Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Zóna Košický kraj

ORKO vymedzené na základe merania v rokoch 2019 – 2021
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Spišská Nová Ves Obec/mesto: Krompachy BaP
ORKO vymedzené na základe matematického modelovania
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Gelnica Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Rožňava Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Košice-okolie Obec/mesto: Bačkovík, Bidovce, Blažice, Bohdanovce, Boliarov, Čakanovce, Čečejovce, Drienovec, Družstevná pri Hornáde, Ďurďošík, Ďurkov, Háj, Jasov, Kecerovce, Košická Belá, Medzev, Moldava nad Bodvou, Nižná Kamenica, Nováčany, Poproč, Rankovce, Ruskov, Slanec, Svinica, Štós, Šemša, Trsťany, Turňa nad Bodvou, Vyšná Kamenica, Vyšný Medzev PM10, PM2,5, BaP
Sobrance Obec/mesto: Hlivištia, Ruský Hrabovec, Sobrance, Vyšná Rybnica, Vyšné Remety PM10, PM2,5, BaP
Spišská Nová Ves Obec/mesto: Betlanovce, Bystrany, Harichovce, Hnilčík, Hrabušice, Iliašovce, Krompachy, Markušovce, Poráč, Slovinky, Smižany, Spišská Nová Ves, Spišské Vlachy PM10, PM2,5, BaP
Trebišov Obec/mesto: Borša, Kráľovský Chlmec, Kuzmice, Malé Trakany, Pribeník, Slovenské Nové Mesto, Trebišov, Veľké Trakany PM10, PM2,5, BaP

Kvalita ovzdušia v zóne: Košický kraj

Rozloha územia:
6 457,94 km2
Počet obyvateľov:
556 832,00 osôb
Hustota obyvateľov:
86,22 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 18,23 %; 65+: 14,71 %
Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 33

04.10.2023  | 7:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 6
NO2 2
O3 33

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
04.10. 7:00 33 Dobrá 6 Dobrá 2 Dobrá 33 Dobrá
04.10. 6:00 37 Zhoršená 12 Dobrá 2 Dobrá 37 Zhoršená
04.10. 5:00 39 Zhoršená 15 Dobrá 2 Dobrá 39 Zhoršená
04.10. 4:00 40 Zhoršená 14 Dobrá 2 Dobrá 40 Zhoršená
04.10. 3:00 40 Zhoršená 14 Dobrá 2 Dobrá 40 Zhoršená
04.10. 2:00 39 Zhoršená 11 Dobrá 3 Dobrá 39 Zhoršená
04.10. 1:00 35 Zhoršená 9 Dobrá 4 Dobrá 35 Zhoršená
04.10. 0:00 35 Zhoršená 11 Dobrá 5 Dobrá 35 Zhoršená
03.10. 23:00 36 Zhoršená 12 Dobrá 4 Dobrá 36 Zhoršená
03.10. 22:00 36 Zhoršená 10 Dobrá 4 Dobrá 36 Zhoršená
03.10. 21:00 37 Zhoršená 8 Dobrá 4 Dobrá 37 Zhoršená
03.10. 20:00 38 Zhoršená 8 Dobrá 4 Dobrá 38 Zhoršená
03.10. 19:00 38 Zhoršená 12 Dobrá 4 Dobrá 38 Zhoršená
03.10. 18:00 38 Zhoršená 11 Dobrá 4 Dobrá 38 Zhoršená
03.10. 17:00 38 Zhoršená 10 Dobrá 4 Dobrá 38 Zhoršená
03.10. 16:00 37 Zhoršená 14 Dobrá 37 Zhoršená
03.10. 15:00 37 Zhoršená 12 Dobrá 4 Dobrá 37 Zhoršená
03.10. 14:00 35 Zhoršená 11 Dobrá 4 Dobrá 35 Zhoršená
03.10. 13:00 32 Dobrá 10 Dobrá 4 Dobrá 32 Dobrá
03.10. 12:00 10 Dobrá 10 Dobrá 4 Dobrá
03.10. 11:00 35 Zhoršená 10 Dobrá 4 Dobrá 35 Zhoršená
03.10. 10:00 35 Zhoršená 11 Dobrá 4 Dobrá 35 Zhoršená
03.10. 9:00 35 Zhoršená 9 Dobrá 4 Dobrá 35 Zhoršená
03.10. 8:00 36 Zhoršená 12 Dobrá 4 Dobrá 36 Zhoršená
03.10. 7:00 39 Zhoršená 10 Dobrá 3 Dobrá 39 Zhoršená
03.10. 6:00 39 Zhoršená 12 Dobrá 3 Dobrá 39 Zhoršená
03.10. 5:00 39 Zhoršená 11 Dobrá 3 Dobrá 39 Zhoršená
03.10. 4:00 38 Zhoršená 10 Dobrá 3 Dobrá 38 Zhoršená
03.10. 3:00 37 Zhoršená 8 Dobrá 2 Dobrá 37 Zhoršená
03.10. 2:00 37 Zhoršená 9 Dobrá 2 Dobrá 37 Zhoršená
03.10. 1:00 36 Zhoršená 8 Dobrá 2 Dobrá 36 Zhoršená
03.10. 0:00 35 Zhoršená 8 Dobrá 2 Dobrá 35 Zhoršená
02.10. 23:00 32 Dobrá 7 Dobrá 2 Dobrá 32 Dobrá
02.10. 22:00 32 Dobrá 7 Dobrá 2 Dobrá 32 Dobrá
02.10. 21:00 34 Zhoršená 7 Dobrá 2 Dobrá 34 Zhoršená
02.10. 20:00 35 Zhoršená 6 Dobrá 2 Dobrá 35 Zhoršená
02.10. 19:00 35 Zhoršená 6 Dobrá 1 Dobrá 35 Zhoršená
02.10. 18:00 35 Zhoršená 8 Dobrá 1 Dobrá 35 Zhoršená
02.10. 17:00 35 Zhoršená 8 Dobrá 2 Dobrá 35 Zhoršená
02.10. 16:00 34 Zhoršená 10 Dobrá 2 Dobrá 34 Zhoršená
02.10. 15:00 34 Zhoršená 10 Dobrá 34 Zhoršená
02.10. 14:00 30 Dobrá 10 Dobrá 4 Dobrá 30 Dobrá
02.10. 13:00 33 Dobrá 10 Dobrá 2 Dobrá 33 Dobrá
02.10. 12:00 35 Zhoršená 11 Dobrá 2 Dobrá 35 Zhoršená
02.10. 11:00 35 Zhoršená 12 Dobrá 2 Dobrá 35 Zhoršená
02.10. 10:00 11 Dobrá 11 Dobrá 2 Dobrá
02.10. 9:00 36 Zhoršená 10 Dobrá 2 Dobrá 36 Zhoršená
02.10. 8:00 37 Zhoršená 9 Dobrá 2 Dobrá 37 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 40
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 15
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 5
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 30
Maximálna hodnota: 40

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 31

04.10.2023  | 7:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 25
PM2,5 15
NO2 31
SO2 7

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
04.10. 7:00 31 Dobrá 25 Dobrá 15 Dobrá 31 Dobrá
04.10. 6:00 28 Dobrá 28 Dobrá 21 Dobrá 15 Dobrá
04.10. 5:00 16 Dobrá 16 Dobrá 7 Dobrá
04.10. 4:00 18 Dobrá 18 Dobrá 4 Dobrá 5 Dobrá
04.10. 3:00 18 Dobrá 18 Dobrá 15 Dobrá 4 Dobrá
04.10. 2:00 20 Dobrá 20 Dobrá 18 Dobrá 3 Dobrá
04.10. 1:00 25 Dobrá 24 Dobrá 25 Dobrá 6 Dobrá
04.10. 0:00 34 Zhoršená 29 Dobrá 34 Zhoršená 10 Dobrá
03.10. 23:00 27 Dobrá 27 Dobrá 24 Dobrá 13 Dobrá
03.10. 22:00 24 Dobrá 23 Dobrá 24 Dobrá 13 Dobrá
03.10. 21:00 30 Dobrá 22 Dobrá 30 Dobrá 20 Dobrá
03.10. 20:00 27 Dobrá 27 Dobrá 25 Dobrá 24 Dobrá
03.10. 19:00 26 Dobrá 19 Dobrá 17 Dobrá 26 Dobrá
03.10. 18:00 21 Dobrá 21 Dobrá 20 Dobrá 18 Dobrá
03.10. 17:00 20 Dobrá 20 Dobrá 16 Dobrá 18 Dobrá
03.10. 16:00 15 Dobrá 15 Dobrá 12 Dobrá 11 Dobrá
03.10. 15:00 19 Dobrá 16 Dobrá 19 Dobrá 9 Dobrá
03.10. 14:00 15 Dobrá 15 Dobrá 15 Dobrá 10 Dobrá
03.10. 13:00 22 Dobrá 16 Dobrá 22 Dobrá 7 Dobrá
03.10. 12:00 35 Zhoršená 30 Dobrá 35 Zhoršená 13 Dobrá
03.10. 11:00 35 Zhoršená 30 Dobrá 35 Zhoršená 12 Dobrá
03.10. 10:00 18 Dobrá 12 Dobrá 18 Dobrá 13 Dobrá
03.10. 9:00 16 Dobrá 12 Dobrá 16 Dobrá 8 Dobrá
03.10. 8:00 9 Dobrá 9 Dobrá 9 Dobrá 7 Dobrá
03.10. 7:00 7 Dobrá 7 Dobrá 6 Dobrá 4 Dobrá
03.10. 6:00 11 Dobrá 3 Dobrá 11 Dobrá 5 Dobrá
03.10. 5:00 10 Dobrá 10 Dobrá 9 Dobrá 3 Dobrá
03.10. 4:00 13 Dobrá 12 Dobrá 13 Dobrá
03.10. 3:00 15 Dobrá 11 Dobrá 15 Dobrá 2 Dobrá
03.10. 2:00 15 Dobrá 12 Dobrá 15 Dobrá 3 Dobrá
03.10. 1:00 18 Dobrá 12 Dobrá 18 Dobrá 3 Dobrá
03.10. 0:00 29 Dobrá 21 Dobrá 29 Dobrá 4 Dobrá
02.10. 23:00 30 Dobrá 26 Dobrá 30 Dobrá 7 Dobrá
02.10. 22:00 24 Dobrá 23 Dobrá 24 Dobrá 8 Dobrá
02.10. 21:00 23 Dobrá 23 Dobrá 19 Dobrá 8 Dobrá
02.10. 20:00 21 Dobrá 15 Dobrá 21 Dobrá 8 Dobrá
02.10. 19:00 18 Dobrá 18 Dobrá 15 Dobrá 8 Dobrá
02.10. 18:00 19 Dobrá 15 Dobrá 19 Dobrá 11 Dobrá
02.10. 17:00 17 Dobrá 13 Dobrá 16 Dobrá 17 Dobrá
02.10. 16:00 16 Dobrá 16 Dobrá 15 Dobrá 13 Dobrá
02.10. 15:00 19 Dobrá 12 Dobrá 19 Dobrá 16 Dobrá
02.10. 14:00 22 Dobrá 15 Dobrá 22 Dobrá 13 Dobrá
02.10. 13:00 22 Dobrá 15 Dobrá 22 Dobrá 12 Dobrá
02.10. 12:00 14 Dobrá 12 Dobrá 14 Dobrá 12 Dobrá
02.10. 11:00 20 Dobrá 20 Dobrá 15 Dobrá 8 Dobrá
02.10. 10:00 14 Dobrá 14 Dobrá 13 Dobrá 9 Dobrá
02.10. 9:00 16 Dobrá 16 Dobrá 9 Dobrá 11 Dobrá
02.10. 8:00 15 Dobrá 15 Dobrá 11 Dobrá 9 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 35
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 30
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 35
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 31
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 8

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 19

04.10.2023  | 7:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 16
PM2,5 19

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
04.10. 7:00 19 Dobrá 16 Dobrá 19 Dobrá
04.10. 6:00 20 Dobrá 15 Dobrá 20 Dobrá
04.10. 5:00 18 Dobrá 14 Dobrá 18 Dobrá
04.10. 4:00 20 Dobrá 15 Dobrá 20 Dobrá
04.10. 3:00 20 Dobrá 13 Dobrá 20 Dobrá
04.10. 2:00 22 Dobrá 16 Dobrá 22 Dobrá
04.10. 1:00 27 Dobrá 22 Dobrá 27 Dobrá
04.10. 0:00 27 Dobrá 26 Dobrá 27 Dobrá
03.10. 23:00 30 Dobrá 24 Dobrá 30 Dobrá
03.10. 22:00 25 Dobrá 19 Dobrá 25 Dobrá
03.10. 21:00 22 Dobrá 17 Dobrá 22 Dobrá
03.10. 20:00 18 Dobrá 17 Dobrá 18 Dobrá
03.10. 19:00 21 Dobrá 19 Dobrá 21 Dobrá
03.10. 18:00 26 Dobrá 21 Dobrá 26 Dobrá
03.10. 17:00 34 Zhoršená 31 Dobrá 34 Zhoršená
03.10. 16:00 26 Dobrá 21 Dobrá 26 Dobrá
03.10. 15:00 26 Dobrá 21 Dobrá 26 Dobrá
03.10. 14:00 28 Dobrá 21 Dobrá 28 Dobrá
03.10. 13:00 30 Dobrá 23 Dobrá 30 Dobrá
03.10. 12:00 26 Dobrá 18 Dobrá 26 Dobrá
03.10. 11:00 28 Dobrá 18 Dobrá 28 Dobrá
03.10. 10:00 28 Dobrá 17 Dobrá 28 Dobrá
03.10. 9:00 19 Dobrá 19 Dobrá 19 Dobrá
03.10. 8:00 18 Dobrá 18 Dobrá 17 Dobrá
03.10. 7:00 16 Dobrá 15 Dobrá 16 Dobrá
03.10. 6:00 18 Dobrá 13 Dobrá 18 Dobrá
03.10. 5:00 16 Dobrá 13 Dobrá 16 Dobrá
03.10. 4:00 17 Dobrá 14 Dobrá 17 Dobrá
03.10. 3:00 22 Dobrá 12 Dobrá 22 Dobrá
03.10. 2:00 18 Dobrá 13 Dobrá 18 Dobrá
03.10. 1:00 19 Dobrá 14 Dobrá 19 Dobrá
03.10. 0:00 21 Dobrá 16 Dobrá 21 Dobrá
02.10. 23:00 27 Dobrá 15 Dobrá 27 Dobrá
02.10. 22:00 26 Dobrá 24 Dobrá 26 Dobrá
02.10. 21:00 23 Dobrá 23 Dobrá 22 Dobrá
02.10. 20:00 19 Dobrá 19 Dobrá 19 Dobrá
02.10. 19:00 19 Dobrá 17 Dobrá 19 Dobrá
02.10. 18:00 18 Dobrá 14 Dobrá 18 Dobrá
02.10. 17:00 19 Dobrá 15 Dobrá 19 Dobrá
02.10. 16:00 21 Dobrá 16 Dobrá 21 Dobrá
02.10. 15:00 19 Dobrá 17 Dobrá 19 Dobrá
02.10. 14:00 16 Dobrá 13 Dobrá 16 Dobrá
02.10. 13:00 14 Dobrá 14 Dobrá 14 Dobrá
02.10. 12:00 15 Dobrá 14 Dobrá 15 Dobrá
02.10. 11:00 13 Dobrá 13 Dobrá 9 Dobrá
02.10. 10:00 11 Dobrá 11 Dobrá 10 Dobrá
02.10. 9:00 11 Dobrá 10 Dobrá 11 Dobrá
02.10. 8:00 9 Dobrá 9 Dobrá 6 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 9
Maximálna hodnota: 34
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 9
Maximálna hodnota: 31
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 34

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 14

04.10.2023  | 7:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 14
PM2,5 10
NO2 12
O3 12

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
04.10. 7:00 14 Dobrá 14 Dobrá 10 Dobrá 12 Dobrá 12 Dobrá
04.10. 6:00 18 Dobrá 18 Dobrá 11 Dobrá 11 Dobrá 9 Dobrá
04.10. 5:00 20 Dobrá 20 Dobrá 19 Dobrá 7 Dobrá 13 Dobrá
04.10. 4:00 21 Dobrá 21 Dobrá 21 Dobrá 6 Dobrá 15 Dobrá
04.10. 3:00 28 Dobrá 22 Dobrá 28 Dobrá 5 Dobrá 18 Dobrá
04.10. 2:00 31 Dobrá 23 Dobrá 31 Dobrá 5 Dobrá 19 Dobrá
04.10. 1:00 22 Dobrá 19 Dobrá 22 Dobrá 6 Dobrá 20 Dobrá
04.10. 0:00 22 Dobrá 18 Dobrá 20 Dobrá 7 Dobrá 22 Dobrá
03.10. 23:00 22 Dobrá 20 Dobrá 18 Dobrá 9 Dobrá 22 Dobrá
03.10. 22:00 29 Dobrá 23 Dobrá 22 Dobrá 8 Dobrá 29 Dobrá
03.10. 21:00 26 Dobrá 22 Dobrá 22 Dobrá 12 Dobrá 26 Dobrá
03.10. 20:00 32 Dobrá 26 Dobrá 31 Dobrá 10 Dobrá 32 Dobrá
03.10. 19:00 34 Zhoršená 21 Dobrá 18 Dobrá 14 Dobrá 34 Zhoršená
03.10. 18:00 39 Zhoršená 17 Dobrá 15 Dobrá 7 Dobrá 39 Zhoršená
03.10. 17:00 41 Zhoršená 17 Dobrá 19 Dobrá 4 Dobrá 41 Zhoršená
03.10. 16:00 41 Zhoršená 18 Dobrá 17 Dobrá 4 Dobrá 41 Zhoršená
03.10. 15:00 41 Zhoršená 24 Dobrá 23 Dobrá 4 Dobrá 41 Zhoršená
03.10. 14:00 40 Zhoršená 20 Dobrá 16 Dobrá 5 Dobrá 40 Zhoršená
03.10. 13:00 36 Zhoršená 20 Dobrá 19 Dobrá 6 Dobrá 36 Zhoršená
03.10. 12:00 30 Dobrá 19 Dobrá 16 Dobrá 6 Dobrá 30 Dobrá
03.10. 11:00 28 Dobrá 28 Dobrá 20 Dobrá 6 Dobrá 21 Dobrá
03.10. 10:00 23 Dobrá 23 Dobrá 15 Dobrá 6 Dobrá 16 Dobrá
03.10. 9:00 14 Dobrá 14 Dobrá 9 Dobrá 9 Dobrá 12 Dobrá
03.10. 8:00 20 Dobrá 20 Dobrá 18 Dobrá 18 Dobrá 8 Dobrá
03.10. 7:00 22 Dobrá 20 Dobrá 22 Dobrá 12 Dobrá 9 Dobrá
03.10. 6:00 24 Dobrá 22 Dobrá 24 Dobrá 10 Dobrá
03.10. 5:00 27 Dobrá 22 Dobrá 27 Dobrá 10 Dobrá 13 Dobrá
03.10. 4:00 23 Dobrá 22 Dobrá 23 Dobrá 6 Dobrá 16 Dobrá
03.10. 3:00 24 Dobrá 22 Dobrá 24 Dobrá 5 Dobrá 17 Dobrá
03.10. 2:00 28 Dobrá 22 Dobrá 28 Dobrá 6 Dobrá 18 Dobrá
03.10. 1:00 29 Dobrá 29 Dobrá 27 Dobrá 6 Dobrá 18 Dobrá
03.10. 0:00 30 Dobrá 30 Dobrá 28 Dobrá 18 Dobrá 8 Dobrá
02.10. 23:00 25 Dobrá 22 Dobrá 22 Dobrá 25 Dobrá 4 Dobrá
02.10. 22:00 26 Dobrá 26 Dobrá 22 Dobrá 14 Dobrá 18 Dobrá
02.10. 21:00 38 Zhoršená 35 Zhoršená 38 Zhoršená 29 Dobrá 9 Dobrá
02.10. 20:00 36 Zhoršená 32 Dobrá 36 Zhoršená 18 Dobrá 23 Dobrá
02.10. 19:00 29 Dobrá 17 Dobrá 19 Dobrá 15 Dobrá 29 Dobrá
02.10. 18:00 34 Zhoršená 18 Dobrá 14 Dobrá 7 Dobrá 34 Zhoršená
02.10. 17:00 37 Zhoršená 15 Dobrá 16 Dobrá 5 Dobrá 37 Zhoršená
02.10. 16:00 37 Zhoršená 12 Dobrá 16 Dobrá 6 Dobrá 37 Zhoršená
02.10. 15:00 36 Zhoršená 13 Dobrá 15 Dobrá 5 Dobrá 36 Zhoršená
02.10. 14:00 34 Zhoršená 15 Dobrá 14 Dobrá 7 Dobrá 34 Zhoršená
02.10. 13:00 26 Dobrá 12 Dobrá 9 Dobrá 8 Dobrá 26 Dobrá
02.10. 12:00 21 Dobrá 10 Dobrá 10 Dobrá 10 Dobrá 21 Dobrá
02.10. 11:00 15 Dobrá 15 Dobrá 14 Dobrá 14 Dobrá 14 Dobrá
02.10. 10:00 14 Dobrá 14 Dobrá 13 Dobrá 8 Dobrá 12 Dobrá
02.10. 9:00 14 Dobrá 14 Dobrá 12 Dobrá 9 Dobrá 12 Dobrá
02.10. 8:00 16 Dobrá 11 Dobrá 1 Dobrá 16 Dobrá 8 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 14
Maximálna hodnota: 41
IKO za znečisťujúcu látku: PM10