Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Zóna Bratislavský kraj

Zoznam obcí určený Metódou integrovaného posúdenia (2023)
Okres Obce Namerané prekročenie Hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia
Žiadne obce

Kvalita ovzdušia v zóne: Bratislavský kraj

Rozloha územia:
1 685,40 km2
Počet obyvateľov:
236 076,00 osôb
Hustota obyvateľov:
140,07 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 19,68 %; 65+: 14,81 %
Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 37

28.02.2024  | 10:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 28
PM2,5 37
NO2 10
O3 20

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
28.02. 10:00 37 Zhoršená 28 Dobrá 37 Zhoršená 10 Dobrá 20 Dobrá
28.02. 9:00 39 Zhoršená 31 Dobrá 39 Zhoršená 10 Dobrá
28.02. 8:00 40 Zhoršená 28 Dobrá 40 Zhoršená 19 Dobrá 3 Dobrá
28.02. 7:00 43 Zhoršená 29 Dobrá 43 Zhoršená 16 Dobrá 4 Dobrá
28.02. 6:00 43 Zhoršená 28 Dobrá 43 Zhoršená 9 Dobrá 7 Dobrá
28.02. 5:00 47 Zhoršená 31 Dobrá 47 Zhoršená 7 Dobrá 9 Dobrá
28.02. 4:00 48 Zhoršená 33 Dobrá 48 Zhoršená 6 Dobrá 8 Dobrá
28.02. 3:00 48 Zhoršená 33 Dobrá 48 Zhoršená 7 Dobrá 8 Dobrá
28.02. 2:00 49 Zhoršená 34 Zhoršená 49 Zhoršená 7 Dobrá 8 Dobrá
28.02. 1:00 52 Zhoršená 35 Zhoršená 52 Zhoršená 8 Dobrá 8 Dobrá
28.02. 0:00 58 Zhoršená 39 Zhoršená 58 Zhoršená 12 Dobrá 7 Dobrá
27.02. 23:00 63 Zhoršená 38 Zhoršená 63 Zhoršená 19 Dobrá 6 Dobrá
27.02. 22:00 61 Zhoršená 40 Zhoršená 61 Zhoršená 20 Dobrá 7 Dobrá
27.02. 21:00 59 Zhoršená 41 Zhoršená 59 Zhoršená 24 Dobrá 6 Dobrá
27.02. 20:00 64 Zhoršená 43 Zhoršená 64 Zhoršená 26 Dobrá 5 Dobrá
27.02. 19:00 51 Zhoršená 38 Zhoršená 51 Zhoršená 28 Dobrá 7 Dobrá
27.02. 18:00 43 Zhoršená 34 Zhoršená 43 Zhoršená 25 Dobrá 11 Dobrá
27.02. 17:00 47 Zhoršená 32 Dobrá 47 Zhoršená 17 Dobrá 17 Dobrá
27.02. 16:00 45 Zhoršená 29 Dobrá 45 Zhoršená 12 Dobrá 22 Dobrá
27.02. 15:00 46 Zhoršená 32 Dobrá 46 Zhoršená 9 Dobrá 23 Dobrá
27.02. 14:00 43 Zhoršená 27 Dobrá 43 Zhoršená 9 Dobrá 23 Dobrá
27.02. 13:00 45 Zhoršená 25 Dobrá 45 Zhoršená 7 Dobrá 24 Dobrá
27.02. 12:00 41 Zhoršená 26 Dobrá 41 Zhoršená 8 Dobrá 22 Dobrá
27.02. 11:00 41 Zhoršená 29 Dobrá 41 Zhoršená 8 Dobrá 21 Dobrá
27.02. 10:00 46 Zhoršená 32 Dobrá 46 Zhoršená 10 Dobrá 17 Dobrá
27.02. 9:00 44 Zhoršená 30 Dobrá 44 Zhoršená 15 Dobrá 14 Dobrá
27.02. 8:00 31 Dobrá 18 Dobrá 31 Dobrá 27 Dobrá 5 Dobrá
27.02. 7:00 17 Dobrá 13 Dobrá 17 Dobrá 13 Dobrá
27.02. 6:00 17 Dobrá 12 Dobrá 17 Dobrá 8 Dobrá 16 Dobrá
27.02. 5:00 20 Dobrá 11 Dobrá 16 Dobrá 6 Dobrá 20 Dobrá
27.02. 4:00 21 Dobrá 11 Dobrá 19 Dobrá 4 Dobrá 21 Dobrá
27.02. 3:00 21 Dobrá 13 Dobrá 21 Dobrá 8 Dobrá 21 Dobrá
27.02. 2:00 22 Dobrá 15 Dobrá 22 Dobrá 9 Dobrá 19 Dobrá
27.02. 1:00 19 Dobrá 14 Dobrá 19 Dobrá 8 Dobrá 19 Dobrá
27.02. 0:00 28 Dobrá 15 Dobrá 28 Dobrá 10 Dobrá 20 Dobrá
26.02. 23:00 30 Dobrá 16 Dobrá 30 Dobrá 14 Dobrá 22 Dobrá
26.02. 22:00 26 Dobrá 12 Dobrá 26 Dobrá 14 Dobrá 20 Dobrá
26.02. 21:00 24 Dobrá 13 Dobrá 24 Dobrá 21 Dobrá 19 Dobrá
26.02. 20:00 22 Dobrá 14 Dobrá 21 Dobrá 18 Dobrá 22 Dobrá
26.02. 19:00 26 Dobrá 11 Dobrá 17 Dobrá 17 Dobrá 26 Dobrá
26.02. 18:00 29 Dobrá 7 Dobrá 6 Dobrá 18 Dobrá 29 Dobrá
26.02. 17:00 34 Zhoršená 6 Dobrá 10 Dobrá 11 Dobrá 34 Zhoršená
26.02. 16:00 36 Zhoršená 5 Dobrá 8 Dobrá 6 Dobrá 36 Zhoršená
26.02. 15:00 38 Zhoršená 3 Dobrá 9 Dobrá 5 Dobrá 38 Zhoršená
26.02. 14:00 38 Zhoršená 3 Dobrá 10 Dobrá 5 Dobrá 38 Zhoršená
26.02. 13:00 37 Zhoršená 5 Dobrá 12 Dobrá 4 Dobrá 37 Zhoršená
26.02. 7:00 25 Dobrá 19 Dobrá 25 Dobrá 16 Dobrá
26.02. 6:00 24 Dobrá 15 Dobrá 24 Dobrá 16 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 17
Maximálna hodnota: 64
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 43
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 64
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 28
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 38

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 41

28.02.2024  | 9:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 37
PM2,5 41
NO2 10
SO2 11

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
28.02. 9:00 41 Zhoršená 37 Zhoršená 41 Zhoršená 10 Dobrá
28.02. 8:00 46 Zhoršená 46 Zhoršená 42 Zhoršená
28.02. 7:00 45 Zhoršená 45 Zhoršená 39 Zhoršená 25 Dobrá
28.02. 6:00 42 Zhoršená 41 Zhoršená 42 Zhoršená 13 Dobrá
28.02. 5:00 42 Zhoršená 37 Zhoršená 42 Zhoršená 17 Dobrá
28.02. 4:00 46 Zhoršená 35 Zhoršená 46 Zhoršená 2 Dobrá
28.02. 3:00 44 Zhoršená 35 Zhoršená 44 Zhoršená 1 Dobrá
28.02. 2:00 40 Zhoršená 31 Dobrá 40 Zhoršená 1 Dobrá
28.02. 1:00 39 Zhoršená 33 Dobrá 39 Zhoršená 4 Dobrá
28.02. 0:00 41 Zhoršená 31 Dobrá 41 Zhoršená 1 Dobrá
27.02. 23:00 43 Zhoršená 33 Dobrá 43 Zhoršená 1 Dobrá
27.02. 22:00 45 Zhoršená 35 Zhoršená 45 Zhoršená 1 Dobrá
27.02. 21:00 46 Zhoršená 36 Zhoršená 46 Zhoršená 1 Dobrá
27.02. 20:00 44 Zhoršená 34 Zhoršená 44 Zhoršená 1 Dobrá
27.02. 19:00 42 Zhoršená 33 Dobrá 42 Zhoršená 2 Dobrá
27.02. 18:00 45 Zhoršená 32 Dobrá 45 Zhoršená 2 Dobrá
27.02. 17:00 45 Zhoršená 30 Dobrá 45 Zhoršená 1 Dobrá
27.02. 16:00 46 Zhoršená 34 Zhoršená 46 Zhoršená 1 Dobrá
27.02. 15:00 47 Zhoršená 36 Zhoršená 47 Zhoršená 1 Dobrá
27.02. 14:00 47 Zhoršená 33 Dobrá 47 Zhoršená 1 Dobrá
27.02. 13:00 43 Zhoršená 32 Dobrá 43 Zhoršená 1 Dobrá
27.02. 12:00 45 Zhoršená 30 Dobrá 45 Zhoršená 1 Dobrá
27.02. 11:00 43 Zhoršená 31 Dobrá 43 Zhoršená 1 Dobrá
27.02. 10:00 47 Zhoršená 34 Zhoršená 47 Zhoršená 1 Dobrá
27.02. 9:00 45 Zhoršená 33 Dobrá 45 Zhoršená 1 Dobrá
27.02. 8:00 37 Zhoršená 23 Dobrá 37 Zhoršená 1 Dobrá
27.02. 7:00 22 Dobrá 15 Dobrá 22 Dobrá 1 Dobrá
27.02. 6:00 13 Dobrá 13 Dobrá 9 Dobrá
27.02. 5:00 11 Dobrá 11 Dobrá 8 Dobrá 1 Dobrá
27.02. 4:00 12 Dobrá 9 Dobrá 7 Dobrá 1 Dobrá
27.02. 3:00 10 Dobrá 6 Dobrá 10 Dobrá 1 Dobrá
27.02. 2:00 12 Dobrá 7 Dobrá 9 Dobrá 1 Dobrá
27.02. 1:00 12 Dobrá 7 Dobrá 11 Dobrá 1 Dobrá
27.02. 0:00 11 Dobrá 5 Dobrá 9 Dobrá 1 Dobrá
26.02. 23:00 14 Dobrá 9 Dobrá 14 Dobrá 1 Dobrá
26.02. 22:00 12 Dobrá 11 Dobrá 12 Dobrá 1 Dobrá
26.02. 21:00 11 Dobrá 8 Dobrá 9 Dobrá 1 Dobrá
26.02. 20:00 12 Dobrá 7 Dobrá 11 Dobrá 1 Dobrá
26.02. 19:00 13 Dobrá 5 Dobrá 13 Dobrá 1 Dobrá
26.02. 18:00 12 Dobrá 5 Dobrá 11 Dobrá 1 Dobrá
26.02. 17:00 13 Dobrá 7 Dobrá 10 Dobrá 1 Dobrá
26.02. 16:00 13 Dobrá 6 Dobrá 9 Dobrá 1 Dobrá
26.02. 15:00 19 Dobrá 10 Dobrá 19 Dobrá 1 Dobrá
26.02. 14:00 18 Dobrá 9 Dobrá 18 Dobrá 1 Dobrá
26.02. 13:00 16 Dobrá 12 Dobrá 16 Dobrá 1 Dobrá
26.02. 12:00 20 Dobrá 12 Dobrá 20 Dobrá 1 Dobrá
26.02. 11:00 16 Dobrá 11 Dobrá 16 Dobrá 1 Dobrá
26.02. 10:00 17 Dobrá 10 Dobrá 17 Dobrá 1 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 47
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 46
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 47
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 25
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 9
Maximálna hodnota: 15

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 35

28.02.2024  | 10:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 29
PM2,5 35
NO2 18
O3 16

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
28.02. 10:00 35 Zhoršená 29 Dobrá 35 Zhoršená 18 Dobrá 16 Dobrá
28.02. 9:00 41 Zhoršená 34 Zhoršená 41 Zhoršená 26 Dobrá 11 Dobrá
28.02. 8:00 37 Zhoršená 32 Dobrá 37 Zhoršená 35 Zhoršená 4 Dobrá
28.02. 7:00 38 Zhoršená 27 Dobrá 38 Zhoršená 33 Dobrá 4 Dobrá
28.02. 6:00 40 Zhoršená 27 Dobrá 40 Zhoršená 20 Dobrá 6 Dobrá
28.02. 5:00 38 Zhoršená 27 Dobrá 38 Zhoršená 13 Dobrá 9 Dobrá
28.02. 4:00 41 Zhoršená 26 Dobrá 41 Zhoršená 14 Dobrá 9 Dobrá
28.02. 3:00 41 Zhoršená 28 Dobrá 41 Zhoršená 6 Dobrá
28.02. 2:00 42 Zhoršená 28 Dobrá 42 Zhoršená 17 Dobrá 5 Dobrá
28.02. 1:00 42 Zhoršená 30 Dobrá 42 Zhoršená 16 Dobrá 7 Dobrá
28.02. 0:00 43 Zhoršená 32 Dobrá 43 Zhoršená 17 Dobrá 8 Dobrá
27.02. 23:00 47 Zhoršená 34 Zhoršená 47 Zhoršená 25 Dobrá 4 Dobrá
27.02. 22:00 48 Zhoršená 34 Zhoršená 48 Zhoršená 30 Dobrá 6 Dobrá
27.02. 21:00 46 Zhoršená 34 Zhoršená 46 Zhoršená 17 Dobrá 16 Dobrá
27.02. 20:00 46 Zhoršená 34 Zhoršená 46 Zhoršená 15 Dobrá 18 Dobrá
27.02. 19:00 47 Zhoršená 34 Zhoršená 47 Zhoršená 21 Dobrá 11 Dobrá
27.02. 18:00 48 Zhoršená 34 Zhoršená 48 Zhoršená 26 Dobrá 12 Dobrá
27.02. 17:00 47 Zhoršená 35 Zhoršená 47 Zhoršená 18 Dobrá 17 Dobrá
27.02. 16:00 45 Zhoršená 32 Dobrá 45 Zhoršená 13 Dobrá 22 Dobrá
27.02. 15:00 45 Zhoršená 31 Dobrá 45 Zhoršená 10 Dobrá 26 Dobrá
27.02. 14:00 40 Zhoršená 32 Dobrá 40 Zhoršená 10 Dobrá 23 Dobrá
27.02. 13:00 42 Zhoršená 31 Dobrá 42 Zhoršená 7 Dobrá 25 Dobrá
27.02. 12:00 42 Zhoršená 27 Dobrá 42 Zhoršená 7 Dobrá 24 Dobrá
27.02. 11:00 39 Zhoršená 25 Dobrá 39 Zhoršená 7 Dobrá 21 Dobrá
27.02. 10:00 42 Zhoršená 31 Dobrá 42 Zhoršená 8 Dobrá 19 Dobrá
27.02. 9:00 40 Zhoršená 33 Dobrá 40 Zhoršená 27 Dobrá 8 Dobrá
27.02. 8:00 36 Zhoršená 28 Dobrá 36 Zhoršená 35 Zhoršená 4 Dobrá
27.02. 7:00 35 Zhoršená 25 Dobrá 35 Zhoršená 30 Dobrá 5 Dobrá
27.02. 6:00 26 Dobrá 17 Dobrá 26 Dobrá 18 Dobrá 10 Dobrá
27.02. 5:00 18 Dobrá 14 Dobrá 18 Dobrá 11 Dobrá 15 Dobrá
27.02. 4:00 21 Dobrá 12 Dobrá 21 Dobrá 10 Dobrá 16 Dobrá
27.02. 3:00 18 Dobrá 10 Dobrá 18 Dobrá 11 Dobrá 18 Dobrá
27.02. 2:00 21 Dobrá 11 Dobrá 21 Dobrá 14 Dobrá 17 Dobrá
27.02. 1:00 27 Dobrá 15 Dobrá 27 Dobrá 22 Dobrá
27.02. 0:00 26 Dobrá 13 Dobrá 18 Dobrá 10 Dobrá 26 Dobrá
26.02. 23:00 26 Dobrá 10 Dobrá 13 Dobrá 10 Dobrá 26 Dobrá
26.02. 22:00 21 Dobrá 13 Dobrá 17 Dobrá 15 Dobrá 21 Dobrá
26.02. 21:00 26 Dobrá 10 Dobrá 10 Dobrá 16 Dobrá 26 Dobrá
26.02. 20:00 32 Dobrá 7 Dobrá 11 Dobrá 12 Dobrá 32 Dobrá
26.02. 19:00 33 Dobrá 7 Dobrá 10 Dobrá 14 Dobrá 33 Dobrá
26.02. 18:00 33 Dobrá 7 Dobrá 13 Dobrá 16 Dobrá 33 Dobrá
26.02. 17:00 36 Zhoršená 7 Dobrá 14 Dobrá 13 Dobrá 36 Zhoršená
26.02. 16:00 37 Zhoršená 6 Dobrá 13 Dobrá 10 Dobrá 37 Zhoršená
26.02. 15:00 38 Zhoršená 5 Dobrá 13 Dobrá 8 Dobrá 38 Zhoršená
26.02. 14:00 38 Zhoršená 14 Dobrá 19 Dobrá 5 Dobrá 38 Zhoršená
26.02. 13:00 38 Zhoršená 12 Dobrá 22 Dobrá 6 Dobrá 38 Zhoršená
26.02. 12:00 35 Zhoršená 9 Dobrá 17 Dobrá 6 Dobrá 35 Zhoršená
26.02. 11:00 32 Dobrá 14 Dobrá 27 Dobrá 4 Dobrá 32 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 18
Maximálna hodnota: 48
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 35
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 48
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 35
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 38

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie