Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi [µg.m-3 za 1 h]
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50 >100 >200 >250 >180
Vzorec pre výpočet IKO
 • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
 • cZL – príslušná koncentrácia ZL
 • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
 • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
 • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
 • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Zóna: Bratislavský kraj

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 34

18.01.2022  | 19:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: NO2.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 29
PM2,5 22
NO2 34
SO2 1

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
18.01. 19:00 34 Zhoršená 29 Dobrá 22 Dobrá 34 Zhoršená
18.01. 18:00 35 Zhoršená 30 Dobrá 19 Dobrá 35 Zhoršená
18.01. 17:00 35 Zhoršená 25 Dobrá 18 Dobrá 35 Zhoršená
18.01. 16:00 34 Zhoršená 28 Dobrá 20 Dobrá 34 Zhoršená
18.01. 15:00 28 Dobrá 28 Dobrá 15 Dobrá 27 Dobrá
18.01. 14:00 28 Dobrá 28 Dobrá 19 Dobrá 22 Dobrá
18.01. 13:00 24 Dobrá 24 Dobrá 21 Dobrá 20 Dobrá
18.01. 12:00 21 Dobrá 15 Dobrá 14 Dobrá 21 Dobrá
18.01. 11:00 23 Dobrá 13 Dobrá 11 Dobrá 23 Dobrá
18.01. 10:00 27 Dobrá 14 Dobrá 11 Dobrá 27 Dobrá
18.01. 9:00 33 Dobrá 16 Dobrá 11 Dobrá 33 Dobrá
18.01. 8:00 31 Dobrá 14 Dobrá 4 Dobrá 31 Dobrá
18.01. 7:00 26 Dobrá 8 Dobrá 2 Dobrá 26 Dobrá
18.01. 6:00 28 Dobrá 11 Dobrá 10 Dobrá 28 Dobrá
18.01. 5:00 17 Dobrá 9 Dobrá 5 Dobrá 17 Dobrá
18.01. 4:00 10 Dobrá 8 Dobrá 5 Dobrá 10 Dobrá
18.01. 3:00 8 Dobrá 6 Dobrá 3 Dobrá 8 Dobrá
18.01. 2:00 9 Dobrá 8 Dobrá 7 Dobrá 9 Dobrá
18.01. 1:00 13 Dobrá 4 Dobrá 5 Dobrá 13 Dobrá
18.01. 0:00 7 Dobrá 5 Dobrá 6 Dobrá 7 Dobrá
17.01. 23:00 11 Dobrá 5 Dobrá 4 Dobrá 11 Dobrá
17.01. 22:00 11 Dobrá 4 Dobrá 3 Dobrá 11 Dobrá
17.01. 21:00 10 Dobrá 4 Dobrá 2 Dobrá 10 Dobrá
17.01. 20:00 5 Dobrá 5 Dobrá 5 Dobrá
17.01. 19:00 11 Dobrá 6 Dobrá 7 Dobrá 11 Dobrá
17.01. 18:00 14 Dobrá 8 Dobrá 12 Dobrá 14 Dobrá
17.01. 17:00 14 Dobrá 9 Dobrá 6 Dobrá 14 Dobrá
17.01. 16:00 17 Dobrá 8 Dobrá 6 Dobrá 17 Dobrá
17.01. 15:00 18 Dobrá 12 Dobrá 16 Dobrá 18 Dobrá
17.01. 14:00 25 Dobrá 21 Dobrá 25 Dobrá 16 Dobrá
17.01. 13:00 18 Dobrá 18 Dobrá 15 Dobrá 14 Dobrá
17.01. 12:00 20 Dobrá 20 Dobrá 20 Dobrá 18 Dobrá
17.01. 11:00 28 Dobrá 16 Dobrá 18 Dobrá 28 Dobrá
17.01. 10:00 24 Dobrá 17 Dobrá 21 Dobrá 24 Dobrá
17.01. 9:00 28 Dobrá 16 Dobrá 20 Dobrá 28 Dobrá
17.01. 8:00 24 Dobrá 18 Dobrá 21 Dobrá 24 Dobrá
17.01. 7:00 18 Dobrá 14 Dobrá 17 Dobrá 18 Dobrá
17.01. 6:00 17 Dobrá 12 Dobrá 17 Dobrá 14 Dobrá
17.01. 5:00 13 Dobrá 11 Dobrá 13 Dobrá 8 Dobrá
17.01. 4:00 11 Dobrá 9 Dobrá 11 Dobrá 7 Dobrá
17.01. 3:00 13 Dobrá 12 Dobrá 13 Dobrá 7 Dobrá
17.01. 2:00 22 Dobrá 15 Dobrá 22 Dobrá 8 Dobrá
17.01. 1:00 26 Dobrá 14 Dobrá 26 Dobrá 10 Dobrá
17.01. 0:00 26 Dobrá 16 Dobrá 26 Dobrá 10 Dobrá
16.01. 23:00 28 Dobrá 21 Dobrá 28 Dobrá 11 Dobrá
16.01. 22:00 29 Dobrá 21 Dobrá 29 Dobrá 15 Dobrá
16.01. 21:00 30 Dobrá 18 Dobrá 30 Dobrá 17 Dobrá
16.01. 20:00 32 Dobrá 20 Dobrá 32 Dobrá 20 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 35
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 30
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 32
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 35
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 1

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 32

18.01.2022  | 19:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 11
PM2,5 13
NO2 13
O3 32

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
18.01. 19:00 32 Dobrá 11 Dobrá 13 Dobrá 13 Dobrá 32 Dobrá
18.01. 18:00 31 Dobrá 16 Dobrá 20 Dobrá 12 Dobrá 31 Dobrá
18.01. 17:00 34 Zhoršená 11 Dobrá 14 Dobrá 8 Dobrá 34 Zhoršená
18.01. 16:00 35 Zhoršená 8 Dobrá 11 Dobrá 5 Dobrá 35 Zhoršená
18.01. 15:00 36 Zhoršená 12 Dobrá 14 Dobrá 36 Zhoršená
18.01. 14:00 35 Zhoršená 10 Dobrá 16 Dobrá 4 Dobrá 35 Zhoršená
18.01. 13:00 35 Zhoršená 11 Dobrá 13 Dobrá 4 Dobrá 35 Zhoršená
18.01. 12:00 34 Zhoršená 8 Dobrá 14 Dobrá 4 Dobrá 34 Zhoršená
18.01. 11:00 34 Zhoršená 7 Dobrá 14 Dobrá 4 Dobrá 34 Zhoršená
18.01. 10:00 31 Dobrá 8 Dobrá 13 Dobrá 6 Dobrá 31 Dobrá
18.01. 9:00 32 Dobrá 8 Dobrá 5 Dobrá 5 Dobrá 32 Dobrá
18.01. 8:00 31 Dobrá 6 Dobrá 8 Dobrá 6 Dobrá 31 Dobrá
18.01. 7:00 30 Dobrá 8 Dobrá 11 Dobrá 5 Dobrá 30 Dobrá
18.01. 6:00 32 Dobrá 6 Dobrá 8 Dobrá 4 Dobrá 32 Dobrá
18.01. 5:00 34 Zhoršená 5 Dobrá 7 Dobrá 3 Dobrá 34 Zhoršená
18.01. 4:00 34 Zhoršená 6 Dobrá 8 Dobrá 4 Dobrá 34 Zhoršená
18.01. 3:00 33 Dobrá 5 Dobrá 6 Dobrá 4 Dobrá 33 Dobrá
18.01. 2:00 33 Dobrá 4 Dobrá 5 Dobrá 4 Dobrá 33 Dobrá
18.01. 1:00 33 Dobrá 4 Dobrá 7 Dobrá 4 Dobrá 33 Dobrá
18.01. 0:00 33 Dobrá 4 Dobrá 7 Dobrá 4 Dobrá 33 Dobrá
17.01. 23:00 34 Zhoršená 5 Dobrá 2 Dobrá 3 Dobrá 34 Zhoršená
17.01. 22:00 33 Dobrá 5 Dobrá 1 Dobrá 3 Dobrá 33 Dobrá
17.01. 21:00 31 Dobrá 2 Dobrá 6 Dobrá 7 Dobrá 31 Dobrá
17.01. 20:00 31 Dobrá 2 Dobrá 1 Dobrá 6 Dobrá 31 Dobrá
17.01. 19:00 33 Dobrá 2 Dobrá 7 Dobrá 3 Dobrá 33 Dobrá
17.01. 18:00 28 Dobrá 6 Dobrá 14 Dobrá 4 Dobrá 28 Dobrá
17.01. 17:00 27 Dobrá 5 Dobrá 10 Dobrá 5 Dobrá 27 Dobrá
17.01. 16:00 26 Dobrá 6 Dobrá 8 Dobrá 5 Dobrá 26 Dobrá
17.01. 15:00 27 Dobrá 8 Dobrá 12 Dobrá 4 Dobrá 27 Dobrá
17.01. 14:00 27 Dobrá 7 Dobrá 13 Dobrá 27 Dobrá
17.01. 13:00 27 Dobrá 7 Dobrá 13 Dobrá 4 Dobrá 27 Dobrá
17.01. 12:00 29 Dobrá 11 Dobrá 29 Dobrá 7 Dobrá 25 Dobrá
17.01. 11:00 25 Dobrá 8 Dobrá 16 Dobrá 8 Dobrá 25 Dobrá
17.01. 10:00 26 Dobrá 11 Dobrá 18 Dobrá 7 Dobrá 26 Dobrá
17.01. 9:00 26 Dobrá 10 Dobrá 20 Dobrá 6 Dobrá 26 Dobrá
17.01. 8:00 25 Dobrá 8 Dobrá 16 Dobrá 6 Dobrá 25 Dobrá
17.01. 7:00 26 Dobrá 10 Dobrá 17 Dobrá 4 Dobrá 26 Dobrá
17.01. 6:00 25 Dobrá 10 Dobrá 16 Dobrá 4 Dobrá 25 Dobrá
17.01. 5:00 25 Dobrá 5 Dobrá 11 Dobrá 5 Dobrá 25 Dobrá
17.01. 4:00 24 Dobrá 7 Dobrá 11 Dobrá 5 Dobrá 24 Dobrá
17.01. 3:00 23 Dobrá 10 Dobrá 14 Dobrá 6 Dobrá 23 Dobrá
17.01. 2:00 24 Dobrá 9 Dobrá 24 Dobrá 7 Dobrá 19 Dobrá
17.01. 1:00 28 Dobrá 17 Dobrá 28 Dobrá 8 Dobrá 18 Dobrá
17.01. 0:00 31 Dobrá 12 Dobrá 31 Dobrá 10 Dobrá 17 Dobrá
16.01. 23:00 28 Dobrá 12 Dobrá 28 Dobrá 10 Dobrá 18 Dobrá
16.01. 22:00 29 Dobrá 17 Dobrá 29 Dobrá 10 Dobrá 19 Dobrá
16.01. 21:00 30 Dobrá 15 Dobrá 30 Dobrá 13 Dobrá 15 Dobrá
16.01. 20:00 30 Dobrá 17 Dobrá 30 Dobrá 15 Dobrá 14 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 23
Maximálna hodnota: 36
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 17
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 31
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 15
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 14
Maximálna hodnota: 36

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 29

18.01.2022  | 19:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 17
PM2,5 14
NO2 18
O3 29

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
18.01. 19:00 29 Dobrá 17 Dobrá 14 Dobrá 18 Dobrá 29 Dobrá
18.01. 18:00 28 Dobrá 20 Dobrá 17 Dobrá 22 Dobrá 28 Dobrá
18.01. 17:00 29 Dobrá 21 Dobrá 16 Dobrá 20 Dobrá 29 Dobrá
18.01. 16:00 32 Dobrá 20 Dobrá 19 Dobrá 17 Dobrá 32 Dobrá
18.01. 15:00 32 Dobrá 18 Dobrá 26 Dobrá 15 Dobrá 32 Dobrá
18.01. 14:00 33 Dobrá 20 Dobrá 21 Dobrá 12 Dobrá 33 Dobrá
18.01. 13:00 32 Dobrá 19 Dobrá 23 Dobrá 12 Dobrá 32 Dobrá
18.01. 12:00 31 Dobrá 17 Dobrá 15 Dobrá 12 Dobrá 31 Dobrá
18.01. 11:00 30 Dobrá 12 Dobrá 7 Dobrá 13 Dobrá 30 Dobrá
18.01. 10:00 29 Dobrá 8 Dobrá 2 Dobrá 13 Dobrá 29 Dobrá
18.01. 9:00 28 Dobrá 8 Dobrá 7 Dobrá 14 Dobrá 28 Dobrá
18.01. 8:00 33 Dobrá 12 Dobrá 14 Dobrá 33 Dobrá 19 Dobrá
18.01. 7:00 26 Dobrá 9 Dobrá 7 Dobrá 26 Dobrá 21 Dobrá
18.01. 6:00 22 Dobrá 9 Dobrá 7 Dobrá 22 Dobrá 22 Dobrá
18.01. 5:00 29 Dobrá 10 Dobrá 6 Dobrá 10 Dobrá 29 Dobrá
18.01. 4:00 29 Dobrá 8 Dobrá 4 Dobrá 9 Dobrá 29 Dobrá
18.01. 3:00 33 Dobrá 7 Dobrá 3 Dobrá 5 Dobrá 33 Dobrá
18.01. 2:00 32 Dobrá 7 Dobrá 1 Dobrá 6 Dobrá 32 Dobrá
18.01. 1:00 32 Dobrá 5 Dobrá 1 Dobrá 6 Dobrá 32 Dobrá
18.01. 0:00 33 Dobrá 5 Dobrá 1 Dobrá 5 Dobrá 33 Dobrá
17.01. 23:00 32 Dobrá 6 Dobrá 1 Dobrá 6 Dobrá 32 Dobrá
17.01. 22:00 31 Dobrá 2 Dobrá 2 Dobrá 6 Dobrá 31 Dobrá
17.01. 21:00 30 Dobrá 3 Dobrá 1 Dobrá 6 Dobrá 30 Dobrá
17.01. 20:00 30 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá 10 Dobrá 30 Dobrá
17.01. 19:00 28 Dobrá 4 Dobrá 4 Dobrá 10 Dobrá 28 Dobrá
17.01. 18:00 24 Dobrá 9 Dobrá 11 Dobrá 13 Dobrá 24 Dobrá
17.01. 17:00 21 Dobrá 10 Dobrá 10 Dobrá 19 Dobrá 21 Dobrá
17.01. 16:00 21 Dobrá 7 Dobrá 8 Dobrá 17 Dobrá 21 Dobrá
17.01. 15:00 22 Dobrá 13 Dobrá 21 Dobrá 14 Dobrá 22 Dobrá
17.01. 14:00 29 Dobrá 18 Dobrá 29 Dobrá 19 Dobrá 20 Dobrá
17.01. 13:00 26 Dobrá 20 Dobrá 26 Dobrá 22 Dobrá 19 Dobrá
17.01. 12:00 27 Dobrá 17 Dobrá 27 Dobrá 19 Dobrá 20 Dobrá
17.01. 11:00 21 Dobrá 13 Dobrá 13 Dobrá 17 Dobrá 21 Dobrá
17.01. 10:00 21 Dobrá 16 Dobrá 20 Dobrá 18 Dobrá 21 Dobrá
17.01. 9:00 21 Dobrá 14 Dobrá 21 Dobrá 21 Dobrá 20 Dobrá
17.01. 8:00 26 Dobrá 15 Dobrá 19 Dobrá 26 Dobrá 18 Dobrá
17.01. 7:00 20 Dobrá 13 Dobrá 20 Dobrá 19 Dobrá 20 Dobrá
17.01. 6:00 22 Dobrá 11 Dobrá 14 Dobrá 13 Dobrá 22 Dobrá
17.01. 5:00 22 Dobrá 8 Dobrá 9 Dobrá 8 Dobrá 22 Dobrá
17.01. 4:00 22 Dobrá 10 Dobrá 8 Dobrá 7 Dobrá 22 Dobrá
17.01. 3:00 22 Dobrá 12 Dobrá 17 Dobrá 7 Dobrá 22 Dobrá
17.01. 2:00 23 Dobrá 13 Dobrá 23 Dobrá 8 Dobrá 19 Dobrá
17.01. 1:00 23 Dobrá 16 Dobrá 23 Dobrá 10 Dobrá 17 Dobrá
17.01. 0:00 26 Dobrá 17 Dobrá 26 Dobrá 13 Dobrá 15 Dobrá
16.01. 23:00 24 Dobrá 17 Dobrá 24 Dobrá 13 Dobrá 16 Dobrá
16.01. 22:00 26 Dobrá 18 Dobrá 26 Dobrá 13 Dobrá 17 Dobrá
16.01. 21:00 35 Zhoršená 20 Dobrá 35 Zhoršená 17 Dobrá 13 Dobrá
16.01. 20:00 43 Zhoršená 29 Dobrá 43 Zhoršená 21 Dobrá 11 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 20
Maximálna hodnota: 43
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 29
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 43
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 33
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 11
Maximálna hodnota: 33

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácieČo je to kvalita ovzdušia?

Kvalita ovzdušia je miera znečistenia ovzdušia znečisťujúcimi látkami v danom území a v danom čase. Kvalita ovzdušia interpretovaná na stránke https://dnesdycham.sk reprezentuje najhorší stav znečistenia ovzdušia, t.j. najvyššiu hodnotu indexu kvality ovzdušia za znečisťujúce látky: oxid dusičitý (NO2), oxid siričitý (SO2), ozón (O3) a tuhé častíce (PM10 a PM2,5) na monitorovacej stanici v danom čase. Takto interpretovaná kvalita ovzdušia má informatívny charakter. Viac informácií k o metodike hodnotenia nižšie.

Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi [µg.m-3 za 1 h]
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50 >100 >200 >250 >180
Vzorec pre výpočet IKO
 • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
 • cZL – príslušná koncentrácia ZL
 • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
 • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
 • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
 • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Čo je to IKO?

Index kvality ovzdušia (IKO) je hodnotením aktuálneho stavu kvality ovzdušia v konkrétnom mieste a čase merania kvality ovzdušia, ku ktorému môžu byť priradené odporúčania aktivít pre obyvateľov vzhľadom k riziku vystavenia obyvateľstva krátkodobej expozícii. Tvorí sa z údajov nameraných na monitorovacích staniciach národnej monitorovacej siete a ďalších vybraných reprezentatívnych meraní a informácií.

Ako zistím, že patrím medzi citlivé skupiny obyvateľstva?

Medzi citlivé skupiny obyvateľstva sa zaraďujú deti, tehotné ženy, chronicky chorí ľudia a seniori.

Deti sú aktívne, spotrebujú teda viac vzduchu a navyše častejšie dýchajú ústami, čím môže do organizmu preniknúť viac škodlivín. Znečisťujúce látky môžu predstavovať riziko v súvislosti s neurologickým i fyzickým vývojom dieťaťa.

Tehotné ženy sú jednou z citlivých skupín obyvateľstva, na ktoré významne vplýva zhoršená kvalita ovzdušia. Vystavenie zvýšeným koncentráciám znečisťujúcich látok v ovzduší počas tehotenstva predstavuje zdravotné riziko ako pre ženu tak i pre dieťa.

Ak trpíte chronickými ochoreniami dýchacej sústavy ako je astma, zápal priedušiek alebo obštrukčná choroba pľúc a srdcovo-cievnymi ochoreniami, patríte medzi citlivé skupiny obyvateľstva.

U seniorov sa vekom prirodzene zhoršuje zdravotný stav, je vysoká pravdepodobnosť výskytu ochorení dýchacej a srdcovo-cievnej sústavy.

Ak patríte medzi citlivé skupiny obyvateľstva, je u Vás väčšia pravdepodobnosť výskytu zdravotných príznakov spôsobených zhoršenou kvalitou ovzdušia.

Miesto analyzovania množstva znečisťujúcich látok v ovzduší. Pre tento prípad hodnotenia kvality ovzdušia množstvo znečisťujúcich látok sa zisťuje na automatizovaných staniciach, t. j. kontinuálnym meraním znečisťujúcej látky na meracom prístroji.