Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Zóna Banskobystrický kraj

Zoznam obcí určený Metódou integrovaného posúdenia (2023)
Okres Obce Namerané prekročenie Hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia
Banská Bystrica Banská Bystrica PM10: Banská Bystrica, Štefánikovo nábr. (2021); BaP: BB Štefánikovo nábr. (2019 – 2022), Zelená (2019 – 2021) Lokálne kúreniská
Banská Bystrica Badín, Dolná Mičiná, Horná Mičiná, Horné Pršany, Kynceľová, Malachov, Môlča, Podkonice, Poniky, Riečka, Staré Hory, Špania Dolina, Tajov Lokálne kúreniská
Brezno Beňuš, Braväcovo, Brezno, Bystrá, Čierny Balog, Dolná Lehota, Heľpa, Horná Lehota, Hronec, Jasenie, Mýto pod Ďumbierom, Osrblie, Podbrezová, Pohorelá, Polomka, Predajná, Šumiac, Telgárt, Valaská, Vaľkovňa, Závadka nad Hronom Lokálne kúreniská
Lučenec Belina, Biskupice, Boľkovce, Bulhary, Buzitka, Čakanovce, Čamovce, Divín, Fiľakovo, Fiľakovské Kováče, Holiša, Kalonda, Lipovany, Lučenec, Mikušovce, Mučín, Nitra nad Ipľom, Nové Hony, Panické Dravce, Pinciná, Pleš, Prša, Radzovce, Rapovce, Ratka, Šávoľ, Šiatorská Bukovinka, Šíd, Šurice, Točnica, Tomášovce, Trebeľovce, Veľká nad Ipľom, Veľké Dravce, Vidiná Lokálne kúreniská
Poltár Breznička, Cinobaňa, Hrnčiarska Ves, Hrnčiarske Zalužany, Kalinovo, Mládzovo, Poltár, Rovňany, Sušany, Veľká Ves Lokálne kúreniská
Revúca Jelšava PM10: Jelšava, Jesenského (2019 – 2022); PM2,5: (2019, 2021, 2022); BaP: (2019 – 2022) Lokálne kúreniská
Revúca Gemer, Chyžné, Lubeník, Magnezitovce, Mokrá Lúka, Otročok, Ratková, Revúca, Revúcka Lehota, Sirk, Tornaľa, Turčok, Žiar Lokálne kúreniská
Rimavská Sobota Abovce, Barca, Bátka, Belín, Blhovce, Bottovo, Cakov, Čerenčany, Čierny Potok, Číž, Dolné Zahorany, Dražice, Drňa, Dubno, Dubovec, Dulovo, Figa, Gemerček, Gemerské Dechtáre, Gemerské Michalovce, Gemerský Jablonec, Gortva, Hajnáčka, Hnúšťa, Hodejov, Hodejovec, Hostice, Hrachovo, Hubovo, Husiná, Chanava, Chrámec, Ivanice, Janice, Jesenské, Jestice, Kaloša, Kesovce, Klenovec, Konrádovce, Kráľ, Kružno, Lenartovce, Lenka, Martinová, Nová Bašta, Orávka, Ožďany, Pavlovce, Petrovce, Radnovce, Rakytník, Riečka, Rimavská Baňa, Rimavská Seč, Rimavská Sobota, Rimavské Brezovo, Rimavské Janovce, Rumince, Stará Bašta, Stránska, Studená, Sútor, Šimonovce, Širkovce, Štrkovec, Tachty, Tisovec, Tomášovce, Uzovská Panica, Valice, Včelince, Večelkov, Veľké Teriakovce, Veľký Blh, Vieska nad Blhom, Vlkyňa, Vyšné Valice, Zádor, Zacharovce, Žíp Lokálne kúreniská
Veľký Krtíš Hrušov, Kleňany, Vinica Lokálne kúreniská
Zvolen Zvolen Lokálne kúreniská, cestná doprava, priemysel
Zvolen Babiná, Breziny, Bzovská Lehôtka, Dobrá Niva, Pliešovce, Sása, Zvolenská Slatina Lokálne kúreniská
Žarnovica Brehy, Hodruša-Hámre, Horné Hámre, Malá Lehota, Nová Baňa, Rudno nad Hronom, Tekovská Breznica, Veľká Lehota, Voznica Lokálne kúreniská
Žarnovica Žarnovica BaP: Žarnovica, Dolná (2021, 2022) Lokálne kúreniská
Žiar nad Hronom Lovčica-Trubín Lokálne kúreniská

Kvalita ovzdušia v zóne: Banskobystrický kraj

Rozloha územia:
9 453,99 km2
Počet obyvateľov:
643 102,00 osôb
Hustota obyvateľov:
68,02 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 14,69 %; 65+: 18,03 %
Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 12

17.04.2024  | 3:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 11
PM2,5 12
NO2 5
O3 12

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
17.04. 3:00 12 Dobrá 11 Dobrá 12 Dobrá 5 Dobrá 12 Dobrá
17.04. 2:00 11 Dobrá 9 Dobrá 6 Dobrá 6 Dobrá 11 Dobrá
17.04. 1:00 15 Dobrá 8 Dobrá 7 Dobrá 4 Dobrá 15 Dobrá
17.04. 0:00 20 Dobrá 4 Dobrá 2 Dobrá 4 Dobrá 20 Dobrá
16.04. 23:00 24 Dobrá 7 Dobrá 11 Dobrá 3 Dobrá 24 Dobrá
16.04. 22:00 22 Dobrá 10 Dobrá 18 Dobrá 5 Dobrá 22 Dobrá
16.04. 21:00 25 Dobrá 4 Dobrá 4 Dobrá 25 Dobrá
16.04. 20:00 34 Zhoršená 1 Dobrá 1 Dobrá 2 Dobrá 34 Zhoršená
16.04. 19:00 35 Zhoršená 4 Dobrá 2 Dobrá 2 Dobrá 35 Zhoršená
16.04. 18:00 36 Zhoršená 6 Dobrá 1 Dobrá 2 Dobrá 36 Zhoršená
16.04. 17:00 36 Zhoršená 5 Dobrá 5 Dobrá 2 Dobrá 36 Zhoršená
16.04. 16:00 37 Zhoršená 3 Dobrá 5 Dobrá 2 Dobrá 37 Zhoršená
16.04. 15:00 38 Zhoršená 2 Dobrá 1 Dobrá 2 Dobrá 38 Zhoršená
16.04. 14:00 39 Zhoršená 1 Dobrá 1 Dobrá 2 Dobrá 39 Zhoršená
16.04. 13:00 40 Zhoršená 1 Dobrá 1 Dobrá 2 Dobrá 40 Zhoršená
16.04. 12:00 39 Zhoršená 4 Dobrá 1 Dobrá 2 Dobrá 39 Zhoršená
16.04. 11:00 4 Dobrá 4 Dobrá 3 Dobrá 1 Dobrá
16.04. 10:00 36 Zhoršená 8 Dobrá 4 Dobrá 2 Dobrá 36 Zhoršená
16.04. 9:00 36 Zhoršená 2 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá 36 Zhoršená
16.04. 8:00 37 Zhoršená 5 Dobrá 1 Dobrá 3 Dobrá 37 Zhoršená
16.04. 7:00 32 Dobrá 5 Dobrá 1 Dobrá 2 Dobrá 32 Dobrá
16.04. 6:00 37 Zhoršená 7 Dobrá 5 Dobrá 1 Dobrá 37 Zhoršená
16.04. 5:00 25 Dobrá 10 Dobrá 12 Dobrá 3 Dobrá 25 Dobrá
16.04. 4:00 20 Dobrá 7 Dobrá 5 Dobrá 4 Dobrá 20 Dobrá
16.04. 3:00 20 Dobrá 8 Dobrá 6 Dobrá 4 Dobrá 20 Dobrá
16.04. 2:00 22 Dobrá 14 Dobrá 12 Dobrá 3 Dobrá 22 Dobrá
16.04. 1:00 22 Dobrá 11 Dobrá 7 Dobrá 4 Dobrá 22 Dobrá
16.04. 0:00 22 Dobrá 14 Dobrá 15 Dobrá 4 Dobrá 22 Dobrá
15.04. 23:00 22 Dobrá 15 Dobrá 14 Dobrá 5 Dobrá 22 Dobrá
15.04. 22:00 21 Dobrá 11 Dobrá 2 Dobrá 7 Dobrá 21 Dobrá
15.04. 21:00 24 Dobrá 5 Dobrá 2 Dobrá 3 Dobrá 24 Dobrá
15.04. 20:00 25 Dobrá 7 Dobrá 3 Dobrá 25 Dobrá
15.04. 19:00 28 Dobrá 6 Dobrá 7 Dobrá 5 Dobrá 28 Dobrá
15.04. 18:00 35 Zhoršená 9 Dobrá 14 Dobrá 1 Dobrá 35 Zhoršená
15.04. 17:00 35 Zhoršená 6 Dobrá 7 Dobrá 1 Dobrá 35 Zhoršená
15.04. 16:00 35 Zhoršená 10 Dobrá 13 Dobrá 1 Dobrá 35 Zhoršená
15.04. 15:00 35 Zhoršená 15 Dobrá 24 Dobrá 1 Dobrá 35 Zhoršená
15.04. 14:00 37 Zhoršená 19 Dobrá 25 Dobrá 2 Dobrá 37 Zhoršená
15.04. 13:00 36 Zhoršená 20 Dobrá 25 Dobrá 5 Dobrá 36 Zhoršená
15.04. 12:00 32 Dobrá 18 Dobrá 24 Dobrá 7 Dobrá 32 Dobrá
15.04. 11:00 34 Zhoršená 21 Dobrá 34 Zhoršená 11 Dobrá 22 Dobrá
15.04. 10:00 24 Dobrá 19 Dobrá 24 Dobrá 19 Dobrá
15.04. 9:00 19 Dobrá 14 Dobrá 16 Dobrá 19 Dobrá 11 Dobrá
15.04. 8:00 12 Dobrá 12 Dobrá 10 Dobrá 12 Dobrá 11 Dobrá
15.04. 7:00 15 Dobrá 15 Dobrá 15 Dobrá 7 Dobrá 15 Dobrá
15.04. 6:00 17 Dobrá 12 Dobrá 17 Dobrá 5 Dobrá 16 Dobrá
15.04. 5:00 17 Dobrá 12 Dobrá 16 Dobrá 4 Dobrá 17 Dobrá
15.04. 4:00 19 Dobrá 11 Dobrá 11 Dobrá 5 Dobrá 19 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 40
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 21
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 34
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 19
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 11
Maximálna hodnota: 40

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 22

16.04.2024  | 14:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 3
PM2,5 4
NO2 22
SO2 4

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
16.04. 14:00 22 Dobrá 3 Dobrá 4 Dobrá 22 Dobrá
16.04. 13:00 24 Dobrá 5 Dobrá 8 Dobrá 24 Dobrá
16.04. 12:00 11 Dobrá 1 Dobrá 5 Dobrá 11 Dobrá
16.04. 11:00 25 Dobrá 2 Dobrá 3 Dobrá 25 Dobrá
16.04. 10:00 22 Dobrá 8 Dobrá 6 Dobrá 22 Dobrá
16.04. 9:00 38 Zhoršená 11 Dobrá 5 Dobrá 38 Zhoršená
16.04. 8:00 35 Zhoršená 7 Dobrá 4 Dobrá 35 Zhoršená
16.04. 7:00 34 Zhoršená 5 Dobrá 4 Dobrá 34 Zhoršená
16.04. 6:00 13 Dobrá 5 Dobrá 2 Dobrá 13 Dobrá
16.04. 5:00 6 Dobrá 6 Dobrá 1 Dobrá 5 Dobrá
16.04. 4:00 8 Dobrá 8 Dobrá 5 Dobrá 5 Dobrá
16.04. 3:00 10 Dobrá 10 Dobrá 7 Dobrá 3 Dobrá
16.04. 2:00 12 Dobrá 12 Dobrá 1 Dobrá 5 Dobrá
16.04. 1:00 8 Dobrá 8 Dobrá 3 Dobrá 4 Dobrá
16.04. 0:00 10 Dobrá 4 Dobrá 10 Dobrá 6 Dobrá
15.04. 23:00 22 Dobrá 22 Dobrá 13 Dobrá 7 Dobrá
15.04. 22:00 15 Dobrá 13 Dobrá 11 Dobrá 15 Dobrá
15.04. 21:00 15 Dobrá 15 Dobrá 3 Dobrá
15.04. 20:00 18 Dobrá 11 Dobrá 1 Dobrá 18 Dobrá
15.04. 19:00 26 Dobrá 9 Dobrá 12 Dobrá 26 Dobrá
15.04. 18:00 17 Dobrá 12 Dobrá 17 Dobrá 10 Dobrá
15.04. 17:00 16 Dobrá 13 Dobrá 16 Dobrá 8 Dobrá
15.04. 16:00 13 Dobrá 10 Dobrá 13 Dobrá 12 Dobrá
15.04. 15:00 16 Dobrá 15 Dobrá 16 Dobrá 13 Dobrá
15.04. 14:00 27 Dobrá 23 Dobrá 27 Dobrá 8 Dobrá
15.04. 13:00 33 Dobrá 29 Dobrá 33 Dobrá 27 Dobrá
15.04. 12:00 29 Dobrá 29 Dobrá 27 Dobrá 28 Dobrá
15.04. 11:00 32 Dobrá 32 Dobrá 29 Dobrá 25 Dobrá
15.04. 10:00 52 Zhoršená 52 Zhoršená 38 Zhoršená 35 Zhoršená
15.04. 9:00 55 Zhoršená 55 Zhoršená 38 Zhoršená 34 Zhoršená
15.04. 8:00 41 Zhoršená 41 Zhoršená 27 Dobrá 34 Zhoršená
15.04. 7:00 32 Dobrá 32 Dobrá 21 Dobrá 31 Dobrá
15.04. 6:00 25 Dobrá 25 Dobrá 20 Dobrá 21 Dobrá
15.04. 5:00 19 Dobrá 19 Dobrá 14 Dobrá 14 Dobrá
15.04. 4:00 17 Dobrá 17 Dobrá 14 Dobrá 9 Dobrá
15.04. 3:00 18 Dobrá 15 Dobrá 18 Dobrá 7 Dobrá
15.04. 2:00 17 Dobrá 15 Dobrá 17 Dobrá 8 Dobrá
15.04. 1:00 18 Dobrá 16 Dobrá 18 Dobrá 12 Dobrá
15.04. 0:00 21 Dobrá 21 Dobrá 19 Dobrá 18 Dobrá
14.04. 23:00 27 Dobrá 22 Dobrá 22 Dobrá 27 Dobrá
14.04. 22:00 34 Zhoršená 24 Dobrá 24 Dobrá 34 Zhoršená
14.04. 21:00 37 Zhoršená 18 Dobrá 21 Dobrá 37 Zhoršená
14.04. 20:00 23 Dobrá 15 Dobrá 20 Dobrá 23 Dobrá
14.04. 19:00 15 Dobrá 13 Dobrá 15 Dobrá
14.04. 18:00 17 Dobrá 14 Dobrá 17 Dobrá 5 Dobrá
14.04. 17:00 21 Dobrá 16 Dobrá 21 Dobrá 4 Dobrá
14.04. 16:00 17 Dobrá 11 Dobrá 17 Dobrá 7 Dobrá
14.04. 15:00 18 Dobrá 15 Dobrá 18 Dobrá 5 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 55
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 55
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 38
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 38
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 10

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 9

17.04.2024  | 3:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 9
PM2,5 8

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
17.04. 3:00 9 Dobrá 9 Dobrá 8 Dobrá
17.04. 2:00 9 Dobrá 9 Dobrá 1 Dobrá
17.04. 1:00 9 Dobrá 9 Dobrá 5 Dobrá
17.04. 0:00 7 Dobrá 7 Dobrá 3 Dobrá
16.04. 23:00 7 Dobrá 7 Dobrá 5 Dobrá
16.04. 22:00 9 Dobrá 8 Dobrá 9 Dobrá
16.04. 21:00 12 Dobrá 9 Dobrá 12 Dobrá
16.04. 20:00 9 Dobrá 4 Dobrá 9 Dobrá
16.04. 19:00 3 Dobrá 3 Dobrá 2 Dobrá
16.04. 18:00 5 Dobrá 3 Dobrá 5 Dobrá
16.04. 17:00 4 Dobrá 4 Dobrá 3 Dobrá
16.04. 16:00 4 Dobrá 4 Dobrá 2 Dobrá
16.04. 15:00 5 Dobrá 5 Dobrá 3 Dobrá
16.04. 14:00 3 Dobrá 2 Dobrá 3 Dobrá
16.04. 13:00 1 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá
16.04. 12:00 3 Dobrá 3 Dobrá 1 Dobrá
16.04. 11:00 6 Dobrá 6 Dobrá 4 Dobrá
16.04. 10:00 6 Dobrá 6 Dobrá 5 Dobrá
16.04. 9:00 6 Dobrá 6 Dobrá 3 Dobrá
16.04. 8:00 5 Dobrá 5 Dobrá 2 Dobrá
16.04. 7:00 5 Dobrá 5 Dobrá 1 Dobrá
16.04. 6:00 4 Dobrá 4 Dobrá 1 Dobrá
16.04. 5:00 4 Dobrá 4 Dobrá 1 Dobrá
16.04. 4:00 10 Dobrá 10 Dobrá 2 Dobrá
16.04. 3:00 9 Dobrá 9 Dobrá 4 Dobrá
16.04. 2:00 7 Dobrá 7 Dobrá 3 Dobrá
16.04. 1:00 6 Dobrá 6 Dobrá 1 Dobrá
16.04. 0:00 9 Dobrá 9 Dobrá 1 Dobrá
15.04. 23:00 13 Dobrá 13 Dobrá 5 Dobrá
15.04. 22:00 14 Dobrá 14 Dobrá 2 Dobrá
15.04. 21:00 10 Dobrá 10 Dobrá 1 Dobrá
15.04. 20:00 7 Dobrá 7 Dobrá 4 Dobrá
15.04. 19:00 5 Dobrá 5 Dobrá 1 Dobrá
15.04. 18:00 9 Dobrá 8 Dobrá 9 Dobrá
15.04. 17:00 8 Dobrá 7 Dobrá 8 Dobrá
15.04. 16:00 14 Dobrá 14 Dobrá 12 Dobrá
15.04. 15:00 17 Dobrá 17 Dobrá 12 Dobrá
15.04. 14:00 20 Dobrá 17 Dobrá 20 Dobrá
15.04. 13:00 21 Dobrá 17 Dobrá 21 Dobrá
15.04. 12:00 26 Dobrá 19 Dobrá 26 Dobrá
15.04. 11:00 23 Dobrá 22 Dobrá 23 Dobrá
15.04. 10:00 26 Dobrá 26 Dobrá 25 Dobrá
15.04. 9:00 25 Dobrá 25 Dobrá 22 Dobrá
15.04. 8:00 21 Dobrá 21 Dobrá 11 Dobrá
15.04. 7:00 15 Dobrá 15 Dobrá 11 Dobrá
15.04. 6:00 15 Dobrá 14 Dobrá 15 Dobrá
15.04. 5:00 12 Dobrá 12 Dobrá 10 Dobrá
15.04. 4:00 13 Dobrá 10 Dobrá 13 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 26
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 26
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 26

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 15

17.04.2024  | 3:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 15
PM2,5 15
NO2 1
O3 7

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
17.04. 3:00 15 Dobrá 15 Dobrá 15 Dobrá 1 Dobrá 7 Dobrá
17.04. 2:00 13 Dobrá 13 Dobrá 12 Dobrá 2 Dobrá 8 Dobrá
17.04. 1:00 13 Dobrá 13 Dobrá 10 Dobrá 2 Dobrá 9 Dobrá
17.04. 0:00 15 Dobrá 15 Dobrá 9 Dobrá 3 Dobrá 9 Dobrá
16.04. 23:00 20 Dobrá 16 Dobrá 20 Dobrá 2 Dobrá 13 Dobrá
16.04. 22:00 35 Zhoršená 22 Dobrá 35 Zhoršená 3 Dobrá 16 Dobrá
16.04. 21:00 21 Dobrá 15 Dobrá 21 Dobrá 4 Dobrá 20 Dobrá
16.04. 20:00 33 Dobrá 10 Dobrá 14 Dobrá 2 Dobrá 33 Dobrá
16.04. 19:00 9 Dobrá 9 Dobrá 9 Dobrá 3 Dobrá
16.04. 18:00 37 Zhoršená 6 Dobrá 4 Dobrá 37 Zhoršená
16.04. 17:00 39 Zhoršená 8 Dobrá 7 Dobrá 2 Dobrá 39 Zhoršená
16.04. 16:00 40 Zhoršená 6 Dobrá 9 Dobrá 2 Dobrá 40 Zhoršená
16.04. 15:00 38 Zhoršená 6 Dobrá 9 Dobrá 2 Dobrá 38 Zhoršená
16.04. 14:00 38 Zhoršená 6 Dobrá 2 Dobrá 2 Dobrá 38 Zhoršená
16.04. 13:00 41 Zhoršená 3 Dobrá 5 Dobrá 1 Dobrá 41 Zhoršená
16.04. 12:00 38 Zhoršená 4 Dobrá 4 Dobrá 2 Dobrá 38 Zhoršená
16.04. 11:00 33 Dobrá 8 Dobrá 10 Dobrá 3 Dobrá 33 Dobrá
16.04. 10:00 30 Dobrá 8 Dobrá 5 Dobrá 3 Dobrá 30 Dobrá
16.04. 9:00 29 Dobrá 8 Dobrá 5 Dobrá 4 Dobrá 29 Dobrá
16.04. 8:00 24 Dobrá 4 Dobrá 4 Dobrá 3 Dobrá 24 Dobrá
16.04. 7:00 24 Dobrá 4 Dobrá 2 Dobrá 2 Dobrá 24 Dobrá
16.04. 6:00 24 Dobrá 6 Dobrá 5 Dobrá 1 Dobrá 24 Dobrá
16.04. 5:00 21 Dobrá 8 Dobrá 5 Dobrá 2 Dobrá 21 Dobrá
16.04. 4:00 20 Dobrá 8 Dobrá 5 Dobrá 2 Dobrá 20 Dobrá
16.04. 3:00 20 Dobrá 8 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá 20 Dobrá
16.04. 2:00 26 Dobrá 4 Dobrá 8 Dobrá 1 Dobrá 26 Dobrá
16.04. 1:00 25 Dobrá 10 Dobrá 2 Dobrá 1 Dobrá 25 Dobrá
16.04. 0:00 25 Dobrá 14 Dobrá 4 Dobrá 1 Dobrá 25 Dobrá
15.04. 23:00 24 Dobrá 15 Dobrá 8 Dobrá 2 Dobrá 24 Dobrá
15.04. 22:00 19 Dobrá 12 Dobrá 8 Dobrá 3 Dobrá 19 Dobrá
15.04. 21:00 28 Dobrá 16 Dobrá 14 Dobrá 3 Dobrá 28 Dobrá