrá 24 Dobrá 20 Dobrá
04.06. 0:00 27 Dobrá 11 Dobrá 11 Dobrá 27 Dobrá
03.06. 23:00 12 Dobrá 10 Dobrá 12 Dobrá 10 Dobrá
03.06. 22:00 32 Dobrá 11 Dobrá 14 Dobrá 17 Dobrá 32 Dobrá
03.06. 21:00 35 Zhoršená 10 Dobrá 16 Dobrá 35 Zhoršená 23 Dobrá
03.06. 20:00 37 Zhoršená 14 Dobrá 18 Dobrá 18 Dobrá 37 Zhoršená
03.06. 19:00 44 Zhoršená 12 Dobrá 16 Dobrá 5 Dobrá 44 Zhoršená
03.06. 18:00 45 Zhoršená 13 Dobrá 25 Dobrá 3 Dobrá 45 Zhoršená
03.06. 17:00 45 Zhoršená 13 Dobrá 21 Dobrá 3 Dobrá 45 Zhoršená
03.06. 16:00 44 Zhoršená 17 Dobrá 23 Dobrá 2 Dobrá 44 Zhoršená
03.06. 15:00 43 Zhoršená 11 Dobrá 12 Dobrá 3 Dobrá 43 Zhoršená
03.06. 14:00 42 Zhoršená 11 Dobrá 5 Dobrá 3 Dobrá 42 Zhoršená
03.06. 13:00 41 Zhoršená 10 Dobrá 10 Dobrá 3 Dobrá 41 Zhoršená
03.06. 12:00 40 Zhoršená 9 Dobrá 7 Dobrá 3 Dobrá 40 Zhoršená
03.06. 11:00 39 Zhoršená 7 Dobrá 4 Dobrá 3 Dobrá 39 Zhoršená
03.06. 10:00 37 Zhoršená 10 Dobrá 12 Dobrá 4 Dobrá 37 Zhoršená
03.06. 9:00 28 Dobrá 8 Dobrá 10 Dobrá 9 Dobrá 28 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 45
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 17
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 25
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 35
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 13
Maximálna hodnota: 45
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 6

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.