Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
 • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
 • cZL – príslušná koncentrácia ZL
 • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
 • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
 • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
 • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Kvalita ovzdušia v zóne: Bratislavský kraj

Rozloha územia:
1 685,40 km2
Počet obyvateľov:
236 076,00 osôb
Hustota obyvateľov:
140,07 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 19,68 %; 65+: 14,81 %
Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 41

19.05.2022  | 13:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: O3.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 17
PM2,5 13
NO2 6
O3 41

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
19.05. 13:00 41 Zhoršená 17 Dobrá 13 Dobrá 6 Dobrá 41 Zhoršená
19.05. 12:00 42 Zhoršená 11 Dobrá 7 Dobrá 42 Zhoršená
19.05. 11:00 41 Zhoršená 20 Dobrá 19 Dobrá 7 Dobrá 41 Zhoršená
19.05. 10:00 34 Zhoršená 14 Dobrá 17 Dobrá 10 Dobrá 34 Zhoršená
19.05. 9:00 28 Dobrá 14 Dobrá 15 Dobrá 11 Dobrá 28 Dobrá
19.05. 8:00 26 Dobrá 9 Dobrá 9 Dobrá 10 Dobrá 26 Dobrá
19.05. 7:00 24 Dobrá 9 Dobrá 12 Dobrá 10 Dobrá 24 Dobrá
19.05. 6:00 30 Dobrá 5 Dobrá 7 Dobrá 5 Dobrá 30 Dobrá
19.05. 5:00 32 Dobrá 4 Dobrá 8 Dobrá 3 Dobrá 32 Dobrá
19.05. 4:00 31 Dobrá 6 Dobrá 7 Dobrá 2 Dobrá 31 Dobrá
19.05. 3:00 34 Zhoršená 6 Dobrá 9 Dobrá 3 Dobrá 34 Zhoršená
19.05. 2:00 35 Zhoršená 8 Dobrá 11 Dobrá 4 Dobrá 35 Zhoršená
19.05. 1:00 34 Zhoršená 7 Dobrá 11 Dobrá 6 Dobrá 34 Zhoršená
19.05. 0:00 37 Zhoršená 6 Dobrá 10 Dobrá 3 Dobrá 37 Zhoršená
18.05. 23:00 37 Zhoršená 6 Dobrá 8 Dobrá 4 Dobrá 37 Zhoršená
18.05. 22:00 37 Zhoršená 7 Dobrá 10 Dobrá 4 Dobrá 37 Zhoršená
18.05. 21:00 35 Zhoršená 8 Dobrá 8 Dobrá 4 Dobrá 35 Zhoršená
18.05. 20:00 44 Zhoršená 6 Dobrá 9 Dobrá 4 Dobrá 44 Zhoršená
18.05. 19:00 47 Zhoršená 6 Dobrá 7 Dobrá 4 Dobrá 47 Zhoršená
18.05. 18:00 47 Zhoršená 6 Dobrá 4 Dobrá 3 Dobrá 47 Zhoršená
18.05. 17:00 46 Zhoršená 1 Dobrá 8 Dobrá 3 Dobrá 46 Zhoršená
18.05. 16:00 44 Zhoršená 11 Dobrá 13 Dobrá 3 Dobrá 44 Zhoršená
18.05. 15:00 43 Zhoršená 12 Dobrá 14 Dobrá 3 Dobrá 43 Zhoršená
18.05. 14:00 42 Zhoršená 6 Dobrá 8 Dobrá 3 Dobrá 42 Zhoršená
18.05. 13:00 41 Zhoršená 2 Dobrá 7 Dobrá 3 Dobrá 41 Zhoršená
18.05. 12:00 40 Zhoršená 5 Dobrá 7 Dobrá 3 Dobrá 40 Zhoršená
18.05. 11:00 39 Zhoršená 7 Dobrá 9 Dobrá 39 Zhoršená
18.05. 10:00 37 Zhoršená 10 Dobrá 12 Dobrá 2 Dobrá 37 Zhoršená
18.05. 9:00 34 Zhoršená 12 Dobrá 15 Dobrá 4 Dobrá 34 Zhoršená
18.05. 8:00 32 Dobrá 13 Dobrá 14 Dobrá 6 Dobrá 32 Dobrá
18.05. 7:00 23 Dobrá 12 Dobrá 12 Dobrá 13 Dobrá 23 Dobrá
18.05. 6:00 29 Dobrá 11 Dobrá 16 Dobrá 3 Dobrá 29 Dobrá
18.05. 5:00 30 Dobrá 14 Dobrá 19 Dobrá 3 Dobrá 30 Dobrá
18.05. 4:00 32 Dobrá 17 Dobrá 19 Dobrá 3 Dobrá 32 Dobrá
18.05. 3:00 34 Zhoršená 14 Dobrá 14 Dobrá 3 Dobrá 34 Zhoršená
18.05. 2:00 36 Zhoršená 11 Dobrá 15 Dobrá 3 Dobrá 36 Zhoršená
18.05. 1:00 36 Zhoršená 11 Dobrá 11 Dobrá 3 Dobrá 36 Zhoršená
18.05. 0:00 34 Zhoršená 14 Dobrá 19 Dobrá 6 Dobrá 34 Zhoršená
17.05. 23:00 35 Zhoršená 19 Dobrá 27 Dobrá 5 Dobrá 35 Zhoršená
17.05. 22:00 34 Zhoršená 23 Dobrá 34 Zhoršená 7 Dobrá 34 Zhoršená
17.05. 21:00 35 Zhoršená 16 Dobrá 28 Dobrá 7 Dobrá 35 Zhoršená
17.05. 20:00 37 Zhoršená 13 Dobrá 22 Dobrá 4 Dobrá 37 Zhoršená
17.05. 19:00 39 Zhoršená 7 Dobrá 16 Dobrá 3 Dobrá 39 Zhoršená
17.05. 18:00 38 Zhoršená 5 Dobrá 10 Dobrá 4 Dobrá 38 Zhoršená
17.05. 17:00 28 Dobrá 4 Dobrá 9 Dobrá 12 Dobrá 28 Dobrá
17.05. 16:00 26 Dobrá 1 Dobrá 9 Dobrá 11 Dobrá 26 Dobrá
17.05. 15:00 31 Dobrá 6 Dobrá 9 Dobrá 5 Dobrá 31 Dobrá
17.05. 14:00 28 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá 4 Dobrá 28 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 23
Maximálna hodnota: 47
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 23
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 34
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 13
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 23
Maximálna hodnota: 47

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 42

19.05.2022  | 13:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: O3.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 18
PM2,5 11
NO2 9
O3 42

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
19.05. 13:00 42 Zhoršená 18 Dobrá 11 Dobrá 9 Dobrá 42 Zhoršená
19.05. 12:00 42 Zhoršená 16 Dobrá 12 Dobrá 42 Zhoršená
19.05. 11:00 42 Zhoršená 17 Dobrá 10 Dobrá 9 Dobrá 42 Zhoršená
19.05. 10:00 38 Zhoršená 23 Dobrá 22 Dobrá 11 Dobrá 38 Zhoršená
19.05. 9:00 25 Dobrá 20 Dobrá 25 Dobrá 19 Dobrá 25 Dobrá
19.05. 8:00 21 Dobrá 15 Dobrá 18 Dobrá 21 Dobrá 15 Dobrá
19.05. 7:00 19 Dobrá 15 Dobrá 14 Dobrá 19 Dobrá 12 Dobrá
19.05. 6:00 22 Dobrá 12 Dobrá 10 Dobrá 22 Dobrá 8 Dobrá
19.05. 5:00 14 Dobrá 10 Dobrá 8 Dobrá 14 Dobrá 13 Dobrá
19.05. 4:00 18 Dobrá 9 Dobrá 10 Dobrá 14 Dobrá 18 Dobrá
19.05. 3:00 23 Dobrá 9 Dobrá 6 Dobrá 9 Dobrá 23 Dobrá
19.05. 2:00 20 Dobrá 9 Dobrá 8 Dobrá 9 Dobrá 20 Dobrá
19.05. 1:00 20 Dobrá 12 Dobrá 7 Dobrá 20 Dobrá 11 Dobrá
19.05. 0:00 23 Dobrá 11 Dobrá 11 Dobrá 23 Dobrá 15 Dobrá
18.05. 23:00 27 Dobrá 13 Dobrá 13 Dobrá 27 Dobrá 22 Dobrá
18.05. 22:00 37 Zhoršená 15 Dobrá 12 Dobrá 37 Zhoršená 18 Dobrá
18.05. 21:00 40 Zhoršená 16 Dobrá 14 Dobrá 40 Zhoršená 22 Dobrá
18.05. 20:00 41 Zhoršená 16 Dobrá 19 Dobrá 26 Dobrá 41 Zhoršená
18.05. 19:00 44 Zhoršená 12 Dobrá 9 Dobrá 20 Dobrá 44 Zhoršená
18.05. 18:00 43 Zhoršená 17 Dobrá 17 Dobrá 23 Dobrá 43 Zhoršená
18.05. 17:00 44 Zhoršená 9 Dobrá 10 Dobrá 15 Dobrá 44 Zhoršená
18.05. 16:00 43 Zhoršená 8 Dobrá 12 Dobrá 16 Dobrá 43 Zhoršená
18.05. 15:00 44 Zhoršená 12 Dobrá 11 Dobrá 14 Dobrá 44 Zhoršená
18.05. 14:00 43 Zhoršená 13 Dobrá 10 Dobrá 11 Dobrá 43 Zhoršená
18.05. 13:00 42 Zhoršená 12 Dobrá 9 Dobrá 12 Dobrá 42 Zhoršená
18.05. 12:00 40 Zhoršená 10 Dobrá 10 Dobrá 10 Dobrá 40 Zhoršená
18.05. 11:00 38 Zhoršená 14 Dobrá 13 Dobrá 12 Dobrá 38 Zhoršená
18.05. 10:00 35 Zhoršená 14 Dobrá 15 Dobrá 35 Zhoršená
18.05. 9:00 31 Dobrá 15 Dobrá 22 Dobrá 12 Dobrá 31 Dobrá
18.05. 8:00 27 Dobrá 20 Dobrá 25 Dobrá 20 Dobrá 27 Dobrá
18.05. 7:00 25 Dobrá 24 Dobrá 25 Dobrá 25 Dobrá 20 Dobrá
18.05. 6:00 28 Dobrá 17 Dobrá 18 Dobrá 12 Dobrá 28 Dobrá
18.05. 5:00 31 Dobrá 15 Dobrá 11 Dobrá 7 Dobrá 31 Dobrá
18.05. 4:00 33 Dobrá 14 Dobrá 14 Dobrá 6 Dobrá 33 Dobrá
18.05. 3:00 29 Dobrá 11 Dobrá 16 Dobrá 7 Dobrá 29 Dobrá
18.05. 2:00 35 Zhoršená 14 Dobrá 16 Dobrá 4 Dobrá 35 Zhoršená
18.05. 1:00 35 Zhoršená 20 Dobrá 22 Dobrá 5 Dobrá 35 Zhoršená
18.05. 0:00 34 Zhoršená 24 Dobrá 29 Dobrá 6 Dobrá 34 Zhoršená
17.05. 23:00 36 Zhoršená 28 Dobrá 36 Zhoršená 10 Dobrá 32 Dobrá
17.05. 22:00 32 Dobrá 27 Dobrá 30 Dobrá 12 Dobrá 32 Dobrá
17.05. 21:00 35 Zhoršená 19 Dobrá 22 Dobrá 10 Dobrá 35 Zhoršená
17.05. 20:00 36 Zhoršená 14 Dobrá 20 Dobrá 9 Dobrá 36 Zhoršená
17.05. 19:00 36 Zhoršená 13 Dobrá 16 Dobrá 15 Dobrá 36 Zhoršená
17.05. 18:00 28 Dobrá 13 Dobrá 18 Dobrá 28 Dobrá 28 Dobrá
17.05. 17:00 29 Dobrá 11 Dobrá 13 Dobrá 29 Dobrá 21 Dobrá
17.05. 16:00 30 Dobrá 13 Dobrá 14 Dobrá 30 Dobrá 17 Dobrá
17.05. 15:00 31 Dobrá 10 Dobrá 7 Dobrá 31 Dobrá 20 Dobrá
17.05. 14:00 28 Dobrá 10 Dobrá 13 Dobrá 28 Dobrá 17 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 14
Maximálna hodnota: 44
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 8
Maximálna hodnota: 28
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 36
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 40
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 8
Maximálna hodnota: 44

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácieČo sú aglomerácie a zóny

Kvôli efektívnemu hodnoteniu kvality ovzdušia je územie Slovenska rozdelené na zóny aglomerácie. V jednotlivých zónach nie sú koncentrácie znečisťujúcich látok rovnaké vo všetkých častiach zóny. Zvyčajne sa tu nachádzajú územia s významnými zdrojmi emisií a zhoršenou kvalitou ovzdušia, ale aj pomerne čisté oblasti bez zdrojov. 

Čo je to kvalita ovzdušia?

Kvalita ovzdušia je miera znečistenia ovzdušia znečisťujúcimi látkami v danom území a v danom čase. Kvalita ovzdušia interpretovaná na stránke https://dnesdycham.sk reprezentuje najhorší stav znečistenia ovzdušia, t.j. najvyššiu hodnotu indexu kvality ovzdušia za znečisťujúce látky: oxid dusičitý (NO2), oxid siričitý (SO2), ozón (O3) a tuhé častíce (PM10 a PM2,5) na monitorovacej stanici v danom čase. Takto interpretovaná kvalita ovzdušia má informatívny charakter. Viac informácií k o metodike hodnotenia nižšie.

Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
 • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
 • cZL – príslušná koncentrácia ZL
 • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
 • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
 • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
 • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Čo je to IKO?

Index kvality ovzdušia (IKO) je hodnotením aktuálneho stavu kvality ovzdušia v konkrétnom mieste a čase merania kvality ovzdušia, ku ktorému môžu byť priradené odporúčania aktivít pre obyvateľov vzhľadom k riziku vystavenia obyvateľstva krátkodobej expozícii. Tvorí sa z údajov nameraných na monitorovacích staniciach národnej monitorovacej siete a ďalších vybraných reprezentatívnych meraní a informácií.

Ako zistím, že patrím medzi citlivé skupiny obyvateľstva?

Medzi citlivé skupiny obyvateľstva sa zaraďujú deti, tehotné ženy, chronicky chorí ľudia a seniori.

Deti sú aktívne, spotrebujú teda viac vzduchu a navyše častejšie dýchajú ústami, čím môže do organizmu preniknúť viac škodlivín. Znečisťujúce látky môžu predstavovať riziko v súvislosti s neurologickým i fyzickým vývojom dieťaťa.

Tehotné ženy sú jednou z citlivých skupín obyvateľstva, na ktoré významne vplýva zhoršená kvalita ovzdušia. Vystavenie zvýšeným koncentráciám znečisťujúcich látok v ovzduší počas tehotenstva predstavuje zdravotné riziko ako pre ženu tak i pre dieťa.

Ak trpíte chronickými ochoreniami dýchacej sústavy ako je astma, zápal priedušiek alebo obštrukčná choroba pľúc a srdcovo-cievnymi ochoreniami, patríte medzi citlivé skupiny obyvateľstva.

U seniorov sa vekom prirodzene zhoršuje zdravotný stav, je vysoká pravdepodobnosť výskytu ochorení dýchacej a srdcovo-cievnej sústavy.

Ak patríte medzi citlivé skupiny obyvateľstva, je u Vás väčšia pravdepodobnosť výskytu zdravotných príznakov spôsobených zhoršenou kvalitou ovzdušia.

Miesto analyzovania množstva znečisťujúcich látok v ovzduší. Pre tento prípad hodnotenia kvality ovzdušia množstvo znečisťujúcich látok sa zisťuje na automatizovaných staniciach, t. j. kontinuálnym meraním znečisťujúcej látky na meracom prístroji.

Stanice delíme podľa dvoch kritérií - miesta a typu. Tieto dva parametre potom stanicu charakterizujú.

V závislosti od umiestnenia stanice delíme na:

 • Mestská – umiestenie stanice v mestskom prostredí.
 • Predmestská – umiestenie stanice na okrajoch miest.
 • Vidiecka – umiestenie stanice vo vidieckom prostredí.

Podľa typu stanice:

 • Pozaďová – Stanica reprezentuje znečistenie ovzdušia, ktoré nie je priamo ovplyvnené zdrojom znečisťovania.
 • Priemyselná – Stanica reprezentuje znečistenie ovzdušia priemyselnou činnosťou. Je umiestnená v tesnej blízkosti zdroja (reprezentatívnosť nameraných koncentrácií znečistenia je cca. 250 x 250 m od stanice.)
 • Dopravná – Stanica reprezentuje znečistenie ovzdušia z dopravy. Je umiestnená v tesnej blízkosti zdroja (reprezentatívnosť nameraných koncentrácií znečistenia od stanice je cca 100 m)

Pozaďová stanica môže byť mestská, predmestská alebo vidiecka. Dopravná a priemyselná stanica môže byť mestská alebo predmestská.

Akákoľvek látka v ovzduší, ktorá môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo na životné prostredie. Index kvality ovzdušia sa určuje pre tieto znečisťujúce látky: PM10 a PM2,5 (drobné častice alebo kvapôčky s aerodynamickým priemerom menším ako 10 μm (PM10), resp. 2,5 μm (PM2,5), oxid dusičitý (NO2), ozón (O3) a oxid siričitý (SO2).