Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Zóna Košický kraj

ORKO vymedzené na základe merania v rokoch 2018 – 2020
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Spišská Nová Ves Územie mesta Krompachy BaP
ORKO vymedzené na základe matematického modelovania.
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Geľnica Celý okres PM10, PM2,5
Rožňava Celý okres PM10, PM2,5
Spišská Nová Ves Celý okres PM10, PM2,5
Košice-okolie Obec/mesto Bačkovík
Bidovce
Bohdanovce
Boliarov
Čakanovce
Čaňa
Čečejovce
Drienovec
Družstevná pri Hornáde
Ďurďošík
Ďurkov
Háj
Jasov
Kecerovce
Košická Belá
Medzev
Mokrance
Moldava nad Bodvou
Nižná Kamenica
Nováčany
Olšovany
Poproč
Rankovce
Ruskov
Slanec
Svinica
Šemša
Trsťany
Turňa nad Bodvou
Veľká Ida
Vyšná Kamenica
Vyšný Medzev
PM10, PM2,5
Sobrance Obec/mesto Hlivištia
Ruský Hrabovec
Sobrance
Vyšná Rybnica
Vyšné Remety
PM10, PM2,5
Trebišov Obec/mesto Borša
Kráľovský Chlmec
Kuzmice
Malé Trakany
Pribeník
Slovenské Nové Mesto
Trebišov
Veľké Trakany
PM10, PM2,5

Kvalita ovzdušia v zóne: Košický kraj

Rozloha územia:
6 457,94 km2
Počet obyvateľov:
556 832,00 osôb
Hustota obyvateľov:
86,22 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 18,23 %; 65+: 14,71 %
Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 37

09.12.2022  | 6:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: O3.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 3
NO2 1
O3 37

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
09.12. 6:00 37 Zhoršená 3 Dobrá 1 Dobrá 37 Zhoršená
09.12. 5:00 1 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá
09.12. 4:00 39 Zhoršená 3 Dobrá 1 Dobrá 39 Zhoršená
09.12. 3:00 38 Zhoršená 2 Dobrá 1 Dobrá 38 Zhoršená
09.12. 2:00 36 Zhoršená 2 Dobrá 2 Dobrá 36 Zhoršená
09.12. 1:00 34 Zhoršená 2 Dobrá 34 Zhoršená
09.12. 0:00 30 Dobrá 4 Dobrá 3 Dobrá 30 Dobrá
08.12. 23:00 31 Dobrá 6 Dobrá 3 Dobrá 31 Dobrá
08.12. 22:00 34 Zhoršená 2 Dobrá 3 Dobrá 34 Zhoršená
08.12. 21:00 37 Zhoršená 1 Dobrá 1 Dobrá 37 Zhoršená
08.12. 20:00 37 Zhoršená 3 Dobrá 2 Dobrá 37 Zhoršená
08.12. 19:00 33 Dobrá 4 Dobrá 2 Dobrá 33 Dobrá
08.12. 18:00 28 Dobrá 5 Dobrá 4 Dobrá 28 Dobrá
08.12. 17:00 27 Dobrá 4 Dobrá 4 Dobrá 27 Dobrá
08.12. 16:00 31 Dobrá 2 Dobrá 3 Dobrá 31 Dobrá
08.12. 15:00 30 Dobrá 2 Dobrá 3 Dobrá 30 Dobrá
08.12. 14:00 28 Dobrá 1 Dobrá 3 Dobrá 28 Dobrá
08.12. 13:00 28 Dobrá 2 Dobrá 3 Dobrá 28 Dobrá
08.12. 12:00 32 Dobrá 3 Dobrá 2 Dobrá 32 Dobrá
08.12. 11:00 32 Dobrá 4 Dobrá 3 Dobrá 32 Dobrá
08.12. 10:00 34 Zhoršená 3 Dobrá 2 Dobrá 34 Zhoršená
08.12. 9:00 35 Zhoršená 1 Dobrá 2 Dobrá 35 Zhoršená
08.12. 8:00 35 Zhoršená 3 Dobrá 1 Dobrá 35 Zhoršená
08.12. 7:00 34 Zhoršená 3 Dobrá 2 Dobrá 34 Zhoršená
08.12. 5:00 36 Zhoršená 2 Dobrá 1 Dobrá 36 Zhoršená
08.12. 4:00 36 Zhoršená 3 Dobrá 1 Dobrá 36 Zhoršená
08.12. 3:00 2 Dobrá 2 Dobrá 1 Dobrá
08.12. 2:00 35 Zhoršená 3 Dobrá 2 Dobrá 35 Zhoršená
08.12. 1:00 35 Zhoršená 3 Dobrá 2 Dobrá 35 Zhoršená
07.12. 20:00 31 Dobrá 3 Dobrá 3 Dobrá 31 Dobrá
07.12. 19:00 28 Dobrá 4 Dobrá 4 Dobrá 28 Dobrá
07.12. 18:00 27 Dobrá 3 Dobrá 4 Dobrá 27 Dobrá
07.12. 16:00 19 Dobrá 4 Dobrá 5 Dobrá 19 Dobrá
07.12. 15:00 19 Dobrá 4 Dobrá 4 Dobrá 19 Dobrá
07.12. 13:00 19 Dobrá 3 Dobrá 3 Dobrá 19 Dobrá
07.12. 12:00 20 Dobrá 3 Dobrá 3 Dobrá 20 Dobrá
07.12. 11:00 19 Dobrá 1 Dobrá 3 Dobrá 19 Dobrá
07.12. 10:00 18 Dobrá 1 Dobrá 4 Dobrá 18 Dobrá
07.12. 9:00 16 Dobrá 4 Dobrá 4 Dobrá 16 Dobrá
07.12. 8:00 14 Dobrá 2 Dobrá 5 Dobrá 14 Dobrá
07.12. 7:00 15 Dobrá 3 Dobrá 6 Dobrá 15 Dobrá
07.12. 6:00 20 Dobrá 3 Dobrá 5 Dobrá 20 Dobrá
07.12. 5:00 18 Dobrá 2 Dobrá 5 Dobrá 18 Dobrá
07.12. 4:00 15 Dobrá 3 Dobrá 6 Dobrá 15 Dobrá
07.12. 3:00 15 Dobrá 3 Dobrá 6 Dobrá 15 Dobrá
07.12. 2:00 12 Dobrá 2 Dobrá 7 Dobrá 12 Dobrá
07.12. 1:00 7 Dobrá 2 Dobrá 7 Dobrá
07.12. 0:00 12 Dobrá 1 Dobrá 6 Dobrá 12 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 39
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 6
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 7
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 12
Maximálna hodnota: 39

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 44

09.12.2022  | 6:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 32
PM2,5 44
NO2 15
SO2 9

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
09.12. 6:00 44 Zhoršená 32 Dobrá 44 Zhoršená 15 Dobrá
09.12. 5:00 53 Zhoršená 37 Zhoršená 53 Zhoršená 15 Dobrá
09.12. 4:00 60 Zhoršená 41 Zhoršená 60 Zhoršená 15 Dobrá
09.12. 3:00 61 Zhoršená 40 Zhoršená 61 Zhoršená 17 Dobrá
09.12. 2:00 63 Zhoršená 43 Zhoršená 63 Zhoršená 18 Dobrá
09.12. 1:00 64 Zhoršená 43 Zhoršená 64 Zhoršená 18 Dobrá
09.12. 0:00 63 Zhoršená 42 Zhoršená 63 Zhoršená 19 Dobrá
08.12. 23:00 67 Zlá 48 Zhoršená 67 Zlá 19 Dobrá
08.12. 22:00 62 Zhoršená 41 Zhoršená 62 Zhoršená 22 Dobrá
08.12. 21:00 55 Zhoršená 37 Zhoršená 55 Zhoršená
08.12. 20:00 49 Zhoršená 36 Zhoršená 49 Zhoršená 21 Dobrá
08.12. 19:00 50 Zhoršená 35 Zhoršená 50 Zhoršená 22 Dobrá
08.12. 18:00 48 Zhoršená 33 Dobrá 48 Zhoršená 19 Dobrá
08.12. 17:00 45 Zhoršená 30 Dobrá 45 Zhoršená 20 Dobrá
08.12. 16:00 41 Zhoršená 27 Dobrá 41 Zhoršená 23 Dobrá
08.12. 15:00 36 Zhoršená 26 Dobrá 36 Zhoršená 21 Dobrá
08.12. 14:00 43 Zhoršená 31 Dobrá 43 Zhoršená 16 Dobrá
08.12. 13:00 53 Zhoršená 39 Zhoršená 53 Zhoršená 23 Dobrá
08.12. 12:00 49 Zhoršená 38 Zhoršená 49 Zhoršená 20 Dobrá
08.12. 11:00 44 Zhoršená 33 Dobrá 44 Zhoršená 20 Dobrá
08.12. 10:00 44 Zhoršená 33 Dobrá 44 Zhoršená 18 Dobrá
08.12. 9:00 42 Zhoršená 32 Dobrá 42 Zhoršená 15 Dobrá
08.12. 8:00 36 Zhoršená 25 Dobrá 36 Zhoršená 16 Dobrá
08.12. 7:00 29 Dobrá 22 Dobrá 29 Dobrá 14 Dobrá
08.12. 6:00 26 Dobrá 17 Dobrá 26 Dobrá 14 Dobrá
08.12. 5:00 25 Dobrá 18 Dobrá 25 Dobrá 11 Dobrá
08.12. 4:00 27 Dobrá 16 Dobrá 27 Dobrá 10 Dobrá
08.12. 3:00 34 Zhoršená 20 Dobrá 34 Zhoršená 9 Dobrá
08.12. 2:00 45 Zhoršená 32 Dobrá 45 Zhoršená 10 Dobrá
08.12. 1:00 42 Zhoršená 27 Dobrá 42 Zhoršená 13 Dobrá
08.12. 0:00 43 Zhoršená 30 Dobrá 43 Zhoršená 15 Dobrá
07.12. 23:00 46 Zhoršená 33 Dobrá 46 Zhoršená 19 Dobrá
07.12. 22:00 42 Zhoršená 26 Dobrá 42 Zhoršená 18 Dobrá
07.12. 21:00 32 Dobrá 20 Dobrá 32 Dobrá 14 Dobrá
07.12. 20:00 35 Zhoršená 24 Dobrá 35 Zhoršená
07.12. 19:00 47 Zhoršená 33 Dobrá 47 Zhoršená 15 Dobrá
07.12. 18:00 54 Zhoršená 37 Zhoršená 54 Zhoršená 18 Dobrá
07.12. 17:00 40 Zhoršená 32 Dobrá 40 Zhoršená 21 Dobrá
07.12. 16:00 30 Dobrá 25 Dobrá 30 Dobrá 21 Dobrá
07.12. 15:00 36 Zhoršená 29 Dobrá 36 Zhoršená 19 Dobrá
07.12. 14:00 55 Zhoršená 40 Zhoršená 55 Zhoršená 16 Dobrá
07.12. 13:00 53 Zhoršená 39 Zhoršená 53 Zhoršená 19 Dobrá
07.12. 12:00 49 Zhoršená 36 Zhoršená 49 Zhoršená 18 Dobrá
07.12. 11:00 34 Zhoršená 25 Dobrá 34 Zhoršená 13 Dobrá
07.12. 10:00 19 Dobrá 15 Dobrá 19 Dobrá 10 Dobrá
07.12. 9:00 18 Dobrá 13 Dobrá 18 Dobrá 10 Dobrá
07.12. 8:00 13 Dobrá 11 Dobrá 13 Dobrá 12 Dobrá
07.12. 7:00 18 Dobrá 10 Dobrá 18 Dobrá 12 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 13
Maximálna hodnota: 67
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 48
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 13
Maximálna hodnota: 67
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 9
Maximálna hodnota: 23
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 8
Maximálna hodnota: 9

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 33

09.12.2022  | 6:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 16
PM2,5 33

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
09.12. 6:00 33 Dobrá 16 Dobrá 33 Dobrá
09.12. 5:00 33 Dobrá 11 Dobrá 33 Dobrá
09.12. 4:00 43 Zhoršená 16 Dobrá 43 Zhoršená
09.12. 3:00 58 Zhoršená 25 Dobrá 58 Zhoršená
09.12. 2:00 63 Zhoršená 28 Dobrá 63 Zhoršená
09.12. 1:00 66 Zhoršená 29 Dobrá 66 Zhoršená
09.12. 0:00 67 Zlá 32 Dobrá 67 Zlá
08.12. 23:00 62 Zhoršená 29 Dobrá 62 Zhoršená
08.12. 22:00 56 Zhoršená 26 Dobrá 56 Zhoršená
08.12. 21:00 54 Zhoršená 27 Dobrá 54 Zhoršená
08.12. 20:00 57 Zhoršená 26 Dobrá 57 Zhoršená
08.12. 19:00 55 Zhoršená 25 Dobrá 55 Zhoršená
08.12. 18:00 50 Zhoršená 25 Dobrá 50 Zhoršená
08.12. 17:00 51 Zhoršená 24 Dobrá 51 Zhoršená
08.12. 16:00 49 Zhoršená 21 Dobrá 49 Zhoršená
08.12. 15:00 48 Zhoršená 22 Dobrá 48 Zhoršená
08.12. 14:00 46 Zhoršená 21 Dobrá 46 Zhoršená
08.12. 13:00 47 Zhoršená 19 Dobrá 47 Zhoršená
08.12. 12:00 44 Zhoršená 19 Dobrá 44 Zhoršená
08.12. 11:00 43 Zhoršená 17 Dobrá 43 Zhoršená
08.12. 10:00 40 Zhoršená 17 Dobrá 40 Zhoršená
08.12. 9:00 40 Zhoršená 17 Dobrá 40 Zhoršená
08.12. 8:00 38 Zhoršená 15 Dobrá 38 Zhoršená
08.12. 7:00 38 Zhoršená 15 Dobrá 38 Zhoršená
08.12. 6:00 41 Zhoršená 16 Dobrá 41 Zhoršená
08.12. 5:00 38 Zhoršená 15 Dobrá 38 Zhoršená
08.12. 4:00 37 Zhoršená 15 Dobrá 37 Zhoršená
08.12. 3:00 38 Zhoršená 15 Dobrá 38 Zhoršená
08.12. 2:00 35 Zhoršená 15 Dobrá 35 Zhoršená
08.12. 1:00 40 Zhoršená 16 Dobrá 40 Zhoršená
08.12. 0:00 43 Zhoršená 18 Dobrá 43 Zhoršená
07.12. 23:00 43 Zhoršená 20 Dobrá 43 Zhoršená
07.12. 22:00 51 Zhoršená 22 Dobrá 51 Zhoršená
07.12. 21:00 46 Zhoršená 18 Dobrá 46 Zhoršená
07.12. 20:00 44 Zhoršená 19 Dobrá 44 Zhoršená
07.12. 19:00 42 Zhoršená 18 Dobrá 42 Zhoršená
07.12. 18:00 42 Zhoršená 17 Dobrá 42 Zhoršená
07.12. 17:00 40 Zhoršená 18 Dobrá 40 Zhoršená
07.12. 16:00 37 Zhoršená 15 Dobrá 37 Zhoršená
07.12. 15:00 39 Zhoršená 16 Dobrá 39 Zhoršená
07.12. 14:00 37 Zhoršená 16 Dobrá 37 Zhoršená
07.12. 13:00 36 Zhoršená 14 Dobrá 36 Zhoršená
07.12. 12:00 33 Dobrá 12 Dobrá 33 Dobrá
07.12. 11:00 29 Dobrá 11 Dobrá 29 Dobrá
07.12. 10:00 26 Dobrá 10 Dobrá 26 Dobrá
07.12. 9:00 24 Dobrá 10 Dobrá 24 Dobrá
07.12. 8:00 25 Dobrá 9 Dobrá 25 Dobrá
07.12. 7:00 17 Dobrá 7 Dobrá 17 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 17
Maximálna hodnota: 67
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 32
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 17
Maximálna hodnota: 67

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 56

09.12.2022  | 6:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 35
PM2,5 56
NO2 15
O3 1

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
09.12. 6:00 56 Zhoršená 35 Zhoršená 56 Zhoršená 15 Dobrá 1 Dobrá
09.12. 5:00 55 Zhoršená 36 Zhoršená 55 Zhoršená 13 Dobrá 1 Dobrá
09.12. 4:00 57 Zhoršená 37 Zhoršená 57 Zhoršená 15 Dobrá 1 Dobrá
09.12. 3:00 57 Zhoršená 38 Zhoršená 57 Zhoršená 16 Dobrá 1 Dobrá
09.12. 2:00 58 Zhoršená 38 Zhoršená 58 Zhoršená 16 Dobrá 1 Dobrá
09.12. 1:00 57 Zhoršená 38 Zhoršená 57 Zhoršená 17 Dobrá 1 Dobrá
09.12. 0:00 63 Zhoršená 41 Zhoršená 63 Zhoršená 16 Dobrá 1 Dobrá
08.12. 23:00 54 Zhoršená 39 Zhoršená 54 Zhoršená 19 Dobrá 1 Dobrá
08.12. 22:00 53 Zhoršená 38 Zhoršená 53 Zhoršená 17 Dobrá 1 Dobrá
08.12. 21:00 55 Zhoršená 35 Zhoršená 55 Zhoršená 16 Dobrá 1 Dobrá
08.12. 20:00 48 Zhoršená 31 Dobrá 48 Zhoršená 17 Dobrá 1 Dobrá
08.12. 19:00 58 Zhoršená 35 Zhoršená 58 Zhoršená 19 Dobrá 1 Dobrá
08.12. 18:00 57 Zhoršená 36 Zhoršená 57 Zhoršená 19 Dobrá 1 Dobrá
08.12. 17:00 47 Zhoršená 31 Dobrá 47 Zhoršená 20 Dobrá 1 Dobrá
08.12. 16:00 46 Zhoršená 33 Dobrá 46 Zhoršená 19 Dobrá 2 Dobrá
08.12. 15:00 44 Zhoršená 32 Dobrá 44 Zhoršená 17 Dobrá 3 Dobrá
08.12. 14:00 37 Zhoršená 31 Dobrá 37 Zhoršená 16 Dobrá 3 Dobrá
08.12. 13:00 29 Dobrá 29 Dobrá 26 Dobrá 14 Dobrá 3 Dobrá
08.12. 12:00 25 Dobrá 25 Dobrá 19 Dobrá 12 Dobrá 3 Dobrá
08.12. 11:00 25 Dobrá 25 Dobrá 23 Dobrá 13 Dobrá 3 Dobrá
08.12. 10:00 21 Dobrá 20 Dobrá 21 Dobrá 14 Dobrá 3 Dobrá
08.12. 9:00 23 Dobrá 14 Dobrá 23 Dobrá 11 Dobrá 3 Dobrá
08.12. 8:00 20 Dobrá 16 Dobrá 20 Dobrá 16 Dobrá 3 Dobrá
08.12. 7:00 15 Dobrá 15 Dobrá 15 Dobrá 13 Dobrá 3 Dobrá
08.12. 6:00 19 Dobrá 18 Dobrá 19 Dobrá 11 Dobrá 2 Dobrá
08.12. 5:00 23 Dobrá 16 Dobrá 23 Dobrá 1 Dobrá
08.12. 4:00 14 Dobrá 13 Dobrá 7 Dobrá 14 Dobrá 1 Dobrá
08.12. 3:00 17 Dobrá 17 Dobrá 17 Dobrá 12 Dobrá 1 Dobrá
08.12. 2:00 16 Dobrá 16 Dobrá 14 Dobrá 13 Dobrá 1 Dobrá
08.12. 1:00 19 Dobrá 19 Dobrá 15 Dobrá 12 Dobrá 1 Dobrá
08.12. 0:00 19 Dobrá 19 Dobrá 11 Dobrá 13 Dobrá 1 Dobrá
07.12. 23:00 24 Dobrá 22 Dobrá 24 Dobrá 15 Dobrá 1 Dobrá
07.12. 22:00 37 Zhoršená 25 Dobrá 37 Zhoršená 15 Dobrá 1 Dobrá
07.12. 21:00 52 Zhoršená 33 Dobrá 52 Zhoršená 16 Dobrá 1 Dobrá
07.12. 20:00 48 Zhoršená 32 Dobrá 48 Zhoršená 17 Dobrá 1 Dobrá
07.12. 19:00 51 Zhoršená 35 Zhoršená 51 Zhoršená 16 Dobrá 1 Dobrá
07.12. 18:00 53 Zhoršená 38 Zhoršená 53 Zhoršená 18 Dobrá 1 Dobrá
07.12. 17:00 47 Zhoršená 32 Dobrá 47 Zhoršená 20 Dobrá 1 Dobrá
07.12. 16:00 37 Zhoršená 26 Dobrá 37 Zhoršená 20 Dobrá 2 Dobrá
07.12. 15:00 31 Dobrá 21 Dobrá 31 Dobrá 13 Dobrá 5 Dobrá
07.12. 14:00 32 Dobrá 20 Dobrá 32 Dobrá 11 Dobrá 6 Dobrá
07.12. 13:00 32 Dobrá 18 Dobrá 32 Dobrá 11 Dobrá 6 Dobrá
07.12. 12:00 32 Dobrá 19 Dobrá 32 Dobrá 10 Dobrá 6 Dobrá
07.12. 11:00 25 Dobrá 16 Dobrá 25 Dobrá 11 Dobrá 6 Dobrá
07.12. 10:00 18 Dobrá 12 Dobrá 18 Dobrá 10 Dobrá 6 Dobrá
07.12. 9:00 20 Dobrá 10 Dobrá 20 Dobrá 10 Dobrá 5 Dobrá
07.12. 8:00 19 Dobrá 10 Dobrá 19 Dobrá 11 Dobrá 3 Dobrá
07.12. 7:00 17 Dobrá 12 Dobrá 17 Dobrá 9 Dobrá 4 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 14
Maximálna hodnota: 63
IKO za znečisťujúcu látku: PM10