Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi [µg.m-3 za 1 h]
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50 >100 >200 >250 >180
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Zóna: Banskobystrický kraj

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 40

24.01.2022  | 4:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 25
PM2,5 40
NO2 15
O3 18

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
24.01. 4:00 40 Zhoršená 25 Dobrá 40 Zhoršená 15 Dobrá 18 Dobrá
24.01. 3:00 36 Zhoršená 22 Dobrá 36 Zhoršená 14 Dobrá 19 Dobrá
24.01. 2:00 39 Zhoršená 23 Dobrá 39 Zhoršená 13 Dobrá 21 Dobrá
24.01. 1:00 37 Zhoršená 21 Dobrá 37 Zhoršená 13 Dobrá 23 Dobrá
24.01. 0:00 26 Dobrá 17 Dobrá 26 Dobrá 15 Dobrá 21 Dobrá
23.01. 23:00 33 Dobrá 14 Dobrá 18 Dobrá 5 Dobrá 33 Dobrá
23.01. 22:00 34 Zhoršená 10 Dobrá 15 Dobrá 5 Dobrá 34 Zhoršená
23.01. 21:00 34 Zhoršená 7 Dobrá 9 Dobrá 4 Dobrá 34 Zhoršená
23.01. 20:00 35 Zhoršená 7 Dobrá 9 Dobrá 3 Dobrá 35 Zhoršená
23.01. 19:00 35 Zhoršená 6 Dobrá 5 Dobrá 4 Dobrá 35 Zhoršená
23.01. 18:00 36 Zhoršená 8 Dobrá 8 Dobrá 3 Dobrá 36 Zhoršená
23.01. 17:00 36 Zhoršená 5 Dobrá 4 Dobrá 3 Dobrá 36 Zhoršená
23.01. 16:00 36 Zhoršená 5 Dobrá 4 Dobrá 3 Dobrá 36 Zhoršená
23.01. 15:00 36 Zhoršená 4 Dobrá 1 Dobrá 3 Dobrá 36 Zhoršená
23.01. 14:00 36 Zhoršená 7 Dobrá 5 Dobrá 2 Dobrá 36 Zhoršená
23.01. 13:00 36 Zhoršená 9 Dobrá 12 Dobrá 2 Dobrá 36 Zhoršená
23.01. 12:00 36 Zhoršená 9 Dobrá 11 Dobrá 4 Dobrá 36 Zhoršená
23.01. 11:00 33 Dobrá 6 Dobrá 8 Dobrá 8 Dobrá 33 Dobrá
23.01. 10:00 32 Dobrá 9 Dobrá 9 Dobrá 7 Dobrá 32 Dobrá
23.01. 9:00 23 Dobrá 9 Dobrá 4 Dobrá 17 Dobrá 23 Dobrá
23.01. 8:00 24 Dobrá 9 Dobrá 3 Dobrá 18 Dobrá 24 Dobrá
23.01. 7:00 10 Dobrá 10 Dobrá 8 Dobrá 8 Dobrá
23.01. 6:00 34 Zhoršená 9 Dobrá 11 Dobrá 34 Zhoršená
23.01. 5:00 35 Zhoršená 9 Dobrá 8 Dobrá 3 Dobrá 35 Zhoršená
23.01. 4:00 35 Zhoršená 9 Dobrá 11 Dobrá 3 Dobrá 35 Zhoršená
23.01. 3:00 35 Zhoršená 9 Dobrá 14 Dobrá 3 Dobrá 35 Zhoršená
23.01. 2:00 35 Zhoršená 9 Dobrá 8 Dobrá 3 Dobrá 35 Zhoršená
23.01. 1:00 35 Zhoršená 8 Dobrá 10 Dobrá 2 Dobrá 35 Zhoršená
23.01. 0:00 35 Zhoršená 9 Dobrá 11 Dobrá 2 Dobrá 35 Zhoršená
22.01. 23:00 34 Zhoršená 13 Dobrá 22 Dobrá 5 Dobrá 34 Zhoršená
22.01. 22:00 35 Zhoršená 8 Dobrá 13 Dobrá 3 Dobrá 35 Zhoršená
22.01. 21:00 35 Zhoršená 8 Dobrá 10 Dobrá 3 Dobrá 35 Zhoršená
22.01. 20:00 35 Zhoršená 7 Dobrá 7 Dobrá 3 Dobrá 35 Zhoršená
22.01. 19:00 35 Zhoršená 5 Dobrá 4 Dobrá 4 Dobrá 35 Zhoršená
22.01. 18:00 35 Zhoršená 9 Dobrá 13 Dobrá 3 Dobrá 35 Zhoršená
22.01. 17:00 35 Zhoršená 9 Dobrá 13 Dobrá 3 Dobrá 35 Zhoršená
22.01. 16:00 35 Zhoršená 7 Dobrá 7 Dobrá 3 Dobrá 35 Zhoršená
22.01. 15:00 35 Zhoršená 10 Dobrá 12 Dobrá 2 Dobrá 35 Zhoršená
22.01. 14:00 35 Zhoršená 8 Dobrá 9 Dobrá 2 Dobrá 35 Zhoršená
22.01. 13:00 36 Zhoršená 6 Dobrá 9 Dobrá 2 Dobrá 36 Zhoršená
22.01. 12:00 34 Zhoršená 8 Dobrá 8 Dobrá 5 Dobrá 34 Zhoršená
22.01. 11:00 29 Dobrá 17 Dobrá 22 Dobrá 11 Dobrá 29 Dobrá
22.01. 10:00 27 Dobrá 16 Dobrá 27 Dobrá 18 Dobrá 19 Dobrá
22.01. 9:00 21 Dobrá 14 Dobrá 16 Dobrá 14 Dobrá 21 Dobrá
22.01. 8:00 22 Dobrá 12 Dobrá 16 Dobrá 12 Dobrá 22 Dobrá
22.01. 7:00 26 Dobrá 9 Dobrá 12 Dobrá 7 Dobrá 26 Dobrá
22.01. 6:00 11 Dobrá 9 Dobrá 11 Dobrá 7 Dobrá
22.01. 5:00 28 Dobrá 8 Dobrá 10 Dobrá 28 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 40
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 25
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 40
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 18
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 18
Maximálna hodnota: 36

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 46

24.01.2022  | 4:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 30
PM2,5 46
NO2 32

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
24.01. 4:00 46 Zhoršená 30 Dobrá 46 Zhoršená 32 Dobrá
24.01. 3:00 50 Zhoršená 31 Dobrá 50 Zhoršená
24.01. 2:00 46 Zhoršená 28 Dobrá 46 Zhoršená 24 Dobrá
24.01. 1:00 43 Zhoršená 27 Dobrá 43 Zhoršená 32 Dobrá
24.01. 0:00 43 Zhoršená 26 Dobrá 43 Zhoršená 29 Dobrá
23.01. 23:00 41 Zhoršená 25 Dobrá 41 Zhoršená 25 Dobrá
23.01. 22:00 35 Zhoršená 14 Dobrá 24 Dobrá 35 Zhoršená
23.01. 21:00 12 Dobrá 8 Dobrá 12 Dobrá 12 Dobrá
23.01. 20:00 11 Dobrá 7 Dobrá 11 Dobrá 8 Dobrá
23.01. 19:00 27 Dobrá 6 Dobrá 10 Dobrá 27 Dobrá
23.01. 18:00 12 Dobrá 4 Dobrá 6 Dobrá 12 Dobrá
23.01. 17:00 8 Dobrá 5 Dobrá 5 Dobrá 8 Dobrá
23.01. 16:00 6 Dobrá 5 Dobrá 4 Dobrá 6 Dobrá
23.01. 15:00 6 Dobrá 6 Dobrá 6 Dobrá 6 Dobrá
23.01. 14:00 10 Dobrá 7 Dobrá 10 Dobrá 8 Dobrá
23.01. 13:00 10 Dobrá 8 Dobrá 10 Dobrá 8 Dobrá
23.01. 12:00 14 Dobrá 10 Dobrá 14 Dobrá 12 Dobrá
23.01. 11:00 36 Zhoršená 19 Dobrá 29 Dobrá 36 Zhoršená
23.01. 10:00 36 Zhoršená 24 Dobrá 36 Zhoršená 36 Zhoršená
23.01. 9:00 37 Zhoršená 23 Dobrá 33 Dobrá 37 Zhoršená
23.01. 8:00 38 Zhoršená 13 Dobrá 19 Dobrá 38 Zhoršená
23.01. 7:00 38 Zhoršená 11 Dobrá 19 Dobrá 38 Zhoršená
23.01. 6:00 29 Dobrá 9 Dobrá 14 Dobrá 29 Dobrá
23.01. 5:00 13 Dobrá 6 Dobrá 8 Dobrá 13 Dobrá
23.01. 4:00 12 Dobrá 6 Dobrá 12 Dobrá 6 Dobrá
23.01. 3:00 12 Dobrá 7 Dobrá 12 Dobrá 4 Dobrá
23.01. 2:00 12 Dobrá 7 Dobrá 12 Dobrá
23.01. 1:00 12 Dobrá 9 Dobrá 12 Dobrá 6 Dobrá
23.01. 0:00 12 Dobrá 6 Dobrá 12 Dobrá 6 Dobrá
22.01. 23:00 8 Dobrá 5 Dobrá 8 Dobrá 4 Dobrá
22.01. 22:00 9 Dobrá 5 Dobrá 9 Dobrá 4 Dobrá
22.01. 21:00 5 Dobrá 4 Dobrá 5 Dobrá 4 Dobrá
22.01. 20:00 8 Dobrá 3 Dobrá 8 Dobrá 5 Dobrá
22.01. 19:00 14 Dobrá 6 Dobrá 14 Dobrá 7 Dobrá
22.01. 18:00 21 Dobrá 12 Dobrá 18 Dobrá 21 Dobrá
22.01. 17:00 24 Dobrá 8 Dobrá 12 Dobrá 24 Dobrá
22.01. 16:00 11 Dobrá 7 Dobrá 9 Dobrá 11 Dobrá
22.01. 15:00 8 Dobrá 6 Dobrá 8 Dobrá 5 Dobrá
22.01. 14:00 6 Dobrá 5 Dobrá 5 Dobrá 6 Dobrá
22.01. 13:00 11 Dobrá 11 Dobrá 11 Dobrá 7 Dobrá
22.01. 12:00 39 Zhoršená 39 Zhoršená 35 Zhoršená 18 Dobrá
22.01. 11:00 43 Zhoršená 41 Zhoršená 43 Zhoršená 36 Zhoršená
22.01. 10:00 36 Zhoršená 25 Dobrá 35 Zhoršená 36 Zhoršená
22.01. 9:00 38 Zhoršená 18 Dobrá 22 Dobrá 38 Zhoršená
22.01. 8:00 37 Zhoršená 16 Dobrá 21 Dobrá 37 Zhoršená
22.01. 7:00 33 Dobrá 12 Dobrá 18 Dobrá 33 Dobrá
22.01. 6:00 20 Dobrá 9 Dobrá 11 Dobrá 20 Dobrá
22.01. 5:00 22 Dobrá 7 Dobrá 8 Dobrá 22 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 50
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 41
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 50
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 38
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 7

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 34

24.01.2022  | 4:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 23
PM2,5 34

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
24.01. 4:00 34 Zhoršená 23 Dobrá 34 Zhoršená
24.01. 3:00 55 Zhoršená 36 Zhoršená 55 Zhoršená
24.01. 2:00 41 Zhoršená 25 Dobrá 41 Zhoršená
24.01. 1:00 37 Zhoršená 21 Dobrá 37 Zhoršená
24.01. 0:00 33 Dobrá 17 Dobrá 33 Dobrá
23.01. 23:00 36 Zhoršená 19 Dobrá 36 Zhoršená
23.01. 22:00 41 Zhoršená 25 Dobrá 41 Zhoršená
23.01. 21:00 47 Zhoršená 28 Dobrá 47 Zhoršená
23.01. 20:00 43 Zhoršená 25 Dobrá 43 Zhoršená
23.01. 19:00 35 Zhoršená 22 Dobrá 35 Zhoršená
23.01. 18:00 52 Zhoršená 36 Zhoršená 52 Zhoršená
23.01. 17:00 53 Zhoršená 37 Zhoršená 53 Zhoršená
23.01. 16:00 18 Dobrá 13 Dobrá 18 Dobrá
23.01. 15:00 17 Dobrá 11 Dobrá 17 Dobrá
23.01. 14:00 24 Dobrá 16 Dobrá 24 Dobrá
23.01. 13:00 32 Dobrá 20 Dobrá 32 Dobrá
23.01. 12:00 22 Dobrá 16 Dobrá 22 Dobrá
23.01. 11:00 26 Dobrá 17 Dobrá 26 Dobrá
23.01. 10:00 26 Dobrá 18 Dobrá 26 Dobrá
23.01. 9:00 14 Dobrá 14 Dobrá 12 Dobrá
23.01. 8:00 10 Dobrá 10 Dobrá 1 Dobrá
23.01. 7:00 14 Dobrá 14 Dobrá 1 Dobrá
23.01. 6:00 15 Dobrá 15 Dobrá 8 Dobrá
23.01. 5:00 29 Dobrá 19 Dobrá 29 Dobrá
23.01. 4:00 30 Dobrá 19 Dobrá 30 Dobrá
23.01. 3:00 38 Zhoršená 23 Dobrá 38 Zhoršená
23.01. 2:00 38 Zhoršená 22 Dobrá 38 Zhoršená
23.01. 1:00 34 Zhoršená 18 Dobrá 34 Zhoršená
23.01. 0:00 34 Zhoršená 19 Dobrá 34 Zhoršená
22.01. 23:00 45 Zhoršená 28 Dobrá 45 Zhoršená
22.01. 22:00 40 Zhoršená 25 Dobrá 40 Zhoršená
22.01. 21:00 16 Dobrá 9 Dobrá 16 Dobrá
22.01. 20:00 9 Dobrá 6 Dobrá 9 Dobrá
22.01. 19:00 9 Dobrá 5 Dobrá 9 Dobrá
22.01. 18:00 10 Dobrá 4 Dobrá 10 Dobrá
22.01. 17:00 3 Dobrá 3 Dobrá 3 Dobrá
22.01. 16:00 6 Dobrá 4 Dobrá 6 Dobrá
22.01. 15:00 4 Dobrá 4 Dobrá 2 Dobrá
22.01. 14:00 9 Dobrá 3 Dobrá 9 Dobrá
22.01. 13:00 12 Dobrá 6 Dobrá 12 Dobrá
22.01. 12:00 39 Zhoršená 23 Dobrá 39 Zhoršená
22.01. 11:00 33 Dobrá 21 Dobrá 33 Dobrá
22.01. 10:00 37 Zhoršená 27 Dobrá 37 Zhoršená
22.01. 9:00 29 Dobrá 17 Dobrá 29 Dobrá
22.01. 8:00 36 Zhoršená 23 Dobrá 36 Zhoršená
22.01. 7:00 37 Zhoršená 25 Dobrá 37 Zhoršená
22.01. 6:00 39 Zhoršená 27 Dobrá 39 Zhoršená
22.01. 5:00 34 Zhoršená 30 Dobrá 34 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 55
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 37
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 55

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 56

24.01.2022  | 4:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 41
PM2,5 56
NO2 13

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
24.01. 4:00 56 Zhoršená 41 Zhoršená 56 Zhoršená 13 Dobrá
24.01. 3:00 62 Zhoršená 42 Zhoršená 62 Zhoršená 13 Dobrá 10 Dobrá
24.01. 2:00 60 Zhoršená 39 Zhoršená 60 Zhoršená 14 Dobrá 11 Dobrá
24.01. 1:00 65 Zhoršená 40 Zhoršená 65 Zhoršená 14 Dobrá 12 Dobrá
24.01. 0:00 52 Zhoršená 35 Zhoršená 52 Zhoršená 13 Dobrá 14 Dobrá
23.01. 23:00 41 Zhoršená 28 Dobrá 41 Zhoršená 12 Dobrá 14 Dobrá
23.01. 22:00 23 Dobrá 14 Dobrá 23 Dobrá 22 Dobrá
23.01. 21:00 24 Dobrá 13 Dobrá 24 Dobrá 4 Dobrá 24 Dobrá
23.01. 20:00 24 Dobrá 7 Dobrá 12 Dobrá 4 Dobrá 24 Dobrá
23.01. 19:00 24 Dobrá 6 Dobrá 11 Dobrá 3 Dobrá 24 Dobrá
23.01. 18:00 24 Dobrá 6 Dobrá 12 Dobrá 4 Dobrá 24 Dobrá
23.01. 17:00 24 Dobrá 5 Dobrá 8 Dobrá 5 Dobrá 24 Dobrá
23.01. 16:00 26 Dobrá 11 Dobrá 20 Dobrá 3 Dobrá 26 Dobrá
23.01. 15:00 25 Dobrá 10 Dobrá 20 Dobrá 6 Dobrá 25 Dobrá
23.01. 14:00 27 Dobrá 7 Dobrá 14 Dobrá 4 Dobrá 27 Dobrá
23.01. 13:00 33 Dobrá 18 Dobrá 33 Dobrá 4 Dobrá 26 Dobrá
23.01. 12:00 52 Zhoršená 36 Zhoršená 52 Zhoršená 13 Dobrá 20 Dobrá
23.01. 11:00 51 Zhoršená 41 Zhoršená 51 Zhoršená 15 Dobrá 15 Dobrá
23.01. 10:00 56 Zhoršená 53 Zhoršená 56 Zhoršená 12 Dobrá 12 Dobrá
23.01. 9:00 56 Zhoršená 43 Zhoršená 56 Zhoršená 11 Dobrá 11 Dobrá
23.01. 8:00 42 Zhoršená 30 Dobrá 42 Zhoršená 9 Dobrá 10 Dobrá
23.01. 7:00 33 Dobrá 23 Dobrá 33 Dobrá 7 Dobrá 11 Dobrá
23.01. 6:00 38 Zhoršená 29 Dobrá 38 Zhoršená 8 Dobrá 9 Dobrá
23.01. 5:00 33 Dobrá 27 Dobrá 33 Dobrá 6 Dobrá 11 Dobrá
23.01. 4:00 46 Zhoršená 36 Zhoršená 46 Zhoršená 6 Dobrá 11 Dobrá
23.01. 3:00 53 Zhoršená 42 Zhoršená 53 Zhoršená 7 Dobrá 10 Dobrá
23.01. 2:00 49 Zhoršená 42 Zhoršená 49 Zhoršená 8 Dobrá
23.01. 1:00 57 Zhoršená 44 Zhoršená 57 Zhoršená 9 Dobrá 10 Dobrá
23.01. 0:00 67 Zlá 56 Zhoršená 67 Zlá 9 Dobrá 10 Dobrá
22.01. 23:00 69 Zlá 66 Zhoršená 69 Zlá 13 Dobrá 10 Dobrá
22.01. 22:00 67 Zlá 49 Zhoršená 67 Zlá 12 Dobrá 12 Dobrá
22.01. 21:00 67 Zlá 42 Zhoršená 67 Zlá 14 Dobrá
22.01. 20:00 67 Zlá 43 Zhoršená 67 Zlá 10 Dobrá 14 Dobrá
22.01. 19:00 33 Dobrá 20 Dobrá 33 Dobrá 8 Dobrá 17 Dobrá
22.01. 18:00 24 Dobrá 17 Dobrá 24 Dobrá 9 Dobrá 20 Dobrá
22.01. 17:00 24 Dobrá 10 Dobrá 20 Dobrá 7 Dobrá 24 Dobrá
22.01. 16:00 25 Dobrá 10 Dobrá 17 Dobrá 6 Dobrá 25 Dobrá
22.01. 15:00 27 Dobrá 10 Dobrá 24 Dobrá 5 Dobrá 27 Dobrá
22.01. 14:00 38 Zhoršená 21 Dobrá 38 Zhoršená 5 Dobrá 26 Dobrá
22.01. 13:00 37 Zhoršená 23 Dobrá 37 Zhoršená 9 Dobrá 22 Dobrá
22.01. 12:00 38 Zhoršená 30 Dobrá 38 Zhoršená 11 Dobrá 18 Dobrá
22.01. 11:00 37 Zhoršená 33 Dobrá 37 Zhoršená 9 Dobrá 17 Dobrá
22.01. 10:00 45 Zhoršená 39 Zhoršená 45 Zhoršená 10 Dobrá 15 Dobrá
22.01. 9:00 38 Zhoršená 32 Dobrá 38 Zhoršená 10 Dobrá 10 Dobrá
22.01. 8:00 36 Zhoršená