Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Kvalita ovzdušia v zóne: Košický kraj

Rozloha územia:
6 457,94 km2
Počet obyvateľov:
556 832,00 osôb
Hustota obyvateľov:
86,22 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 18,23 %; 65+: 14,71 %
Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 46

04.07.2022  | 1:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: O3.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 11
NO2 2
O3 46

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
04.07. 1:00 46 Zhoršená 11 Dobrá 2 Dobrá 46 Zhoršená
04.07. 0:00 46 Zhoršená 12 Dobrá 2 Dobrá 46 Zhoršená
03.07. 23:00 46 Zhoršená 9 Dobrá 2 Dobrá 46 Zhoršená
03.07. 22:00 45 Zhoršená 8 Dobrá 1 Dobrá 45 Zhoršená
03.07. 21:00 47 Zhoršená 11 Dobrá 2 Dobrá 47 Zhoršená
03.07. 20:00 48 Zhoršená 9 Dobrá 1 Dobrá 48 Zhoršená
03.07. 19:00 48 Zhoršená 10 Dobrá 1 Dobrá 48 Zhoršená
03.07. 18:00 48 Zhoršená 8 Dobrá 1 Dobrá 48 Zhoršená
03.07. 17:00 48 Zhoršená 11 Dobrá 2 Dobrá 48 Zhoršená
03.07. 16:00 46 Zhoršená 12 Dobrá 3 Dobrá 46 Zhoršená
03.07. 15:00 44 Zhoršená 14 Dobrá 3 Dobrá 44 Zhoršená
03.07. 14:00 42 Zhoršená 13 Dobrá 3 Dobrá 42 Zhoršená
03.07. 13:00 40 Zhoršená 10 Dobrá 2 Dobrá 40 Zhoršená
03.07. 12:00 39 Zhoršená 9 Dobrá 2 Dobrá 39 Zhoršená
03.07. 11:00 39 Zhoršená 8 Dobrá 2 Dobrá 39 Zhoršená
03.07. 10:00 40 Zhoršená 10 Dobrá 2 Dobrá 40 Zhoršená
03.07. 9:00 41 Zhoršená 7 Dobrá 2 Dobrá 41 Zhoršená
03.07. 8:00 38 Zhoršená 3 Dobrá 1 Dobrá 38 Zhoršená
03.07. 7:00 36 Zhoršená 7 Dobrá 1 Dobrá 36 Zhoršená
03.07. 6:00 40 Zhoršená 5 Dobrá 2 Dobrá 40 Zhoršená
03.07. 5:00 39 Zhoršená 2 Dobrá 1 Dobrá 39 Zhoršená
03.07. 4:00 40 Zhoršená 3 Dobrá 2 Dobrá 40 Zhoršená
03.07. 3:00 38 Zhoršená 2 Dobrá 2 Dobrá 38 Zhoršená
03.07. 2:00 38 Zhoršená 3 Dobrá 38 Zhoršená
03.07. 1:00 37 Zhoršená 2 Dobrá 2 Dobrá 37 Zhoršená
03.07. 0:00 2 Dobrá 1 Dobrá 2 Dobrá
02.07. 23:00 36 Zhoršená 2 Dobrá 2 Dobrá 36 Zhoršená
02.07. 22:00 35 Zhoršená 3 Dobrá 2 Dobrá 35 Zhoršená
02.07. 21:00 34 Zhoršená 4 Dobrá 2 Dobrá 34 Zhoršená
02.07. 20:00 35 Zhoršená 8 Dobrá 2 Dobrá 35 Zhoršená
02.07. 19:00 37 Zhoršená 7 Dobrá 2 Dobrá 37 Zhoršená
02.07. 18:00 38 Zhoršená 8 Dobrá 2 Dobrá 38 Zhoršená
02.07. 17:00 38 Zhoršená 8 Dobrá 2 Dobrá 38 Zhoršená
02.07. 16:00 36 Zhoršená 11 Dobrá 2 Dobrá 36 Zhoršená
02.07. 15:00 36 Zhoršená 10 Dobrá 2 Dobrá 36 Zhoršená
02.07. 14:00 38 Zhoršená 10 Dobrá 2 Dobrá 38 Zhoršená
02.07. 13:00 40 Zhoršená 9 Dobrá 2 Dobrá 40 Zhoršená
02.07. 12:00 40 Zhoršená 9 Dobrá 2 Dobrá 40 Zhoršená
02.07. 11:00 42 Zhoršená 9 Dobrá 2 Dobrá 42 Zhoršená
02.07. 10:00 43 Zhoršená 7 Dobrá 2 Dobrá 43 Zhoršená
02.07. 9:00 43 Zhoršená 7 Dobrá 2 Dobrá 43 Zhoršená
02.07. 8:00 43 Zhoršená 9 Dobrá 2 Dobrá 43 Zhoršená
02.07. 7:00 38 Zhoršená 8 Dobrá 3 Dobrá 38 Zhoršená
02.07. 6:00 37 Zhoršená 9 Dobrá 3 Dobrá 37 Zhoršená
02.07. 5:00 39 Zhoršená 17 Dobrá 3 Dobrá 39 Zhoršená
02.07. 4:00 41 Zhoršená 18 Dobrá 3 Dobrá 41 Zhoršená
02.07. 3:00 43 Zhoršená 20 Dobrá 3 Dobrá 43 Zhoršená
02.07. 2:00 50 Zhoršená 19 Dobrá 2 Dobrá 50 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 50
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 20
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 3
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 34
Maximálna hodnota: 50

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 18

04.07.2022  | 1:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 11
PM2,5 18
NO2 3
SO2 2

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
04.07. 1:00 18 Dobrá 11 Dobrá 18 Dobrá 3 Dobrá
04.07. 0:00 20 Dobrá 12 Dobrá 20 Dobrá 3 Dobrá
03.07. 23:00 21 Dobrá 13 Dobrá 21 Dobrá 6 Dobrá
03.07. 22:00 17 Dobrá 13 Dobrá 17 Dobrá 7 Dobrá
03.07. 21:00 22 Dobrá 14 Dobrá 22 Dobrá 5 Dobrá
03.07. 20:00 22 Dobrá 15 Dobrá 22 Dobrá 7 Dobrá
03.07. 19:00 26 Dobrá 18 Dobrá 26 Dobrá 13 Dobrá
03.07. 18:00 29 Dobrá 16 Dobrá 29 Dobrá 12 Dobrá
03.07. 17:00 27 Dobrá 15 Dobrá 27 Dobrá 8 Dobrá
03.07. 16:00 26 Dobrá 16 Dobrá 26 Dobrá 7 Dobrá
03.07. 15:00 27 Dobrá 15 Dobrá 27 Dobrá 7 Dobrá
03.07. 14:00 26 Dobrá 13 Dobrá 26 Dobrá
03.07. 13:00 21 Dobrá 11 Dobrá 21 Dobrá 7 Dobrá
03.07. 12:00 15 Dobrá 9 Dobrá 15 Dobrá 4 Dobrá
03.07. 11:00 12 Dobrá 11 Dobrá 12 Dobrá 5 Dobrá
03.07. 10:00 12 Dobrá 9 Dobrá 12 Dobrá 5 Dobrá
03.07. 9:00 17 Dobrá 10 Dobrá 17 Dobrá 4 Dobrá
03.07. 8:00 17 Dobrá 11 Dobrá 17 Dobrá 4 Dobrá
03.07. 7:00 17 Dobrá 12 Dobrá 17 Dobrá 4 Dobrá
03.07. 6:00 17 Dobrá 11 Dobrá 17 Dobrá 5 Dobrá
03.07. 5:00 15 Dobrá 11 Dobrá 15 Dobrá 5 Dobrá
03.07. 4:00 19 Dobrá 12 Dobrá 19 Dobrá 5 Dobrá
03.07. 3:00 14 Dobrá 12 Dobrá 14 Dobrá 4 Dobrá
03.07. 2:00 17 Dobrá 13 Dobrá 17 Dobrá 5 Dobrá
03.07. 1:00 18 Dobrá 11 Dobrá 18 Dobrá 6 Dobrá
03.07. 0:00 23 Dobrá 17 Dobrá 23 Dobrá 8 Dobrá
02.07. 23:00 18 Dobrá 18 Dobrá 18 Dobrá 8 Dobrá
02.07. 22:00 15 Dobrá 11 Dobrá 15 Dobrá 4 Dobrá
02.07. 21:00 23 Dobrá 11 Dobrá 23 Dobrá 5 Dobrá
02.07. 20:00 22 Dobrá 12 Dobrá 22 Dobrá 5 Dobrá
02.07. 19:00 13 Dobrá 9 Dobrá 13 Dobrá 4 Dobrá
02.07. 18:00 16 Dobrá 10 Dobrá 16 Dobrá 5 Dobrá
02.07. 17:00 16 Dobrá 11 Dobrá 16 Dobrá 7 Dobrá
02.07. 16:00 17 Dobrá 13 Dobrá 17 Dobrá 6 Dobrá
02.07. 15:00 17 Dobrá 10 Dobrá 17 Dobrá 7 Dobrá
02.07. 14:00 21 Dobrá 10 Dobrá 21 Dobrá 6 Dobrá
02.07. 13:00 24 Dobrá 12 Dobrá 24 Dobrá
02.07. 12:00 19 Dobrá 12 Dobrá 19 Dobrá 10 Dobrá
02.07. 11:00 16 Dobrá 10 Dobrá 16 Dobrá 9 Dobrá
02.07. 10:00 12 Dobrá 9 Dobrá 12 Dobrá 8 Dobrá
02.07. 9:00 17 Dobrá 14 Dobrá 17 Dobrá 7 Dobrá
02.07. 8:00 29 Dobrá 20 Dobrá 29 Dobrá 9 Dobrá
02.07. 7:00 33 Dobrá 23 Dobrá 33 Dobrá 7 Dobrá
02.07. 6:00 28 Dobrá 20 Dobrá 28 Dobrá 6 Dobrá
02.07. 5:00 30 Dobrá 22 Dobrá 30 Dobrá 4 Dobrá
02.07. 4:00 26 Dobrá 24 Dobrá 26 Dobrá 4 Dobrá
02.07. 3:00 31 Dobrá 26 Dobrá 31 Dobrá 4 Dobrá
02.07. 2:00 41 Zhoršená 33 Dobrá 41 Zhoršená 4 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 12
Maximálna hodnota: 41
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 9
Maximálna hodnota: 33
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 12
Maximálna hodnota: 41
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 13
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 2

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 17

04.07.2022  | 1:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 13
PM2,5 17

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
04.07. 1:00 17 Dobrá 13 Dobrá 17 Dobrá
04.07. 0:00 18 Dobrá 13 Dobrá 18 Dobrá
03.07. 23:00 12 Dobrá 11 Dobrá 12 Dobrá
03.07. 22:00 19 Dobrá 13 Dobrá 19 Dobrá
03.07. 21:00 19 Dobrá 12 Dobrá 19 Dobrá
03.07. 20:00 18 Dobrá 10 Dobrá 18 Dobrá
03.07. 19:00 15 Dobrá 11 Dobrá 15 Dobrá
03.07. 18:00 18 Dobrá 10 Dobrá 18 Dobrá
03.07. 17:00 18 Dobrá 14 Dobrá 18 Dobrá
03.07. 16:00 18 Dobrá 12 Dobrá 18 Dobrá
03.07. 15:00 22 Dobrá 13 Dobrá 22 Dobrá
03.07. 14:00 17 Dobrá 11 Dobrá 17 Dobrá
03.07. 13:00 16 Dobrá 12 Dobrá 16 Dobrá
03.07. 12:00 15 Dobrá 12 Dobrá 15 Dobrá
03.07. 11:00 16 Dobrá 13 Dobrá 16 Dobrá
03.07. 10:00 14 Dobrá 11 Dobrá 14 Dobrá
03.07. 9:00 15 Dobrá 11 Dobrá 15 Dobrá
03.07. 8:00 13 Dobrá 10 Dobrá 13 Dobrá
03.07. 7:00 12 Dobrá 11 Dobrá 12 Dobrá
03.07. 6:00 14 Dobrá 11 Dobrá 14 Dobrá
03.07. 5:00 14 Dobrá 10 Dobrá 14 Dobrá
03.07. 4:00 15 Dobrá 12 Dobrá 15 Dobrá
03.07. 3:00 18 Dobrá 14 Dobrá 18 Dobrá
03.07. 2:00 19 Dobrá 14 Dobrá 19 Dobrá
03.07. 1:00 19 Dobrá 12 Dobrá 19 Dobrá
03.07. 0:00 17 Dobrá 13 Dobrá 17 Dobrá
02.07. 23:00 16 Dobrá 10 Dobrá 16 Dobrá
02.07. 22:00 17 Dobrá 11 Dobrá 17 Dobrá
02.07. 21:00 16 Dobrá 9 Dobrá 16 Dobrá
02.07. 20:00 17 Dobrá 11 Dobrá 17 Dobrá
02.07. 19:00 20 Dobrá 13 Dobrá 20 Dobrá
02.07. 18:00 19 Dobrá 12 Dobrá 19 Dobrá
02.07. 17:00 20 Dobrá 10 Dobrá 20 Dobrá
02.07. 16:00 16 Dobrá 10 Dobrá 16 Dobrá
02.07. 15:00 26 Dobrá 15 Dobrá 26 Dobrá
02.07. 14:00 24 Dobrá 13 Dobrá 24 Dobrá
02.07. 13:00 22 Dobrá 15 Dobrá 22 Dobrá
02.07. 12:00 23 Dobrá 16 Dobrá 23 Dobrá
02.07. 11:00 22 Dobrá 14 Dobrá 22 Dobrá
02.07. 10:00 23 Dobrá 15 Dobrá 23 Dobrá
02.07. 9:00 26 Dobrá 26 Dobrá 26 Dobrá
02.07. 8:00 25 Dobrá 15 Dobrá 25 Dobrá
02.07. 7:00 30 Dobrá 18 Dobrá 30 Dobrá
02.07. 6:00 27 Dobrá 20 Dobrá 27 Dobrá
02.07. 5:00 30 Dobrá 21 Dobrá 30 Dobrá
02.07. 4:00 34 Zhoršená 25 Dobrá 34 Zhoršená
02.07. 3:00 34 Zhoršená 30 Dobrá 34 Zhoršená
02.07. 2:00 35 Zhoršená 31 Dobrá 35 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 12
Maximálna hodnota: 35
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 9
Maximálna hodnota: 31
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 12
Maximálna hodnota: 35

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 37

04.07.2022  | 1:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: O3.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 10
PM2,5 15
NO2 3
O3 37

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
04.07. 1:00 37 Zhoršená 10 Dobrá 15 Dobrá 3 Dobrá 37 Zhoršená
04.07. 0:00 36 Zhoršená 15 Dobrá 16 Dobrá 5 Dobrá 36 Zhoršená
03.07. 23:00 36 Zhoršená 19 Dobrá 22 Dobrá 5 Dobrá 36 Zhoršená
03.07. 22:00 35 Zhoršená 17 Dobrá 19 Dobrá 9 Dobrá 35 Zhoršená
03.07. 21:00 39 Zhoršená 14 Dobrá 20 Dobrá 12 Dobrá 39 Zhoršená
03.07. 20:00 44 Zhoršená 15 Dobrá 23 Dobrá 3 Dobrá 44 Zhoršená
03.07. 19:00 47 Zhoršená 15 Dobrá 27 Dobrá 2 Dobrá 47 Zhoršená
03.07. 18:00 47 Zhoršená 16 Dobrá 27 Dobrá 2 Dobrá 47 Zhoršená
03.07. 17:00 47 Zhoršená 16 Dobrá 26 Dobrá 2 Dobrá 47 Zhoršená
03.07. 16:00 46 Zhoršená 13 Dobrá 22 Dobrá 1 Dobrá 46 Zhoršená
03.07. 15:00 45 Zhoršená 12 Dobrá 22 Dobrá 1 Dobrá 45 Zhoršená
03.07. 14:00 43 Zhoršená 14 Dobrá 22 Dobrá 2 Dobrá 43 Zhoršená
03.07. 13:00 42 Zhoršená 13 Dobrá 18 Dobrá 1 Dobrá 42 Zhoršená
03.07. 12:00 41 Zhoršená 11 Dobrá 15 Dobrá 1 Dobrá 41 Zhoršená
03.07. 11:00 39 Zhoršená 10 Dobrá 13 Dobrá 2 Dobrá 39 Zhoršená
03.07. 10:00 36 Zhoršená 13 Dobrá 12 Dobrá 2 Dobrá 36 Zhoršená
03.07. 9:00 35 Zhoršená 9 Dobrá 15 Dobrá 1 Dobrá 35 Zhoršená
03.07. 8:00 32 Dobrá 7 Dobrá 13 Dobrá 2 Dobrá 32 Dobrá
03.07. 7:00 31 Dobrá 8 Dobrá 10 Dobrá 2 Dobrá 31 Dobrá
03.07. 6:00 30 Dobrá 8 Dobrá 7 Dobrá 2 Dobrá 30 Dobrá
03.07. 5:00 31 Dobrá 6 Dobrá 11 Dobrá 1 Dobrá 31 Dobrá
03.07. 4:00 32 Dobrá 7 Dobrá 12 Dobrá 1 Dobrá 32 Dobrá
03.07. 3:00 33 Dobrá 9 Dobrá 8 Dobrá 1 Dobrá 33 Dobrá
03.07. 2:00 33 Dobrá 9 Dobrá 13 Dobrá 2 Dobrá 33 Dobrá
03.07. 1:00 34 Zhoršená 12 Dobrá 12 Dobrá 34 Zhoršená
03.07. 0:00 34 Zhoršená 11 Dobrá 17 Dobrá 2 Dobrá 34 Zhoršená
02.07. 23:00 34 Zhoršená 12 Dobrá 18 Dobrá 2 Dobrá 34 Zhoršená
02.07. 22:00 34 Zhoršená 13 Dobrá 14 Dobrá 2 Dobrá 34 Zhoršená
02.07. 21:00 34 Zhoršená 12 Dobrá 12 Dobrá 3 Dobrá 34 Zhoršená
02.07. 20:00 36 Zhoršená 16 Dobrá 19 Dobrá 2 Dobrá 36 Zhoršená
02.07. 19:00 37 Zhoršená 17 Dobrá 21 Dobrá 1 Dobrá 37 Zhoršená
02.07. 18:00 37 Zhoršená 17 Dobrá 18 Dobrá 2 Dobrá 37 Zhoršená
02.07. 17:00 39 Zhoršená 18 Dobrá 25 Dobrá 2 Dobrá 39 Zhoršená
02.07. 16:00 40 Zhoršená 22 Dobrá 26 Dobrá 2 Dobrá 40 Zhoršená
02.07. 15:00 41 Zhoršená 26 Dobrá 30 Dobrá 2 Dobrá 41 Zhoršená
02.07. 14:00 41 Zhoršená 26 Dobrá 29 Dobrá 2 Dobrá 41 Zhoršená
02.07. 13:00 41 Zhoršená 17 Dobrá 28 Dobrá 2 Dobrá 41 Zhoršená
02.07. 12:00 40 Zhoršená 19 Dobrá 28 Dobrá 2 Dobrá 40 Zhoršená
02.07. 11:00 40 Zhoršená 16 Dobrá 21 Dobrá 2 Dobrá 40 Zhoršená
02.07. 10:00 40 Zhoršená 14 Dobrá 20 Dobrá 2 Dobrá 40 Zhoršená
02.07. 9:00 40 Zhoršená 17 Dobrá 25 Dobrá 3 Dobrá 40 Zhoršená
02.07. 8:00 39 Zhoršená 15 Dobrá 30 Dobrá 3 Dobrá 39 Zhoršená
02.07. 7:00 38 Zhoršená 17 Dobrá 27 Dobrá 4 Dobrá 38 Zhoršená
02.07. 6:00 39 Zhoršená 21 Dobrá 30 Dobrá 3 Dobrá 39 Zhoršená
02.07. 5:00 39 Zhoršená 26 Dobrá 33 Dobrá 3 Dobrá 39 Zhoršená
02.07. 4:00 41 Zhoršená 30 Dobrá 32 Dobrá 3 Dobrá 41 Zhoršená
02.07. 3:00 41 Zhoršená 26 Dobrá 26 Dobrá 3 Dobrá 41 Zhoršená
02.07. 2:00 38 Zhoršená 27 Dobrá 28 Dobrá 4 Dobrá 38 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 30
Maximálna hodnota: 47
IKO za znečisťujúcu látku: PM10