Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Zóna Bratislavský kraj

ORKO vymedzené na základe merania
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
V zóne neboli pre rok 2022 vymedzené oblasti riadenia kvality ovzdušia na základe monitorovania.
ORKO vymedzené na základe matematického modelovania
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Malacky Obec/mesto: Marianka PM10, PM2,5, BaP

Kvalita ovzdušia v zóne: Bratislavský kraj

Rozloha územia:
1 685,40 km2
Počet obyvateľov:
236 076,00 osôb
Hustota obyvateľov:
140,07 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 19,68 %; 65+: 14,81 %
Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 30

23.09.2023  | 22:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 1
PM2,5 3
NO2 2
O3 30

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
23.09. 22:00 30 Dobrá 1 Dobrá 3 Dobrá 2 Dobrá 30 Dobrá
23.09. 21:00 27 Dobrá 4 Dobrá 3 Dobrá 4 Dobrá 27 Dobrá
23.09. 20:00 22 Dobrá 3 Dobrá 1 Dobrá 12 Dobrá 22 Dobrá
23.09. 19:00 32 Dobrá 4 Dobrá 2 Dobrá 3 Dobrá 32 Dobrá
23.09. 18:00 33 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá 2 Dobrá 33 Dobrá
23.09. 17:00 33 Dobrá 6 Dobrá 2 Dobrá 2 Dobrá 33 Dobrá
23.09. 16:00 33 Dobrá 10 Dobrá 5 Dobrá 33 Dobrá
23.09. 15:00 32 Dobrá 3 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá 32 Dobrá
23.09. 14:00 33 Dobrá 1 Dobrá 3 Dobrá 1 Dobrá 33 Dobrá
23.09. 13:00 34 Zhoršená 1 Dobrá 3 Dobrá 2 Dobrá 34 Zhoršená
23.09. 12:00 34 Zhoršená 2 Dobrá 1 Dobrá 2 Dobrá 34 Zhoršená
23.09. 11:00 30 Dobrá 1 Dobrá 2 Dobrá 4 Dobrá 30 Dobrá
23.09. 10:00 29 Dobrá 3 Dobrá 2 Dobrá 3 Dobrá 29 Dobrá
23.09. 9:00 30 Dobrá 4 Dobrá 5 Dobrá 2 Dobrá 30 Dobrá
23.09. 8:00 30 Dobrá 4 Dobrá 4 Dobrá 1 Dobrá 30 Dobrá
23.09. 7:00 29 Dobrá 4 Dobrá 4 Dobrá 1 Dobrá 29 Dobrá
23.09. 6:00 27 Dobrá 4 Dobrá 7 Dobrá 2 Dobrá 27 Dobrá
23.09. 5:00 28 Dobrá 2 Dobrá 3 Dobrá 2 Dobrá 28 Dobrá
23.09. 4:00 31 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá 2 Dobrá 31 Dobrá
23.09. 3:00 31 Dobrá 4 Dobrá 1 Dobrá 2 Dobrá 31 Dobrá
23.09. 2:00 29 Dobrá 6 Dobrá 5 Dobrá 2 Dobrá 29 Dobrá
23.09. 1:00 29 Dobrá 7 Dobrá 5 Dobrá 3 Dobrá 29 Dobrá
23.09. 0:00 27 Dobrá 14 Dobrá 8 Dobrá 4 Dobrá 27 Dobrá
22.09. 23:00 27 Dobrá 21 Dobrá 12 Dobrá 10 Dobrá 27 Dobrá
22.09. 22:00 32 Dobrá 19 Dobrá 14 Dobrá 11 Dobrá 32 Dobrá
22.09. 21:00 36 Zhoršená 20 Dobrá 9 Dobrá 8 Dobrá 36 Zhoršená
22.09. 20:00 38 Zhoršená 19 Dobrá 9 Dobrá 7 Dobrá 38 Zhoršená
22.09. 19:00 40 Zhoršená 19 Dobrá 11 Dobrá 5 Dobrá 40 Zhoršená
22.09. 18:00 40 Zhoršená 22 Dobrá 14 Dobrá 5 Dobrá 40 Zhoršená
22.09. 17:00 41 Zhoršená 21 Dobrá 14 Dobrá 5 Dobrá 41 Zhoršená
22.09. 16:00 43 Zhoršená 22 Dobrá 15 Dobrá 3 Dobrá 43 Zhoršená
22.09. 15:00 43 Zhoršená 18 Dobrá 17 Dobrá 4 Dobrá 43 Zhoršená
22.09. 14:00 42 Zhoršená 12 Dobrá 14 Dobrá 42 Zhoršená
22.09. 13:00 41 Zhoršená 18 Dobrá 17 Dobrá 4 Dobrá 41 Zhoršená
22.09. 12:00 38 Zhoršená 16 Dobrá 15 Dobrá 7 Dobrá 38 Zhoršená
22.09. 11:00 34 Zhoršená 15 Dobrá 12 Dobrá 7 Dobrá 34 Zhoršená
22.09. 10:00 28 Dobrá 14 Dobrá 5 Dobrá 7 Dobrá 28 Dobrá
22.09. 9:00 25 Dobrá 12 Dobrá 3 Dobrá 6 Dobrá 25 Dobrá
22.09. 8:00 24 Dobrá 12 Dobrá 6 Dobrá 9 Dobrá 24 Dobrá
22.09. 7:00 26 Dobrá 8 Dobrá 6 Dobrá 5 Dobrá 26 Dobrá
22.09. 6:00 27 Dobrá 9 Dobrá 5 Dobrá 4 Dobrá 27 Dobrá
22.09. 5:00 27 Dobrá 9 Dobrá 6 Dobrá 3 Dobrá 27 Dobrá
22.09. 4:00 30 Dobrá 9 Dobrá 8 Dobrá 2 Dobrá 30 Dobrá
22.09. 3:00 31 Dobrá 10 Dobrá 5 Dobrá 2 Dobrá 31 Dobrá
22.09. 2:00 32 Dobrá 4 Dobrá 3 Dobrá 2 Dobrá 32 Dobrá
22.09. 1:00 32 Dobrá 13 Dobrá 7 Dobrá 3 Dobrá 32 Dobrá
22.09. 0:00 33 Dobrá 14 Dobrá 10 Dobrá 3 Dobrá 33 Dobrá
21.09. 23:00 34 Zhoršená 15 Dobrá 11 Dobrá 4 Dobrá 34 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 22
Maximálna hodnota: 43
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 22
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 17
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 12
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 22
Maximálna hodnota: 43

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 8

23.09.2023  | 21:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 8
PM2,5 1
NO2 1
SO2 6

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
23.09. 21:00 8 Dobrá 8 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá
23.09. 20:00 8 Dobrá 8 Dobrá 8 Dobrá 2 Dobrá
23.09. 19:00 10 Dobrá 10 Dobrá 6 Dobrá 6 Dobrá
23.09. 18:00 8 Dobrá 4 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá
23.09. 17:00 8 Dobrá 8 Dobrá 8 Dobrá 1 Dobrá
23.09. 16:00 13 Dobrá 8 Dobrá 13 Dobrá 1 Dobrá
23.09. 15:00 8 Dobrá 3 Dobrá 6 Dobrá 1 Dobrá
23.09. 14:00 8 Dobrá 4 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá
23.09. 13:00 8 Dobrá 8 Dobrá 2 Dobrá 1 Dobrá
23.09. 12:00 8 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá
23.09. 11:00 8 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá
23.09. 10:00 7 Dobrá 3 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá
23.09. 9:00 7 Dobrá 7 Dobrá 2 Dobrá 1 Dobrá
23.09. 8:00 9 Dobrá 6 Dobrá 4 Dobrá 1 Dobrá
23.09. 7:00 9 Dobrá 4 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá
23.09. 6:00 9 Dobrá 5 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá
23.09. 5:00 9 Dobrá 2 Dobrá 4 Dobrá 1 Dobrá
23.09. 4:00 8 Dobrá 3 Dobrá 2 Dobrá
23.09. 3:00 9 Dobrá 6 Dobrá 7 Dobrá 1 Dobrá
23.09. 2:00 9 Dobrá 6 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá
23.09. 1:00 9 Dobrá 6 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá
23.09. 0:00 9 Dobrá 6 Dobrá 7 Dobrá 1 Dobrá
22.09. 23:00 13 Dobrá 13 Dobrá 10 Dobrá 1 Dobrá
22.09. 22:00 18 Dobrá 18 Dobrá 9 Dobrá 1 Dobrá
22.09. 21:00 19 Dobrá 19 Dobrá 11 Dobrá 1 Dobrá
22.09. 20:00 18 Dobrá 18 Dobrá 18 Dobrá 1 Dobrá
22.09. 19:00 19 Dobrá 19 Dobrá 14 Dobrá 1 Dobrá
22.09. 18:00 17 Dobrá 17 Dobrá 15 Dobrá 1 Dobrá
22.09. 17:00 19 Dobrá 19 Dobrá 12 Dobrá 1 Dobrá
22.09. 16:00 21 Dobrá 21 Dobrá 19 Dobrá 1 Dobrá
22.09. 15:00 19 Dobrá 19 Dobrá 18 Dobrá 1 Dobrá
22.09. 14:00 17 Dobrá 15 Dobrá 17 Dobrá 1 Dobrá
22.09. 13:00 20 Dobrá 12 Dobrá 20 Dobrá 2 Dobrá
22.09. 12:00 10 Dobrá 9 Dobrá 10 Dobrá 1 Dobrá
22.09. 11:00 12 Dobrá 11 Dobrá 12 Dobrá 1 Dobrá
22.09. 10:00 13 Dobrá 13 Dobrá 13 Dobrá 1 Dobrá
22.09. 9:00 13 Dobrá 13 Dobrá 2 Dobrá 1 Dobrá
22.09. 8:00 16 Dobrá 16 Dobrá 9 Dobrá 10 Dobrá
22.09. 7:00 12 Dobrá 12 Dobrá 5 Dobrá 1 Dobrá
22.09. 6:00 11 Dobrá 11 Dobrá 8 Dobrá 1 Dobrá
22.09. 5:00 10 Dobrá 9 Dobrá 2 Dobrá 1 Dobrá
22.09. 4:00 10 Dobrá 10 Dobrá 5 Dobrá 1 Dobrá
22.09. 3:00 12 Dobrá 12 Dobrá 5 Dobrá 1 Dobrá
22.09. 2:00 12 Dobrá 12 Dobrá 4 Dobrá
22.09. 1:00 15 Dobrá 15 Dobrá 7 Dobrá 1 Dobrá
22.09. 0:00 16 Dobrá 16 Dobrá 12 Dobrá 1 Dobrá
21.09. 23:00 18 Dobrá 18 Dobrá 11 Dobrá 1 Dobrá
21.09. 22:00 17 Dobrá 17 Dobrá 10 Dobrá 1 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 21
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 21
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 20
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 10
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 11

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 25

23.09.2023  | 22:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 4
PM2,5 4
NO2 8
O3 25

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
23.09. 22:00 25 Dobrá 4 Dobrá 4 Dobrá 8 Dobrá 25 Dobrá
23.09. 21:00 23 Dobrá 4 Dobrá 12 Dobrá 11 Dobrá 23 Dobrá
23.09. 20:00 24 Dobrá 9 Dobrá 9 Dobrá 24 Dobrá 17 Dobrá
23.09. 19:00 21 Dobrá 4 Dobrá 2 Dobrá 21 Dobrá 21 Dobrá
23.09. 18:00 23 Dobrá 4 Dobrá 4 Dobrá 19 Dobrá 23 Dobrá
23.09. 17:00 28 Dobrá 3 Dobrá 9 Dobrá 12 Dobrá 28 Dobrá
23.09. 16:00 29 Dobrá 2 Dobrá 7 Dobrá 9 Dobrá 29 Dobrá
23.09. 15:00 29 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá 10 Dobrá 29 Dobrá
23.09. 14:00 30 Dobrá 1 Dobrá 3 Dobrá 13 Dobrá 30 Dobrá
23.09. 13:00 33 Dobrá 3 Dobrá 3 Dobrá 12 Dobrá 33 Dobrá
23.09. 12:00 24 Dobrá 7 Dobrá 12 Dobrá 18 Dobrá 24 Dobrá
23.09. 11:00 23 Dobrá 5 Dobrá 4 Dobrá 23 Dobrá 17 Dobrá
23.09. 10:00 20 Dobrá 5 Dobrá 1 Dobrá 17 Dobrá 20 Dobrá
23.09. 9:00 18 Dobrá 5 Dobrá 7 Dobrá 17 Dobrá 18 Dobrá
23.09. 8:00 19 Dobrá 6 Dobrá 10 Dobrá 12 Dobrá 19 Dobrá
23.09. 7:00 20 Dobrá 2 Dobrá 8 Dobrá 8 Dobrá 20 Dobrá
23.09. 6:00 21 Dobrá 1 Dobrá 9 Dobrá 7 Dobrá 21 Dobrá
23.09. 5:00 23 Dobrá 2 Dobrá 4 Dobrá 5 Dobrá 23 Dobrá
23.09. 4:00 27 Dobrá 5 Dobrá 7 Dobrá 5 Dobrá 27 Dobrá
23.09. 3:00 29 Dobrá 3 Dobrá 3 Dobrá 4 Dobrá 29 Dobrá
23.09. 2:00 27 Dobrá 1 Dobrá 8 Dobrá 5 Dobrá 27 Dobrá
23.09. 1:00 25 Dobrá 7 Dobrá 9 Dobrá 7 Dobrá 25 Dobrá
23.09. 0:00 29 Dobrá 15 Dobrá 19 Dobrá 29 Dobrá
22.09. 23:00 35 Zhoršená 17 Dobrá 25 Dobrá 5 Dobrá 35 Zhoršená
22.09. 22:00 34 Zhoršená 20 Dobrá 25 Dobrá 8 Dobrá 34 Zhoršená
22.09. 21:00 34 Zhoršená 20 Dobrá 26 Dobrá 9 Dobrá 34 Zhoršená
22.09. 20:00 36 Zhoršená 21 Dobrá 27 Dobrá 10 Dobrá 36 Zhoršená
22.09. 19:00 39 Zhoršená 19 Dobrá 30 Dobrá 7 Dobrá 39 Zhoršená
22.09. 18:00 40 Zhoršená 19 Dobrá 28 Dobrá 7 Dobrá 40 Zhoršená
22.09. 17:00 41 Zhoršená 22 Dobrá 37 Zhoršená 7 Dobrá 41 Zhoršená
22.09. 16:00 41 Zhoršená 20 Dobrá 34 Zhoršená 7 Dobrá 41 Zhoršená
22.09. 15:00 41 Zhoršená 19 Dobrá 33 Dobrá 8 Dobrá 41 Zhoršená
22.09. 14:00 39 Zhoršená 16 Dobrá 23 Dobrá 7 Dobrá 39 Zhoršená
22.09. 13:00 38 Zhoršená 17 Dobrá 19 Dobrá 8 Dobrá 38 Zhoršená
22.09. 12:00 36 Zhoršená 14 Dobrá 18 Dobrá 12 Dobrá 36 Zhoršená
22.09. 11:00 32 Dobrá 13 Dobrá 11 Dobrá 14 Dobrá 32 Dobrá
22.09. 10:00 27 Dobrá 12 Dobrá 16 Dobrá 16 Dobrá 27 Dobrá
22.09. 9:00 22 Dobrá 9 Dobrá 10 Dobrá 17 Dobrá 22 Dobrá
22.09. 8:00 25 Dobrá 13 Dobrá 13 Dobrá 25 Dobrá 13 Dobrá
22.09. 7:00 26 Dobrá 10 Dobrá 7 Dobrá 8 Dobrá 26 Dobrá
22.09. 6:00 27 Dobrá 10 Dobrá 15 Dobrá 5 Dobrá 27 Dobrá
22.09. 5:00 29 Dobrá 6 Dobrá 12 Dobrá 3 Dobrá 29 Dobrá
22.09. 4:00 30 Dobrá 3 Dobrá 10 Dobrá 3 Dobrá 30 Dobrá
22.09. 3:00 32 Dobrá 5 Dobrá 16 Dobrá 3 Dobrá 32 Dobrá
22.09. 2:00 30 Dobrá 11 Dobrá 20 Dobrá 3 Dobrá 30 Dobrá
22.09. 1:00 33 Dobrá 13 Dobrá 21 Dobrá 3 Dobrá 33 Dobrá
22.09. 0:00 34 Zhoršená 12 Dobrá 22 Dobrá 4 Dobrá 34 Zhoršená
21.09. 23:00 34 Zhoršená 15 Dobrá 27 Dobrá 5 Dobrá 34 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 18
Maximálna hodnota: 41
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 22
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 37
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 25
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 13
Maximálna hodnota: 41

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie