Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Zóna Bratislavský kraj

ORKO vymedzené na základe merania
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
V zóne neboli pre rok 2022 vymedzené oblasti riadenia kvality ovzdušia na základe monitorovania.
ORKO vymedzené na základe matematického modelovania
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Malacky Obec/mesto: Marianka PM10, PM2,5, BaP

Kvalita ovzdušia v zóne: Bratislavský kraj

Rozloha územia:
1 685,40 km2
Počet obyvateľov:
236 076,00 osôb
Hustota obyvateľov:
140,07 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 19,68 %; 65+: 14,81 %
Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 22

05.06.2023  | 8:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 8
PM2,5 12
NO2 9
O3 22

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
05.06. 8:00 22 Dobrá 8 Dobrá 12 Dobrá 9 Dobrá 22 Dobrá
05.06. 7:00 17 Dobrá 7 Dobrá 12 Dobrá 7 Dobrá 17 Dobrá
05.06. 6:00 14 Dobrá 7 Dobrá 11 Dobrá 8 Dobrá 14 Dobrá
05.06. 5:00 17 Dobrá 6 Dobrá 10 Dobrá 4 Dobrá 17 Dobrá
05.06. 4:00 21 Dobrá 6 Dobrá 11 Dobrá 21 Dobrá
05.06. 3:00 13 Dobrá 6 Dobrá 10 Dobrá 4 Dobrá 13 Dobrá
05.06. 2:00 16 Dobrá 6 Dobrá 10 Dobrá 4 Dobrá 16 Dobrá
05.06. 1:00 16 Dobrá 6 Dobrá 10 Dobrá 4 Dobrá 16 Dobrá
05.06. 0:00 18 Dobrá 8 Dobrá 10 Dobrá 5 Dobrá 18 Dobrá
04.06. 23:00 20 Dobrá 7 Dobrá 10 Dobrá 7 Dobrá 20 Dobrá
04.06. 22:00 20 Dobrá 9 Dobrá 7 Dobrá 4 Dobrá 20 Dobrá
04.06. 21:00 25 Dobrá 9 Dobrá 7 Dobrá 5 Dobrá 25 Dobrá
04.06. 20:00 27 Dobrá 8 Dobrá 12 Dobrá 5 Dobrá 27 Dobrá
04.06. 19:00 29 Dobrá 7 Dobrá 12 Dobrá 4 Dobrá 29 Dobrá
04.06. 18:00 29 Dobrá 7 Dobrá 11 Dobrá 3 Dobrá 29 Dobrá
04.06. 17:00 28 Dobrá 7 Dobrá 9 Dobrá 3 Dobrá 28 Dobrá
04.06. 16:00 28 Dobrá 7 Dobrá 6 Dobrá 4 Dobrá 28 Dobrá
04.06. 15:00 26 Dobrá 6 Dobrá 8 Dobrá 4 Dobrá 26 Dobrá
04.06. 14:00 25 Dobrá 7 Dobrá 9 Dobrá 4 Dobrá 25 Dobrá
04.06. 13:00 24 Dobrá 5 Dobrá 5 Dobrá 5 Dobrá 24 Dobrá
04.06. 12:00 25 Dobrá 3 Dobrá 4 Dobrá 3 Dobrá 25 Dobrá
04.06. 11:00 25 Dobrá 5 Dobrá 5 Dobrá 4 Dobrá 25 Dobrá
04.06. 10:00 26 Dobrá 5 Dobrá 7 Dobrá 4 Dobrá 26 Dobrá
04.06. 9:00 28 Dobrá 6 Dobrá 9 Dobrá 3 Dobrá 28 Dobrá
04.06. 8:00 28 Dobrá 5 Dobrá 5 Dobrá 3 Dobrá 28 Dobrá
04.06. 7:00 29 Dobrá 4 Dobrá 4 Dobrá 2 Dobrá 29 Dobrá
04.06. 6:00 27 Dobrá 4 Dobrá 5 Dobrá 3 Dobrá 27 Dobrá
04.06. 5:00 24 Dobrá 6 Dobrá 8 Dobrá 3 Dobrá 24 Dobrá
04.06. 4:00 24 Dobrá 6 Dobrá 9 Dobrá 3 Dobrá 24 Dobrá
04.06. 3:00 25 Dobrá 3 Dobrá 6 Dobrá 3 Dobrá 25 Dobrá
04.06. 2:00 25 Dobrá 5 Dobrá 9 Dobrá 25 Dobrá
04.06. 1:00 28 Dobrá 7 Dobrá 9 Dobrá 3 Dobrá 28 Dobrá
04.06. 0:00 29 Dobrá 8 Dobrá 10 Dobrá 3 Dobrá 29 Dobrá
03.06. 23:00 28 Dobrá 9 Dobrá 9 Dobrá 5 Dobrá 28 Dobrá
03.06. 22:00 28 Dobrá 11 Dobrá 13 Dobrá 5 Dobrá 28 Dobrá
03.06. 21:00 33 Dobrá 8 Dobrá 11 Dobrá 4 Dobrá 33 Dobrá
03.06. 20:00 39 Zhoršená 7 Dobrá 12 Dobrá 2 Dobrá 39 Zhoršená
03.06. 19:00 39 Zhoršená 10 Dobrá 15 Dobrá 2 Dobrá 39 Zhoršená
03.06. 18:00 41 Zhoršená 12 Dobrá 22 Dobrá 3 Dobrá 41 Zhoršená
03.06. 17:00 41 Zhoršená 12 Dobrá 26 Dobrá 2 Dobrá 41 Zhoršená
03.06. 16:00 41 Zhoršená 9 Dobrá 13 Dobrá 2 Dobrá 41 Zhoršená
03.06. 15:00 42 Zhoršená 6 Dobrá 12 Dobrá 2 Dobrá 42 Zhoršená
03.06. 14:00 41 Zhoršená 11 Dobrá 16 Dobrá 1 Dobrá 41 Zhoršená
03.06. 13:00 40 Zhoršená 11 Dobrá 16 Dobrá 2 Dobrá 40 Zhoršená
03.06. 12:00 39 Zhoršená 7 Dobrá 15 Dobrá 2 Dobrá 39 Zhoršená
03.06. 11:00 37 Zhoršená 6 Dobrá 11 Dobrá 2 Dobrá 37 Zhoršená
03.06. 10:00 36 Zhoršená 6 Dobrá 9 Dobrá 2 Dobrá 36 Zhoršená
03.06. 9:00 36 Zhoršená 5 Dobrá 6 Dobrá 2 Dobrá 36 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 13
Maximálna hodnota: 42
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 12
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 26
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 9
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 13
Maximálna hodnota: 42

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 16

05.06.2023  | 8:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 16
PM2,5 16
SO2 9

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
05.06. 8:00 16 Dobrá 16 Dobrá 16 Dobrá
05.06. 7:00 19 Dobrá 19 Dobrá 15 Dobrá 18 Dobrá
05.06. 6:00 14 Dobrá 14 Dobrá 12 Dobrá 10 Dobrá
05.06. 5:00 14 Dobrá 14 Dobrá 11 Dobrá 6 Dobrá
05.06. 4:00 15 Dobrá 15 Dobrá 15 Dobrá 4 Dobrá
05.06. 3:00 12 Dobrá 12 Dobrá 12 Dobrá 4 Dobrá
05.06. 2:00 12 Dobrá 12 Dobrá 11 Dobrá 5 Dobrá
05.06. 1:00 16 Dobrá 13 Dobrá 16 Dobrá 5 Dobrá
05.06. 0:00 17 Dobrá 17 Dobrá 15 Dobrá 6 Dobrá
04.06. 23:00 15 Dobrá 10 Dobrá 15 Dobrá 6 Dobrá
04.06. 22:00 13 Dobrá 13 Dobrá 13 Dobrá 7 Dobrá
04.06. 21:00 15 Dobrá 14 Dobrá 15 Dobrá 10 Dobrá
04.06. 20:00 15 Dobrá 12 Dobrá 15 Dobrá 12 Dobrá
04.06. 19:00 11 Dobrá 11 Dobrá 8 Dobrá 4 Dobrá
04.06. 18:00 13 Dobrá 13 Dobrá 12 Dobrá 3 Dobrá
04.06. 17:00 16 Dobrá 16 Dobrá 11 Dobrá 3 Dobrá
04.06. 16:00 18 Dobrá 18 Dobrá 12 Dobrá 4 Dobrá
04.06. 15:00 18 Dobrá 18 Dobrá 13 Dobrá 11 Dobrá
04.06. 14:00 18 Dobrá 15 Dobrá 18 Dobrá 8 Dobrá
04.06. 13:00 13 Dobrá 13 Dobrá 10 Dobrá 6 Dobrá
04.06. 12:00 20 Dobrá 14 Dobrá 20 Dobrá 6 Dobrá
04.06. 11:00 25 Dobrá 15 Dobrá 25 Dobrá 7 Dobrá
04.06. 10:00 18 Dobrá 17 Dobrá 18 Dobrá 7 Dobrá
04.06. 9:00 14 Dobrá 14 Dobrá 12 Dobrá 4 Dobrá
04.06. 8:00 12 Dobrá 12 Dobrá 9 Dobrá 2 Dobrá
04.06. 7:00 14 Dobrá 10 Dobrá 14 Dobrá 2 Dobrá
04.06. 6:00 13 Dobrá 11 Dobrá 13 Dobrá
04.06. 5:00 15 Dobrá 15 Dobrá 13 Dobrá 4 Dobrá
04.06. 4:00 15 Dobrá 14 Dobrá 15 Dobrá 4 Dobrá
04.06. 3:00 14 Dobrá 12 Dobrá 14 Dobrá 4 Dobrá
04.06. 2:00 18 Dobrá 10 Dobrá 18 Dobrá 4 Dobrá
04.06. 1:00 14 Dobrá 14 Dobrá 10 Dobrá 4 Dobrá
04.06. 0:00 15 Dobrá 15 Dobrá 11 Dobrá 4 Dobrá
03.06. 23:00 15 Dobrá 15 Dobrá 14 Dobrá 4 Dobrá
03.06. 22:00 13 Dobrá 13 Dobrá 13 Dobrá 7 Dobrá
03.06. 21:00 20 Dobrá 15 Dobrá 20 Dobrá 7 Dobrá
03.06. 20:00 21 Dobrá 14 Dobrá 21 Dobrá 4 Dobrá
03.06. 19:00 19 Dobrá 13 Dobrá 19 Dobrá 4 Dobrá
03.06. 18:00 16 Dobrá 16 Dobrá 13 Dobrá 6 Dobrá
03.06. 17:00 22 Dobrá 17 Dobrá 22 Dobrá 7 Dobrá
03.06. 16:00 15 Dobrá 13 Dobrá 15 Dobrá 10 Dobrá
03.06. 15:00 13 Dobrá 9 Dobrá 13 Dobrá 6 Dobrá
03.06. 14:00 14 Dobrá 5 Dobrá 14 Dobrá 6 Dobrá
03.06. 13:00 12 Dobrá 8 Dobrá 12 Dobrá 6 Dobrá
03.06. 12:00 14 Dobrá 10 Dobrá 14 Dobrá 6 Dobrá
03.06. 11:00 10 Dobrá 10 Dobrá 10 Dobrá 5 Dobrá
03.06. 10:00 12 Dobrá 12 Dobrá 8 Dobrá 6 Dobrá
03.06. 9:00 16 Dobrá 16 Dobrá 13 Dobrá 6 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 25
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 19
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 8
Maximálna hodnota: 25
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 13
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 18

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 25

05.06.2023  | 8:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 17
PM2,5 21
NO2 25
O3 11

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
05.06. 8:00 25 Dobrá 17 Dobrá 21 Dobrá 25 Dobrá 11 Dobrá
05.06. 7:00 19 Dobrá 16 Dobrá 19 Dobrá 16 Dobrá 11 Dobrá
05.06. 6:00 17 Dobrá 16 Dobrá 17 Dobrá 10 Dobrá 12 Dobrá
05.06. 5:00 14 Dobrá 14 Dobrá 14 Dobrá 8 Dobrá 14 Dobrá
05.06. 4:00 17 Dobrá 11 Dobrá 7 Dobrá 6 Dobrá 17 Dobrá
05.06. 3:00 17 Dobrá 12 Dobrá 9 Dobrá 6 Dobrá 17 Dobrá
05.06. 2:00 19 Dobrá 12 Dobrá 12 Dobrá 6 Dobrá 19 Dobrá
05.06. 1:00 18 Dobrá 12 Dobrá 11 Dobrá 6 Dobrá 18 Dobrá
05.06. 0:00 18 Dobrá 12 Dobrá 8 Dobrá 11 Dobrá 18 Dobrá
04.06. 23:00 23 Dobrá 12 Dobrá 15 Dobrá 12 Dobrá 23 Dobrá
04.06. 22:00 26 Dobrá 11 Dobrá 16 Dobrá 13 Dobrá 26 Dobrá
04.06. 21:00 31 Dobrá 15 Dobrá 20 Dobrá 9 Dobrá 31 Dobrá
04.06. 20:00 33 Dobrá 14 Dobrá 15 Dobrá 11 Dobrá 33 Dobrá
04.06. 19:00 33 Dobrá 11 Dobrá 11 Dobrá 7 Dobrá 33 Dobrá
04.06. 18:00 33 Dobrá 11 Dobrá 12 Dobrá 5 Dobrá 33 Dobrá
04.06. 17:00 32 Dobrá 12 Dobrá 12 Dobrá 8 Dobrá 32 Dobrá
04.06. 16:00 27 Dobrá 12 Dobrá 19 Dobrá 9 Dobrá 27 Dobrá
04.06. 15:00 25 Dobrá 13 Dobrá 15 Dobrá 9 Dobrá 25 Dobrá
04.06. 14:00 20 Dobrá 13 Dobrá 8 Dobrá 9 Dobrá 20 Dobrá
04.06. 13:00 21 Dobrá 10 Dobrá 11 Dobrá 9 Dobrá 21 Dobrá
04.06. 12:00 24 Dobrá 8 Dobrá 5 Dobrá 24 Dobrá
04.06. 11:00 17 Dobrá 13 Dobrá 3 Dobrá 9 Dobrá 17 Dobrá
04.06. 10:00 17 Dobrá 12 Dobrá 11 Dobrá 10 Dobrá 17 Dobrá
04.06. 9:00 18 Dobrá 10 Dobrá 13 Dobrá 9 Dobrá 18 Dobrá
04.06. 8:00 21 Dobrá 9 Dobrá 4 Dobrá 8 Dobrá 21 Dobrá
04.06. 7:00 23 Dobrá 11 Dobrá 7 Dobrá 6 Dobrá 23 Dobrá
04.06. 6:00 22 Dobrá 13 Dobrá 15 Dobrá 6 Dobrá 22 Dobrá
04.06. 5:00 23 Dobrá 15 Dobrá 23 Dobrá 6 Dobrá 20 Dobrá
04.06. 4:00 22 Dobrá 11 Dobrá 22 Dobrá 6 Dobrá 21 Dobrá
04.06. 3:00 19 Dobrá 11 Dobrá 6 Dobrá 7 Dobrá 19 Dobrá
04.06. 2:00 16 Dobrá 13 Dobrá 12 Dobrá 8 Dobrá 16 Dobrá
04.06. 1:00 21 Dobrá 16 Dobrá 21 Dobrá 14 Dobrá 13 Dobrá
04.06. 0:00 25 Dobrá 20 Dobrá 17 Dobrá 25 Dobrá 10 Dobrá
03.06. 23:00 33 Dobrá 19 Dobrá 20 Dobrá 33 Dobrá 9 Dobrá
03.06. 22:00 29 Dobrá 15 Dobrá 18 Dobrá 26 Dobrá 29 Dobrá
03.06. 21:00 37 Zhoršená 13 Dobrá 20 Dobrá 15 Dobrá 37 Zhoršená
03.06. 20:00 42 Zhoršená 13 Dobrá 19 Dobrá 8 Dobrá 42 Zhoršená
03.06. 19:00 41 Zhoršená 15 Dobrá 27 Dobrá 11 Dobrá 41 Zhoršená
03.06. 18:00 41 Zhoršená 18 Dobrá 29 Dobrá 13 Dobrá 41 Zhoršená
03.06. 17:00 42 Zhoršená 18 Dobrá 25 Dobrá 8 Dobrá 42 Zhoršená
03.06. 16:00 41 Zhoršená 17 Dobrá 21 Dobrá 10 Dobrá 41 Zhoršená
03.06. 15:00 40 Zhoršená 15 Dobrá 17 Dobrá 8 Dobrá 40 Zhoršená
03.06. 14:00 39 Zhoršená 14 Dobrá 20 Dobrá 12 Dobrá 39 Zhoršená
03.06. 13:00 38 Zhoršená 16 Dobrá 20 Dobrá 10 Dobrá 38 Zhoršená
03.06. 12:00 37 Zhoršená 15 Dobrá 16 Dobrá 11 Dobrá 37 Zhoršená
03.06. 11:00 36 Zhoršená 12 Dobrá 13 Dobrá 9 Dobrá 36 Zhoršená
03.06. 10:00 35 Zhoršená 14 Dobrá 12 Dobrá 35 Zhoršená
03.06. 9:00 32 Dobrá 11 Dobrá 7 Dobrá 7 Dobrá 32 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 14
Maximálna hodnota: 42
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 8
Maximálna hodnota: 20
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 29
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 33
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 9
Maximálna hodnota: 42

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie